slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Intravenøs behandling i sykehjem Veileder for sykepleier og lege (vedlegg til prosedyre 2.1.4.9 rutiner for intravenøs PowerPoint Presentation
Download Presentation
Intravenøs behandling i sykehjem Veileder for sykepleier og lege (vedlegg til prosedyre 2.1.4.9 rutiner for intravenøs

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Intravenøs behandling i sykehjem Veileder for sykepleier og lege (vedlegg til prosedyre 2.1.4.9 rutiner for intravenøs - PowerPoint PPT Presentation


 • 928 Views
 • Uploaded on

Intravenøs behandling i sykehjem Veileder for sykepleier og lege (vedlegg til prosedyre 2.1.4.9 rutiner for intravenøs behandling). Ass. kommuneoverlege Margaret A Heald Juni 2009. Mål / hensikt / definisjoner ifm behandlingen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Intravenøs behandling i sykehjem Veileder for sykepleier og lege (vedlegg til prosedyre 2.1.4.9 rutiner for intravenøs


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Intravenøs behandling i sykehjemVeileder for sykepleier og lege (vedlegg til prosedyre 2.1.4.9 rutiner for intravenøs behandling)

Ass. kommuneoverlege Margaret A Heald

Juni 2009

m l hensikt definisjoner ifm behandlingen
Mål / hensikt / definisjoner ifm behandlingen
 • Kunne gi beboere i sykehjem intravenøs væske ved en kortvarig periode i en sykdomstilstand der
  • peroral behandling ikke er hensiktsmessig
  • eller
  • der peroral behandling er praktisk umulig
 • Behandlingen og dens varighet forordnes av lege

Intravenøs behandling i sykehjem

m l hensikt med i v behandling
Mål/ hensikt med i v behandling
 • Skien prosjekt med intravenøs behandling i sykehjem (ved L Østby) har vist betydelig redusert omfang av forvirringstilstander ved akutt sykdom hos eldre

Intravenøs behandling i sykehjem

kroppens normal vannbalanse
Kroppens normal vannbalanse
 • Vannintak
  • 1,7 l drikke
  • 1,0 l fast føde
  • 0,3l metabolsk vann
 • Eldre og syke makter ofte kun 1-2 liter inntak daglig

Intravenøs behandling i sykehjem

kroppens normal vannbalanse5
Kroppens normal vannbalanse
 • Tap per døgn
  • Urin 1,5l
  • Tarm 0,1l
  • Hud 0,7l
  • Respirasjon 0,7l
  • Eldre og syke har ofte mye mindre tap

synlig som mindre urin produksjon

Intravenøs behandling i sykehjem

v skefordeling i kroppen
Væskefordeling i kroppen
 • 60% av mannens kroppsvæske er vann
 • 52% av kvinnens kroppsvæske er vann
 • 75% er interstitiell
 • 25% er intravasal

Intravenøs behandling i sykehjem

tilstander som kan f re til intraven s behandling
Tilstander som kan føre til intravenøs behandling
 • Forbigående tilstander der pasienten ikke kan ta til seg eller beholder tilstrekkelig væske
  • Oppkast
  • Diare
  • Pneumonier
  • Øvre urinveisinfeksjoner
 • Behov for rask legemiddelbehandling der intravenøs tilgang er første valget
  • Hypoglucemi
  • Allergi

Enkelte onkologiske pasienter etter særskilt ordinasjon

Intravenøs behandling i sykehjem

m lsetting med v sketerapi
Målsetting med væsketerapi
 • Dekke løpende normalbehovet
 • Dekke forutgående patologiske tap og udekket behov
 • Dekke nærforestående fortsatt patologisk tap samt normalbehovet

Intravenøs behandling i sykehjem

v ske opptak i kroppen
Væske opptak i kroppen
 • Diffusjon
  • Ingen gradient ,kan gå begge veier over membraner
 • Osmose
  • Forskjell i konsentrasjon mellom membraner- enveis
 • Pumpe mekanismer
  • Na+-K+ pumpe (sender ut Na+ trekker inn K+ –krever energi)

Intravenøs behandling i sykehjem

utstyr til intraven s behandling
Utstyr til intravenøs behandling
 • Venflon
  • Gul, blå, rosa, grønn ( bruk den minst mulige for oppgaven)
 • Infusjons sett
 • Staseslange
 • Gjennomsiktig plaster til fiksering av venflon
 • Klorhexidinsprit 5mg/ml (desinfisering)
 • NaCl 0,9% 20 ml ( gjennomskylling)
 • Heparin 100IE/ml 1ml ( heparin lås)
 • Sprøyter 5-10-20ml
 • Treveiskran
 • Væske :-
  • NaCl (0,9%), glukose (5%), Ringer acetat

