behandling av psoriasis n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Behandling av Psoriasis

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 98

Behandling av Psoriasis - PowerPoint PPT Presentation


 • 880 Views
 • Uploaded on

Behandling av Psoriasis. Rekommendationer efter workshop april 2006. Bakgrund. Epidemiologi. Debut alla åldrar, två toppar: puberteten efter 40 års ålder Punktprevalens ca 3 % norra Europa lägre i t.ex. Asien Ingen skillnad mellan könen. Ärftlighet. Genetiska faktorer stor betydelse

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Behandling av Psoriasis' - brad


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
behandling av psoriasis

Behandling av Psoriasis

Rekommendationer efter workshop april 2006

epidemiologi
Epidemiologi
 • Debut alla åldrar, två toppar:
  • puberteten
  • efter 40 års ålder
 • Punktprevalens ca 3 % norra Europa lägre i t.ex. Asien
 • Ingen skillnad mellan könen
rftlighet
Ärftlighet
 • Genetiska faktorer stor betydelse
 • Stark koppling till HLA-regionen, kromosom 6
 • Olika fenotyper, skilda behandlingsstrategier
patogenes
Patogenes
 • Immunologisk systemsjukdom, huden målorgan
 • Genetiskt programmerad inflammation ger störd differentiering och hyperproliferation av keratinocyter
 • T-celler
klinisk bild
Klinisk bild
 • Kliniskt heterogen hudsjukdom
 • Diagnos baseras på utseende och lokalisation av hudförändringarna
 • Cirka 20–40 % har led- eller ryggbesvär
plackpsoriasis
Plackpsoriasis
 • Kraftigt fjällande, välavgränsade hudförändringar
 • Armbågar och knän
 • Stearinliknande hudfjäll
 • Rodnad, lättblödande hudyta
 • Ofta samtidigt i hårbotten
invers psoriasis
Invers psoriasis
 • Välavgränsad rodnad utan fjällbildning i hudveck
 • Ljumskar, vulva, navel, axiller, submammärt
guttat psoriasis
Guttat psoriasis
 • Droppstora förändringar
 • Stor del av kroppsytan
 • Efter halsinfektion med streptokocker
sv ra former med allm nsymtom
Svåra former med allmänsymtom
 • Generell pustulös psoriasis
  • Ovanlig, akut form
  • Utsådd av sterila pustler på rodnad hud
  • Annulära lesioner som gradvis konfluerar
 • Psoriasiserytrodermi
  • Intensiv rodnad nästan hela hudytan
acrodermatitis continua hallopeau
Acrodermatitis continua (Hallopeau)
 • Avgränsad form av pustulös psoriasis
 • Distalt på fingrar, tår och naglar
 • Kan övergå i generell pustulös sjukdom
nagelf r ndringar
Nagelförändringar
 • Hos minst 25 %
 • Små gropar i nagelytan, förtjockade ogenomskinliga naglar eller en psoriasisförändring som lyfter upp nageln (s.k. onykolys)
pustulosis palmoplantaris ppp
Pustulosis palmoplantaris (PPP)
 • Genetiskt skild från psoriasis
 • Recidiverande pustler i handflatan och/eller fotsulan
utl sande faktorer
Utlösande faktorer
 • Skada mot huden, Köbnerfenomen
 • Streptokockinfektion – guttat psoriasis
 • Akut krisreaktion – plackpsoriasis
 • Alkohol och rökning?
 • Läkemedel: Litium, klorokin, betablockerare, ACE-hämmare och IFN-α
differentialdiagnostik
Differentialdiagnostik
 • Eksem
 • Ringorm
 • Pityriasis rosea
 • Sekundärsyfilitiskt roseol
 • Hudtumör
associerade sjukdomar psoriasisartrit psa
Associerade sjukdomar, Psoriasisartrit (PsA)
 • Inflammatorisk led/ryggsjukdom
 • Mild artrit, enstaka leder - mycket svår, destruktiv sjukdom, risk för funktionshandikapp
 • Entesit, inflammation i muskelfäste
associerade sjukdomar ii
Associerade sjukdomar, II
 • Hjärt-kärlsjukdom
 • Crohn’s sjukdom
 • Ulcerös kolit
 • Multipel skleros
prognos och f rlopp
Prognos och förlopp
 • Studier om långtidsförlopp saknas
 • Mer än 50% kontinuerliga besvär
 • Guttat psoriasis, bättre prognos än plackpsoriasis
 • Medelsvår till svår psoriasis – ofta recidiv inom några månader
prognos och f rlopp ii
Prognos och förlopp, II
 • Obehandlad psoriasisartrit - bestående leddeformiteter och funktionsstörningar
 • Sjukhusvårdade patienter med svår psoriasis - ökad kardiovaskulär mortalitet
livskvalitet
Livskvalitet
 • Utfallsmått i kliniska prövningar, definierar svårighetsgrad
 • Dermatology Life Quality Index (DLQI)
 • Utbredning och förekomst av ledbesvär
 • Handpsoriasis negativ inverkan
utv rdering av behandlingseffekt i huden
Utvärdering av behandlingseffekt i huden
 • PASI ”Psoriasis Area and Severity Index”
 • Utbredning och grad av rodnad, infiltration och fjällning
 • Faktaruta om PASI finns i behandlingsrekommendationen
mjukg rande och avfj llande preparat
Mjukgörande och avfjällande preparat
 • Ökar hydreringsgraden
 • Förbättrar barriärfunktionen
 • Avfjällande effekt

