projekt tervez s l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt-tervezés PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt-tervezés

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

Projekt-tervezés - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

Projekt-tervezés. Dr. Puskás János, SZIE, GTK, ARGI. A projekt-tervezés blokk. Projekt – Projektciklus – Menedzsment Projekttervezési módszerek SWOT elemzés Problémafa – Célfa Érdekeltek elemzése Logikai keretmátrix. A projekt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Projekt-tervezés


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projekt tervez s

Projekt-tervezés

Dr. Puskás János, SZIE, GTK, ARGI

a projekt tervez s blokk
A projekt-tervezés blokk

Projekt – Projektciklus – Menedzsment

Projekttervezési módszerek

SWOT elemzés

Problémafa – Célfa

Érdekeltek elemzése

Logikai keretmátrix

a projekt
A projekt

A támogatások legkisebb eleme, azok az eszközök (beruházások, szolgáltatások), amelyek hozzájárulnak a szélesebb közösség által kijelölt közép, vagy hosszú távú átfogó cél eléréséhez

 • Egy adott kiindulóhelyzetből
 • Adott időtartamon belül
 • Adott eszközökkel
 • Egy specifikus célt elérni kívánó

Tevékenységsorozat

slide4

A CIKLUS-ELMÉLET

Szakpolitika

Program

Projekt

Probléma-

felismerés

Stratégia-

alkotás, tervezés

Probléma-

felismerés

Stratégia-

alkotás, tervezés

Probléma-

felismerés

Stratégia-

alkotás, tervezés

Értékelés

Értékelés

Értékelés

Program

Korrekciók

Korrekciók

Korrekciók

kidolgozás

Végrehajtás

Program

kidolgozás

Monitoring

Végrehajtás

Program

kidolgozás

Monitoring

Végrehajtás

Monitoring

projekt p ly zat
Projekt - PÁLYÁZAT

Projekt – megtervezett fejlesztési elképzelés

Pályázat – a PROJEKT bemutatása a pályázat kiírója (TÁMOGATÓ) által megkövetelt formában

slide6

A jó projekt ismérvei

releváns

 • kereslet-vezérelt
 • cél-orientált
 • megfelel a stratégiai elvárásoknak

megvalósítható

 • jól átgondolt, következetes
 • eredményei mérhetők
 • költségvetése reális
 • munkamegosztása világos
 • kockázatai ismertek

fenntartható

 • a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is biztosíthatók.
mi a projekt ciklus menedzsment
Mi a Projekt Ciklus Menedzsment?

„A projektmenedzsment tudás, képességek eszközök és technikák alkalmazása a projekthez tartozó tevékenységek folyamán oly módon, hogy az megfeleljen mindazok igényeinek és elvárásainak, akiknek a projekthez érdeke fűződik, illetve ezen igényeken és elvárásokon túl is hasznukra váljék a projekt.”...

„A projektmenedzsment kifejezést a folyamatban lévő tevékenységek szervezés szempontjából történő megközelítésének leírására is használjuk” (idézet: Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, USA 1996)

slide8
Projektmenedzsment egyszerűbben:

a projektcikluson belüli különböző fázisok koherens és hatékony módon történő kezelésének képessége és folyamata.

Elvek, módszerek és szabályok a program- és projektkészítők számára a támogatások megszerzésének és felhasználásának folyamatában.

a pcm el tti eu s tapasztalatok
A PCM előtti EU-s tapasztalatok
 • zavaros stratégiai keretek
 • kínálat-vezérelt projektek
 • gyenge helyzetelemzés
 • tevékenységorientált tervezés
 • bemérhetetlen hatások
 • felmerülő igények figyelmen kívül hagyása
 • rövid távú gondolkodás
 • nem várt kockázatok
 • eredmények követhetetlensége
 • tapasztalatok beépülésének hiánya
 • pontatlan projektdokumentumok
a pcm el nyei
A PCM előnyei
 • Standard formátum, strukturált megjelenés
 • Átlátható elemzés
 • Cél-orientált tervezés
 • Mérhető hatások megjelenítése
 • Költség – ráfordítás optimum kialakíthatósága
 • Fenntarthatóság
 • Visszacsatolás lehetősége - programfejlesztés
a pcm alkalmaz sai
A PCM alkalmazásai
 • pénz megtakarítása
 • az átláthatóság fokozása
 • a munkaerő csökkentése
 • új munkahelyek teremtése
 • az információáramlás gyorsítása
 • lobbyzás
 • a fejlesztés szereplőinek motiválása
 • a munkamegosztás javítása
 • a kockázatok csökkentése
 • a projekt szereplőinek kontrollálása
 • a projekt PR-jának erősítése
slide12

A Projekt Ciklus: Fő Dokumentumok és Döntések

Prioritások,

Szektorok,

időütemezés

Ország stratégiai

terv

Döntés az eredmények

további használatáról

a programozás során

Programozás

Programming

Elő-megvalósíthatóságitanulmány

Értékelő

tanulmány

Projekt

Identifikációs

Lap

Döntés, hogy mely

lehetőséget kell

tovább vizsgálni

Identifikálás

Értékelés

Döntés a tervek szerinti

folytatásról,

vagy változtatni azon

(mid- term evaluation)

Megvalósítás

Appraisal

Kidolgozás

Megvalósíthatósági

tanulmány

Döntés, hogy mely

lehetőséget kell

tovább vizsgálni

Előrehaladási

és ellenőrzési

jelentés

Döntés a

Szaktanácsadás

szükségességről

Vázlatos

pénzügyi terv

Finanszírozás

Finanszírozási

terv

Döntés a

PÜ. alapokról

Finanszírozási

megállapodás

A kulcs döntések, a szükséges információk és felelősök minden fázisban meghatározottak

A ciklus egyes fázisai progresszívak

Új programozás körvonalazódik az értékelés alapján

slide13

A projektciklus

Helyzetvizsgálat

Megvalósítható célok meghatározása

Új projektterv

Meghatározás

A projekt eredményeit értékelni kell

A projekt részletes kidolgozása

Lezárás

Tervezés

Tervek szerinti végrehajtás; Rendszeres nyomonkövetés; A projekt befejezése

A projekt szükséges módosításainak elvégzése

Megvalósítás

Előzetes értékelés

Erőforrásokról

Finanszírozásról

Szervezésről

Megvalósításról

Döntés

slide14

A projekt készítésnek logikai lépései

 • A projekt hátterének és általános céljának vázlatos ismertetése
 • A projekt megvitatása és indoklása a szervezeten belül és mindazokkal, akiknek a projekthez érdeke fűződik
 • A projekthez kapcsolódó politikákat tartalmazó legfontosabb dokumentumok meghatározása (nemzeti / EU rendeletek és programok)
 • A projekt konkrét céljainak és eredményeinek meghatározása
 • A projekt kimenetének, bemenetének és előfeltevéseinek meghatározása
 • Előzetes projektismertetés készítése
 • A projekt költségeinek és forrásainak előzetes becslése
 • Kapcsolatfelvétel a potenciális támogatókkal
projekt tervez si m dszerek
Projekt-tervezési módszerek
 • SWOT elemzés
  • Az ötletek közötti választást, a célok meghatározását segíti
 • Problémafa – Célfa elemzés
 • Érintettek elemzése (Stakeholder analízis)
  • Személyek és személyek csoportjai
  • amelyeket ÉRINT
  • akiknek ÉRDEKÉT SZOLGÁLJA
  • a megvalósuló projekt
  • Kulcstényező a kommunikáció!
 • Logikai keretmátrix (Logframe) módszer
  • A projektjavaslat világos, logikus és strukturált lesz
  • Az érintettek bevonása a készítés folyamatába
  • Alternatívák elemzését teszi lehetővé
  • Az ötletet és a megvalósítás eszközeit illeszti
  • A kockázatok elemzését lehetővé teszi
slide16

