Download
konstgr s p torsbovallen till 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konstgräs på Torsbovallen till 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konstgräs på Torsbovallen till 2014

Konstgräs på Torsbovallen till 2014

171 Views Download Presentation
Download Presentation

Konstgräs på Torsbovallen till 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Konstgräs på Torsbovallen till 2014

 2. Vår verksamhet – Detta är TBoIS TBoIS är en ideell förening för fotbollsspelare och fotbolls-intresserade i Trollhättan. Vi verkar på västra sidan av älven och Torsbovallen i Strömslund är vår hemmaplan. Vår verksamhet bygger på Kamratskap, Utveckling, Sportslighet och Klubbkänsla. 2

 3. Vår verksamhet - medlemmar Fotbollsskolan, 5-7 år 95 st Ungdomar, 8-16 år 256 st A/U/J, C-lag 59 st Ledare 42 st Föreningsfunktionärer 17 st Stödmedlemmar 72 st Trollhättans Boll- och Idrottssällskap 410 aktiva 24% tjejer 541 medlemmar 3

 4. Vi vill tidigarelägga anläggningen av en konstgräsplan på Torsbovallen för att: • Erbjuda en väl fungerande fotbollsverksamhet i Strömslund som ger ungdomar en positiv upplevelse vid varje fotbollstillfälle och ett livslångt intresse för fotboll. • Garantera en stabil verksamhet för alla åldersgrupper under sommarhalvåret och förlänga säsongen under hösten och vintern. • Spela alla våra hemmamatcher på Torsbovallen • Engagera, intressera och attrahera ungdomar och boende i närområdet med verksamheten på Torsbovallen året runt.

 5. Det har varit struligt! 2011 • 15 tsek extra planhyra • 45 tsek uteblivna intäkter kiosk och inträde • 20 matcher flyttade till konstgräs i närheten • 5 matcher flyttade till motståndarens hemmaplan • 4 tillfällen för fotbollsskolan inställda och 75 barn hemskickade, samtidigt som ytterligare 180 aktiva som tränar måndagar påverkades 2012 • Inställt och flyttat i maj, juni, augusti och september

 6. Vårt förslag –konstgräs på C-plan Trollhättans Stad anlägger konstgräs på Torsbovallen 2014 i stället för 2015/16 i syfte att skapa rimliga förutsättningar för Trollhättans BoIS verksamhet TBoIS finansierar de extra räntekostnader som uppkommer vid en tidigareläggning. TBoIS förstärker sin organisation med en projektgrupp med fokus på kommunikation, sponsorer och anläggning

 7. Vårt förslag – fördelar Ingen merkostnad för kommunen 325 st ungdomsspelare i Trollhättans BoIS stora vinnare Längre säsong på Torsbovallen Möjlighet för skolor i närområdet att bedriva undervisning under dagtid Möjlighet att genomföra fler evenemang

 8. Vårt förslag – finansiering av räntekostnad viss drift Finansiering via en trestegsplan Utökad sponsring från befintliga sponsorer Medlemmar och föräldrar Nya sponsorer Företagskontakter via medlemmar är jätte positivt men kontakter behöver koordineras med kansliet. Sponsring av x antal kvadratmeter av totalt 65*105 m2 = 6,825 m2 Inga ekonomiska åtaganden görs innan räntekostanden är täckt eller kommunen tagit beslut om tidigareläggning.

 9. TBoIS Konstgräs (utseende skylt) Straffområde = 50,000 kr Mittcirkel, teknisk zon = 25,000 kr Grön yta, x kvadratmeter à 100 kr

