scholingsbijeenkomst de schakel 2011 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Scholingsbijeenkomst “De Schakel” 2011-2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Scholingsbijeenkomst “De Schakel” 2011-2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Scholingsbijeenkomst “De Schakel” 2011-2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Scholingsbijeenkomst “De Schakel” 2011-2012. Samenwerkingsverbanden PO en VO Weert. Wat gaan we doen?. Toelichting procedure gele route, eerste traject: signalering Aandachtspunten didactische toetsing Invullen DOD, o.a. sociaal-emotionele ontwikkeling Ouders Vragen. De ‘zorg’ routes.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Scholingsbijeenkomst “De Schakel” 2011-2012


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
scholingsbijeenkomst de schakel 2011 2012

Scholingsbijeenkomst “De Schakel” 2011-2012

Samenwerkingsverbanden PO en VO Weert

wat gaan we doen
Wat gaan we doen?
 • Toelichting procedure gele route, eerste traject: signalering
 • Aandachtspunten didactische toetsing
 • Invullen DOD, o.a. sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Ouders
 • Vragen
de zorg routes
De ‘zorg’ routes

Gele route:

 • Leerlingen die waarschijnlijk in aanmerkingen komen voor Lwoo/ Pro
 • Communiceer tijdig ontwikkelingsperspectief met leerling en ouders

Oranje route:

 • Leerlingen met LGF en / of diagnose
 • Geen leerlingen met alleen dyslexie. Wel leerlingen met dyscalculie
 • Wel leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften (sociaal-emotioneel en gedrag)
aanpassingen in procedureklapper
Aanpassingen in Procedureklapper
 • Toestemmingsverklaring oranje route leerlingen toegevoegd, dit om de aanmelding en plaatsing van deze leerlingen te kunnen monitoren
 • Toelichtende brief aan ouders voor gele en oranje route leerlingen kan gebruikt worden
 • Bij de opgave van de gele route leerlingen wordt gevraagd om te vermelden hoe lang de leerling in Nederland is
procedure
Procedure
 • Start in groep 7 met ouderbijeenkomst en oudergesprekken
 • Aanmelding potentiële LWOO en PRO in groep 8

Voor 1 oktober 2012 met ondertekende toestemmingsverklaring!

 • Onderzoeken onder verantwoordelijkheid van het PO via PCL-Platform
procedure1
Procedure
 • Verantwoordelijkheid voor de communicatie naar ouders over schoolkeuze en geen mogelijkheid doorleiding naar RVC ligt bij de scholen
 • Wel bericht van PCL-Platform bij toekennen van Lwoo/ Pro beschikking
 • Eigen bijdrage PO middels Cito-LVS en ingevuld onderwijskundig rapport
 • Afname Cito-Eindtoets blijft in februari (5,6,7 februari 2013)
pro opstroom
PrO-Opstroom
 • Leerachterstanden op (nagenoeg) PrO niveau (>3 jaar)
 • Er is sprake van voldoende compenserende factoren, waardoor een hoge kans van slagen (80%) op Lwoo wordt verwacht
 • Aanvraag PrO beschikking: dit betekent dat ouders een zienswijze Praktijkonderwijs ondertekenen.
 • De basisschool verspreidt de uitnodiging voor de informatieavond bij het Praktijkonderwijs in maart
 • Vanuit PrO worden opstroommogelijkheden naar Vmbo-basis gecreëerd
 • Aandacht voor referentieniveaus taal en rekenen!
signalering gele route
Signalering gele route
 • Praat niet alleen over Lwoo route, het kan ook Pro worden
 • Leerachterstanden in groep 7 bij TL, SP, BL en RE: veel lage C, D en E scores. Alleen achterstand TL en SP niet voldoende, RE of BL ook.
 • Bij twijfel geef op voor onderzoek met toestemming ouders.
 • Maak inschatting over intelligentie, mogelijk in combinatie met sociaal-emotionele problematiek.
 • Zie verder aandachtspunten intern overleg (schakelmap)
van cito naar dle
Van Cito naar DLE
 • Bepaal de didactische leeftijd:

- Maximaal 60 bij een doublure in de gr 3-8

- Ook didactische maanden meetellen van een evt. andere basisschool

 • Kies de juiste didactische toetsen afhankelijk van de prestaties van de leerling tot nog toe.
 • www.cfi.nl (lijst toegestane instrumenten)
   • Verschil tussen dl en dle meer dan 10 maanden ( +/-) , dan op maat toetsen vereist
adaptief toetsen
Adaptief toetsen
 • DMT 3 (B8): rs 76, vs 76 ; dle van 40 bij een dl van 53; LA van 0.25
 • TBL toets 4 (M8): rs van 25,vs 40; dle 39 bij een dl van 54; LA van 0.28
 • SVS (M8); rs 18, vs 137; dle 37 bij een dl van 54;LA van 0.31
 • R&W (M8): rs 55,vs 111;dle van 51 bij een dl van 54; La van 0,06
gesprek met ouders
Gesprek met ouders
 • Rol van de school/leerkracht/IB-er
 • Tijdig communiceren met ouders in termen van achterstanden
 • Vergelijking maken met leeftijdsgenoten!

Betrokkenheid ouders vergroten/Consensus bereiken

let op
Let op
 • Het lezen én interpreteren van testmateriaal altijd onder deskundige begeleiding
 • Interpretatie van psychologische testen alleen door psychologen en orthopedagogen met diagnostische aantekening
nio nederlandse intelligentietest voor onderwijsniveau
NIONederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau
 • Verbale intelligentie-index ( 3 subtesten)
 • Symbolische intelligentie-index (3 subtesten)
 • NIO Totaal IQ

Let op: is een groepsafname en geeft een beeld van het intelligentieniveau t.b.v. juiste niveaukeuze!

individuele intelligentietest
Individuele intelligentietest
 • WISC III
 • Nieuwe SON

Scores mogen niet ouder zijn dan 2 jaar vanaf de datum van aanmelding bij de RVC !!

Is individueel onderzoek noodzakelijk (grote belemmering taal < 4 jaar in Nederland / zware dyslexie), schrijf dit op het aanmeldformulier!

Indien verouderd intelligentieonderzoek aanwezig is, schrijf de scores dan toch in het DOD.

sociaal emotionele problematiek vragenlijsten
Sociaal emotionele problematiekVragenlijsten
 • SEV (angst; ADHD; Autitisch gedrag; sociaal probleemgedrag
  • In te vullen door leerkracht en ouders
 • NPV-J-2
  • In te vullen door leerling
  • Bij DL < 40 dient ook SEO problematiek op school of thuis aangetoond te worden

Let op: slechts screeningsinstrumenten die alleen de vraag beantwoorden of er sociaal-emotionele problematiek t.b.v. Lwoo/ PrO beschikking aanwezig is. Verder geen diagnostische conclusies trekken!

invullen dod
Invullen DOD
 • Bijlagen (o.a. Cito-LVS, diagnoseverslag, dyslexieverklaring) digitaal toevoegen
 • Volledig maken nadat de didactische toetsen en onderzoek BCO afgerond en beschikbaar zijn. Verwerk BCO (IQ en SEO) gegevens in DOD.
 • RVC vraagt duidelijke motivatie in DOD, beschrijf ondersteuningsbehoeften en toevoeging van LVS min. Groep 6-7-8
invullen dod1
Invullen DOD
 • Beschrijf sociaal-emotionele problematiek (zeker bij IQ>90) die de leerling substantieel belemmert in zijn of haar deelname aan het leerproces.
 • In februari 2013 staan leerlingbesprekingen met PCL-Platform gepland. Zet DOD tijdig op volledig. Na akkoord PCL-Platform op definitief zetten
bespreking pcl platform
Bespreking PCL-Platform
 • Gegevens mogen niet ouder zijn dan een jaar voor soc. emot. onderzoek ; IQ-onderzoek twee jaar, didactische gegevens afgenomen in groep 8 (RVC vraagt meest recente gegevens)
 • Als er al voldoende gegevens zijn (extern onderzoek) dan is NIO-onderzoek niet nodig. Wel aanmelden PCL-Platform en gegevens verstrekken
pcl platform
PCL - Platform
 • Heeft adviesfunctie. Uiteindelijk besluit wordt door RVC genomen.
 • Ondersteunende functie in het voortraject
 • Heeft regiefunctie t.a.v. koers en afspraken
 • Bespreekt leerlingen waar het VO twijfels heeft over de aanname
voorlichting
Voorlichting
 • CJG organiseert op 21, 22 en 23 mei informatieavonden voor ouders
 • 12 september 2012: algemene informatiemiddag ten dienste van het PO
slide23

Vragen??

povo@centroz-weert.nl