Jako techniczna w gla
Download
1 / 38

JAKO?? TECHNICZNA W?GLA - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

JAKOŚĆ TECHNICZNA WĘGLA. Klasyfikacja węgli.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' JAKO?? TECHNICZNA W?GLA' - chandler-wiley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jako techniczna w gla

JAKOŚĆ TECHNICZNA WĘGLA

Klasyfikacja węgli


Jako techniczna w gla

Węgiel jest skałą osadową pochodzenia organicznego powstałą głównie z roślin żyjących przed milionami lat.Pod względem chemicznym każdy węgiel kopalny jest mieszaniną: - właściwej substancji węglowej – palnej (organicznej);- substancji mineralnej;- wody;O jakości węgla decyduje przede wszystkim zawartość tzw. balastu w węglu to znaczy:- zawartość wody;- zawartość popiołu;- zawartość siarki;oraz jakość właściwej substancji (masy) węglowej, której najważniejszym wykładnikiem jest stopień uwęglenia


Jako techniczna w gla


Jako techniczna w gla

Wiele własności fizycznych i chemicznych związane jest ze stopniem uwęglenia:

 • prawie wprost proporcjonalnie – np. ilość koksu czystego, temperatura zapłonu

 • prawie odwrotnie proporcjonalnie – zawartość tlenu, części lotnych, utlenialność, skłonność do samozapalenia,

 • bądź też w jakiś inny sposób wykazujący jednak pewną prawidłowość:

  - gęstość czystej masy węglowej;

  - własności koksownicze;

  - zawartość wilgoci, wodoru;

  - ciepło spalania, wartość opałowa.


Jako techniczna w gla

Jednym z najlepszych wskaźników określających stopień uwęglenia jest zdolność odbicia światła witrynitów.

Jest on określany mikroskopowo na wybranych fragmentach powierzchni wytrynitowych danego węgla.

Stopień uwęglenia jest niezależny od zawartości substancji mineralnej (popiołu) w węglu.


Jako techniczna w gla

Węgiel można klasyfikować na podstawie np.: uwęglenia jest

 • zawartości popiołu;

 • wartości opałowej;

 • wielkości ziarn.

  Wszystkie klasyfikacje węgla opierające się na jego wskaźnikach chemicznych dzielą węgiel według stopnia uwęglenia


Jako techniczna w gla

Powstałe w kolejnych stadiach uwęglania paliwa stałe można uszeregować według stopnia uwęglenia.

Poszczególnym grupom paliw przypisane są wskaźniki liczbowe.

 • drewno01-09 (około 50% C)

 • torf 11-19 (około 55-60% C)

 • węgiel brunatny 21-29 (około 65-78% C)

 • węgiel kamienny 31-39 (około 78-94% C)

 • węgiel antracytowy 41-49 (około 94-98% C)

 • grafit 51


Jako techniczna w gla

Racjonalne wykorzystanie węgla zależne jest przede wszystkim od właściwego doboru węgla w zależności od celu i sposobu zużycia.

Dla określenia jakości węgla podawane są najczęściej następujące parametry:

 • typ węgla

 • sortyment (wielkość uziarnienia)

 • zawartość popiołu

 • wartość opałowa,

 • zawartość wilgoci

 • zawartość siarki

 • spiekalność


Jako techniczna w gla

 • KLASYFIKACJA PRZEMYSŁOWA WĘGLI wszystkim od właściwego doboru węgla w zależności od celu i sposobu zużycia.

 • Typy węgla określane na podstawie stopnia uwęglenia


Typ w gla w giel p omienny 31 1 31 2

Charakterystyka wszystkim od właściwego doboru węgla w zależności od celu i sposobu zużycia.

duża zawartość części lotnych;

brak lub słaba zdolność spiekania;

długi, silnie świecący płomień

Główne zastosowanie

piece przemysłowe i domowe,

generatory

Typ węgla Węgiel płomienny 31.1; 31.2


Typ w gla w giel gazowo p omienny 32 1 32 2

Charakterystyka wszystkim od właściwego doboru węgla w zależności od celu i sposobu zużycia.

duża zawartość części lotnych;

średnia zdolność spiekania;

Główne zastosowanie

piece przemysłowe i domowe,

wytlewanie

uwodarnianie

Typ węgla Węgiel gazowo-płomienny 32.1; 32.2


Typ w gla w giel gazowy 33

Charakterystyka wszystkim od właściwego doboru węgla w zależności od celu i sposobu zużycia.

