lungekreft symptomlindring og behandlingsmuligheter n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lungekreft: symptomlindring og behandlingsmuligheter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lungekreft: symptomlindring og behandlingsmuligheter

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 65

Lungekreft: symptomlindring og behandlingsmuligheter - PowerPoint PPT Presentation


 • 292 Views
 • Uploaded on

Lungekreft: symptomlindring og behandlingsmuligheter. Even Høye Overlege Lungeenheten SI Elverum 16.10.13. Kjøreplan:. Tall og fakta om lungekreft. Gangen i sykdomsforløpet. Behandling Skreddersydd behandling Dyspnè Smerte Angst og uro Den døende pasienten Oppsummering. Incidens

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Lungekreft: symptomlindring og behandlingsmuligheter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Lungekreft: symptomlindring og behandlingsmuligheter Even Høye Overlege Lungeenheten SI Elverum 16.10.13

  2. Kjøreplan: Tall og fakta om lungekreft Gangen i sykdomsforløpet Behandling Skreddersydd behandling Dyspnè Smerte Angst og uro Den døende pasienten Oppsummering • Incidens • Lokale tall • ”Lungepakken” • Årsaker • Utredning • Screening

  3. Lungekreft i verden • Årlig får 1,35 millioner mennesker nyoppdaget lungekreft • Årlig dør 1,2 millioner mennesker av lungekreft • Lungekreft er en av de kreftsykdommene med dårligst prognose, bl.a. fordi sykdommen ved diagnosetidspunktet er en metastasert sykdom • Det dør flere av lungekreft enn det gjør av bryst-, tykktarms- og prostatakreft til sammen...

  4. Lungekreft i Norge • 2626 nye lungekreftilfeller årlig i Norge • 1559 menn, 1267 kvinner • Den nest hyppigste kreftformen hos menn, den tredje hyppigste hos kvinner. • 2010: 2167 døde av lungekreft • Forekomsten av lungekreft øker blant begge kjønn, men mest hos kvinner med årlig økning på cirka 5%.

  5. Dødlighet av lungekreft i Norden

  6. Insidensrater, mortalitet og 5-års relativ overlevelse av lungekreft i Norge Antall nye tilfeller av lungekreft i Norge er økende

  7. Det blir mer og mer kreft…hvorfor? Forslag?

  8. ”BEFOLKNINGSPYRAMIDEN” I SVERIGE ÅR 2003 ”BEFOLKNINGSPYRAMIDEN” I SVERIGE ÅR 2030 Den framtida ohälsan - Epidem enheten/OC 2005/03

  9. Antal menn, nydiagnosert med kreft i Sverige 1982, 2006, 2030

  10. Antal kvinner, nydiagnosert med kreft i Sverige 1982, 2006, 2030

  11. Aldersjusterte insidensrater av lungekreft fordelt på fylker i perioden 2006-2010

  12. Symptomer • Langvarig hoste (flere uker). Hos ca. 70 % • Blodig oppspytt ( blodstripe i klart spytt). Ca. 40 % • Tungpust ved fysiske anstrengelser eller uten anstrengelser som er mer utpreget enn vanlig. Ca.40 % • Brystsmerter; hoven/hevelse i hals. Ca.35 % • Hodepine, slapphet og dårlig appetit. Mer enn 30 % • Heshet i flere uker. Ca.5 % • Gjentatte lungebetennelser der antibiotika ikke virker, bør vekke mistanke og videresjekkes. • Avmagring, nedsatt matlyst, trøtthet

  13. Utredningsflyt: Lungepakken • Lungepakken: Rask utredning ved mistanke om lungekreft • I oktober 2009 ble ”Lungepakken” innført på UNN, med formål å redusere tiden fra utredning for mulig lungekreft til diagnose og behandling. Etter ny evaluering ser vi at gjennomløpstiden fra henvisning av lungepasienter til ferdig diagnose holder seg lav. For 85 % av pasientene er denne tiden nå under 28 arbeidsdager.

  14. Utredning i spesialisthelsetjenesten 1) Henvisning fra fastlegen til Lungepoliklinikken SI Elverum 2) Annen spesialist 3) ”Lunge-pakken” Snarest oppsatt tid för bronkoskopi + lungfunksjonsundersøkelse + CT-undersøkelse CT av thorax og øvre del av buken; Hamar, Elverum, (Kongsvinger) (Tynset)

  15. Fastlege -> rtg.pulm • Om radiologen ser noe misstenkt: gjør direkte CT thorax lavdose + ringer spl. Lungepoliklinikken • Spl. Konferer lungelegen som ser på bildene evt. Sammen med radiolog • Bronkoskopi dagen etter + bestiller CT thorax med øvre buk med ivk

  16. Tidslinje • Vurdering av henvisning: 5 dager • Oppstart utredning: 10 dager • Oppstart behandling: 20 virkedager

  17. Årsaker til lungekreft Forslag?