Intravenøs behandling i sykehjem

hvem skal legge inn venflon perifer vene kanyle pvk
Hvem skal legge inn venflon ( perifer vene kanyle - pvk)
 • Sykepleier med erfaring eller opplæring i prosedyren
 • Lege
 • Ambulanse personell med erfaring i prosedyren
 • Det skal utføres 3 forsøk før bistand tilkalles (legevakt)

Intravenøs behandling i sykehjem

metode ved innleggelse av venflon
Metode ved innleggelse av venflon
 • VASK HENDER - BRUK HANSKER
 • Finn frem alt utstyr på forhånd
 • Staseslange ( evt med tøybit under) på underarm evt overarm
 • Velg perifer vene på hånden først
 • Vask med klorhexidinsprit
 • Velg venflon med minst diameter for oppgaven
 • Skyll med 10-20ml NaCl 0,9%
 • Sett på treveiskran
 • Fest med fikseringsplaster – merk med dato og initialer
 • Når ferdig med infusjon av væske sett ”heparin lås”
 • Eldre skal ikke ha mer enn 100ml væske i v i timen!

Circa 30 dråper i minuttet

Intravenøs behandling i sykehjem

metode ved innleggelse av venflon13
Metode ved innleggelse av venflon
 • Pasienten er syk og dehydret – hold armen varm gjerne under dyna
 • Stase på arm/underarm
 • Velg tydeligst mulig perifer vene
 • Er pasienten svært dårlig og det haster litt, velg albu vene
 • Velg minst mulig kanyle til oppgaven
 • Stikk i venen og se at der kommer blod inn mot fargeknappen på pvk
 • Trekk ut mandrengen og sett på enten plastpropp
 • Fest med tape/ gjennomsiktig plaster- Husk dato og initialer
 • Sett på treveiskran
 • Skyll med NaCl og sett opp væsketilførsel
 • Alternativ sett i ”heparin lås”

Intravenøs behandling i sykehjem

overv king av pasienter under intraven s behandling
Overvåking av pasienter under intravenøs behandling

BT ( mer enn 90/ mer enn 60)

 • Puls ( mindre enn 100 men er individuell avhengig av medikasjon
 • Respirasjons frekvens(skal ikke overstige 30/min)
 • O2 metning ( behandles etter avtale med lege)
 • Diurese ( legg inn blærekateter om nødvendig)
 • CRP og temp.
 • Bestill blodprøvetaging snarest mulig ( kontroll tider for blodprøve må også bestemmes i samråd med lege)
  • Kreatinin
  • Na
  • K
  • Urea
 • Urin bact u s der aktuelt
 • Fyll ut ”Observasjonsskjema”

Intravenøs behandling i sykehjem

slide15

Helse og Sosial

Kristiansand Kommune

OVERVÅKING : INTRAVENØSBEHANDLING

Pas. Navn…………………………………… f d ……………… Rom ………….

Ansv. Lege ………………………………………………

Ansv sykepl. ………………………………………………

Intravenøs behandling i sykehjem

vedlikehold av venflon
Vedlikehold av venflon
 • VASK HENDER - BRUK HANSKER
 • Daglig inspeksjon
 • Tilsølte plaster fiksering fjernes, huden vaskes med klorhexidinsprit 5% og nytt fikseringsplaster legges på med dato ( og initialer)
 • Skyll gjennom med 5ml NaCl 0,9% og sett ny ”heparin lås” hvis ikke infusjon av væske pågår
 • Før ny infusjon oppstart skyll gjennom med NaCl 0,9% 20ml
 • Venflon skiftes hver 48- 72 timer dersom behandlingen skal fortsetter

Intravenøs behandling i sykehjem

fjerning av venflon
Fjerning av venflon
 • VASK HENDER - BRUK HANSKER
 • Fjernes så snart behov for intravenøs behandling opphører
 • Fjern fikseringsplaster
 • Vask vekk tilsøling med klorhexidinsprit 5mg/ml
 • Hold en steril kompress over instikkstedet og dra ut pvk’en
 • Komprimer deretter i minst 2 min
 • Kan utføres av helsefagarbeider som har fått opplæring i prosedyren