→ökad penetration läkemedel, UV-ljus

mjukg rande och avfj llande preparat ii
Mjukgörande och avfjällande preparat, II
 • Salicylsyra
  • Ökar keratolytisk effekt
  • Ej före ljusbehandling
  • Risk för salicylsyraintoxikation – stora områden, barn
  • Graviditet, begränsade områden
glukokortikoider
Glukokortikoider
 • Antiinflammatoriska, immunmodulerande
 • Milda (I), medelstarka (II), starka (III) och extra starka (IV)
 • Ocklusion ökar penetration
 • Vehikeln påverkar penetration
glukokortikoider ii
Glukokortikoider, II
 • Initialt 1-2 ggr/d, senare nedtrappning
 • Ansiktet och intertriginöst: grupp I-II
 • Övrigt: grupp III (-IV) till vuxna
 • Rebound-effekt vid abrupt utsättning
glukokortikoider iii
Glukokortikoider, III
 • Graviditet:
  • Hydrokortison, OK
  • Grupp II-IV, undvik stora kroppsytor
 • Biverkningar:
  • Hudatrofi, telangiektasier, striae, hypertrikos, rosacea och perioral dermatit
  • Systemeffekter
  • Sensibilisering
kalcipotriol
Kalcipotriol
 • Vitamin D3-analog
 • Hämmar keratinocytproliferationen och stimulerar keratinocytdifferentieringen
 • Effekt jämförbar med grupp III glukokortikoider, kommer långsammare
 • OK vid graviditet
kalcipotriol ii
Kalcipotriol, II
 • 1-2 ggr/dag
 • Vuxna: Max 100g/vecka
 • Barn: Veckodos åldersberoende, max 30% av kroppsytan
 • Biverkningar:
  • hudirritation, hyperkalcemi (ökad risk vid nedsatt njurfunktion)
betametason kalcipotriol
Betametason-kalcipotriol
 • Snabbare insättande effekt än enbart kalcipotriol
 • 1 gång/dag. Rekommenderad behandlingstid 4 veckor
 • Max 100g/vecka, max 30% kroppsyta
betametason kalcipotriol ii
Betametason-kalcipotriol, II
 • Inte i ansiktet och intertriginöst
 • Graviditet, som glukokortikoider
 • Biverkningar: som glukokortikoider respektive kalcipotriol
ditranol
Ditranol
 • Proliferationshämmare
 • Ej intertriginöst, ej labil psoriasis
 • OK vid graviditet
 • Längre remissionstid jämfört med kortison och kalcipotriol
ditranol ii
Ditranol, II
 • 20-30 min applikation - avtvättning
 • Biverkningar: Lokal irritation, missfärgning av hud, hår och textilier
metotrexat
Metotrexat
 • Folsyraantagonist
 • Immunosuppressiv, antiinflammatorisk
 • God effekt. Använd vid svårare former och psoriasisartrit
 • Antikonception
  • 3 mån efter seponering
  • män och kvinnor
metotrexat ii
Metotrexat, II
 • Start: 7,5 till 10 mg/v → 20 mg/v
 • En dos per vecka
 • Tillägg folsyra, ej metotrexatdagen
 • Biverkningar:
  • Benmärgssuppression, leverfibros/cirros samt pneumonit
  • Illamående
acitretin
Acitretin
 • Retinoid, syntetiskt A-vitaminderivat
 • Antiproliferativ och immunmodulerande effekt
 • God effekt vid pustulös psoriasis och hyperkeratotisk hand- och fotpsoriasis
acitretin ii
Acitretin, II
 • Kombination med UVB (ReUVB) eller PUVA (RePUVA) ger bättre effekt
 • Bra vid malignitetsrisk
 • Antikonception: 4 v före, 2 år efter (kvinnor)
 • Vanlig dos: 25–50 mg per dag
acitretin iii
Acitretin, III
 • Biverkningar:
  • Starkt teratogen
  • Som vid hypervitaminos A (mukokutan torrhet, hårförlust och hypertriglyceridemi)
  • Muskuloskeletala förändringar
  • Leverpåverkan
ciklosporin
Ciklosporin
 • Immunosuppressiv, antiinflammatorisk
 • Korttidsbehandling av svår psoriasis - god effekt
 • Psoriasisartrit - viss effekt
 • Försiktighet vid graviditet
ciklosporin ii
Ciklosporin, II
 • 2,5–5 mg/kg/dag
 • Biverkningar:
  • Funktionell och morfologisk nefrotoxicitet
  • Hypertoni
  • Hypertrikos
  • Gingivahypertrofi
  • Tremor
biologiska l kemedel
Biologiska läkemedel
 • Infliximab, etanercept och efalizumab
 • Måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna där annan systemisk behandling:
  • inte givit effekt / gett svåra biverkningar / är kontraindicerad
 • Tremånadersstudier har visat effekt på PASI 75 och DLQI
biologiska l kemedel ii
Biologiska läkemedel, II
 • Stor erfarenhet av etanercept och infliximab vid RA
 • Ej till gravida och ammande kvinnor eller till barn
 • Långtidsrisker – malignitet?
etanercept biverkningar
Etanercept, biverkningar