  18. 80-90% av all lungekreft skyldes røyking 1 av 8 som røyker får lungekreft Årsaker til lungekreft

  19. Røyking har tatt livet av en milliard mennesker de seneste 100 årene Det er det samme som om en jumbojet hadde styrtet hver time de seneste 100 årene…

  20. Tobakkens historie • Ramses II død 1220 f.Kr.: opphakket tobakk i bukhulen • 1492: Columbus: ”de innfødte brakte med seg frukt, trespyd og noen tørkede blader som avga en spesiell duft.” • 1619: de første slavene fra Afrika til Virginia

  21. Sigarettens historie • 1830-tallet Spania: kvinne som ikke hadde råd å røyke sigarene de selv rullet. Skrapte sammen rester inn i papir – papelotes • Fransk forfatter Gautièr 1840 omdøper papilotten til sigarett. • ”Fattigfolk med mangel på dannelse” • Reklame, hadde glamour

  22. 1.verdenskrig • Soldatene fikk tobakk-rasjoner • Tilbudet om en sigarett ble et av få tegn på mennesklighet under de forferdeligste forhold, der tusenvis døde hver dag. • Å røyke sigaretter var ikke lenger noe for mammadalter, homser og kvinnfolk.

  23. Mellomkrigstiden • De som overlevde var blitt sigarettrøykere. • En hel generasjon kvinner hadde mistet sine menn. • Moten ble en annen: feminine attributter ble undertrykt – guttepiken – kort hår, flatbrystet, korte skjørt – og sigaretten… • Perlekjede, lange munnstykker, Charleston

  24. 2.verdenskrig • Jeg drikker ikke • Jeg røyker ikke • Jeg sover mye • Jeg er i 100% form • Alt kunne kjøpes for tobakk, penger var verdiløse… • Jeg drikker mye • Jeg kjederøyker sigarer • Jeg sover lite • Jeg er i 200% form

  25. 50- og 60-tallet • De første spørsmål om dette var bra for helsa… • 1964: filtersigaretten • ”Lettere” sigaretter

  26. Fra 1970-tallet: endring • Røykesoner på fly • Restauranter ble delt • Flyene blir røykfrie på 1990-tallet • Røykeloven

  27. Passiv røyking Passiv røyking utgjør også en risikofaktor. Risikoen for å utvikle lungekreft stiger med 20–30 % når man bor sammen med en røyker i forhold til om man lever i et ikke-røykende forhold.

  28. Røyking forårsaker lungekreft, men etter mange år. • Menns tobakksforbruk var på sitt høyeste rundt 1960, da var lungekreft en sjelden sykdom. • Lungekreft hos menn nådde en topp rundt år 2000, men har så begynt å falle. • Andelen krefttilfeller hos kvinner har ikke sikkert nådd toppen, og det skyldes at tobakksforbruket nådde sin topp kun for få år siden. Det er pararelle kurver, med et etterslep på 30-40 år.

  29. Andre årsaker til lungekreft enn røyk? Forslag?

  30. Stråledosen ved en CT-undersøkelse er oftest ikke høyere enn den bakgrunnstråling hvert menneske utsettes for i løpet av 1 år. F.eks. 10 millisievert per tilfelle ved en CT buk = et høyt tall = 1000 ganger høyere enn ved en tannrøntgen-undersøkelse.

  31. Symptomer • Hoste • Tungpustenhet • Brystsmerter • Pneumoni • Avmagring, nedsatt apetitt, trøtthet • Hemoptyse

  32. 20/6-07

  33. Undersøkelsesmetoder

  34. Bronkoskopi: 130 us per 30.08.13

  35. Prøvesvar sendes til Patologen på Lillehammer for histologisk diagnostikk • Eventuelt CT-veiledet nålepunksjon av tumor(biopsi)

  36. CT veiledet lungebiopsi innebærer at man i lokalanestesi tar en vevsprøve (nåleprøve) av lungen.  • Selve undersøkelsen gjøres under direkte visualisering med hjelp av CT som gjør at man hele tiden kan følge med på hvor nålen er. • Gjøres på Røntgen i Elverum • 01.09.2013: 58 CT-veil punksjoner • 5 UL-veil

  37. Hva er eventuelt neste trinn i utredningen?

  38. PET-CT • CT/PET-systemet kombinerer fordelene av 2 forskjellige bildeteknikker: • PET (positronkamerateknikk)som er en metode å avbilde funksjoner i kroppen, f.eks. stoffskifte eller blodforsyning . • CT (computertomografi) som tar snittbilder av pasientens anatomi. • CT/PET-systemet legger sammen bildene fra PET-kameraet och CT-undersøkelsen til et bilde av både anatomi og funksjon.