behandling av immunsykdommer l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Behandling av immunsykdommer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Behandling av immunsykdommer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

Behandling av immunsykdommer - PowerPoint PPT Presentation


 • 356 Views
 • Uploaded on

Behandling av immunsykdommer. SLE Sjøgrens syndrom Revmatoid artritt Andre autoimmune sykdommer Transplantasjonsreaksjoner. Behandling av immunsykdommer. Glucocortikoider Cytostatika Kalsinevrinhemmere mTOR hemmere Immunoglobuliner Cytokinantagonister. KROPPENS FORSVARSMEKANISMER.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Behandling av immunsykdommer' - gilda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
behandling av immunsykdommer
Behandling av immunsykdommer
 • SLE
 • Sjøgrens syndrom
 • Revmatoid artritt
 • Andre autoimmune sykdommer
 • Transplantasjonsreaksjoner
behandling av immunsykdommer2
Behandling av immunsykdommer
 • Glucocortikoider
 • Cytostatika
 • Kalsinevrinhemmere
 • mTOR hemmere
 • Immunoglobuliner
 • Cytokinantagonister
kroppens forsvarsmekanismer
KROPPENS FORSVARSMEKANISMER
 • Immunitet = “fri for”, “uberørt av”
 • Immunologi
 • Immunsystemet
 • ”Uspesifikke” forsvarsmekanismer
  • Ytre- og indre forsvarslinje
 • ”Spesifikke” forsvarsmekanismer
  • Cellulære forsvar (T-celler)
  • Antistoff-avhengige forsvar (B-celler)
forsvare seg mot hva
Forsvare seg mot hva?
 • Fremmede mikrober (infeksjoner)
  • Bakterier
  • Sopp
  • Parasitter
  • Virus (eks. HIV)
 • Kreftceller
 • Utslitte/døde celler
 • Fremmede stoffer (eks. allergener)
 • Fremmed vev (transplantasjoner)
 • Kroppen selv: Autoimmune sykdommer!
  • MS, RA, o.a.
kroppens forsvarsceller
KROPPENS FORSVARSCELLER
 • Leukocytter
  • Granulocytter
   • Nøytrofile
   • Eosinofile
   • Basofile
  • Monocytter
  • Lymfocytter
 • Vevsbaserte celler
  • Makrofager
  • Makrofag-lignende celler (eks. mikroglia)
  • Mastceller
uspesifikt forsvar
Uspesifikt forsvar
 • Naturlige/non-adaptive immunrx.
 • Ytre forsvarslinje
  • Hud, slim, nesehår, hoste/nysing
   • Hindrer det meste...
  • Magesaft, skjeden (sur pH)
   • Dreper de fleste mikroorganismene...
  • Andre mikroorganismer
   • Balansen i floraen av mikroorganismer
   • “Ufarlige” hindrer vekst av “farlige”
uspesifikt forsvar9
Uspesifikt forsvar
 • Indre forsvarslinje
  • Fagocytter (fagocytose)
   • Nøytrofile, makrofager
  • Komplementsystemet
   • Plasmaproteiner (MAC, opsonin)
  • Interferon (, , )
   • Cytokin
   • Fra virus-infiserte celler
   • Beskytter ikke-infiserte celler
  • Akuttfaseprotein
n ytrofile hva kan de
Nøytrofile - hva “kan” de?
 • Amøboide bevegelser, diapedese
 • Kjemotakse
 • Fagocytose
 • Mediatorfrisetting
 • Selektiv destruksjon
 • Opsonin
 • ”Puss-celler”
n ytrofile granula
Nøytrofile granula
 • Spesifikke granula
  • Små, mange, variabel fasong
  • Antibakterielle proteiner(fagocytiner)
  • Alkalisk fosfatase
 • Lysosomer (primære granula)
  • Store, runde
  • Hydrolytiske enzymer
  • Potente antibakterielle enzymer
   • Lysozym
   • Myeoloperoksydase
   • D-amino-oksidase
monocytter makrofager
Monocytter/Makrofager
 • Monocytter: i blod
 • Makrofager: i vev
 • Fagocytose
 • Utskiller toksiske agens
  • O2-
 • Utskiller cytokiner mm.
  • Inflammasjon., akt. og diff. av TH
  • Akutt fase respons
 • Prosesserer og presenterer Ag til TH
slide13

