Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Antiikin Kreikka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Antiikin Kreikka

Antiikin Kreikka

437 Views Download Presentation
Download Presentation

Antiikin Kreikka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Antiikin Kreikka

  2. Antiikin vaiheet: • Antiikki : Ajanjakso Kreikan kulttuurin alkuvaiheesta länsi-Rooman tuhoon, n. 1000 eKr – 476 jKr. • Ensimmäinen korkeakulttuuri välimerellä minolaiset ja mykeneläiset (n. 2200 – 1200) • Foinikialaiset kävivät kauppaa lähes koko Välimeren alueella n. 1200 – 700 eKr. Kreikan kehityksen vaiheet: n. 1100 – 800 eKr. Pimeät vuosisadat. Vaikeat elinolosuhteet? n. 800 – 500 eKr. Arkaainen kausi. Kreikan kulttuuri muotoutuu n. 500 – 450 eKr. Persialaissodat n. 480 – 430 eKr. Ateenan kukoistuskausi 430 – 380 eKr. Peloponnesolaissodat 338 => Makedonian imperiumi (Aleksanteri Suuri)

  3. Yleistä Kreikan korkeakulttuurista: • Syntyi Kreikan niemimaalla kaupunkivaltioissa (Ateena, Sparta, yms) • Kun kauppa ja kaupunkimainen asuminen vaurastutti kreikkalaisia, aikaa jäi muuhunkin kuin ruuanhankintaan => Taide, filosofia, jne. • Toisaalta Kreikassa arvostettiin mieskuntoisuutta, kauneutta ja voimaa, toisaalta pidettiin henkistä ja sielullista korkeampana ulottuvuutena kuin ruumiillista => Länsimaiselle kulttuurille tyypillinen dualistinen ajattelutapa

  4. Kreikan kulttuurin vaikutus myöhemmin: • Roomalaiset kopioivat ja ihailivat kreikan kulttuuria => Levisi kaikkialle Eurooppaan • Hellenismi 300 – l. eKr. vaikutti Välimeren Itäosan ja Lähi - Idän kulttuureihin • Keskiajan filosofiassa Aristoteleen vaikutus ja myös ns. uusplatonismi • Renessanssiajalla Kreikan kirjallisuus, muotokuvataide sekä arkkitehtuuri uudelleen muotiin • 1600-luvun Barokissa myös vaikutteita Kreikasta • 1700/1800 – l. uusklassisuus jäljitteli taas antiikkia (yksinkertainen, kaunis, tyylipuhdas antiikki ihanteena)

  5. Rooman vaiheet: Legendan mukaan syntyi 753 eKr Etruskivalta vuoteen 509 eKr. Tasavalta 509 – 27 eKr. Italian niemimaan herraksi 264 eKr. Pax Romana, roomalainen rauha 27 eKr – 180 jKr. Hajaannus 180 – 395 eKr. (Jako itä- ja länsi- Roomaan 395) Tuho 395 – 476 kansainvaellusten myötä Itä-Rooma, eli Bysantti säilyi vuoteen 1453. Keskuksena Konstantinopoli (nykyinen Istanbul)