SWOT elemzés

A SWOT négy kategóriája

 • Erősségek (Strengths) - Belső tényezők, +
 • Pozitív tényezők, amelyek jól működnek, és befolyásolhatók.
 • Gyengeségek (Weaknesses) - Belső tényezők, -
 • Negatív tényezők, amelyek nem jól működnek, de befolyásolhatók a helyzet javítása érdekében.
 • Lehetőségek (Opportunities) - Külső tényezők, +
 • Olyan kedvező adottságok, amelyek nem befolyásolhatók, de rájuk építve kihasználhatók az erősségek.
 • Veszélyek (Threats) - Külső tényezők, -
 • Olyan korlátok, negatív tényezők, amelyek nem befolyásolhatók és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot jelenthetnek.
slide17

A SWOT logikája

Helyzetvizsgálat

Erősségek (Strengths)

Gyengeségek (Weaknesses)

Prognózisok a külső feltételekről

(gazdasági, technológiai, társadalmi,

politikai, kulturális stb.

Lehetőségek(Opportunities)

Veszélyek

(Threats)

Projekt cél

slide18
SWOT

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK

swot a
SWOT „A”

GYENGESÉGEK

Kapacitás a maximumnál

Elavult géppark

Szűkös dolgozói létszám

Alacsony szintű közvetlen piaci kapcsolat

ERŐSSÉGEK

Gyártási tapasztalat

Új, mindenféle normának megfelelő saját üzemépület

Kiépült infrastruktúra

Hulladékhasznosítás

Tartós beszállítói kapcsolat

Egységes vezetés

Kedvező konjunktúra

Bővülő keresleti tendencia

Átlag feletti munkanélküliség

M5 autópálya melletiség

LEHETŐSÉGEK

Lakóövezeti környezet

Több hasonló típusú vállalkozás a környéken

Magas munkanélküliség

VESZÉLYEK

swot b
SWOT „B”

GYENGESÉGEK

Határozott idejű telephely bérlet

Szűkös eladótér

Kiegészítő lakásfelszerelési tárgyakat nem forgalmaz

ERŐSSÉGEK

9 éves szakmai tapasztalat

Bővítéshez alkalmas terület

Széles áruskála

Stabil beszállítói háttér

Kiterjedt üzleti kapcsolatok

Piaci alapú, következetes üzleti stratégia

10% feletti munkanélküliség

M3 mellettiség

200000 fős vonzáskörzet

Bővülő keresleti tendencia

LEHETŐSÉGEK

Budapest 30 km-re

Fejlődő kisvállalkozások, kisebb méretű üzletek a térségben

Magas munkanélküliség

VESZÉLYEK

pcm lkm
PCM:

A projekt különböző fázisaiban

Jól meghatározott vezetői tevékenységek és

Döntéshozatal

LKM:

Program - projekt tervezési, vezetői, értékelési metodika

A részvételt, átláthatóságot és célorientáltságot javító eszközök használata

PCM - LKM

Döntéshozatal és megvalósítási folyamat előre meghatározott módon

Projekt management metodika és eszközök

slide22

A logikai keretmátrix

Objektíven

igazolható

indikátorok

Az ellenőrzés

információ-

forrása

A beavatkozási

logika

Feltételezések

Átfogó célok

A projekt célja

Eredmények

Tevékenységek

Eszközök

Költségek

Ha megvalósulnak az eredmények és a feltételezések igaznak bizonyulnak, akkor a projekt cél teljesülni fog.

Előfeltételek

elemz si f zis
Elemzési fázis
 • problémaelemzés

- a problémák megfogalmazása, ok-okozati összefüggések meghatározása, problémafa készítése

 • célkitűzés-elemzés

- célkitűzések meghatározása a beazonosított problémák alapján; eszköz-eredmény összefüggések meghatározása; célkitűzés-csoportok azonosítása és a projektstratégia meghatározása

slide24

Probléma elemzés

 • Azonosítás
  • SWOT-ból
  • VAGY Ötletroham
 • Ok-okozati összefüggések feltárása
  • Probléma-hierarchia
  • Kiinduló probléma?
  • „Ok-okozat” algoritmus
  • Kapcsolatok felrajzolása
 • Végeredmény: Probléma-fa
slide25

Célelemzés

 • „Transzformált” problémafa = célfa
  • Ok-okozatból - eszköz-cél lesz
 • A logika igazolása
 • A fa átalakítása a logikai keretmátrixba:
  • szintek számának csökkentése,
  • kapcsolódó célok csoportosítása,
  • erőforrás-elemzés.
slide26

PROBLÉMAFA

hatás

CÉLKITŰZÉS FA

slide27

PROBLÉMAFA

Okozat

értékesítési nehézségek

Korszerűtlen termék

Gyenge

marketing

OK

Elavult

termelőeszköz

Információ

hiány

Alulképzett

Munkaerő

Szakember

hiány

slide28

CÉLFA

Kedvező piaci részesedés

Korszerű termék előállítás

Hatékony

Marketing

Tevékenység

Korszerű

termelőeszköz

Jól működő

információs

csatorna

Szakemberek

Alkalmazása,

képzése

Jól képzett

munkaerő

slide29

CÉLFA

 • STRATÉGIA elemzési feladat:
 • a rendelkezésre álló idő és források függvényében a kívánt eredmények eléréséhez vezető utak / célcsoportok kiválasztása -
 • a projekt általános stratégiájának meghatározza

Kedvező piaci részesedés

Korszerű termék előállítás

Hatékony

Marketing

Tevékenység

Jól képzett

munkaerő

Szakemberek

Alkalmazása,

képzése

Korszerű

termelőeszköz

Jól működő

információs

csatorna

probl mafa c lfa
Problémafa – Célfa

! Csoportos feladat a mintapéldák alapján !

slide31

A projekt érintettjeinek elemzése

A projekt által érintettek azonosítása és elemzése (stakeholder analízis)

>>

hátrányt szenvedők

előnyt élvezők

partnerségi kör

probléma kezelés

kompenzáció

projekt megvalósítás

slide32

ÉRINTETT (Stakeholder)

 • Azon szervezetek, személyek
  • akik közvetve befolyásolhatják a projekt megvalósítását,
  • akik közvetlenül érdekeltek a célok elérésében,
  • akik döntöttek a beavatkozásról és finanszírozzák azt,
  • akik részt vesznek a projektben,
  • a közszférában dolgozó érintett végrehajtók,
  • a projekt végső kedvezményezettjei
  • a célcsoport pl. az érintett lakosság, stb.
slide33

Érintettek

 • Fajtái:
 • Társadalom - helyi közösség- kormány
 • Tulajdonosok – alkalmazottak - versenytársak,
 • Szállítók – vásárlók
 • Jellemzői:
 • Jelentőségük a projekt sikerét tekintve változó, melyet direkt,vagy indirekt módon befolyásolnak
 • Összekötő szerepet töltenek be, szószólók, tárgyalók
 • A projekt környezeti folyamat kísérik figyelemmel
 • Megéri jó véleményt kialakítani a projektről a „külvilág” felé. - Lobbizás
slide34

A érintettek elemzésének lépései

 • Az érintettek azonosítása
 • Információgyűjtés az érintettekről
 • Az érintettek céljainak azonosítása
 • Az érintettek erős és gyenge pontjainak elemzése
 • Az érintettek stratégiájának meghatározása
 • Az érintettek viselkedésének elemzése
 • Az érintettek rangsorolása
 • Cselekvési terv kidolgozása
slide35

A projekt érintettjeinek elemzése

NAGY

KÖZEPES

EGZISZTENCIÁLIS ÉRINTETTSÉG

KICSI

BLOKKOLÓ SEMLEGES TÁMOGATÓA T Á M O G A T Á S M É R T É K E

BEFOLYÁSA VÁLTOZÁSRA – NAGY: KÖZEPES: KICSI:

rintettek elemz se
ÉRINTETTEK elemzése

! Csoportos feladat a mintapéldák alapján !

slide37

PARTNERSÉG

 • Kik a partnerek?

Azon személyek és szervezetek, akik a projekt előkészítése illetve a projekt megvalósítása során együttműködnek. Jól körülhatárolt tevékenységgel és feladatokkal, valamint anyagi és nem anyagi hozzájárulással rendelkeznek

 • Partnerség építés

Miért van szükség partnerekre?

 • Információszerzés
 • Többféle szaktudás egyesítése
 • Innováció, ötletek forrása, új látásmód
 • Visszajelzés a saját munkáról
 • Megrendelések, új feladatok és források megszerzésének lehetősége
slide38

Tervezési fázis

Logikai keretmátrix

 • A módszer előzménye a problémafa-célfa analízis
 • A módszer két elemből áll:
  • a projekt átgondolása: a probléma okaira való koncentrálást szolgálja az elemzési fázis,
  • az elemzés dokumentálása: a tervezés fázisa, ahol a projektötletből részletes projektterv lesz, elkészül a logikai keret-mátrix felépítése (logframe matrix)
slide39

Projekt elemek összhangja a logikai keretmátrixban

A beavatkozási

logika

Objektíven

igazolható

indikátorok

Az ellenőrzés

információ-

forrása

Feltételezések

Átfogó célok

A projekt célja

Eredmények

Tevékenységek

Eszközök

Költségek

Ha megvalósulnak az eredmények és a feltételezések igaznak bizonyulnak, akkor a projekt cél teljesülni fog.

Előfeltételek

slide40

Logframe mátrix elkészítésének menete

Beavatkozási Stratégia

Objektíven mérhető indikátorok (mutatószámok)

Az információ forrása az indikátorokhoz

Feltételezések

Átfogó cél

1

15

16

A Projekt célja

2

13

14

8

Eredmények

3

11

12

7

Tevékenységek

4

9

források/eszközök

10

költségek

6

5

Előfeltételek

slide41

Beavatkozási logika

Átfogó cél

magasabb szintű célkitűzések, amelyek megvalósulásához a projekt hozzájárul; a célfa csúcsán lévő, a pályázati kiírásban szereplő céllal megegyező megfogalmazás adja.

Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének fejlesztése

A Projekt célja

a célfából a stratégiai célt szolgáló konkrét, az eredmény következményeként előálló célmegfogalmazást emeljük ki,

Kedvező piaci részesedés korszerű termékelőállítással

Eredmények

a projekt kézzelfogható hozadéka, az elvégzett tevékenységek „termékei”, közvetlen outputjai.

Korszerű gyártósor és raktár

Piacképes termék

Tevékenysé-gek

a projekt végrehajtása során az eredmény elérése érdekében elvégzendő feladatokat soroljuk fel.

Építés, Gépbeszerzés, Útépítés, infrastruktúra kiépítés

Eszközök

A tevékenységek elvégzéséhez szükséges fizikai és nem fizikai eszközök

slide42

Feltételek

 • Feltételek:
 • a program sikeréhez szükséges körülmények, amelyeket azonban a program (v. menedzsmentje) nem tud befolyásolni.
 • Feltételek szintjei:
 • a beavatkozási logikával összhangban
 • Feltételek meghatározásának célja:
 • a tervezés korai szakaszában meghatározni a program sikerét veszélyeztető kockázatokat.
 • a végrehajtás alatt lehetővé tenni a monitoringot.
felt telez sek szerkezete

+

+

+

FELTÉTELEZÉSEK SZERKEZETE

Átfogó cél

FELTÉTELEZÉSEK

Projekt cél

FELTÉTELEZÉSEK

Eredmények

FELTÉTELEZÉSEK

Tevékenységek

ELŐFELTÉTELEK

slide44

A feltételezések logikája

A pr. szempontjából fontos a feltételezés?