Vanligast:

 • hudreaktioner på injektionsstället

Vanliga:

 • infektioner, allergiska reaktioner, bildning av autoantikroppar, klåda, feber

Allvarliga:

 • TBC, opportunistiska infektioner, demyeliniserande tillstånd, LE
infliximab biverkningar
Infliximab, biverkningar

Vanligast:

 • infusionsreaktioner

Vanliga:

 • infektioner, serumsjuka (pga. förlängt uppehåll mellan infusionerna), huvudvärk, yrsel, dyspné, illamående, diarré, buksmärta, klåda, ökad svettning, torr hud, smärta i bröstkorgen, feber och förhöjda aminotransferaser

Allvarliga:

 • TBC, demyeliniserande tillstånd, LE, autoantikroppar
efalizumab biverkningar
Efalizumab, biverkningar

Vanliga:

 • Akuta influensaliknande symtom. Förhöjda nivåer av aminotranaferaser. Konstant lymfocytos (45%).

Mindre vanliga:

 • Trombocytopeni
 • Akut kliande utslag med pustler och plack på ej psoriasis- engagerad hud i hudveck, på armar, hals och bål
 • Hastigt uppblossande av psoriasis och psoriasisartrit
dosering etanercept
Dosering, etanercept
 • 25 mg 2 ggr/v. subkutant
 • Alt. 50 mg 2 ggr/v. i 12 v.
 • Fortsätt tills remission, max 24 v.
 • Ingen effekt 12 v.- avsluta
dosering infliximab
Dosering, infliximab
 • 5 mg/kg, iv infusion under 2 tim.
 • Ny infusion 2 och 6 v. efter den första, sedan var 8:e v.
 • Ingen effekt 4 beh.- avsluta
 • Behandlingsuppehåll 20 v. → minskad effekt, infusionsreaktioner
dosering efalizumab
Dosering, efalizumab
 • Första dos 0,7 mg/kg sedan 1,0 mg/kg (maxdos 200 mg)
 • Subkutant 1 gång/v.
 • 12 veckor, kan förlängas om effekt
 • Ingen effekt 12 v. - avsluta
kontroller f re behandling etanercept och infliximab
Kontroller före behandling, etanercept och infliximab
 • Aktiv och inaktiv tbc
 • Anamnes, lungröntgen
 • PPD - under diskussion
ljusbehandling1
Ljusbehandling
 • Minskad DNA-syntes, påverkar immunsystemet, inflammatoriska mediatorer och vit. D-metabolism
 • Mjukgörande medel ökar transmissionen
 • Salicylsyra och tjocka lager av vaselin blockerar UV-ljus
slide61
UVB
 • Bredbands-UVB (290-320nm)
  • Ca 80 % av pat. läker efter 25 beh.
  • Remissionstid 2–3 mån.
 • Smalbands-UVB (311nm)
  • Bättre effekt, snabbare läkning än bredbands-UVB
  • Remissionstid 3 mån.
uvb ii
UVB, II
 • Biverkningar:
  • Bredbands-UVB säker m.a.p. hudcancer
  • Smalbands-UVB ev. ökad cancerrisk jämfört med bredbands-UVB (djurstudier)
 • OK vid graviditet
kombinationsbehandling med uvb
Kombinationsbehandling med UVB
 • Kalcipotriol + UVB → ev. ↓ UVB-dos
 • Glukokortikoider + UVB → ej bättre effekt, ev.↓ remission
 • Acitretin + UVB (Re-UVB) → positiv effekt
 • Metotrexat + UVB → synergistisk effekt
puva psoralen uva 320 400nm
PUVA (psoralen + UVA 320-400nm)
 • Psoralener (furokumariner) och UVA-ljus
 • Perorala: 8-MOP och 5-MOP
 • Topikala (bad-PUVA): TMP
 • PUVA effektivare än UVB, remission över ett år
puva ii
PUVA, II
 • Biverkningar:
  • peroral PUVA: skivepitelcancer
  • ökad cancerrisk är inte visat för bad-PUVA med tripsoralen
 • Graviditet: Peroral PUVA bör undvikas
kombinationsbehandling med puva
Kombinationsbehandling med PUVA
 • Kalcipotriol + PUVA → viss ↑ effekt , ↓UVA-dos
 • Glukokortikoider + PUVA → snabbare läkning, ↓ UVA-doser, men snabbare recidiv
 • Acitretin + PUVA (Re-PUVA) →↑ effekt, ↓↓ ackumulerad UVA-dos
bucky behandling
Bucky-behandling
 • Lågenergetisk, mellan UV och röntgen
 • Hälften av given dos absorberas i hudens yttersta 0,5 mm
 • Hårbotten och terapiresistenta plaques
 • Låg risk hudcancerutveckling
 • Ej gravida
val av behandling och behandlingsm l
Val av behandling och behandlingsmål
 • Ålder
 • Kön
 • Sjukdomens svårighetsgrad
 • Patientens allmänna hälsoläge
 • Samtidig medicinering
 • Resultat av tidigare behandlingar
 • Patientens preferenser och förväntningar
val av behandling och behandlingsm l ii
Val av behandling och behandlingsmål, II
 • Specialistvård:
  • svårbehandlade patienter
  • barn
  • gravida kvinnor
  • utbredd plackpsoriasis, pustulös psoriasis, psoriasiserytrodermi och svår handpsoriasis
  • psoriasisartrit – samråd reumatolog
behandling av mildare former av psoriasis
Behandling av mildare former av psoriasis
 • Guttat psoriasis
  • Streptokockinfektion, uteslut och behandla
  • God prognos
  • Mjukgörande behandling
  • Vid klåda: Initialt grupp III-glukokortikoider eller UVB-behandling
behandling av mildare former av psoriasis ii
Behandling av mildare former av psoriasis, II
 • Plackpsoriasis (begränsad utbredning)
  • Kalcipotriol eller utvärtes glukokortikoider grupp III(–IV), ev. kombination
  • Ditranol
behandling av mildare former av psoriasis iii
Behandling av mildare former av psoriasis, III
 • Hårbottenpsoriasis
  • Intermittent terapi, långa tider
  • Salicylsyra i krämbas eller olja är avfjällande
  • Glukokortikoidlösning/emulsion grupp III–IV dagligen 3-4 veckor, glesa ut
  • Kalcipotriol / Ditranol / Buckybehandling
behandling av mildare former av psoriasis iv
Behandling av mildare former av psoriasis, IV
 • Invers psoriasis
  • Glukokortikoidkrämer grupp I–II 1-2 ggr/dag ca 2 v. – utglesning
  • Intermittent terapi
  • Ev. kombinationspreparat med antibakteriella och antimykotiska substanser
  • Bucky-behandling
behandling av mildare former av psoriasis v
Behandling av mildare former av psoriasis, V
 • Ansiktspsoriasis
  • Glukokortikoider grupp I–II och/eller UVB
  • Risk för rosacea och perioral dermatit
 • Hand- och fotpsoriasis
  • Glukokortikoider grupp III–IV / kalcipotriol
  • Hydrokolloidalt förband + glukokortikoid III–IV
  • Acitretin / peroral PUVA / Bucky
behandling av mildare former av psoriasis vi
Behandling av mildare former av psoriasis, VI
 • Nagelpsoriasis
  • Svårbehandlad – nagelvård
  • Intralesionella glukokortikoidinjektioner eller Bucky-behandling – marginell effekt
behandling av mildare former av psoriasis vii
Behandling av mildare former av psoriasis, VII
 • Barn
  • Sällsynt, svårdiagnostiserat – dermatolog
  • Grupp II-glukokortikoider, försiktighet med starka glukokortikoider
  • Kalcipotriolbehandling
  • UVB vid terapisvikt – försiktighet, ev. långtidseffekter
behandling av sv rare psoriasisformer
Behandling av svårare psoriasisformer
 • Specialistvård
 • Individualiserad terapi:
  • tidigare behandlingar, patientens önskemål, typ av psoriasis, tillgänglighet av t ex ljusbehandlingsformer samt patientens ålder, kön och hälsotillstånd
 • Lokalbehandling är basbehandling
utbredd plackpsoriasis
Utbredd plackpsoriasis
 • UVB prövas först
 • Om UVB ej fungerar väljs systembeh. 1:a hand:

