1 / 20

Talouden tilannekuva → finanssikriisi → reaalitalous → → julkinen talous ongelmiin

Talouden tilannekuva → finanssikriisi → reaalitalous → → julkinen talous ongelmiin. Keskustelutilaisuus 22.1.2009, Valtioneuvoston juhlahuoneisto Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen. Riskilisät pankkien välisillä markkinoilla. Osakekurssit ja jvk-korot.

verna
Download Presentation

Talouden tilannekuva → finanssikriisi → reaalitalous → → julkinen talous ongelmiin

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Talouden tilannekuva→ finanssikriisi → reaalitalous → → julkinen talous ongelmiin Keskustelutilaisuus 22.1.2009, Valtioneuvoston juhlahuoneisto Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen

 2. Riskilisät pankkien välisillä markkinoilla

 3. Osakekurssit ja jvk-korot

 4. EKP:n ohjauskorko ja euriborit

 5. EKP:n likviditeettioperaatiot

 6. Yhdysvaltojen rahoitusmarkkinoiden tila suhteessa keskimääräisiin markkinaolosuhteisiin

 7. Talouskasvu keskeisillä talousalueilla

 8. Teollisuuden luottamus

 9. Teollisuuden uudet tilauksetMuutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta (alkuperäinen sarja), % Lähde: Tilastokeskus

 10. Laivarahtien hinnat

 11. BKT-ennusteet vuodelle 2009

 12. V, U, L vai ? V Maailmantalous käy taantumassa mutta toipuu nopeasti U Maailmantalous ajautuu pitempiaikaiseen taantumaan mutta alkaa lopulta toipua melko ripeästi L Maailmantalous ajautuu pitkäaikaiseen taantumaan ? Maailmantalous ajautuu lamaan Jarmo Kontulainen

 13. Mitä on tähän mennessä päätetty? • Pankkien rahoituksen saannin turvaaminen • Pankkien pääomittaminen tarvittaessa • Valtiot ottaneet haltuun kriisipankkeja • Vakavaraiset pankit voivat saada valtioilta lisäpääomitusta • Talouspoliittiset elvytystoimet • Korkoja alennettu inflaatiopaineiden väistyessä • Julkisia menoja lisätty tai lisäämässä • Kolme finanssipolitiikan kriteeriä: TTT • Timely, targeted, temporary • (Välitön, valikoitu, väliaikainen – VVV)

 14. Talouspolitiikan ongelmia • Korkopolitiikan pelivara esim. USA:ssa käytetty • Deflaation torjumiseksi käytettävistä epätavanomaisista rahapoliittisista toimista ei aiempaa kokemusta • Exit-strategia: • Osataanko tilanne normalisoida kyllin nopeasti ja välttää inflaation nopea kiihtyminen myöhemmin? • Pankkijärjestelmän riskien uudelleenyksityistäminen haastavaa • Kilpailua vääristävät/protektionistiset toimet uhkana • Elinkelvottomien yritysten ja toimialojen tukeminen • Pitkän aikavälin tasapaino-ongelmat jäljellä • Varautuminen ikääntymisen kustannuksiin vaikeutuu

 15. Valtioiden 10 vuoden jvk-lainojen korkoja

 16. Julkisen talouden tasapaino eräissä EU-maissa Lähde: Euroopan Komissio, InterimForecast, January 2009. e = ennuste

 17. Merkittäviä kaatuneita/tuettuja pankkeja

 18. Pankkitoiminta puristuksessa: ”deleveraging” Vastaavaa Vastattavaa • Arvopaperisalkku • Likviditeetti alhainen • Pakkomyynnit • Antolainaus • - Lainanannon rajoittaminen Oma pääoma - Uutta ei saatavissa Pitkäaikainen rahoitus - Kallista, saatavuus heikko Markkinaraha - Kallista, yhä lyhyempää Supistamistoimet Supistamispakko

 19. Ilmoitettuja pankkisektorin tukitoimia EU-maissa

More Related