IGEN

NEM

Majdnem biztosan IGEN

Ne vegyük be a LKM-ba!

Teljesülni fog?

Valószínűleg IGEN

Vegyük be a LKM-ba!

Valószínűleg NEM

Át tudjuk-e tervezni a pr-et úgy, hogy ez ne legyen feltétel?

IGEN

NEM

Tervezzük át a pr-et, adjunk hozzá további tevékenységeket szükség szerint!

Gyilkos tényező, a pr. való-színűleg megvalósíthatatlan

slide45

Objektív módon mérhető mutatók

Beavatkozási logika

A mutatók forrásai

Átfogó cél

Hatás-mutatók

A mutatókforrásai

A projekt célja

Eredmény-mutatók

A mutatókforrásai

Eredmények

Output

mutatók

A mutatókforrásai

Tevékenységek

Költségek

Eszközök

beavatkoz si logika
Beavatkozási logika

Program célok

HATÁS Indikátor

Hosszú távú hatások

Átfogó célok

EREDMÉNY Indikátor

Közvetlen és középtávú hatások

Projekt célja

OUTPUT Indikátor

(Áruk és szolgáltatások)

Eredmé-nyek

BEAVATKOZÁSOK

INPUTOK

slide47

Indikátorok és forrásaik

Az indikátorok olyan objektíven mérhető jelzőszámok és specifikációk, melyek az eredmények

 • mennyiségi (db, fő, m, m2, m3, tonna, Ft, %, stb.),
 • minőségi (kategória, szint, célcsoportra, funkcióra, kompetenciára, helyre, témára utaló jelző),
 • vagy időbeni (állandó, időszakos, … évi) meghatározását adják.

Forrásai: hivatalos statisztikák, önálló adatgyűjtés

slide48

Az indikátorokkal szemben támasztott követelmények

QQTTP kritériumok

 • Quantity: mennyiségi változás
 • Quality: minőségi változás
 • Time: időben változó
 • Target group: fejlesztések célcsoportja
 • Place: térbeli, földrajzi elhelyezkedés

SMART kritériumok

Specific: specifikusak, a dologra jellemzőek

Measurable: mérhetőek (számszerűsítés)

Achieveable: elérhetőek, rendelkezésre állnak

Realistic: relevánsak, reálisak

Time-based: időhöz kötött

slide50

A beavatkozási

logika

Objektíven

Igazolható

Indikátorok

Az ellenőrzés

információforrása

Feltételezések

Korszerű technológiát alkalmazók száma 2 %-kal nő a régióban

Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai fejlesztése

Területi KKV statisztikai adatok

A vállalkozás piaci részesedése 5%-kal növekszik

Kedvező piaci részesedés

Viszonylag stabil makrogazdasági és jogi piac-szabályozási környezet

Gazdaságstatisztikai adatok

Modern technológiát képviselő gyártósor

Jól képzett 15 munkás

Korszerűraktár

1500 db/nap kifogástalan termék kibocsátás

15 fő szakvégzettséggel

1500 m2 raktár

Fizikai lemérés

Szakmunkás bizonyítvány

Használatbavételi engedély

Változatlan

Környezetvédelmi, Eü-i

és munkavédelmi előírások

Sikeres közbeszerzési eljárás,

Kiszolgáló infrastruktúra kész

Szerelőcsarnok átalakítás, gépsor beszerzés és üzembe-helyezés

Raktárépítés

4 db gépbeszerzés

15000óra Segédmunka

110 óra projektmenedzser munka

6000m3 betonozás..stb

Saját forrás 15%

Bankhitel 35%

Pályázati forrás 50%

Műszaki kiviteli terv

Építési engedély

logikai keretm trix
Logikai keretmátrix

! Csoportos feladat a mintapéldák alapján !