1 / 12

HUS-Servis liikelaitoksen esittely

23.5.2012. 2. Toiminta-ajatus ja rooli HUS-konsernissa. Toiminta-ajatusHUS-Servis auttaa huippuorganisaatioita onnistumaan perusteht?v?ss??n kilpailukykyisill? talous-, henkil?st?-, asiakirja- ja asiointipalveluilla.Rooli HUS-konsernissaHUS-Servis toimii yhten?isten toimintamallien ja -prosessie

annora
Download Presentation

HUS-Servis liikelaitoksen esittely

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. HUS-Servis liikelaitoksen esittely 10.6.2009 Johtokunta Leena Koponen, toimitusjohtaja

  2. 23.5.2012 2 Toiminta-ajatus ja rooli HUS-konsernissa Toiminta-ajatus HUS-Servis auttaa huippuorganisaatioita onnistumaan perustehtävässään kilpailukykyisillä talous-, henkilöstö-, asiakirja- ja asiointipalveluilla. Rooli HUS-konsernissa HUS-Servis toimii yhtenäisten toimintamallien ja -prosessien mukaisesti koko HUS alueella ja tuottaa tilaaja-tuottaja -mallin mukaisesti palvelusopimuksessa sovittuja palveluita asiakkailleen.

  3. 23.5.2012 3 Visio – mitä haluamme olla? Suomen paras kunnallinen palvelukeskus

  4. 23.5.2012 4 Palvelut: 14 ydinprosessia

  5. 23.5.2012 5

  6. 23.5.2012 6

  7. 23.5.2012 7 Liikevaihto ja henkilöstö palveluittain

  8. 23.5.2012 8

  9. 23.5.2012 9 Miten teemme visioista totta – strategiset päämäärät Tasapainoinen talous ja tuottavuus toimialan parhaimmistoa Olemme haluttu kumppani Toimialan kilpailukyisimmät palvelut Teemme yhteistyötä alan parhaiden toimijoiden kanssa Vakioidut ja nokkelat prosessit takaavat edelläkävijyyden Henkilöstön ja johdon palvelukyky, ammattitaito ja kehittämisinto ovat onnistumisen perusta

  10. 23.5.2012 10 Valittu toimintastrategia ja arvopohja ? Asiakaslähtöiset standardoidut volyymituotteet ? Operatiivinen ylivertaisuus HUS:n arvot: Yhteistyöllä huipputuloksiin Tahto toimia edelläkävijänä Arvostamme asiakkaitamme ja toisiamme

  11. 23.5.2012 11 Toiminnan ja talouden budjetoidut tunnusluvut AVAINLUKUJA Henkilöstöä 893 Henkilötyövuodet 723 Henkilöstökulut liikevaihdosta 62 % Liikevaihto / hlö 55 800 euroa Investoinnit 0,16 milj. euroa Taseen loppusumma 4,2 milj. euroa Palvelut 1 600 000 dokumentoitua sanelua 950 000 potilasasiakirjahakua 910 000 puhelua 160 000 ostolaskua 800 000 potilaslaskua

  12. 23.5.2012 12 Vuoden 2009 tavoitteet ja toteutuminen 1-3/2009

  13. 23.5.2012 13 Palveluksessanne!

More Related