projekt - PowerPoint PPT Presentation

projekt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
projekt PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 50
projekt
341 Views
Download Presentation
obedience-dunn
Download Presentation

projekt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. projekt

 2. Det körs liksom projekt överallt, det slösas med pengar men vad leder de egentligen till?

 3. vad är ett projekt Egentligen ?

 4. Rakade vänliga projekt

 5. håriga Bråkiga projekt

 6. SLUTNA PROJEKT tidsbestämt uppgift som ska lösas top-down

 7. ÖPPNA PROJEKT tidsbestämt uppgift som ska lösas bottom-up

 8. FAKTA • En temporär satsning för att framställa en unik vara eller tjänst. • Från amerikansk militär på 50–talet –operationsanalys • Från enkel tidsnedbrytning till ledarskap organisation, projektdesign och pedagogik • Sedan 1990 har organisationerna blivit allt mer projektbaserade för leveransprojekt, utvecklingsprojekt och förändringsprojekt (EU programmen) • Världen förändras alltid, projekt är mer lättrörliga än den fasta organisationen.

 9. Du är det största projektet livsprojektet My life is my message. Mahatma Gandhi

 10. vad är en projekt Ledare Egentligen ?

 11. Anatomi projektledare

 12. Anatomi projektledare

 13. Anatomi projektledare

 14. Anatomi projektledare

 15. Anatomi projektledare

 16. Anatomi projektledare

 17. Anatomi projektledare

 18. Anatomi projektledare

 19. Är jag riktigt dålig på att misslyckas eller riktigt bra? D E A D L I N E folket

 20. Hur startar man ett projekt ?

 21. En idé är en tanke som präglas, för den aktuella individen som får idén, av nyhet och unikhet. En idé inbegriper ofta någon slags lösning på något slags problem. Allt från en idé om hur man ska göra en resa till en idé som behandlar något av samhällets basdrag.

 22. Det måste göras !

 23. Hur förankrar man ett projekt ?

 24. creativethinking and creativewalkabout

 25. Audience hos tjänstemän och politiker?

 26. Integration…… hmm…. unga… Slut pengar ! Jämställdhet… Sociala Fonden… Regional utveckling..RUSen Taskig tajming… Räkna med 6 månaders förankringsprocess

 27. moment 22 inträder nästan alltid

 28. Kan gå…

 29. YES!!!!!!!!!

 30. Ooops… mina visioner blev min måluppfyllnad

 31. Hur driver man projektet ?

 32. Gemensam målbild eller?

 33. N Ä T V E R K E T

 34. identifierar spelarna

 35. Omvärlds-faktorer påverkar…

 36. Sorry. Yesterdaywas the deadline for all complains

 37. Hur överlever man ett projekt ?

 38. Det håriga projektet är skoningslöst

 39. Spinning eller öl?

 40. Tänker om, styr om, räknar om, gör mer research, läser fler rapporter, man ökar träningen, man äter bättre, man festar mer…

 41. Man tröstar sig, det finns egentligen inga svåra projekt nu för tiden…

 42. Nearlyeverythingyou do is of no importance, but it is importantthatyou do it. Mahatma Gandhi

 43. Självboostning

 44. Jag ser ljuset!

 45. Tack, jag ska aldrig mer…

 46. Goda rådvärlden förändras alltid Dina visioner kommer att bli din måluppfyllnad I Relationer genar man inte Sanningen hemsöker EN alltid Du är RIKTIGT ensam EMELLANÅT Du kan förändra världen Umgås med örnar och kalkoner Ju äldre du blir umgås mer med yngre och vice versa Res och investera i ditt kulturella kapital Behåll hjärnan kall och hjärtat varmt Leverera alltid Försök Ha kul Konkretisera livet varje kväll Tid är allt du har – allt annat är förgängligt

 47. You must be the changeyouwishtosee in the world. Mahatma Gandhi www.creativenodes.se