Download
aura p yty n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AURA-PÖYTYÄ PowerPoint Presentation
Download Presentation
AURA-PÖYTYÄ

AURA-PÖYTYÄ

109 Views Download Presentation
Download Presentation

AURA-PÖYTYÄ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AURA-PÖYTYÄ Tukipalvelutyöryhmä

 2. Henkilöstö

 3. Talous- ja henkilöstöhallintoTuotannon laajuus • Pöytyä • Peruskunta • Yksi taseyksikkö = vesihuoltolaitos • Kuntakonserniin kuuluu: 5 kuntayhtymää, 6 AsOy:tä, 3 KOY:tä, 1 muu yhtiö + osakkuusyhteisöt • Aura • Peruskunta • Kuntakonserniin kuuluu 5 kuntayhtymää, 2 KOY:tä + osakkuusyhteisöt • Pöytyän ktt:n ky • Kuntayhtymä • Palvelut järjestetään osana yleishallintoa

 4. PalkkalaskentaHenkilötyövuodet • Pöytyä • Keskitetty 4 henkilöä • Hajautettu 0,6 henkilöä • Aura • Keskitetty 1 henkilöä • Hajautettu 0,2 henkilöä • Pöytyän ktt:n ky • Keskitetty 0,5 henkilöä • Hajautettu - henkilöä

 5. PalkkalaskentaKustannukset(1000 €)

 6. Henkilöstö-ja taloushallintoKokonaisvolyymi

 7. LaskentatoimiKustannukset, 1000 €

 8. LaskentatoimiHenkilötyövuodet • Pöytyä • Keskitetty 3,7 henkilöä • Hajautettu 0,7 henkilöä • Aura • Keskitetty 1 henkilöä • Hajautettu 1,2 henkilöä • Pöytyä ktt:n ky • Keskitetty 0,5 henkilöä • Hajautettu 0,85 henkilöä

 9. Tietohallinto • Henkilöstö 3 • Pöytyän kunnan palveluksessa • Palveluita myydään Auran kunnalle ja ktt:n ky:lle • Henkilöstökustannukset, 1000 € 115 • IT-kustannukset, 1000 € 19 • Muut menot, 1000 € 14 • Sisäiset ja vyörytykset, 1000 € 20 • Yhteensä • Lisäksi Aura työpanos 0,1, ktt ky 0,8

 10. EläköityminenYleis- ja tietohallinto • Vanhuuseläkkeelle siirtyvät • 2012 - 2014 • Aura 2 • Ktt:n ky 2 • Pöytyä 4 • 2015 - 2019 • Aura 0 • Ktt:n ky • Pöytyä 3

 11. EläköityminenTekninen toimi • Vanhuuseläkkeelle siirtyvät • 2012 - 2014 • Aura 2 • Ktt:n ky • Pöytyä • 2015 - 2019 • Aura • Ktt:n ky • Pöytyä

 12. Sopimukset • Aluearkkitehti Aura-Pöytyä • joukkoliikennesopimukset (Valtasen Liikenne, Lieto mukana) • seutu- ja työmatkaliikenne • maataloustoimi (Lieto, Loimaa) • lomitus (Mela) • sosiaaliasiamies (Merikratos) • ohjelmisto, tukipalvelusopimukset (Aditro, OpusCapita, JMJPing Oy, Logica, rak.valv, EasyEdi VRK …….

 13. Sopimukset, jatkoa • Sopimukset pankkien kanssa maksuliikenteestä yms • Kuntahankinnat – yhteishankintasopimukset • Puhelin - Sonera • Monitoimilaitteet • Leasingrahoituksen puitesopimus Pöytyä/Samporahoitus; ktt:n ky/Kuntarahoitus • Leasingsopimukset (yksittäiset Tukirahoitus, Samporahoitus) • Huoltosopimukset (Laitteet) • Työterveyshuolto (Työkymppi Loimaan kaupunki, Terveystalo)

 14. Sopimukset, jatkoa • Vakuutukset (If, Lähivakuutus, Pohjola) • Tilintarkastus (Aura, ktt ky Audiator, Pöytyä SVH Julkistarkastus Oy) • hankintasopimukset • elintarvikkeet • puhdistusaineet • matot • sähkö • lämmitysöljy • pehmopaperit • kiinteistönhoito • Riihikosken puhdistamon hoito

