Projekt as kompetencji
Download
1 / 46

Projekt: AS KOMPETENCJI - PowerPoint PPT Presentation


  • 164 Views
  • Uploaded on

Projekt: AS KOMPETENCJI. NAZWA SZKOŁY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie ID grupy: 97_66_mf_gl Kompetencja: Matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Gdy płynie prąd. Semestr/rok szkolny: 2011/2012. Prąd elektryczny, elektryczność.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Projekt: AS KOMPETENCJI' - nydia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Projekt as kompetencji

Projekt: AS KOMPETENCJI

NAZWA SZKOŁY:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

w Krotoszynie

ID grupy:

97_66_mf_gl Kompetencja:

Matematyczno-fizyczna

Temat projektowy:

Gdy płynie prąd.

Semestr/rok szkolny:

2011/2012


Pr d elektryczny elektryczno
Prąd elektryczny, elektryczność

Przecież na co dzień mamy do czynienia z prądem, a elektryczność wprost nas otacza. Nie tylko jest wytwarzana w elektrowniach, lecz występuje także w przyrodzie (np. błyskawice). Jednak czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się, czym jest i skąd się bierze „rzecz”, bez której nie wyobrażamy sobie normalnego funkcjonowania?


I co to jest pr d
I co to jest prąd?

Przepływ ładunku elektrycznego zaobserwował po raz pierwszy około 1663 roku niemiecki uczony Otto von Guericke. Zauważył on, że ciało obojętne połączone struną metalową z ciałem naładowanym zyskuje ładunekelektryczny. Tak więcprąd elektryczny to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych


Otrzymywanie pr du
OTRZYMYWANIE PRĄDU

Elektryczność pojawia się wtedy, gdy do przewodnika jest stale dostarczana energia, co zapobiega hamowaniu ruchu ładunków wywołanemu oporem elektrycznym przewodnika. Urządzenie wytwarzające elektryczność nazywamy generatorem. Maszynami takimi są silniki, prądnice i baterie.


Są to urządzenia służące do przekształcania energii mechanicznej w elektryczną

Silnik elektryczny

Prądnica

Bateria


Nat enie pr du
NATĘŻENIE PRĄDU mechanicznej w elektryczną

Natężenie prądu to nic innego, jak stosunek ładunku q przepływającego przez przekrój przewodnika do czasu t, w którym ładunek przepływa.


Amper
AMPER mechanicznej w elektryczną

Jednostką natężenia prądu jest amper [A].

Jest to natężenie prądu polegającego na przepływie ładunku jednego kulomba w czasie jednej sekundy.


Amperomierz
AMPEROMIERZ mechanicznej w elektryczną

Do pomiaru natężenia służy AMPEROMIERZ.

Działanie amperomierza opiera się na pomiarach efektów elektromagnetycznych, cieplnych itp., wywołanych przepływającym prądem.


Napi cie
NAPIĘCIE mechanicznej w elektryczną

Napięcie elektryczne jest to stosunek pracy wykonanej podczas przenoszenia ładunku elektrycznego między punktami, dla których określa się napięcie, do wartości tego ładunku.

Symbolem napięcia jest [U]


Wolt woltomierz
WOLT, WOLTOMIERZ mechanicznej w elektryczną

Jednostką napięcia jest WOLT [V]. Między dwoma punktami pola występuje różnica potencjałów (napięcie elektryczne) 1 V.

Do badania napięcia służy WOLTOMIERZ.

Włączony równolegle do obwodu elektrycznego. Zbudowany jest z odpowiednio wyskalowanego mikroamperomierza i dużego opornika elektrycznego. Pomiar odbywa się poprzez wyznaczenie natężenia prądu płynącego przez woltomierz, który charakteryzuje się znaczną opornością wewnętrzną. W zależności od zastosowania rozróżnia się woltomierze prądu zmiennego i woltomierze prądu stałego.


Prawo ohma
PRAWO OHMA mechanicznej w elektryczną

Prawo Ohma opisuje sytuację, najprostszego przypadku związku między napięciem przyłożonym do przewodnika (opornika), a natężeniem prądu przez ten przewodnik płynącego


Prawo Ohma brzmi następująco: mechanicznej w elektryczną

Stosunek natężenia prądu płynącego przez przewodnik do napięcia pomiędzy jego końcami jest stały.


Oporniki
OPORNIKI mechanicznej w elektryczną

W elektromechanice do montowania obwodów elektrycznych stosuje się druty( najczęściej miedziane lub aluminiowe), których opór jest niewielki. Elementami mającymi realny opór bywają najczęściej fabrycznie wykonane kawałki przewodnika- oporniki.

Przy przepływie prądu zamienia energię elektryczną w ciepło. W obwodzie służy do ograniczenia prądu w nim płynącego


Obwody pr du sta ego
OBWODY PRĄDU STAŁEGO mechanicznej w elektryczną

Wiele obwodów to kombinacje oporów połączonych szeregowo oraz/lub równolegle. Zasady takiego łączenia poznaliśmy w gimnazjum. Tutaj w skrócie je przypomnimy.

POŁĄCZENIE SZEREGOWE:


Na rysunku przedstawiono trzy oporniki połączone szeregowo. W obwodzie takim przez wszystkie oporniki musi płynąć prąd o takim samym natężeniu I

Całkowita różnica oporów wynosi: U= U1+U2+U3

R=R1+R2+…+Rn


Widzimy, że opór całkowity trzech oporników połączonych szeregowo jest równy sumie opór poszczególnych oporników. Ten sumaryczny opór nazywamy OPOREM ZASTĘPCZYM, gdyż podłączenie opornika o takim oporze zamiast tych trzech nie zmienia ani natężenia prądu, ani napięcia.R=R1+R2+…+Rn

OPÓR ZASTĘPCZY POŁĄCZONYCH SZEREGOWO OPORNIKÓW JEST RÓWNY SUMUIE POSZCEFGÓLNYCH OPORÓW.


I prawo kirchhoffa
I PRAWO KIRCHHOFFA połączonych szeregowo jest równy sumie opór poszczególnych oporników. Ten sumaryczny opór nazywamy OPOREM ZASTĘPCZYM, gdyż podłączenie opornika o takim oporze zamiast tych trzech nie zmienia ani natężenia prądu, ani napięcia.

Jest to prawo dotyczące przepływu prądu w rozgałęzieniach obwodu elektrycznego.Sprawdza się do stwierdzenia, że suma nagromadzonych prądów wpływających do danego węzła( a więc do dowolnego fragmentu obwodu połączonego z resztą obwodu pewną liczbą przewodników) jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego węzła.


Ii prawo kirchhoffa
II PRAWO KIRCHHOFFA połączonych szeregowo jest równy sumie opór poszczególnych oporników. Ten sumaryczny opór nazywamy OPOREM ZASTĘPCZYM, gdyż podłączenie opornika o takim oporze zamiast tych trzech nie zmienia ani natężenia prądu, ani napięcia.

Zwane również prawem napięciowymDotyczy bilansu napięć w zamkniętym obwodzie elektrycznym prądu stałegoII prawo brzmi: suma spadków potencjałów zliczana wzdłuż dowolnej zamkniętej pętli obwodu, równa jest zero.


Oblicz natężenie prądów jakie przepływają przez opory: R1=10Ωi R2=5Ω. W obwodzie pokazanym na rysunku:

I1

Io=10A

R1=10Ω

R2=5Ω

I2


Dane: Szukane: R R1=10Ω I1=? R2=5Ω I2=? Io= 10A Z I prawa Kirchhoff’a: I1+I2= Io Io= 3,33AZ II prawa Kirchhoff’a: I1R1- I2R2 =0 I2 = Io-I1pisemnie mnożymy przez R2 I2 = 10-3,33=6,67AI1R2+I2R2 = IoR2I1R1- I2R2 =0 Odp. Natężenie prądu dodajemy stronami: wynosi 6,67 A I1R2+I2R2 + I1R1- I2R2 = IoR2 I1(R1+R2)= IoR2 /: (R1+R2)


Ciep o joule a lenza
CIEPŁO RJOULE’A- LENZA

Pozwala określić ilość ciepła, które wydziela się podczas przepływu prądu elektrycznego przez przewodnik elektryczny.Brzmi następująco:Ilość ciepła wydzielanego w czasie przepływu prądu elektrycznego przez przewodnik elektryczny jest wprost proporcjonalna do iloczynu oporu elektrycznego przewodnika, kwadratu natężenia prądu i czasu jego przepływu.


