slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov PowerPoint Presentation
Download Presentation
„EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

„EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov - PowerPoint PPT Presentation

veta
81 Views
Download Presentation

„EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

 2. Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Josef Bulka.

 3. Umělá inteligence Ing. Bulka Josef

 4. Umělá inteligence (AI - Artificial Inteligence) je slovní spojení, velmi často používané ve vědecko-fantastických románech. • Umělou inteligencí jsou podle autorů vybavené počítače a roboti, kteří lidstvo zotročili nebo mu sloužili. • Byli schopni velmi rychle získávat informace, učit se a vyvozovat nové závěry. • Obvykle byli dokonalí, neomylní a nekompromisní.

 5. Pojem umělé inteligence vznikl v roce 1950, když se počítače začaly používat na řešení úloh pomocí vytvořených programů. • Prvotní výsledky dosažené tímto způsobem byly velmi dobré a vyvolávaly optimismus. • Po rozpracování množství teorií a heuristických metod se zdálo samozřejmé, že výkonné počítače s jejich využitím dokážou řešit nejrozličnější problémy ve všech oblastech lidské činnosti, prostřednictvím své „inteligence".

 6. Do oblasti zájmu umělé inteligence je možno zařadit zejména následující úlohy: expertní systémy, řízení robotů, rozpoznávání a zpracování vizuální informace a řeči, komunikaci s počítačem v přirozeném jazyce, navigaci ve známém a neznámém terénu, řízení a plánování výrobních procesů, zpracování a analýzu dat z prostředí (geologie, seizmiky atd.), adaptaci a učení, počítačové hry.

 7. Expertní systémy • Expertní systémy jsou počítačové programy, které simulují rozhodovací činnosti expertů při řešení problémů úzce zaměřených úloh. • Jsou to systémy založené na myšlence převzetí znalostí od experta a jejich využití uživateli, kteří těmito znalostmi nedisponují. • Úlohou expertních systémů je navrhnout takový postup řešení úlohy, jaký by určil sám expert. • Výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že prostřednictvím systému využije jeho znalosti experta a dosáhne stejného výsledku jako při osobní komunikaci.

 8. Roboti • Jejich účelem a cílem je vykonávat práci s vyšší bezpečností a efektivitou, než jaké se dosahuje lidskou prací. • Výhody využití robotů spočívají v tom, že mohou být upraveni na vykonávání speciálních úloh, nepoznají únavu, nervozitu, nepotřebují pracovní přestávky, mohou pracovat v nebezpečných prostředích nebo v prostředích, které jsou pro člověka nevhodné.

 9. Virtuální realita • Virtuální realita představuje prostředek pro vytvoření světa, který může vypadat reálně nebo může být vytvořený na úplně jiných principech. • Zároveň představuje obrovský skok ve způsobu komunikace s počítačem a vizualizaci informací. • Místo používání monitoru a klávesnice používáme brýle s displejem nebo na ruce speciální rukavice, na uši nasadíme sluchátka.

 10. Virtuální realitu můžeme rozdělit do tří stupňů: Pasivní - můžeme pozorovat, poslouchat a hmatem vnímat, co se děje v prostředí okolo nás. Ale nemůžeme toto prostředí ovlivnit. Aktivní - možnost pohybu ve virtuálním prostředí (můžeme přejít z místnosti do místnosti, otevřít dveře na skříni, nebo se podívat za ni atd.) Interaktivní stupeň je nejintenzivnější. Dovoluje nám seznámit se s prostředím, prozkoumat ho a dokonce i změnit.

 11. Nanotechnologie Slovo „nano“ je odvozeno z řečtiny a označuje trpaslíka. Nanotechnologie je vědecký obor, který se zabývá přesnou a záměrnou manipulací hmoty na úrovni atomů. Vychází z toho, že všechny věci okolo nás jsou vytvořené z atomů a jejich vlastnosti závisí na tom, jak jsou v nich atomy uspořádané. Například když přeorganizujeme atomy v kousku uhlí, můžeme dostat diamant. Zdroj: astrosurf.com

 12. Pracovní list

 13. Najděte alespoň čtyři odvětví lidské činnosti, které významnou měrou nahrazují roboti. Jaká je budoucnost robotiky u nás? Kde a kdy jste se setkal (la) s virtuální realitou a o jaký stupeň se jednalo? Jaké je využití nanotechnologií a v čem je jejich zvláštnost? Určete, kde všude se dají použít a jaké místo zastává ve světě Česká republika při vývoji nanotechnologií?

 14. Test a ověření znalostí

 15. 1. Umělá inteligence je spojována: • s pozorováním chování zvířat, • s počítačovými systémy a roboty, • s náhradou lidského mozku v medicíně. • Umělou inteligencí jsou vybaveny: • standardní stolní počítače a tablety, • mobilní telefony, • výkonné počítače a roboti.

 16. Mezi odvětví umělé inteligence nepatří: • expertní systémy, • semináře a kongresy vědců a expertů, • řízení a plánování výrobních procesů. • Nanotechnologie je věda, která se zabývá: • řízením a plánováním výroby, • přenosem dat v mobilních komunikacích, • přesnou a záměrnou manipulací hmoty na úrovni atomů.

 17. Seznam odkazů a použité literatury: • http://www.dam-ul.cz/svarovani-robot.php • http://www.wikipedia.cz • Horst Jansen – Heinrich Rotter a kolektiv – Informační a komunikační technika, Europa – Sobotáles, Praha 2004. • Klimeš, Skalka, Lovászová, Švec - Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ISBN978-80-89132-71-3 • Já, robot, Isaac Asimov, 1993