Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mi az a DICE ? a projekt és a két könyv ismertetése PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mi az a DICE ? a projekt és a két könyv ismertetése

Mi az a DICE ? a projekt és a két könyv ismertetése

136 Views Download Presentation
Download Presentation

Mi az a DICE ? a projekt és a két könyv ismertetése

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Budapesti konferenciaCziboly Ádám – Varga Attila – Danis Ildikó – Németh Szilvia2010. december. 10., Nemzeti Színház

 2. Mi az a DICE? a projekt és a két könyv ismertetése Cziboly Ádám a DICE projekt vezetője KÁVA Kulturális Műhely, Budapest

 3. A projekt összefoglalása • DICE: 2008-ban indult, két éves időtartam • EU által központilag támogatott nemzetközi projekt tizenkét partner részvételével • Kutatás: • a nyolc ún. "lisszaboni kulcskompetencából" ötnél vizsgáltuk a tanítási színház és dráma hatását • a fiatalok tudásának, készségeinek és attitűdjeinek változását vizsgáltuk nagy mintán, több forrásból • Kiadványok: • „A kocka el van vetve” - Kutatási eredmények és ajánlások • „Változások világa” - Tanári csomag • Konferenciák: • Európai Parlament: 2010. október 25. • 12 nemzeti konferencia: 2010. november-december

 4. A vizsgált kulcskompetenciák • Anyanyelvi kommunikáció • A tanulás tanulása • Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák, állampolgári kompetencia • Vállalkozói kompetencia • Kulturális kifejezőkészség • Mindez és még több • Egyedülálló kutatás: • Nyolc különféle forrás (diák, tanár, objektív megfigyelők, programvezetők…) • Minta: 12 ország, 4475 gyerek, 111 program, heterogén, nagy méret

 5. Konzorcium tagjai Konzorciumvezető: • Magyarország: Káva Kulturális Műhely Konzorciumi tagok: • Hollandia: Leesmij Alapítvány • Lengyelország: Gdanski Egyetem (Uniwersytet Gdanski) • Románia: Sigma Art Alapítvány (Fundatia Culturala Pentru Tineret Sigma Art) • Szlovénia: Taka Tuka Klub (Durštvo Taka Tuka) • Anglia: Big Brum Színházi Nevelési Társulat (Big Brum Theatre in Education Co. Ltd.) Társult tagok: • Cseh Köztársaság: Károly Egyetem, Prága (Charles University, Prague) • Norvégia: Bergeni Egyetem (Hogskolen i Bergen) • Palesztina: Theatre Day Productions • Portugália: Lisszaboni Egyetem (Universidade Técnica de Lisboa) • Szerbia: Drámapedagógiai Központ CEDEUM (Centar za dramu u edukaciji i umetnosti) • Svédország: Gyerekek és Fiatalok Kulturális Központja, Umea (Kulturcentrum för barn och unga)

 6. Az adatbázis • 4,475diák: 12 ország, 111 drámaprogram és kontroll csoportok • eddig 1 080 (alap- és generált) változó / diák • pontosan4,833,000cellányi adat • Többezer kapcsolat, interakció – a lehetséges elemzések száma óriási • Az első statisztikai output fájl 1,23 GB • Az első kiadvány 128 oldal, és ez kevesebb, mint az adatbázisban rejlő lehetőségek 1 %-a • Több tucat publikáció lehetősége • Aranybánya / „DNS minta” • Most csak az alaperedményekre fókuszáltunk

 7. A magyar minta • magyar minta: legnagyobb a 12 partner közül • dráma programok száma: 26, résztvevő gyerekek száma:1336 Résztvevő gyerekek Dráma programok

 8. A magyar résztvevők Egyszeri alkalom: - Garabonciás (Gödöllő)- Káva: Akadályverseny- Káva: Bábok - Kerekasztal- Kolibri Színház- Kontraszt- Montázs (Miskolc)- Nyitott KörMind a nyolc esetben egy foglalkozást vontunk be a kutatásba, két-két alkalommal.