Intravenøs behandling i sykehjem

infusjonsv sker
Infusjonsvæsker
 • Sterile og pyogenfrie og uten toksikse stoffer
 • Holdbar ved lagring
 • Kjemiske forskjeller mellom væskene
  • Karbohydratløsninger ( Glukose 5%)
  • Elektrolyttoppløsninger( NaCl 0.9%, Ringeracetat)

Intravenøs behandling i sykehjem

v sker ringeracetat
Væsker - Ringeracetat
 • Na+ K+ Mg++ Cl- HCO3-
 • Erstatter tap av vann og salter
 • Egnet ved diarè, blødninger, væsketap
 • Kan gis relativt raskt
 • Pga Natrium holder væsken seg mest ektracellulært
  • 1000ml fordeles med 25% i blodbanen
 • GIS VED DIARE ( salt tap)

Intravenøs behandling i sykehjem

v sker glukose 5
Væsker - Glukose 5%
 • Trekker inn intra og ekstracellulært
  • Kun 8% fordles i blodbanen ved 1000ml i v
  • Kun 10% døgnet energi behov ved 1000ml i v
 • Husk NovoRapid og bl s mål hos diabetikere
 • Kan brukes som tilsettingsvæske ved bruk av andre legemidler
 • GIS VED HYPONATREMI

Intravenøs behandling i sykehjem

v sker natrium klorid 0 9
Væsker – Natrium Klorid 0,9%
 • NaCl 154 mmol, 9mg/ml, 0,9%
 • Erstatter tap av vann og salt ( inkl. Cl - - som ved oppkast)
 • Kan gis relativt raskt
 • Pga Na holder seg ekstracellulært
  • 25% fordeles i blodbanen ved 1000ml i v
 • GIS VED HYPERKALEMI, HYPONATREMI , OPPKAST

Intravenøs behandling i sykehjem

komplikasjoner ved venflon
Komplikasjoner ved venflon
 • Svikt i utstyr
 • Flebitt
 • Trombose
 • Hematom
 • Infeksjon
 • infiltrasjon

Intravenøs behandling i sykehjem

svikt i utstyr
Svikt i utstyr
 • Når setter opp infusjon sjekk
  • at væsken er holdbar, er klar , og at den renner igjennom
  • Slangen er åpen og krøllfri i hele lengden
  • Dråpetakten er tilfredsstillende
 • Regelmessig tilsyn til pasienten og utstyret
  • Se vedlikeholds rutinen
 • Se at der ikke forekommer hevelse under huden proximalt for venekanylen (venflonen er gått ut av venen)

Intravenøs behandling i sykehjem

flebitt
Flebitt
 • Betennelse i blodåre
  • Kjemisk –pga irritasjon fra injiserte legemidler
  • Mekanisk – irritasjon fra kanylen
 • Rødme, smerter, varme, hevelse
 • Forebygges ved:-
  • Aseptisk innleggelses teknikk
  • Kanyle med liten diameter irritere minst
  • Fiksere kanylen godt men ikke stramt
  • Tynn ut irriterende legemidler ved infusjon og skyll godt etterpå
  • Hyppig tilsyns rutiner
  • Skift kanyle hver 48-72 timer (maks)
 • SEPSIS UTVIKLING –TA CRP – RING LEGE

Intravenøs behandling i sykehjem

trombose
Trombose
 • Blodproppdannelse i perifer venen.
 • Komplikasjon av flebitt
  • Mekanisk kanyle irritasjon
  • Kjemisk vevs irritasjon
 • Fjerne kanylen og legg inn ny i helt annen vene, gjerne i motsatt arm

Intravenøs behandling i sykehjem

hematom
Hematom
 • Perforert vene ifm venflon
 • Fjern venflon etter rutine
 • Bruk tilstrekkelig kompresjon manuellt etter fjerning av kanylen
 • Bruk evt hirudoid på hematomet
 • Legg inn ny venflon i annen vene

Intravenøs behandling i sykehjem

infeksjon
Infeksjon
 • Infeksjon i huden rundt kanylen
 • Rødme ,hevelse ,varme ,sekresjon
 • Fjern kanylen og legg ny venflon i annen vene
 • Behandle med fucidin på infisert hud
 • Obs SEPSIS

Intravenøs behandling i sykehjem

infiltrasjon
Infiltrasjon
 • Ekstravasøs infiltrasjon av væske
  • Væske går ut i vevet
  • Kanylen ligger skjevt
  • Blodåret er perforert av annen grunn
 • Fjern venflon og anlegge ny i annen vene
 • Observer stedet mhp infeksjonsutvikling