 15. Sopimukset, jatkoa • Parravahan Vesi Oy • Säkylän kunta -puhdistamopalvelut • Oripään kunta - veden hankinta • Pihlavan vedenottamo (Aura-Pöytyä) • Ympäristönsuojelu (Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Aura, Pöytyä) • Yläneen kaukolämpölaitoksen hoito • Lhj, TSJ, Aura -Tarvasjoki maankaatopaikka • Auran Kaukolämpö Oy

 16. Hankkeet • Joukkoliikenneselvitys • Luontokapinetin kehittämisen rappuset • Luontokapinetin investointiportaat • Loimaan mobiilipajahanke (Aura, Pöytyä) • siirtoviemäri (vesihuoltotyö)

 17. Ateriapalvelut, Aura • 1 valmistuskeittiö (vanhusten palvelukeskus) • jakelu 6 kohteeseen • suoritteet 264143 (2011) • henkilöstöä 9 • N. 29300 suoritetta/työntekijä

 18. Ateriapalvelut, Pöytyä • valmistuskeittiöitä 15 • jakelu 5 kohteeseen • suoritteet 547457 • henkilöstöä Ruokapalv.pääll + 30,5 • (Valmistuskeittiöt vähenevät 2012 -5) • N. 18 000 suoritetta/työntekijä

 19. Ateriapalvelut,Pöytyän ktt:n ky • valmistuskeittiöitä 1 • jakelu vuodeosastolle • suoritteet 63775 • henkilöstöä 5 • N. 12800 suoritetta/työntekijä • (suoritemäärään vaikuttaa ruoan annostelu vuodeosastolle)

 20. Puhtauspalvelut Pöytyä • Siivousala 34039 m2 • Henkilöstö: esimies + 17 laitoshuoltajaa • kohteet • oma toiminta 32 • Ostopalvelu 10

 21. Puhtauspalvelut, Aura • oma toiminta • henkilöstö • kohteet, lkm • Siivousala 10140 • palkkauskustannukset • ostopalvelu • kohteet, lkm • siivousala • kustannukset

 22. Puhtauspalvelut, ktt:n ky • Siivousala ~ 4500 m2 • Henkilöstö 5,8 • kohteet 4 • oma toiminta x • ostopalvelu -

 23. Toimitilapalvelut; Pöytyä • Hallinnon tilat 4 • Lasten päivähoito 3 + ? • Vanhustenhuolto 4 • Keva 2 • Koulut 11 • Kirjastot 3 • Sisäliikuntatila (ei koulut) 1 • Vapaa-aika 7 • Muut 5

 24. Toimitilapalvelut; Aura

 25. Asuntojen vuokraus • Pöytyä: • vuokra-asuntoja n. 500 • Päätoiminen asuntosihteeri • Aura • Ktt:n ky

 26. Vesihuoltolaitos, Pöytyä • Vesilaitos, toiminnan laajuus • Liittyjät 2818 • Veden myynti 507363 m3 • Laskutus/liittyjä 180 m3 • Laskutus, € 484000 (ulk) + 34300 (sis) =518300 • Viemärilaitos • Liittyjät 1584 • Laskutettu jätevesi 201104 m3 • Laskutus/liittyjä 127 m3 • Laskutus, € 291500 (ulk) +43800 (sis) = 335300

 27. Vesihuoltolaitos, Aura • Vesilaitos, toiminnan laajuus • Liittyjät 1261 • Veden myynti 240847 m3 • Laskutus/liittyjä 191 m3 • Laskutus, € 293700 • Viemärilaitos • Liittyjät 691 • Laskutettu jätevesi 207787 m3 • Laskutus/liittyjä 300 m3 • Laskutus, € 207787

 28. Vesihuoltolaitos Aura-Pöytyä Erityisesti huomioitava!! • Hallintomalli? Taseyksikkö, jokin liikelaitosmalli (itsenäinen toiminta ja talous) • Oma henkilöstö • Vuotovesien vähentäminen (Pöytyällä 2011 45 – 63 % puhdistamoille johdetusta jätevedestä oli vuotovesiä) • Siirtoviemäri