Metotrexat

(+) väl utprovat, billigt, lättadministrerat

(-) leverskada, benmärgssuppression, teratogenicitet

utbredd plackpsoriasis ii
Utbredd plackpsoriasis, II
 • 2:a hand:

PUVA:

(+) effekt, lång remissionstid

(-) hudmalignitet

Ciklosporin:

(+) effekt

(-) njurskada, hypertoni, hudmalignitet

utbredd plackpsorasis iii
Utbredd plackpsorasis, III

Acitretin:

ReUVB / RePUVA

(+) till pat. med malignitetsrisk

(-) måttlig effekt plackpsoriasis, teratogen effekt

utbredd plackpsorasis iv
Utbredd plackpsorasis, IV
 • 3:e hand:

Biologiska läkemedel:

(etanercept, infliximab, efalizumab)

  • typ av psoriasis, co-morbiditet, patientens preferens och lokala sjukvårdsförhållanden
  • efalizumab, färre säkerhetsdata
pustul s psoriasis
Pustulös psoriasis
 • Generaliserad form
  • Pat. behandlas inneliggande initialt
  • Acitretin hög startdos, isotretinoin fertila kvinnor
  • Metotrexat / ciklosporin vid utebliven effekt
  • Infliximab
pustul s psoriasis ii
Pustulös psoriasis, II
 • Akral form (acrodermatitis continua på fingrar, tår och naglar)
  • Acitretin
  • Metotrexat / ciklosporin vid utebliven effekt
psoriasiserytrodermi
Psoriasiserytrodermi
 • Pat. behandlas inneliggande initialt
 • Lokalbehandling
 • Tillägg metotrexat / acitretin lågdos
 • Ciklosporin vid terapiresistens
 • Infliximab
sv r handpsoriasis
Svår handpsoriasis
 • Traumata kan försämra
 • Om lokalbehandling sviktar:

PUVA, oral

(+) god effekt plackpsoriasis, lång remission

(-) sämre effekt kraftigt keratotiska / exsudativa lesioner

sv r handpsoriasis ii
Svår handpsoriasis, II

Buckybehandling

(+) inte tidskrävande

(-) sämre effekt kraftigt keratotiska / exsudativa lesioner

Acitretin (med eller utan ljusbehandling)

(+) god effekt på keratotiska och pustulösa lesioner

(-) teratogen effekt

sv r handpsoriasis iii
Svår handpsoriasis, III

Metotrexat

(+) god effekt på vätskande, söndersprickande former

(-) leverskada, benmärgssuppression och teratogenicitet

Ciklosporin

(+) god effekt vid pustulöst inslag

(-) njurskada, hypertoni, hudmalignitet

rekommendationer ljusbehandling uvb behandling
Rekommendationer ljusbehandlingUVB-behandling
 • Indikation: Utbredd psoriasis
 • Smalbands-UVB
 • 2–3 behandlingar/vecka
 • Mjukgörande medel appliceras före
 • Ljusdos efter hudtyp
rekommendationer ljusbehandling uvb behandling ii
Rekommendationer ljusbehandlingUVB-behandling, II
 • Initialt 20 % dosökning/behandling, sedan 10 %
 • Underbenen högre ljusdos
 • Manliga genitalia skyddas
 • 25 behandlingar
 • Inte underhållsbehandling
rekommendationer ljusbehandling uvb behandling iii
Rekommendationer ljusbehandlingUVB-behandling, III
 • Läkarbesök varje behandlingsomgång
 • Hembehandling
 • Acitretin (Re-UVB) kan förbättra effekten
 • Kalcipotriol, applicera efter ljusbehandling
puva behandling
PUVA- behandling
 • Indikation: Svår psoriasis där UVB inte ger effekt, äldre patienter
 • Bad-PUVA (tripsoralen) första hand pga. mindre cancerrisk
 • 2 gånger/vecka
puva behandling ii
PUVA- behandling, II
 • Inte underhållsbehandling
 • Manliga genitalia skyddas
 • > 200 behandlingar – långvarig uppföljning
 • Acitretin (Re-PUVA)
behandling av psoriasisartrit
Behandling av psoriasisartrit
 • NSAID-preparat
 • Artrit/tenosynovit/entesit – lokal steroidinjektion
 • Utvärdera efter 1-3 månader
behandling av psoriasisartrit ii
Behandling av psoriasisartrit, II
 • Reumatolog:
  • Inflammatoriska ledsymtom / förhöjd SR och CRP trots NSAID
  • Begynnande leddeformiteter, funktionsinskränkning
  • Röntgenologiska leddestruktioner
behandling av psoriasisartrit iii
Behandling av psoriasisartrit, III
 • Lindrigt hudengagemang – sulfasalazin / metotrexat
 • Uttalat hudengagemang – metotrexat Alternativt ciklosporin / leflunomid
 • Svåra ledbesvär – p.o. glukokortikoider i tillägg 2-3 mån. seponera gradvis, rebound
behandling av psoriasisartrit iv
Behandling av psoriasisartrit, IV
 • Vid utebliven effekt – Infliximab, etanercept eller adalimumab
  • TNF-alfaantagonister
  • Seponering efter 3 mån. om ingen effekt
 • Intraartikulära glukokortikoider
  • Vid kvarstående besvär i enstaka leder
  • Intakt hud
behandling av psoriasisartrit v
Behandling av psoriasisartrit, V
 • Reumatologisk rehabilitering, multidisciplinärt team
 • Smärtproblematik och/eller entesiter
  • Symtomatisk behandling (NSAID, analgetika, steroidinjektioner, fysikalisk terapi)
ad