Inflammatorisk respons

 • Makroanatomisk
  • rubor (rødme)
  • calor (varme)
  • dolor (smerte)
  • tumor (hevelse)
  • functio laesa (nedsatt funksjon)
 • Provokasjoner
  • Mikroorganismer, forbrenning, toksiske stoffer, fysisk overbelastning etc.
betennelse inflammasjon
Betennelse (inflammasjon)
 • Første forsvarslinje
  • Stasjonære makrofager
 • Utvidelse av blodkar
  • Blod, fagocytter, plasmaproteiner, mediatorer, ødem, rødme, varme
 • Andre forsvarslinje
  • Innvandring av nøytrofile (kjemotakse)
 • Tredje forsvarslinje
  • Økt monocytter/makrofager (fagocytose)
slide15

Komponenter i inflammatatorisk respons

 • Vasodilatasjon
 • Økt karpermeabilitet
 • Kjemotaxis
 • Fagocytose/celledrap
 • Vevsreparasjon
slide16

Inflammatoriske mediatorer

 • Histamin
 • 5-HT
 • PAF
 • Bradykinin
 • Prostaglandiner (PGE2 o.a.)
 • Leukotriener (LTB4 o.a.)
 • NO
 • Cytokiner
 • Komplementfaktorer (C3a, C5a)
 • O.a.
cytokiner
Cytokiner
 • Produseres av celler i immunsystemet, endotelceller, fibroblaster o.a.
 • >100 løselige intercellulære signalmolekyler
 • Funksjoner
  • Immunomodulering
   • Proinflammatoriske, eks. interleukin (IL)-1, IL-6, TNF
   • Antiinflammatoriske, eks. (IL)-4, IL-10, IL-13, IFN
  • Differensiering, eks. IL-2, IL-4, IL-12
  • Vekst, eks. IL-2, EGF
  • Kjemokiner, eks. IL-8, RANTES
spesifikt forsvar
Spesifikt forsvar
 • Immunreaksjon
 • Lymfocytter
 • Antigen (Ag)
 • Cellulære forsvar
  • T-lymfocytter, MHCI/II, Ag-presentering
 • Antistoff (Ab)-avh. forsvar (humoral)
  • B-lymfocytter  plasmaceller  Ab-prod.
 • Kloner, klonseleksjon, klonekspansjon
 • B- og Tc- hukommelsesceller
slide25

There are two classes of MHC molecules:

MHC I presents cytosolic antigens (on all cells)

MHC II presents endocytosed antigens (antigenpresenting cells)

slide27

The peptide fragment from the degraded antigen is

loaded into a antigen-binding groove on the surface

of the MHC molecule

slide28

Cytotoxic T-cells recognize infected cells (via T-cell receptor)

and kill these cells by release of perforins that form channels

in the target cell membrane

slide29

Cytotoxic T-cells only kill virus-infected cells with

the same MHC class (MHC restriction)

slide30

CD4 and CD8 are surface

proteins that acts like co-

receptors for MHC I and

MHC II, respectively

Intracellularly, CD4 and CD8

are coupled to tyrosine kinases

that participates in the activation

of the T-cell

slide31

Both the B-cell antigen receptor

and TCR are coupled to intra-

cellular signalling pathways

slide32

When helper T-cells are stimulated via their T-cell receptor

they secrete interleukins (IL2) that induce their proliferation

slide37

MHC-II

APC

IL-1

TNF

IL-2

TH celler

Plasmaceller

slide58

Rheumatoid arthritis

The clinical course of 24 patients was followed for 4 weeks after treatment with either a placebo or a monoclonal antibody against TNF-α at a dose of 10 mg kg-1.

antistoffer
Antistoffer
 • Adalimumab – blokkerer TNF reseptorer (RA)
 • Alemtuzumab – blokkerer CD 52 på leukocytter (leukemi)
 • Basiliximab – blokkerer IL2-reseptor (transplantasjon)
 • Infliximab – bindeer løselig TNFalfa (Crohns sykdom)
 • Muromonab – binder CD3 og blokkerer T-celleaktivering (transplant)
 • Rituximab – binder CD20 på B-celler (B-celle lymfom)
 • Trastuzumab – binder til EGF reseptor (mammacancer)
cytokiner60
Cytokiner
 • Interferon alfa2 – leukemi, kronisk hepatitt B,C
 • Interferon beta1 – multippel sclerose
 • Interferon gamma1 – kronisk granulomatøs sykdom
vekstfaktorer cytokinantagonister
Vekstfaktorer, Cytokinantagonister
 • Filgrastim, Lenograstim (G-CSF) – mobilisering av stamceller før høsting (kjemoterapi)
 • Anakinra – IL1 reseptorantagonist (revmatoid artritt)
 • Etanercept – løselig TNFalfa reseptor (revmatiod artritt)