Download
rooman talous n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rooman talous: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rooman talous:

Rooman talous:

108 Views Download Presentation
Download Presentation

Rooman talous:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Rooman talous: • Rooma oli ensimmäinen korkeakulttuuri, joka yhdisti koko välimeren yhtenäiseksi talousalueeksi • Satamia jo ennestään (kreikkalaiset ja foinikialaiset), roomalaiset parantelivat • Valloitetut alueet velvoitettiin rakentamaan tie Roomaan => Liikenneyhteydet paranivat

  2. Rooma & kauppa • Rooma kävi kauppaa koko nykyisen Euroopan ja lähi-idän sekä pohjois-Afrikan alueella • Roomalaiset toivat viljaa ja muita elintarvikkeita ja veivät käyttöesineitä ylellisyystarvikkeita, viiniä yms. • Lähi-idästä saatiin kankaita, silkkiä ja hajusteita

  3. Rooman kaupunki • Suurimmillaan miljoonakaupunki • Kerrostaloasutusta • Julkiset rakennukset hienoja, yksityiset hienoja tai ei… • Vesijohdot toivat jopa 700 000 litraa vuorokaudessa • Viemäröinti, kylpylät • Kolmekokoisia teitä: Jalankulkijoille, yksille vaunuille ja kaksille vaunuille

  4. Ympäristö: • maanviljelys (vilja, viini) muokkasi luontoa • Puut hakattiin laivanrakennukseen => Eroosio • Tiber-joki saastui juomakelvottomaksi miljoonakaupungin jätteistä • Hopea ja lyijyn rikastaminen saastutti ilmaa