duża wydajność gazu i smoły;

znaczna spiekalność;

Główne zastosowanie

gazownictwo

koksownictwo

wytlewanie

Typ węgla Węgiel gazowy 33


Typ w gla w giel gazowo koksowy 34

Charakterystyka wszystkim od właściwego doboru węgla w zależności od celu i sposobu zużycia.

duża wydajność gazu i smoły;

dobra spiekalność;

średnie ciśnienie rozprężania;

Główne zastosowanie

gazownictwo,

koksownictwo

Typ węgla Węgiel gazowo-koksowy 34


Typ w gla w giel ortokoksowy 35 1 35 2

Charakterystyka wszystkim od właściwego doboru węgla w zależności od celu i sposobu zużycia.

typowy węgiel koksowy;

średnia zawartość części lotnych;

dobra spiekalność;

wysokie ciśnienie rozprężania

Główne zastosowanie

produkcja koksu metalurgicznego

Typ węgla Węgiel ortokoksowy 35.1; 35.2


Typ w gla w giel metakoksowy 36

Charakterystyka wszystkim od właściwego doboru węgla w zależności od celu i sposobu zużycia.

węgiel koksowy;

średnia zawartość części lotnych;

dobra spiekalność;

duże ciśnienie rozprężania

Główne zastosowanie

produkcja koksu odlewniczego

Typ węgla Węgiel metakoksowy 36


Typ w gla w giel semikoksowy 37

Charakterystyka wszystkim od właściwego doboru węgla w zależności od celu i sposobu zużycia.

mała zawartość części lotnych;

słaba spiekalność;

średnie ciśnienie rozprężania

Główne zastosowanie

w koksownictwie jako dodatek schudzający wsad węglowy

węgiel energetyczny do palenisk specjalnych

produkcja paliwa bezdymnego

Typ węgla Węgiel semikoksowy 37


Typ w gla w giel chudy 38

Charakterystyka wszystkim od właściwego doboru węgla w zależności od celu i sposobu zużycia.

mała zawartość części lotnych;

brak lub słaba spiekalność;

krótki płomień;

Główne zastosowanie

w koksownictwie jako dodatek schudzający wsad węglowy

węgiel energetyczny do palenisk specjalnych

produkcja paliwa bezdymnego

Typ węgla Węgiel chudy 38


Typ w gla w giel antracytowy 41

Charakterystyka wszystkim od właściwego doboru węgla w zależności od celu i sposobu zużycia.

mała zawartość części lotnych;

brak zdolności spiekania;

krótki płomień;

Główne zastosowanie

paliwo do palenisk specjalnych

produkcja paliwa bezdymnego

Typ węgla Węgiel antracytowy 41


Typ w gla antracyt 42

Charakterystyka wszystkim od właściwego doboru węgla w zależności od celu i sposobu zużycia.

bardzo mała zawartość części lotnych;

brak zdolności spiekania;

Główne zastosowanie

paliwo do palenisk specjalnych

Typ węgla Antracyt 42


Jako w gla a jego prawid owe wykorzystanie
JAKOŚĆ WĘGLA wszystkim od właściwego doboru węgla w zależności od celu i sposobu zużycia.A JEGO PRAWIDŁOWE WYKORZYSTANIE

Racjonalne wykorzystanie węgla

zależne jest przede wszystkim

od celu i sposobu zużycia.

Węgle zatem można zaliczyć do dwóch podstawowych grup:

 • węgiel energetyczny

 • węgiel do celów kokso-chemicznych


Jako techniczna w gla

 • Każda z technologii wykorzystania węgla, jego przetwarzania w procesach przetwórczych jak np. koksowanie, zgazowanie, uwodornianie a także spalanie w różnych kotłach (rusztowych, fluidalnych, retortowych itd.) wymaga dostarczenia gotowego produktu handlowego o ściśle określonych parametrach jakościowych


Klasy w gla do cel w energetycznych
KLASY WĘGLA przetwarzania w procesach przetwórczych jak np. koksowanie, zgazowanie, uwodornianie a także spalanie w różnych kotłach (rusztowych, fluidalnych, retortowych itd.) wymaga dostarczenia gotowego produktu handlowego o ściśle określonych parametrach jakościowychDO CELÓW ENERGETYCZNYCH

Podział na klasy do celów energetycznych obejmuje węgle typu 31; 32 i 33

czyli

węgle płomienne; gazowo-płomienne i gazowe

do tej grupy oczywiście można zaliczyć węgle innych typów, które wskutek niedotrzymania parametrów jakościowych zostały przeznaczone do celów energetycznych.