 9. Folyamatos drámamunka: • Bori Viktor 9-es osztálya, Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola • Gyombolai Gábor 10-es osztálya, Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola • Meleg Gábor osztálya, Janikovszky Éva Általános Iskola • Püspöki Péter osztálya, "Ember- és társismeret, etika" tantárgy (Miksolc) • Garabonciás Művészeti Iskola színjátszó csoportja (Miskolc), vez: Ducsai Tiborné • Jonatán csoport (Terézvárosi Nevelési Tanácsadó), vez: Faluvégi Judit Rita • Mészáros Zsolt osztálya, Vörösmarty Gimnázium • Csányi Alapítvány a Gyerekekért, Sárközi Angéla csoportja

 10. Magyar munkatársak • A magyar kutatás koordinátora: Szabó Veronika, szociológus • A magyar kutatás szervezésében és lebonyolításában, valamint a nemzetközi projekt koordinálásában részt vett magyar munkatársak száma: kb. 150 fő

 11. Kulcseredmények azon társaikkal összehasonlítva, akik semmilyen, a tanítási színház és dráma körébe tartozó programon nem vettek részt, a tanítási színház és dráma programok résztvevői • tanáraik értékelése szerint minden szempontból jobb teljesítményt nyújtanak; • magabiztosabbak azokban a feladatokban, ahol olvasniuk kell, vagy meg kell érteniük valamit; • magabiztosabban kommunikálnak; • inkább tartják kreatívnak önmagukat; • jobban szeretnek iskolába járni; • nagyobb örömüket lelik az iskolai feladatokban; • jobban oldják meg a problémákat; • hatékonyabban küzdenek meg a stresszel; • szignifikánsan toleránsabbak a kisebbségekkel és az idegenekkel; • aktívabb állampolgárok;

 12. nagyobb érdeklődést mutatnak a választások iránt minden szinten; • jobban hajlanak arra, hogy részt vegyenek a közösségeket érintő ügyekben; • empatikusabbak: figyelembe veszik a többi embert is; • inkább képesek arra, hogy nézőpontot váltsanak; • kezdeményezőbbek és vállalkozóbb kedvűek; • inkább gondolnak a jövőjükre, és több tervük is van a jövőjükkel kapcsolatban; • sokkal szívesebben vesznek részt bármilyen nemű művészeti vagy kulturális tevékenységben, nemcsak az előadóművészetek, de az írás, a zeneszerzés, a filmezés, a kézművesség terén is, és szívesebben jelennek meg mindenféle művészeti vagy kulturális eseményen;

 13. több időt töltenek az iskolában, több időt töltenek olvasással, házi munkával, játékkal, beszélgetéssel, többet vannak együtt családtagjaikkal, inkább gondoskodnak fiatalabb testvéreikről. Ugyanakkor kevesebb időt töltenek tévénézéssel és számítógépes játékokkal; • többet tesznek családjukért, inkább vállalnak részmunkaidős állást, és több időt töltenek alkotó tevékenységekkel, akár egyedül, akár csoportosan. • gyakrabban járnak színházba, kiállításokra, múzeumba és moziba, gyakrabban kirándulnak és bicikliznek; • gyakrabban válnak osztályukban meghatározó személyiségekké; • jobb a humorérzékük; • jobban érzik magukat otthon.

