CHCI BÝT JAKO VY - PowerPoint PPT Presentation

chci b t jako vy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CHCI BÝT JAKO VY PowerPoint Presentation
Download Presentation
CHCI BÝT JAKO VY

play fullscreen
1 / 17
CHCI BÝT JAKO VY
115 Views
Download Presentation
shepry
Download Presentation

CHCI BÝT JAKO VY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CHCI BÝT JAKO VY ZŠ VELTRUSY Projekt schválený Zastupitelstvem Středočeského kraje v rámci 2. výzvy 2. globálního grantu v oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání

 2. CHCI BÝT JAKO VY • Celkem podáno 51 žádostí • Vybráno k realizaci 13 žádostí • Celý název projektu: • Chci být jako vy, uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících inkluzivní a rovný přístup ke vzdělávání na ZŠ Veltrusy a spádových školách

 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU registrační číslo GP: CZ.1.07/1.2.33/02.0056 trvání: duben 2013 – prosinec 2014 výše podpory: 2 151 145,30 Kč Finance jsou rozděleny do jednotlivých kapitol, které je nutné dodržet.

 4. PARTNEŘI PROJEKTU • MŠ Veltrusy • MŠ Vojkovice • ZŠ Nelahozeves • ZŠ Vraňany • Městské muzeum Kralupy nad Vltavou • Národní památkový ústav Praha – zámek Veltrusy

 5. HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU • volnočasové dílny pro žáky školy, žáky a jejich rodiče, předškoláky • zájmové kroužky • adaptační a ročníkové pobyty pro žáky školy • vzdělávání učitelů • tvorba metodických materiálů pro výuku žáků s SPU

 6. VOLNOČASOVÉ DÍLNY – pro žáky • celkem 30 dílen • dílny mají podpořit budování přátelských vztahů mezi dětmi v rámci celé školy • dílny mají umožnit zažít i dětem, které nejsou úspěšné, zažít při školních akcích pocit úspěchu • všechny děti ze školy (mimo 1. tř.) vyplní krátký dotazník týkající se zájmu o typ aktivit • zaměření dílen – např.: sportovní, rukodělné, taneční, výtvarné, hudební + dle zájmu dětí

 7. VOLNOČASOVÉ DÍLNY – pro děti a jejich rodiče • celkem 15 dílen • kromě obdobných cílů jako u dílen pro žáky je cílem těchto aktivit: a/ podpořit také dobrý vztah celé rodiny ke škole b/ posílit a podpořit rodinné vztahy c/ podpořit spolupráci rodiny a školy - zaměření dílen – např.: sportovní, rukodělné, taneční, výtvarné, hudební + dle zájmu

 8. VOLNOČASOVÉ DÍLNY – pro předškoláky • celkem 16 dílen • 4 dílny ještě v letošním školním roce • 8 dílen ve školním roce 2013 – 14 • 4 dílny ve školním roce 2014 – 2015 /nutno zrealizovat do 31. 12. 2014/ • metodiky k jednotlivým dílnám /témata se nesmějí opakovat/ • finanční odměna pro realizátory dílny

 9. VOLNOČASOVÉ DÍLNY – pro předškoláky • minimální účast na dílně – 12 žáků • ke každé dílně nutno zpracovat metodiku k jejímu průběhu a realizaci • finanční odměna pro tvůrce a realizátora dílny z prostředků na projekt • po dobu projektu /18 školních měsíců/ připadají přibližně 2 dílny na měsíc

 10. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY - KROUŽKY • celkem 12 kroužků • 1x týdně 2 hodiny – po dobu trvání projektu

 11. ADAPTAČNÍ POBYT PRO 6. ROČNÍK • naplánován na září 2013 a září 2014 • metodika k pobytu • pomoc a metodické vedení odborného lektora na část pobytu

 12. ROČNÍKOVÉ POBYTY PRO 8. ROČNÍK /v září 2014 – letošní 6. ročník/ • metodika k pobytu • pomoc a metodické vedení odborného lektora na část pobytu

 13. ROČNÍKOVÉ POBYTY • pobyt = spaní ve škole – pro děti s SPU • aktivity typu – jak se efektivně učit, co dělat, abych byl úspěšný • na jeden den – spoluúčast rodičů /přednáška odborníka – jak mohou rodiče pomoci svým dětem s SPU/ + aktivity pro děti a rodiče

 14. VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ • pro celý učitelský sbor: a/ se zaměřením na SPU /dys …. – různá témata/ b/ se zaměřením na motivaci, aktivizaci, hodnocení apod. • pro jednotlivce dle výběru z běžné nabídky k tématu grantu /úspěch dětí s SPU ve škole, podpora tvorby třídního kolektivu apod. / • možná účast i učitelů ze spádových škol na školeních zaměřených na SPU

 15. TVORBA METODICKÝCH LISTŮ • vytvoření pracovních listů v rámci svého předmětu pro práci žáků s SPU – základ bude zrealizován v rámci školení SPU • celkem 130 pracovních listů

 16. CO ZÍSKÁME Z PROJEKTU? • rozšíření mimoškolních aktivit pro děti • podpora spolupráce rodiny a školy • proškolení celého sboru v oblasti SPU + práce se třídou • možnost účasti na školení dle vlastního výběru /řeší právní oddělení/