Jako techniczna w gla

Podział węgla energetycznego na klasy oparty jest o: przetwarzania w procesach przetwórczych jak np. koksowanie, zgazowanie, uwodornianie a także spalanie w różnych kotłach (rusztowych, fluidalnych, retortowych itd.) wymaga dostarczenia gotowego produktu handlowego o ściśle określonych parametrach jakościowych

 • wielkość wskaźnika zawartości popiołu w stanie roboczym

 • wartość opałową w stanie roboczym

  dopuszczalną zawartość wilgoci całkowitej

  w węglu energetycznym ustalono na poziomie 25%


Jako techniczna w gla

Według wskaźnika przetwarzania w procesach przetwórczych jak np. koksowanie, zgazowanie, uwodornianie a także spalanie w różnych kotłach (rusztowych, fluidalnych, retortowych itd.) wymaga dostarczenia gotowego produktu handlowego o ściśle określonych parametrach jakościowychwartości opałowej w stanie roboczym węgiel dzieli się na 23 klasy

od wartości 7400kcal/kg do 3000 kcal/kg

(różnica kalorii pomiędzy poszczególnymi klasami wynosi 200kcal/kg)


Jako techniczna w gla

Według wskaźnika przetwarzania w procesach przetwórczych jak np. koksowanie, zgazowanie, uwodornianie a także spalanie w różnych kotłach (rusztowych, fluidalnych, retortowych itd.) wymaga dostarczenia gotowego produktu handlowego o ściśle określonych parametrach jakościowychzawartości popiołu w stanie roboczym wyróżnia się 11 klas czystości węgla:

 • 5; 7; 9; 12; 15; 18; 21; 25; 30; 35; 40%


Klasy w gla do cel w kokso chemicznych
Klasy węgla do celów przetwarzania w procesach przetwórczych jak np. koksowanie, zgazowanie, uwodornianie a także spalanie w różnych kotłach (rusztowych, fluidalnych, retortowych itd.) wymaga dostarczenia gotowego produktu handlowego o ściśle określonych parametrach jakościowychkokso-chemicznych

Podział ten obejmuje typy węgla

33; 34; 35; 36; 37 i 38.

Podział na klasy oparty jest o wskaźnik zawartości popiołu w stanie suchym.

Rozróżnia się pięć klas węgla o zawartości popiołu od 5 do 9%

(przy wzroście popiołu o 1% dla poszczególnych klas)


Jako techniczna w gla

Węgiel do celów koksochemicznych powinien zawierać do 7-8% popiołu i do 8% wilgoci.

Popiół zawarty w węglu koksowniczym podczas procesu koksowania przechodzi w całości do koksu.

Przy zawartości popiołu w węglu 8% otrzymuje się koks o zawartości 10% popiołu., tzn. z maksymalnie dopuszczalną zawartością dla dobrego koksu. (Koks o wyższej zawartości ppiołujest mało przydatny do celów metalurgicznych.

Węgiel koksowy o zawartości popiołu >9% zostaje zdeklasyfikowany i przeznaczony do celów energetycznych.


Jako techniczna w gla

Wyższa zawartość wilgoci w węglach przeznaczonych do celów koksowniczych nie jest tak szkodliwa jak zawartość popiołu, ale pociąga za sobą pewne straty. Wilgotny węgiel źle się kruszy, źle się dozuje i powoduje przedłużenie czasu koksowania i większe zużycie gazu koksowniczego na odparowanie wody.

(np. podwyższenie wilgoci o 2% powoduje spadek zdolności przeróbczej koksowni o około 10%).


Podzia w gla wed ug wielko ci ziarna sortymenty
PODZIAŁ WĘGLA WEDŁUG WIELKOŚCI ZIARNA – SORTYMENTY celów koksowniczych nie jest tak szkodliwa jak zawartość popiołu, ale pociąga za sobą pewne straty. Wilgotny węgiel źle się kruszy, źle się dozuje i powoduje przedłużenie czasu koksowania i większe zużycie gazu koksowniczego na odparowanie wody.

 • Wyróżnia się podział na sortymenty zasadnicze (11 sortymentów handlowych) oraz na sortymenty połączone (13 sortymentów połączonych.