 29. Talouden arviointi • Talouteen vaikuttaa paljon tekijöitä, jotka eivät ole kunnasta kiinni • Yleiset kehityskulut taloudessa – euron tilanne – korkokehitys – työttömyysaste –valtion osallistuminen kuntapalveluiden rahoitukseen - veropohja

 30. Talouden arviointi • Esim. siitä, mihin kunta voi vaikuttaa • Maapolitiikka • Kuntapalveluiden tarjonnan laajuus • Veroaste • maksupolitiikka

 31. Konserni-/TukipalvelutTEHOKKUUDEN JA TUOTTAVUUDEN LISÄÄMINEN • Ruokahuolto: valmistuskeittiöiden määrän vähentäminen • sähköinen asiointi • ohjelmistojen kehittäminen • henkilöstön erikoistuminen • kannustavat palkkausjärjestelmät

 32. Fyysinen sijoittuminenTekninen toimi • Hallinto: Pääosin Riihikoski

 33. Investoinnit • Aura • koulun laajennus • uusi päiväkoti • siirtoviemäri • uusien asuntoalueiden kunnallistekniikka • katuvalaistuksen uusiminen • vesihuollon kehittäminen - mm. varavesijärjestelmä, valvonta, automatisointi • raakamaan hankinta

 34. Investoinnit • Pöytyä • Kyrön päiväkoti • siirtoviemäri • asuntoalueiden kunnallistekniikka • Yläneen kaukolämpö (ulkoistamisvaihtoehto) • katuvalaistus • maauimala

 35. Investoinnit • Pöytyän ktt:n ky • ei isompia investointeja

 36. Oma toiminta Ei rajapintaongelmia Asiantuntijuus kunnassa Osa henkilöstö- ja taloushallinnosta on aina kunnan omaa toimintaa Ostopalvelu Ei rekrytointia eikä muita työsuhteeseen liittyviä velvoitteita Edellyttää esimiehiltä hyvää tietämystä mm. sopimuksista ja tarkkuutta henkilöstöä koskevien päätösten teossa Rajapintojen määrittely (Taitoa Oy:n tarjoama vaihtoehto kannattaa selvittää) Toiminnan järjestämisvaihtoehtojaHenkilöstö- ja taloushallinto

 37. Konsernitukipalvelujen organisaatio • Tukipalvelujohtaja • Hallintopäällikkö? (voisiko tukipalvelujohtaja hoitaa? • Henkilöstöpäällikkö • Talouspäällikkö • Tietohallintopäällikkö • (Kiinteistöpäällikkö)??  tekninen toimi • Ruokapalvelupäällikkö Kunnanhallituksessa tukipalvelujaosto

 38. Teknisen toimen tehtävät Kaavoitus? Toimitilapalvelut? Asuntojen ja liikehuoneistojen vuokraukseen ja ylläpitoon liittyvät tehtävät (tehtävät voidaan siirtää myös muulle toimijalle) Vesihuoltolaitos Liikenneväylät ml. Yksityisteiden tuki, puistot, maa-alueet, metsien hoito yms Muut liikelaitostyyppiset toiminnat Viranomaistehtävät (rakennusvalvonta, pelastus, vss, ympäristönsuojelu)? Investointien toteutus: talonrakennus, vesihuolto, julkinen käyttöomaisuus

 39. Sähköiset palvelut • Hankinnat - Cloudia • Matkojen hallinta • Sopimusten hallinta • Rekrytointi • Kuntalaisten sähköinen asiointi • Kiinteistönhallinta, automaatio • Vesihuoltolaitoksen hallinta, automaatio • keskeytykset palkkalaskentaan sähköisesti

 40. Teknisen toimen organisaatio • Tekninen johtaja (rakennuttaja?) • kiinteistöpäällikkö? • Isännöitsijä (jos tilojen vuokraus on kunnan tehtävä) • Vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö • Yhdyskuntatekniikan käyttöpäällikkö (tiet, puistot ym) • Ympäristöpäällikkö (viranomaistehtävät) • Rakennuttaja? (talonrakennusinvestointien toteutus ja vuokratilojen kunnossapito) • Tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta