K MN a kluczowi interesariusze (Państwa, Społeczeństwa) w przyszłości - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
K MN a kluczowi interesariusze (Państwa, Społeczeństwa) w przyszłości PowerPoint Presentation
Download Presentation
K MN a kluczowi interesariusze (Państwa, Społeczeństwa) w przyszłości

play fullscreen
1 / 16
K MN a kluczowi interesariusze (Państwa, Społeczeństwa) w przyszłości
125 Views
Download Presentation
eugene
Download Presentation

K MN a kluczowi interesariusze (Państwa, Społeczeństwa) w przyszłości

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 14 Robert Uberman, Korporacje międzynarodowe

 2. KMN a kluczowi interesariusze (Państwa, Społeczeństwa) w przyszłości • KMN jako jeden z filarów wzrostu gospodarczego i pomyślności • KMN jako zagrożenie suwerenności narodowej • KMN jako partnerzy biznesowi Robert Uberman, Korporacje międzynarodowe

 3. Czy polityce względem ZIB można dyskutować w dobie wolnego rynku? Robert Uberman, Korporacje międzynarodowe

 4. Wpływ KMN na gospodarki krajowe • Inwestycje bezpośrednie • Poza kapitałowe formy internacjonalizacji • Handel Robert Uberman, Korporacje międzynarodowe

 5. Struktura światowych przepływów ZIB – wielkości absolutne (mld USD) Robert Uberman, Korporacje międzynarodowe

 6. Struktura światowych przepływów ZIB – saldo (mld USD) Robert Uberman, Korporacje międzynarodowe

 7. Inwestycje bezpośrednie KMN – sposób wejście • Source: UNCTAD, 2011, p. xviii Robert Uberman, Korporacje międzynarodowe

 8. ZIBw Polsce na tle wybranych krajów i regionów (1995-2009) World Investment Report 2010, UNCTAD Robert Uberman, Korporacje międzynarodowe

 9. Udział inwestorów zagranicznych w kapitalizacji firm wybranych krajów UE Robert Uberman, Korporacje międzynarodowe

 10. Najwięksi Polscy eksporterzy za 2009 • Fiat Auto-Poland – 14,8 mld zł, • LG Electronics (Mława i Wrocław razem) – 9,6 mld zł, • Volkswagen Poznań – 7,6 mld zł, • Philips Lighting Piła – 3,7 mld zł, • Toyota (Łęg i Wałbrzych) – 3,3 mld zł, … • Węglokoks, Katowice – 2,3 mld zł. Całość eksportu za 2009 r.: 433 mld zł. Robert Uberman, Korporacje międzynarodowe

 11. Potencjalne korzyści wynikające z inwestycji KMN w polskie przedsiębiorstwa • Zapewnienie finansowania • Zapewnienie nowoczesnych metod zarządzania marketingowego • Zapewnienie efektywnych metod zarządzania procesami wewnętrznymi • Zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii • Włączenie polskich przedsiębiorstw do wewnątrzkorporacyjnego podziału pracy Robert Uberman, Korporacje międzynarodowe

 12. Potencjalne negatywne skutki wynikające z inwestycji KMN w polskie przedsiębiorstwa • Zwolnienia pracowników • Pozbawienie Polaków wpływu na zarządzanie rodzimymi przedsiębiorstwami • Ograniczanie działalności polskich filii tylko do sfery handlu, z przenoszeniem innych procesów tworzących wartość za granicę • Transfer zysków zagranicę • Wprowadzanie zagranicznych dostawców kosztem dotychczasowych, polskich kooperantów Robert Uberman, Korporacje międzynarodowe

 13. Poza kapitałowe formy internacjonalizacji • Wzrastająca rola poza - kapitałowych form internacjonalizacji (NEMs) • Ponad 2 biliony wartości zrealizowanej sprzedażyw 2010 r., w dużym stopniu w krajach nowych i rozwijających się. • NEMs obejmują np.: • produkcję zleconą, • outsourcing usług, • franchising oraz licencjonowanie, • Inne umowne relacje, za pomocą których KMN kontrolują swoje łańcuchy dostaw/tworzenia wartości wywierając istotny wpływ na zarządzanie firmą – kontrahentem ale bez obejmowania w niej udziałów. • Source: UNCTAD, 2011, p. xviii Robert Uberman, Korporacje międzynarodowe

 14. Rola Polski w globalnej działalności KMN Robert Uberman, Korporacje międzynarodowe

 15. Firmy lokalne vs KMN • Wszystkie KMN chcą zwiększyć swoją wartość, do pewnego stopnia obojętnie gdzie • Pomimo retoryki o wszechwładnej globalizacji nawet KMN różnią się znacząco odnośnie efektywności rozszerzania swojej działalności na wszystkie kraje świata • Niektóre KMN wywodzące się z krajów nowych potrafiły nawiązć skuteczną walkę konkurencyjną wykorzystując przewagi konkurencyjne krajów, z których się wywodzą (Samsung, Petronas) • Ale ich sukces wymaga, aby Państwo nie wywierało bezpośredniego wpływu na konkretne decyzje manadżerskie • Dawar, Niraj, Tony Frost, „Competing with Giants. Survival Strategies for Local Companies in Emerging Markets”, Harvard Business Review, vol. 77, no. 2, March-April, 1999 r. Robert Uberman, Korporacje międzynarodowe

 16. Model rozwoju małych i średnich firm – branże specjalistyczne Robert Uberman, Korporacje międzynarodowe