 • Norma określa, w każdym sortymencie, dopuszczalne ilości podziarna i nadziarna


Jako techniczna w gla

 • Sortymenty zasadnicze celów koksowniczych nie jest tak szkodliwa jak zawartość popiołu, ale pociąga za sobą pewne straty. Wilgotny węgiel źle się kruszy, źle się dozuje i powoduje przedłużenie czasu koksowania i większe zużycie gazu koksowniczego na odparowanie wody. dzielą się ogólnie na trzy grupy:

 • Grube- o granulacji ziarn powyżej 30mm

 • Średnie – o granulacji ziarn 30-10mm

 • Drobne – o granulacji ziarn <10mm


Zasadnicze sortymenty grube
Zasadnicze Sortymenty Grube celów koksowniczych nie jest tak szkodliwa jak zawartość popiołu, ale pociąga za sobą pewne straty. Wilgotny węgiel źle się kruszy, źle się dozuje i powoduje przedłużenie czasu koksowania i większe zużycie gazu koksowniczego na odparowanie wody.

 • Kęsy Ks >120mm

 • Kostka I Ko I 200-120mm

 • Kostka II Ko II 120-60mm

 • Orzech I O I 80-40mm

 • Orzech II O II 50-25mm


Zasadnicze sortymenty rednie
Zasadnicze Sortymenty Średnie celów koksowniczych nie jest tak szkodliwa jak zawartość popiołu, ale pociąga za sobą pewne straty. Wilgotny węgiel źle się kruszy, źle się dozuje i powoduje przedłużenie czasu koksowania i większe zużycie gazu koksowniczego na odparowanie wody.

 • Groszek I Gk I 30-16mm

 • Groszek II Gk II 20-8mm

 • Grysik Gs 10-5mm


Zasadnicze sortymenty drobne
Zasadnicze Sortymenty Drobne celów koksowniczych nie jest tak szkodliwa jak zawartość popiołu, ale pociąga za sobą pewne straty. Wilgotny węgiel źle się kruszy, źle się dozuje i powoduje przedłużenie czasu koksowania i większe zużycie gazu koksowniczego na odparowanie wody.

 • Miał M 6-0mm

 • Pył P 1-0mm

 • Muł Mu 1-0mm


Sortymenty po czone dziel si na pi grup
Sortymenty połączone dzielą się celów koksowniczych nie jest tak szkodliwa jak zawartość popiołu, ale pociąga za sobą pewne straty. Wilgotny węgiel źle się kruszy, źle się dozuje i powoduje przedłużenie czasu koksowania i większe zużycie gazu koksowniczego na odparowanie wody. na pięć grup:

 • Grube

 • Średnie

 • Drobne

 • Miałowe

 • Niesort (węgiel niesortowalny – nie normalizuje się granic wielkości ziarn)


Po czone sortymenty grube
Połączone Sortymenty Grube celów koksowniczych nie jest tak szkodliwa jak zawartość popiołu, ale pociąga za sobą pewne straty. Wilgotny węgiel źle się kruszy, źle się dozuje i powoduje przedłużenie czasu koksowania i większe zużycie gazu koksowniczego na odparowanie wody.

 • Gruby I Gr I >60mm

 • Kostka Ko 200-60mm

 • Gruby II Gr II >40mm

 • Orzech O 80-25mm

 • Orzech Średni Ośr 80-16mm


Po czone sortymenty rednie
Połączone Sortymenty Średnie celów koksowniczych nie jest tak szkodliwa jak zawartość popiołu, ale pociąga za sobą pewne straty. Wilgotny węgiel źle się kruszy, źle się dozuje i powoduje przedłużenie czasu koksowania i większe zużycie gazu koksowniczego na odparowanie wody.

 • Orzech Drobny Odr 50-16mm

 • Groszek Gk 30-8mm


Po czone sortymenty drobne
Połączone Sortymenty Drobne celów koksowniczych nie jest tak szkodliwa jak zawartość popiołu, ale pociąga za sobą pewne straty. Wilgotny węgiel źle się kruszy, źle się dozuje i powoduje przedłużenie czasu koksowania i większe zużycie gazu koksowniczego na odparowanie wody.

 • Drobny I Dr I 80-0mm

 • Drobny II Dr II 50-0mm

 • Drobny III Dr III 30-0mm


Po czone sortymenty mia owe
Połączone Sortymenty Miałowe celów koksowniczych nie jest tak szkodliwa jak zawartość popiołu, ale pociąga za sobą pewne straty. Wilgotny węgiel źle się kruszy, źle się dozuje i powoduje przedłużenie czasu koksowania i większe zużycie gazu koksowniczego na odparowanie wody.

 • Miał I M I 20-0mm

 • Miał II M II 10-0mm