Intravenøs behandling i sykehjem

dehydrering
Dehydrering
 • Redusert almenntilstand
 • BT (lav mindre enn 90/60) Puls høy
 • Respirasjonsfrekvens (ofte) øket
 • Lite diurese
 • Tørre slimhinner
 • Stående hudfolder
 • Synkende eller lav temperatur
 • Urinstix viser ketoner

Intravenøs behandling i sykehjem

dehydrering forts
Dehydrering forts
 • Seponere nyretoksiske medikamenter også:-
 • NSAIDs
 • ACE hemmere
 • Blokkere
 • Antihypertensiva
 • Igangsetter intravenøsbehandling etter kommunens rutiner/prosedyre

Intravenøs behandling i sykehjem

dehydrering og antibiotika
Dehydrering og antibiotika
 • Også antibiotika kan være nyretoksiske
 • Velg antibiotika type med omhu
 • Doser avhengig av nyrefunksjonen
 • Doser etter antatt nyrefunksjon dersom kreatinin er ikke tatt ifm aktuell sykdom

Intravenøs behandling i sykehjem

norsk elektronisk legeh ndbok dehydrering forts vurdering av dehydrering hos voksne
Norsk Elektronisk LegehåndbokDehydrering forts.Vurdering av dehydrering hos voksne

Intravenøs behandling i sykehjem

vanlige infeksjoner i sykehjem
Vanlige infeksjoner i sykehjem
 • Nedre urinveisinfeksjoner ( cystitt)
 • Øvre urinveisinfeksjoner (pyelonefritt)
 • Pneumoni
 • Omgangssyke( akutt dehydrering)
 • Viktig å sjekke pasientjournalen:-
  • Har pasient/pårørende

uttalt at de IKKE vil ha sykehus

eller aktiv behandling ved slik sykdom

Legen vurdere behov for ny samtale

Intravenøs behandling i sykehjem

nedre urinveisinfeksjoner cystitt bl rebetennelse
Nedre urinveisinfeksjoner - cystitt/blærebetennelse
 • Urinstix utfall
  • Leucocytter + og nitritt + (taler for G –ve bakterier)
  • Leucocytter + og ingen nitritter ( taler for enterokokker)
 • CRP ofte ikke forhøyet
 • Feber ofte fraværende
 • Konfusjon/forvirring
 • Kan ofte behandles med perorale antibiotika
  • f eks mecillinam, trimetoprim,nitrofurantin, ciprofloxacillin

Intravenøs behandling i sykehjem

vre urinveisinfeksjoner nyrebekkenbetennelse urosepsis
Øvre urinveisinfeksjoner – nyrebekkenbetennelse/urosepsis
 • Urinstixutfall
  • Leucocytter + nitritt +/-
 • CRP utfall
 • Høyfebril
 • Konfusjon/forvirring
 • BT fall +/- øket puls +/- øket respirasjonsfrekvens
 • DVS = ALVORLIG SYK
 • RING LEGE
   • Vurder sykehus innleggelse
   • Vurder i v antibiotika
   • Dersom en skal gi i v antibiotika legen vurder hvert enkelte tilfelle særskilt.

Intravenøs behandling i sykehjem

pneumoni lungebetennelse
Pneumoni - lungebetennelse
 • C –Confusion-forvirring(nyoppstått/forverret)
 • U –Urea > 7 mmol/l ( kun sykehus)
 • R –Respirasjon mer enn 30/min
 • B –BT mindre enn 90 systole og mindre enn 60 diastole
 • 65 - alder mer enn 65 år
 • 3 eller flere faktorer vurder sykehus innleggelse
  • Med mindre annet er omtalt i pasientjournalen
 • 2 faktorer vurder alternativer
  • Peroral behandling med antibiotika
  • Intravenøsbehandling med antibiotika
  • Dersom en skal gi i v antibiotika skal legen vurder hvert enkelte tilfelle særskilt.

Intravenøs behandling i sykehjem

avslutting av i v behandlingen
Avslutting av i.v. behandlingen
 • Legen forordner oppstart og avslutning av behandlingen
 • Overgang til peroral behandling

med væske og legemidler

skal skje så

snart som mulig

 • Venflon skal fjernes etter retningslinjer angitt i prosedyren

Intravenøs behandling i sykehjem