Zależność tę można wyrazić wzorem: R

Q=RI2t

gdzie

Q – ilość wydzielonego ciepła;

I – natężenie prądu elektrycznego;

R – opór elektryczny przewodnika;

t – czas przepływu prądu.


Przewodniki
PRZEWODNIKI R

To substancje, które dobrze przewodzą prąd elektryczny, a przewodzenie prądu ma charakter elektronowy. Atomy przewodnika tworzą wiązania, w których elektrony walencyjne (jeden, lub więcej) pozostają swobodne (nie związane z żadnym z atomów), tworząc w ten sposób tzw. gaz elektronowy.


Izolator elektryczny
IZOLATOR ELEKTRYCZNY R

Jest to materiał, który nie przewodzi prądu elektrycznego.Ogólnie izolatory elektryczne to substancje lub wyroby z nich wykonane w których nie występują elektrony swobodne albo inne cząstki naładowane lub zdysocjowane, które mogłyby się swobodnie poruszać w ich wnętrzu lub po ich powierzchni.

Najistotniejszymi parametrami charakteryzującymi izolatory elektryczne są:

napięcie przebicia - zwane czasem wytrzymałością elektryczną,

prąd upływu

współczynnik strat dielektrycznych


P przewodniki
PÓŁPRZEWODNIKI R

Substancje zachowujące się w pewnych warunkach jak dielektryk, a w innych jak przewodnik

Arsenek galu

Antymonek glinu

KRZEM

German


Model gazu elektronowego
MODEL GAZU ELEKTRONOWEGO R

W metalicznym przewodniku większość elektronów jest związana ze swoimi atomami sieci krystalicznej. Istnieją także swobodne elektrony, które mogą swobodnie przemieszczać się po całym obszarze przewodnika. Elektrony te poruszają się podobnie jak cząsteczki w zwykłym gazie. Zbiór swobodnych elektronów w metalu traktujemy jako gaz doskonały.


W modelu tym poruszające się elektrony (niebieskie) zderzają się z jonami sieci krystalicznej (czerwone).


Elektryczno w naszym domu
ELEKTRYCZNOŚĆ W NASZYM DOMU zderzają się z jonami sieci krystalicznej (czerwone).

Warto zastanowić się na tym jaką drogę przebywa prąd zanim znajdzie się w gniazdku elektrycznym naszego domu. I tak wiadomo, że do domowych instalacji elektrycznych prąd przesyłany jest z elektrowni. Po drodze przepływa przez kila charakterystycznych odcinków, które rozmieszczone są na przestrzeni : linia energetyczna - odbiornik.


  • Najpierw od sieci elektrycznej prąd płynie przez tzw. przyłącze. Może być ono prowadzone drogą powietrzną albo drogą podziemną. Przyłącze kontaktuje się ze złączem, w którym znajdują się główne bezpieczniki. Następnie zaraz za tym elementem znajduje się licznik energii elektrycznej, dzięki któremu znana jest ilość zużytej energii. Do wszystkich tych wymienionych urządzeń zwykły użytkownik energii elektrycznej nie ma dostępu, posiadają one specjalne plomby.


Licznik energii elektycznej
LICZNIK ENERGII ELEKTYCZNEJ przyłącze. Może być ono prowadzone drogą powietrzną albo drogą podziemną. Przyłącze kontaktuje się ze złączem, w którym znajdują się główne bezpieczniki. Następnie zaraz za tym elementem znajduje się licznik energii elektrycznej, dzięki któremu znana jest ilość zużytej energii. Do wszystkich tych wymienionych urządzeń zwykły użytkownik energii elektrycznej nie ma dostępu, posiadają one specjalne plomby

Znany każdemu licznik energii elektrycznej

jest maszyną indukcyjną. Liczniki dzielą się na

jednofazowe i trójfazowe, zależnie od instalacji,

oraz jednotaryfowe i dwutaryfowe, na

tzw. prąd nocny. Co prawda wersje elektromechaniczne

są powoli zastępowane modelami

elektronicznymi, lecz liczniki indukcyjne

pozostaną z nami jeszcze długo. Ich wskazania

są podstawą do obliczania należności za

energię elektryczną.


