Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Liikunnan ja urheilun megatrendit 10.12.2010 Timo Laitinen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Liikunnan ja urheilun megatrendit 10.12.2010 Timo Laitinen

Liikunnan ja urheilun megatrendit 10.12.2010 Timo Laitinen

159 Views Download Presentation
Download Presentation

Liikunnan ja urheilun megatrendit 10.12.2010 Timo Laitinen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Liikunnan ja urheilun megatrendit10.12.2010Timo Laitinen

 2. 1900 1950 2000 2009 Ravinnon saanti ja sen kuluttaminen Luontainen liikkuminen Ydinkysymys: mitä 2010 –ajassa on tapahtumassa? Ravinnon saanti 2050

 3. Liikunnan harrastaminen - SLU Powerpoint

 4. Liikunnan työllisyys - SLU Powerpoint

 5. Liikunnan talous

 6. Palvelutuotannon sudenkuopat? Seuratoimijoiden motiivit? Liikuntaseurojen ja -järjestöjen toiminta Ohjatun liikunnan kysyntä kasvaa Odotukset liikunta- toimintaa kohtaan kasvavat Liikkumattomuuden aiheut- tamat yhteiskunnalliset haas- teet lisääntyvät (ylipaino, dia- betes, toimintakykyisyyden heikkeneminen jne.) Julkinen sektori ulkoistaa ainakin osin toimintojaan Kansallisen hyvinvoinnin toteuttamisessa yksityisen ja kolmannen sektorin rooli korostuu Julkisen sektorin (kuntien) perus- palvelut Yksityisten yritysten palvelutarjonta Asiakkaiden maksukykyisyys? Syrjäytymisen riski? Liikuntapalvelujen tarjonnan laajuus ja sisältö? Kuntien ”vetäytyminen” peruspalveluihin – liikunnan asema?

 7. Liikuntakulttuurin muutos • ”Kolme tietä” • Eriytyminen • Megatrendit

 8. ’HYVINVOINNIN TIE’ Jaksaminen Osallistuminen Monikulttuurisuus ’KUNNON TIE’ Syrjäytymisen ehkäisy Tasa-arvo Työllisyys Sosiaalinen pääoma Terveys ’KILPAILUN TIE’ Kuntoilu Laji- ja liikuntamuotojen määrällinen kasvu ja kirjavoituminen Turvallinen elämänsisältö Harrastaminen Seurat Kilpailujärjestelmä Elämykset Liikunta Hyvä olo Perinteinen urheilu Vapaaehtoiset Valmennus

 9. ”KYLÄKAUPPOJA” Paluu ruohonjuuritasolle Perhe Asukas- yhd. Henkilökohtaisuus Ystävät Paikallisuus Kaveri- piirit ”Meidän juttu” Projektit Löyhä- sidonnaiset verkostot Tilanne- kohtaisuus Pysyvyys Yhteiskunnallinen yritys Edunvalvonta ja palvelujärjestö Kaupungit ja taajamat Kamppailu resursseista ja asemasta Markkinoistunut palvelutoiminta Perinteinen järjestötoiminta ”KAUPPA-KESKUKSIA ” Julk. ja yksit. yhtymät Kansainvälisyys Oy Trendit Strategiset kumppanuudet ”ERIKOISLIIKKEITÄ ” Palvelut kysynnän ja tarjonnan mukaan Kuluttamisen syklisyys Instituutio osana yhteiskuntapolitiikkaa

 10. ”Megatrendejä” • Liikunnalle ja urheilulle on kysyntää = Harrastaminen, elämäntyyli, kotouttaminen, identiteetti, terveyden edistäminen, viihde, menestys … • Aineellisesta hyvinvoinnista henkiseen hyvinvointiin = Itsensä toteuttaminen, osallisuus ja osallistuminen … • Liikunta osana hyvinvointipalveluja = Hyvinvointipalvelujen kysyntä kasvaa voimakkaasti (Hoiva/terveys-, kulttuuri-, elämys-, hemmottelupalvelut) • Julkisen sektorin keskittyminen peruspalveluihin = Tilaa kolmannelle ja yksityiselle sektorille - SLU Powerpoint

 11. TERVEYDEN-HUOLTO Kuntoutus-laitokset Liikuntateknologia TEOLLISUUS Urheilupsykologia Urheiluvälineiden ja -varusteiden valmistus Urheiluhieronta Fysioterapia Mittaus ja testaus Urheiluvaatteiden ja -jalkineiden valmistus Urheilulääkäri-asemat Sponsorointi Urheilualan tukku- ja vähittäiskauppa Agentit Valmennus Managerit Urheiluvälineiden vuokraus ja leasing Huippu- ja ammattilaisurheilu Liikunta- ja urheilupaikat Liikunta-alan koulutus- ja konsultointipalvelut Opetus ja ohjaus Liikuntapaikka-rakentaminen KOULUTUS Työhyvinvointipalvelut Tanssi RAKENTAMINEN Elämäntapavalmennus Tapahtuma- tuotanto Tulospalvelut Sirkus Netti- ja mobiilipalvelut Pelit Ohjelmapalvelut Urheilu- ja liikuntalehdet, -ohjelmat, -kanavat Liikuntamatkailu TAITEET, VIIHDE & VIRKISTYS Hyvinvointimatkailu INFORMAATIO & VIESTINTÄ Seikkailupalvelut MATKAILU & TAPAHTUMAT

 12. EXCELLENCE Pyrkimys erinomaisuuteen Yhdessä tekeminen yhteisössä 5v 15v 25v URHEILEVA IHMINEN Ilo ja innostus SUCCESS Onnistuminen Menestys RESPECT Arvostus Intohimo

 13. EXCELLENCE - pyrkimys erinomaisuuteen LAPSI NUORI AIKUINEN Yhdessä tekeminen Ei riskikokeilu, vaan satsaus elämään Omaehtoinen liikkuminen ja urheilu Lapsuus: laatua koulussa ja seurassa, ”kielloista kokeiluihin ja oppimiseen” Valintavaihe: tuki nuorelle opiskelussa ja valmennuksessa Huippuvaihe: ammattiote kaikessa Ilo Innostus Intohimo Valmentaja ja muut tukihenkilöt osaavat tehtävänsä Koti liikuttajana EXCELLENCE - pyrkimys erinomaisuuteen ”kolme miljoonaa kohtaamista / päivä”

 14. Kansainvälisyyttä KUVA: URHEILUMUSEO

 15. Kansallisuuden tunnetta Liiku Hyvässä Seurassa KUVA: URHEILUMUSEO

 16. Yhteisöllisyyttä KUVA: URHEILUMUSEO

 17. Hurmosta ja viihdettä Liiku Hyvässä Seurassa KUVA: HANNU LINDROOS

 18. Lahjakkuutta KUVA: Gerard Zonjee

 19. Kotiseutuylpeyttä

 20. Esikuvia KUVA: ANTERO AALTONEN

 21. Vapaaehtoistyötä 9 000 urheiluseuraa, 600 000 vapaaehtoista KUVA: LAURA ANDERSSON

 22. Suomalaisen liikunnan ja urheilun Visio2010 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa -2020 KUVA: LAURA ANDERSSON KUVA: ANTERO AALTONEN