 14. Megjegyzések • ez egy nagyon leegyszerűsített vezetői összefoglaló • a teljes nagy mintán megfigyelhető különbségeket mutatja • a valóságban a kép sokkal árnyaltabb (lehet és kell is árnyalni): ez a jövő kihívása

 15. Relevancia • Eredmények • Ajánlások • Források

 16. Bevezetés • Dokumentált gyakorlatok • Hogyan tovább? • Függelékek

 17. 12 dokumentált gyakorlat • 8 ország • 4 színházi nevelési program, 3 drámaóra, 2 rendhagyó irodalomóra, 1 fórum színház, 2 speciális program • „Európa szakmai térképe”

 18. A DICE projekt relevanciája Varga Attila A DICE projekt oktatási szakértője

 19. Relevancia • Összehasonlítás más nagyléptékű kompetencia vizsgálatokkal: A DICE projekt egy kísérlet annak bizonyítására, hogy az összes liszaboni kulcskompetencia vizsgálatára fejleszthető metodológia • Olyan kompetenciákról való adatgyűjtés, melyeket eddig ritkán vizsgáltak. • Komplex metodológia • Összehasonlítás a korábbi drámapedagógiai kutatásokkal • Korábban nagyon kevés kvantitatív kutatás zajlott a területen • Legjobb tudásunk szerint a DICE az eddig legnagyobb mintán, legkomplexebb metodológiával végzett kutatás a területen • Oktatási és kulturális politika • A drámapedagógia több tucat EU dokumentum célkitűzéseit szolgálja: DICE – A kocka el van vetve 22-27. oldal.

 20. A DICE kutatás-módszertanának fő szempontjai Danis Ildikóés Németh Szilvia a DICE kutatás vezetői

 21. 29 .old.

 22. 30. old.

 23. 30. old.

 24. 31. old.

 25. Néhány eredmény a kvantitatív kutatásból Danis Ildikó A kvantitatív kutatás vezetője

 26. A jelenleg elérhető eredmények, távlati célok • Skálaszerkesztés • Egyelőre csak a teljes mintán tetten érhető átlagos eredmények • Nincs információnk még a moderátor hatásokról: • ezek a csoportosító változók (pl. dráma típusa, nemek, életkor, a tevékenység jellemzői, szakértelem stb.) árnyalni fogják az átlagos eredményeket • lesznek csoportok, ahol erőteljesebb, máshol gyengébb összefüggések • Távolabbi cél: megtalálni azokat a célcsoportokat, körülményeket és paramétereket, amelyben a dráma legerőteljesebben fejti ki hatását

 27. A rövid longitudinális design előnyei és korlátai • DICE projekt (2 év !) „korlátozott” lehetőségei: • Megtalálni a különbségeket az első felmérésnél • Megtalálni a különbségeket a második mérésnél • Azonosítani egy időbeli trendet • Megvizsgálni a kezdetnél már „tapasztaltak” és „nem-tapasztaltak” fejlődésmenetének különbségeit Mérhető fejlődés a kompetenciákban Évekig tartó pedagógiai folyamat Ideális kutatási időtartam Dráma DICE Nincs dráma Start 4 hónap 24 hónap Idő

 28. A rövid longitudinális design eredményei • A talált hatások általában kicsik, de szisztematikusak és szignifikánsak. • Valószínűsíthetjük, hogy hosszabb pedagógiai folyamatban a hatások egyre erőteljesebbek (Elvi kérdés: hol a plafon?) • Szakpolitikai relevancia ! Mérhető fejlődés a kompetenciákban Évekig tartó pedagógiai folyamat Ideális kutatási időtartam Dráma DICE Nincs dráma Start 4 hónap 24 hónap Idő

 29. Kommunikáció 39.old.

 30. Tanulás tanulása 41. old.

 31. Kreativitás a tanulásban 42.old.

 32. Szociális kompetencia 44.old.

 33. Demokratikus attitűd I. 45.old.

 34. Demokratikus attitűd II. 45.old.

 35. Kisebbség elfogadása 46.old.

 36. Vállalkozói kedv 48.old.

 37. Elszántság jövőbeni fontos dolgok megvalósítására 49.old.

 38. Kulturális és művészi részvétel I. 50.old.

 39. Kulturális és művészi részvétel II. 50.old.

 40. Időtorta I. 52.old.

 41. Időtorta II. 52.old.

 42. Időtorta III. 52.old.

 43. Hogy érzed magad otthon? 53.old.

 44. Tanári vélemények I. 54.old.