hva gj r vold med barn og hva trenger de n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hva gjør vold med barn og hva trenger de?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Hva gjør vold med barn og hva trenger de? - PowerPoint PPT Presentation


 • 283 Views
 • Uploaded on

Hva gjør vold med barn og hva trenger de?. Kurskveld for støttekontakter og besøkshjem Mars 2012. Behandling for barn som har opplevd vold i familien. Når? Hvorfor ? Hvordan?. Alternativ til Vold. Behandlingstilbud knyttet til vold i nære relasjoner

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hva gjør vold med barn og hva trenger de?' - ailis


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hva gj r vold med barn og hva trenger de
Hva gjør vold med barn og hva trenger de?

Kurskveld for

støttekontakter og

besøkshjem

Mars 2012

alternativ til vold
Alternativ til Vold
 • Behandlingstilbud knyttet til vold i nære relasjoner
 • Mennesker som ønsker hjelp fordi de utøver vold
 • Mennesker som ønsker hjelp fordi de utsettes for vold / har vært utsatt for vold
 • Barn som har vært utsatt for og / eller vitne til vold
slide4

Hva er ”vold”?

 • Hvor mange barn gjelder dette i Norge?
 • Hvordan utsettes barn for vold?
 • Hvilke konsekvenser får det for barna?
 • Hva trenger barna?
 • Betydningen av stabile og gode voksne.
hva er vold
HVA ER VOLD ?

VOLD ER EN MAKTHANDLING:

 • ”VOLD ER EN HVER HANDLING SOM GJENNOM AT DEN SKREMMER, SMERTER, SKADER ELLER KRENKER SØKER Å PÅVIRKE ANDRE”

VIRKSOMT ELEMENT: SKREMMER, SMERTER, SKADER, KRENKER

HENSIKT: PÅVIRKE ANDRE TIL Å GJØRE NOE MOT SIN VILJE ELLER SLUTTE Å GJØRE DET DE VIL

Psykolog Øystein Solberg

ulike former for vold
ULIKE FORMER FOR VOLD?
 • FYSISK VOLD
 • PSYKISK VOLD
 • MATERIELL VOLD
 • SEKSUELL VOLD
 • LATENT VOLD
 • Direkte trussel
 • Indirekte trussel
 • Degraderende og ydmykende atferd
 • Sykelig sjalusi
 • Kontrollering
 • Isolering

Psykolog Øystein Solberg

vold avler vold
VOLD AVLER VOLD
 • VOLD AVLER VOLD: VOLDEN KOMMER UT ET ANNET STED ENN DER DEN KOMMER INN 

Vold inn

vold ut 

UTFORDRINGEN ER Å KLARE Å SE SAMMENHENGEN

Elise Søreide, familieterapeut ved ATV Stavanger

barn utsettes for vold p ulike m ter
BARN UTSETTES FOR VOLD PÅ ULIKE MÅTER
 • Barna er tilstede
 • Barna blir direkte utsatt for vold
 • Barna hører volden
 • Barna ser og senser følgene av volden
 • Gjennom familiekulturen, ”vi går på nåler”, ”dette snakker vi ikke med noen om”.

Elise Søreide, familieterapeut ved ATV Stavanger

hvor mange barn gjelder dette
HVOR MANGE BARN GJELDER DETTE?
 • Ut fra tall som foreligger: anta 1 til 2 i hver klasse.
 • Mest vold mot barn mellom 0 og 4 år.
 • Barn får med seg 4 ganger mer av volden enn de voksne tror

Elise Søreide, familieterapeut ved ATV Stavanger

vold mot mor er vold mot barn
VOLD MOT MOR ER VOLD MOT BARN
 • RAMMER BARNETS OMSORGSGIVER
 • SKREMMER OG FORVIRRER
 • SKADER OG PREGER BARN
 • BARNET ER OFTE DIREKTE INVOLVERT OG BLIR OFTE SELV DIREKTE UTSATT FOR VOLD

Psykolog Øystein Solberg

vold mot de minste barna
Vold mot de minste barna

” Han fantes lenger tilbake enn da jeg hadde ord”

Mann 45 år.

slide14

VOLD I FAMILIEN ØDELEGGER LIVET FOR FLERE MENNESKER ENN ALLE GENETISKE SYKDOMMER TIL SAMMEN (British Medical Journal, 1998)

Elise Søreide, familieterapeut ved ATV Stavanger

komplekse traumer
KOMPLEKSE TRAUMER

De barna vi snakker om her utsettes for det vi kan kalle komplekse traumer. Det vil si erfaring med multiple traumatiske hendelser som forekommer innen barnets omsorgssystem, og som oftest starter i tidlig barndom. Komplekse traumer går langt ut over PTSD og inkluderer svekkelse på en lang rekke affektive, kognitive, atferdsmessige og sosiale områder.

Elise Søreide, familieterapeut ved ATV Stavanger

konsekvenser
KONSEKVENSER

Ca 40 til 70 % av barn som opplever vold får varige problemer. Generelt kan man si at barnas utvikling forstyrres.

Når barnets daglige miljø, som skulle være et trygt sted, er preget av uforutsigbarhet og ukontrollerbare omstendigheter, vil barnets kropp disponere ressurser som vanligvis brukes til vekst og utvikling, til overlevelse ( White Paper from the National ChildTraumatic Stress networkComplex Trauma Task Force, 2003).

hva skjer i barns hjerne
Hva skjer i barns hjerne?
 • ”Det finnes ikke noe mer biologisk enn erfaringer” (Bruce Perry), hjernen er bruksavhengig.
 • Å leve med frykt skader hjernen, dvs hjernen vil da være i konstant beredskap, noe som gjør at andre deler av hjernen ikke utvikles slik den bør.
 • Mest vold mot barn mellom 0-4 år……….. I en periode av livet da utrolig mye skal læres og legge grunnlag for senere læring.
hjernen
Hjernen
 • Barnet født med over 100 milliarder hjerneceller
 • Hjernen er bruksavhengig
 • Bare 15% er koblet opp ved fødsel
 • Deretter 250 000 nye pr. våkne time!
 • Erfaringene bygger hjernen
 • Fryktfaktoren –kronisk frykt er nevrotoksisk

(Magne Raundalen, 2009)

Psykolog Øystein Solberg

skader p barnehjernen
Skader på barnehjernen

Psykolog Øystein Solberg

den s rbare hjernen
DEN SÅRBARE HJERNEN

HJERNEN UTVIKLES PÅ DEN MÅTEN AT DE DELER SOM BRUKES/STIMULERES VIL VOKSE, DE SOM IKKE BRUKES VIL IKKE UTVIKLE SEG

(USE-DEPENDENT)

HVORDAN BLIR HJERNEN TIL TRAUMATISERTE MENNESKER (mennesker som har opplevd mye/sterk utrygghet og fare)

Psykolog Øystein Solberg

nerv s aktivering
Nervøs aktivering

LIMBISK SYSTEM

+

FRONTAL-

LAPP

-

Psykolog Øystein Solberg

konsekvenser av v re vitne til vold
Konsekvenser av å være vitne til vold
 • PTSD Symptomer (Gjenopplevelse, Unngåelse og Hyperaktivitet)
 • Oppmerksomhetsforstyrrelse
 • Depresjon
 • Separasjonsangst
 • Sosial kompetanse – problemer
 • Skoleproblemer
 • Atferdsproblemer, mye sinne
 • Dårlig selvbilde
 • Lav mestringsfølelse
 • Fysisk helse

Psykolog Øystein Solberg

barn som krenkes utvikler negative kjerneoppfatninger som
Barn som krenkes utvikler negative kjerneoppfatninger som:

” Mennesker forlater meg.”

” Det er ikke trygt å elske noen.

” Det er ikke trygt å være nær”

”Jeg kan bare regne med meg selv.”

” Det er ingen der for meg.”

” Jeg kan aldri bli lykkelig”

” Jeg er ikke viktig.”

” Jeg er ikke trygg.”

hvor store problemene blir avhenger av
Hvor store problemene blir, avhenger av:
 • Alvorlighetsgrad
 • Når i barnets liv volden startet
 • Hvor lenge volden pågikk, hyppighet
 • Om utøver erkjenner og tar ansvar
 • Tilknytning til andre trygge omsorgspersoner
 • Genetiske faktorer
faktorer som beskytter
Faktorer som beskytter
 • At omsorgspersonen har evne til å sette seg inn i barnets situasjon og hva volden gjør med barnet.
 • At omsorgspersonen har evne til å uttrykke varme og positive følelser overfor barnet.
 • At det er mulig å snakke om volden, slik at barnets opplevelser blir bekreftet og anerkjent.
hva er det barna trenger
Hva er det barna trenger?

Ekstra beskyttelse!!! MER trygghet og forutsigbarhet enn barn som ikke har slike erfaringer i livet.

Omsorgsgiver som er trygg og kan gi barnet det barnet trenger

Behandling for noen

Ekstra oppfølging i skole og barnehage for noen

hva trenger barn som har v rt utsatt for vold
HVA TRENGER BARN SOM HAR VÆRT UTSATT FOR VOLD

SIKKERHET, SKJERMING OG BESKYTTELSE. TRYGGHET.

Omsorg, å bli ”tatt vare på”

Informasjon og oversikt, at noen hjelper til. Aldersadekvat.

Å få orden i kaos

Hjelp til å mestre dagen her og nå

Informasjon om hva som skal skje i nærmeste fremtid

Noen barn vil ha behov for terapi/behandling

hvordan m te barn som er preget av vold
HVORDAN MØTE BARN SOM ER PREGET AV VOLD
 • FORSTÅ AT BARNET ER PREGET
 • TYDELIGHET, INFORMASJON, STRUKTUR OG RUTINER
 • PÅLITELIGHET OG FORUTSIGBARHET
 • STYRE SINNE (AGGRESIV ATFERD, HØYE STEMMER, BANNING, TRUENDE ATFERD ETC.)
 • HVIS SINNE – ALLTID SNAKK OM DET ETTERPÅ, TA ANSVAR
 • VÆR MODELLER FOR EMPATI, SYMPATI MED ANDRE, KJÆRLIGHET OG ROLIG KONFLIKTLØSNING
hva trenger barn
Hva trenger barn
 • AT VI TAR HENSYN TIL DEN VOLDSPREGEDE HJERNEN (hypersensitiv for aggresjon og utrygghet) = voksne med aggresjonskontroll
 • UTVIKLING AV DE STRUKTURER I HJERNEN SOM IKKE HAR BLITT STIMULERT = TANKER, SPRÅK OG KOMMUNIKASJON
 • DET MOTSATTE AV VOLD OVER TID = TRYGGHET OG KJÆRLIGHET
repeterte gode omsorgshandlinger gj r at barnet utvikler gode kjerneoppfattelser
Repeterte gode omsorgshandlinger gjør at barnet utvikler gode kjerneoppfattelser

”Det er trygt å kunne elske. Det er trygt å stole på.”

”Jeg hører til.”

”Det er trygt å ha følelser.”

”Det er trygt å være sårbar”

”Jeg kan be om hjelp”

”Jeg kan stole på at far og mor tar vare på meg”

”Jeg kan ta imot hjelp og trøst.”

”Jeg er elsket og trenger ikke være perfekt.”

”Jeg er god og fortjener gode ting.”

Verden er trygg og jeg kan forvente gode ting fra andre.”

ad