 10. Vad får en sponsor? • Sponsorns namn visas på hemsidan där konstgräsprojektet kommer att dokumenteras från datum för beslut till invigning. • "Nyhetsbrev TBoIS Konstgräs" till sponsorn 1 gång per kvartal under 2013-2015. • Bjuda sponsorn och en gäst på invigningsfest när planen är färdig. • Sponsorns namn på en skylt i 10 år intill planen som beskriver vilka som möjliggjort etableringen av konstgräsplanen. • 100-4,900 kr; Namn på en gemensam lista • 5,000-9,900 kr; Namn på en skalenlig gemensam skylt • 10,000-24,900 kr; Namn på en skalenlig egen skylt • 25,000 kr; Namn på skalenlig egen skylt på mittcirkel, teknisk zon • 50,000 kr; Namn på skalenlig egen skylt på straffområde

 11. Avtal om sponsring • TBoIS garanterar att intäkter som hör samman med konstgräsplanen inte går till annan verksamhet. • Om Trollhättans Stad ej beslutar att tidigarelägga konstgräsplanen på Torsbovallen, eller om TBoIS beslutar att inte gå vidare med sin begäran så faller avtalets giltighet och eventuellt inbetalade pengar betalas tillbaka. • Om det finns pengar över efter att alla kostnader för konstgräs redovisats för sponsorerna 2015, kommer 50% av överskottet att användas i föreningens ordinarie verksamhet och 50% kommer att fördelas baserat på vilka lag sponsorerna valt att stödja.

 12. Vad har hänt? • Första diskussion med kommunen i augusti 2012 • Projektgrupp etableras och arbetar fram underlag • Beslut på TBoIS höstmöte 2012 om att begära anläggning av en konstgräsplan på Torsbovallen senast 2014. • Formellt brev med begäran skickad till kommunen i november 2012 • Generellt sponsoravtal framtaget • Information för medlemmar och sponsorer tas fram

 13. Planen framåt

 14. RESERV-BILDER

 15. Vår verksamhet – Evenemang Klassbollen för år 1, 3 och 5 sedan 2002 Mellandagscupen sedan 1977 Trettondagscupen för Herr, Dam och Junior Kioskverksamhet på Torsbovallen under hela utomhussäsongen Fallens Dagar - kioskverksamhet

 16. Vår verksamhet – Värdegrund TBoIS värdegrund bygger på respekt för individen oavsett kön, religion, hudfärg eller sexuell läggning. Vi arbetar aktivt för ett idrottsutövande där rent spel är en självklarhet och vi respekterar varandra i föreningen och även våra motståndare. TBoIS tolererar inte kränkningar av individer utan vi står för kärleken till sporten där resultat är underordnat passionen för fotbollen. TBoIS är en förening som är öppen för alla där vi ska nå vår vision genom att satsa och tro på våra spelare och ledare. I TBoIS offrar vi inte vår värdegrund till förmån för snabba resultat. 16

 17. Vår verksamhet – Vision Föreningen skall fostra såväl spelare som ledare så långt det går efter hans/hennes förmåga så att vi regelbundet får fram spelare med kvalitet att spela i föreningens representationslag eller i föreningar högre upp i seriesystemet. Ambitionen för våra representationslag är att bli stabila lag i division 4, för såväl dam som herr. Verksamheten skall baseras på en sund och balanserad ekonomi. Föreningen skall kännetecknas av individens utveckling med trygghet, glädje, gemenskap och sportslighet som gemensam grund. Föreningen skall ha en väl förankrad värdegrund som bygger på respekt för andra både på fotbollsplanen som utanför. 17

 18. Vår verksamhet – En ungdomsförening Vi inom TBoIS vill med vår verksamhet att barn och ungdomar i TBoIS skall ha roligt med sin idrott och att de får möjligheten att idrotta på sina egna villkor. Vi vill också se till att vi får intresserade och lämpliga ledare till vår verksamhet genom att vi har en genomtänkt rekrytering och att alla ledare får möjligheter till den utbildning de behöver för att kunna leda verksamheten i linje med föreningens viljeinriktning. För föreningen är det viktigt att barn och ungdomar i TBoIS behandlas med respekt och rättvisa både på och utanför fotbollsplanen. Alla behandlas med lika värde och är inte undantagna eller favoriserade. 18

 19. Vårt förslag– konstgräs på C-plan