Teorie jako struktury
Download
1 / 15

Teorie jako struktury - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

Teorie jako struktury. Zarówno falsyfikacjonistyczna iak i indukcjonistyczna teoria nauki jest zbyt wąska . Należy traktować teorie jako swego rodzaju strukturalne całości. Analizy historyczne dowodzą, że ewolucja najpoważniejszych dyscyplin naukowych miała charakter ustrukturalizowany.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Teorie jako struktury' - hayden-weiss


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Teorie jako struktury

Teorie jako struktury

Zarówno falsyfikacjonistyczna iak i indukcjonistyczna teoria nauki jest zbyt wąska.

Należy traktować teorie jako swego rodzaju strukturalne całości.


Teorie jako struktury

 • Analizy historyczne dowodzą, że ewolucja

  najpoważniejszych dyscyplin naukowych miała

  charakter ustrukturalizowany.

 • Tylko spójnie skonstruowane teorie nadają

  pojęciom ściśle określone znaczenia.

 • Nauka ujęta jako struktura rozwija się

  szybciej.


Metodologia naukowych program w badawczych
Metodologia naukowych programów badawczych

Program badawczy ma być strukturą kierującą

przyszłymi badaniami naukowymi.

W zależności od tego czy prowadzi on do

pojawiania się nowych odkryć czy też ” tkwi” wraz

ze swymi teoriami w jednym miejscu możemy

go nazwać postępowym lub degeneracyjnym.


Teorie jako struktury

Heurystyka negatywna zakłada, że twardy

rdzeń programu badawczego nie podlega

odrzuceniu ani modyfikacjom. Przed falsyfikacją

ma być chroniony pasem ochronnym hipotez

pomocniczych, warunków początkowych, itd.

Heurystyka pozytywna zawiera ogólne

wskazówki mówiące o tym w jaki sposób

program badawczy można rozwijać.


Teorie jako struktury

Istotną cechą wielu programów

badawczych jest fakt, iż sprawdzanie

obserwacyjne określonej teorii

nabiera znaczenia na

dość późnym etapie ich rozwoju.


Postulaty dotycz ce program w badawczych
Postulaty dotyczące programów badawczych

 • Program powinien być na tyle spójny aby pozwalał na wypracowanie projektu badań przyszłych

 • Przynajmniej od czasu do czasu powinien prowadzić do odkryć nowych zjawisk

  Program może uchodzić za naukowy gdy

  spełnia oba te warunki.


Dopuszczalne oraz wykluczone uzupe nienia i modyfikacje
Dopuszczalne oraz wykluczone uzupełnienia i modyfikacje

Dopuszczamy każdy krok o ile

 • nie stawia on hipotez ad hoc tj. takich, których nie można poddać niezależnemu sprawdzianowi

 • pozwala on na przeprowadzenie nowych testów


Paradygmaty t s kuhna
Paradygmaty T. S. Kuhna

Główna cechą koncepcji Thomasa S. Kuhna

jest przekonanie o rewolucyjnym charakterze

postępu naukowego.

Teorię tę wyróżnia także podkreślenie roli jaką

w postępie odgrywają socjologiczne cechy

wspólnot naukowych.


Obraz rozwoju nauki
Obraz rozwoju nauki

PRE-NAUKA

NAUKA NORMALNA

KRYZYS

REWOLUCJA

NOWA NAUKA NORMALNA

NOWY KRYZYS


Kryteria wyboru paradygmatu
Kryteria wyboru paradygmatu

Wybór danego paradygmatu determinować będą

zróżnicowane czynniki. Będzie on zależeć między

innymi od perspektywy z jakiej patrzy uczony.

Osądzany wg własnych standardów paradygmat

A może wydać się lepszy od paradygmatu B

podczas gdy – jeżeli jako przesłanek użyje się

założeń paradygmatu B – ocena ta może być

odwrotna.


Funkcje nauki normalnej i rewolucji
Funkcje nauki normalnej i rewolucji

Okres trwania nauki normalnej pozwala

naukowcom na rozwijanie szczegółów teorii w

ramach danego paradygmatu.

W chwili gdy ten, przestaje być wystarczający dla

wyjaśnienia ważnych zagadnień dochodzi do

rewolucji a zarazem przejścia do nowego

paradygmatu.


Anarchistyczna teoria wiedzy
Anarchistyczna teoria wiedzy

Wg Feyerabend’a każda próba wyjaśnienia

nauki za pomocą kilku prostych zasad

metodologicznych jest nierealna i zarazem

zgubna.

Wobec tego uczeni nie powinni być ograniczani

a jedyna zasada jaką należy stosować to

” wszystko wolno”.


Teorie jako struktury

Reguła ”wszystko wolno” nie powinna być interpretowana zbyt szeroko.Feyerabend stosuje rozróżnienie pomiędzy rozsądnym naukowcem a szaleńcem.


Niewsp mierno teorii
Niewspółmierność teorii zbyt szeroko.

Znaczenia i interpretacje pojęć oraz zdań

obserwacyjnych, w których one występują,

zależą od kontekstu teoretycznego.

Wybór określonej teorii będzie w każdym

przypadku zależał od kryteriów jakie przyjmiemy,

będzie zatem subiektywny.


Nauka vs magia
Nauka vs magia zbyt szeroko.

Nie istnieje z góry przyjęta wyższość nauki

nad innymi formami wiedzy.

Jeżeli nauka ma być porównywana z innymi

formami wiedzy, należy najpierw zbadać naturę,

cele i metody nauki na równi z celami, metodami

i naturą innych typów wiedzy.