Ideell förening - PowerPoint PPT Presentation

ideell f rening n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ideell förening PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ideell förening

play fullscreen
1 / 14
Ideell förening
240 Views
Download Presentation
camden-patterson
Download Presentation

Ideell förening

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ideell förening Idrottsrörelsens organisatoriska form för samverkan. Verksamheten bedrivs på ideell basis.

 2. Hur bilda en förening? Anta stadgar Utse styrelse Anta namn på föreningen

 3. Medlem i Special idrottsförbund Idrottsföreningen ansöker om medlemskap i sitt SF (svenska skidförbundet, svenska handbollsförbundet). Genom medlemskap i SF blir man också medlem i RF. Föreningen tillhör också det SDF (norrbottens skidförbund, norrbottens handbollsförbund) och det DF som finns i länet (norrbottens idrottsförbund). Som medlem i SSF kan Din förening delta i tävlingsverksamhet och arrangera egna tävlingar.

 4. Fler sektionsförening En förening med flera olika sektioner (idrotter) samlade under samma tak.

 5. Organisation flersektionsförening Årsmötet (medlemmarna) Valberedningen Revisorer Huvudstyrelsen Kansli Skidsektion Handbollssektion

 6. Juridisk person Ta över de enskilda fysiska personernas roll och ansvar.

 7. Juridisk person • Kan äga saker • Kan vara part i avtal • Kan vara part inför domstol • Kan försättas i konkurs • Kan vara medlem i annan ideell förening • Kan vara arbetsgivare

 8. Sektion – Ingen juridisk personStrömnäs GIF är en juridisk person Ett årsmöte En styrelse En ägare av tillgångar En avtalspart Skidor Handboll Gemensamma skulder Huvudstyrelsen står över sektionsstyrelserna Föreningen svarar med sina tillgångar för samtliga skulder!

 9. Sektionsproblematiken Hålla samman eller dela upp föreningen? Fördelar? Nackdelar?

 10. Vad står Strömnäs GIF inför? Generationsväxling? Nya tider? Andra sätta att driva föreningar? Kärvare ekonomiskt!

 11. Utvecklingsområden • Organisation • Ekonomin • Information • Föreningskänsla • Rekrytering • Ledarutveckling • Lokaler/utrustning

 12. Akuta problemområden! Ekonomin Brister i organisation

 13. Roller (arb upg/ansvar) • Huvudstyrelsen • Sektionsstyrelserna • Kansliet • Ledarna • Föräldragrupper • Aktiva ”Detta ska vara tydligt och framgå i verksamhetsplanen.”

 14. Hur går vi vidare? • Hur ska vi få en kassör? • Hur ska vi arbeta med roller? • När klart? • Vem ansvarig? • Hur ska vi informera medlemmarna om det utvecklingsarbete som vi påbörjat? • Hur kan vi få årsmötet i maj till ett ”framtidsmöte”?