Finnekumla Fiber Ekonomisk förening - PowerPoint PPT Presentation

finnekumla fiber ekonomisk f rening n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Finnekumla Fiber Ekonomisk förening PowerPoint Presentation
Download Presentation
Finnekumla Fiber Ekonomisk förening

play fullscreen
1 / 12
Finnekumla Fiber Ekonomisk förening
273 Views
Download Presentation
jon
Download Presentation

Finnekumla Fiber Ekonomisk förening

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Finnekumla Fiber Ekonomisk förening Fiber till hemmet

 2. Agenda • Presentera dagsläget • Vad har vi gjort sedan sist • Valet av nätbyggare • Vem vi valt och varför • Insatser och Fiber bonus • Tidsplan och vad sker framöver • Erfarenheter från Roasjö fiberförening • Dagordning extra föreningsstämma

 3. Vad har hänt sedan sist? • Kontaktat fiberföreningar och möten • Info brev • 91 betalande medlemmar • Utvärderat offerter från 3 leverantörer • UEAB, Skanova och Satellithuset • Räknat på kostnader samt utvärderat utbudet

 4. Vad händer med näten? • Nedstängning av kopparnät (fast telefon) • Påverkar trygghetslarm, larm • Nyheter och artiklar om nätens framtid • Mobilt bredband - 3G/4G master – komplement! • Begränsad datamängd • Tv blir smartare, streamingtjänster, titta när jag vill • Datorer blir kraftfullare – Youtube

 5. Valet av leverantör • UEAB, Skanova eller Satellithuset • Äga nätet själva eller inte? • Kostnader för drift och underhåll, nätavgift m.m. • Kostnader efter år 7 då nätet tas över - UEAB, Skanova • Föreningen driftar och äger nätet – Satellithuset • Leverantörens villkor? • UEAB, Skanova - stora kravspecar • UEAB, Skanova – de bestämmer i nätet från dag 1 • Satellithuset – föreningen bestämmer i nätet från dag 1

 6. Valet av leverantör • Öppet nät – friare personligt urval • Styr själva över utrustning och nät • Väljer själv utbudet • Tv, datahastighet, telefoni, ca 300:-/mån • Äger nätet – bättre för medlemmarna • Kan hyra ut nätet, ex UEAB för deras ringnät • Vi har valt Satellithuset !

 7. Satellithuset – val av tjänster • Vi väljer själva utbudet - Öppet nät • Tv, data ,telefon • Ex. endast telefoni 29:-/ mån • Sommar abonnemang • Hastighet individuellt val • 100Mb (bas), 250Mb, 500Mb eller 1 G (tillval) • TV utbud • Väljer själv kanaler

 8. Insatser och fiberbonus • Anslutning och insats – räknat på 80 medlemmar • Insats och anslutning per fastighet ca 20 000:- • Nätavgift till föreningen ca 75:-/mån • Del- eller avbetalning som månadskostnad? till stämman • Ju fler medlemmar – desto lägre kostnad • Sparbanken Ulricehamn • Fiberbonus till föreningen 1 000:- per hushåll • Boka möte med banken • Kan ge lån vid säkerhet

 9. Vad sker nu? • Ansökan till Länsstyrelsen ny period 2014-2020 • Alla fastighetsägare/medlemmar • Medlemmar – ni hjälper till att få fler = billigare! • Anslutningsavtal • Markavtal • Projektering • Gräva, plöja, kabel, rör, skåp etc

 10. Finnekumla fiber • Erfarenheter från Roasjö Fiberförening

 11. Dagordning extra föreningsstämma • § 1. Mötet öppnas • §2. Val av Justerande. Tid och plats för justering • §3. Godkännande av dagordningen • §4. Beslut om att styrelsen får ansvarsfrihet att fortsätta arbetet med vald samarbetspartner • §5. Övriga frågor