Budowa licznika
BUDOWA LICZNIKA przyłącze. Może być ono prowadzone drogą powietrzną albo drogą podziemną. Przyłącze kontaktuje się ze złączem, w którym znajdują się główne bezpieczniki. Następnie zaraz za tym elementem znajduje się licznik energii elektrycznej, dzięki któremu znana jest ilość zużytej energii. Do wszystkich tych wymienionych urządzeń zwykły użytkownik energii elektrycznej nie ma dostępu, posiadają one specjalne plomby


Zasada dzia ania
ZASADA DZIAŁANIA przyłącze. Może być ono prowadzone drogą powietrzną albo drogą podziemną. Przyłącze kontaktuje się ze złączem, w którym znajdują się główne bezpieczniki. Następnie zaraz za tym elementem znajduje się licznik energii elektrycznej, dzięki któremu znana jest ilość zużytej energii. Do wszystkich tych wymienionych urządzeń zwykły użytkownik energii elektrycznej nie ma dostępu, posiadają one specjalne plomby

To, na co zwraca się w pierwszym rzędzie uwagę przy oglądaniu pracującego licznika, to kręcąca się tarcza aluminiowa stanowiąca wirnik, umieszczona w szczelinie między rdzeniem napięciowym i rdzeniem prądowym .Rdzenie wykonane są z blach transformatorowych. Kształty rdzeni są u poszczególnych producentów różne. Istnieje jednak ogólna zasada, że cewka napięciowa wykonana z cienkich przewodów o dużej liczbie zwojów, wytwarza strumień magnetyczny (zwany napięciowym) przenikający tarczę równolegle do osi tarczy, cewka prądowa wykonana z grubych przewodów o małej liczbie zwojów, wytwarza strumień magnetyczny (zwany prądowym) przenikający tarczę dwukrotnie w przeciwnych kierunkach, także równolegle do osi, ale w innych miejscach niż strumień napięciowy. Oba rdzenie - prądowy i napięciowy – umieszczone są blisko brzegu tarczy aluminiowej. Tarcza jest osadzona na ułożyskowanej osi połączonej przekładnią ślimakową oraz zębatą z liczydłem o co najmniej sześciu bębnach cyfrowych. Strumienie magnetyczne przenikając przez tarczę, indukują w niej siły elektromotoryczne, które z kolei powodują powstanie w tarczy prądów wirowych. Współdziałanie indukowanych prądów wirowych ze strumieniami magnetycznymi przesuniętymi względem siebie w przestrzeni powoduje powstanie momentu napędowego wprawiającego tarczę w ruch. W konstrukcji licznika nie stosuje się sprężyn, dzięki czemu kąt obrotu wskaźnika (czyli - w tym wypadku- tarczy) nie jest ograniczony jak w miernikach elektrycznych. Dlatego też tarcza wskutek działania momentu napędowego obraca się w sposób ciągły. Moment pędowy równoważony jest momentem hamującym.


Moment hamujący uzyskiwany jest za pomocą magnesu trwałego Magnes trwały powoduje powstanie w obracającej się tarczy prądów wirowych, które współdziałając ze strumieniem magnetycznym ,działają hamująco. Hamowanie jest proporcjonalne do prędkości obrotowej tarczy. Przy stałym poborze prądu momenty - napędowy i hamujący, równoważą się, co sprawia, że tarcza obraca się ruchem jednostajnym. Obroty tarczy przekazywane są na liczydło za pośrednictwem ślimaka umieszczonego na osio raz kół zębatych . Przekładnia kół jest dobrana w taki sposób, że licznik wskazuje energię bezpośrednio w kWh. Moment tarcia w łożyskach i liczydle działa hamują co na obroty i powinien być jak najmniejszy Napięcie w sieci jest na ogół stabilne, lecz przywrócenie napięcia sieci moment napędowy może przyjąć tak dużą wartość, że uruchomi tarczę licznika, mimo, że przez cewkę prądową nie płynie prąd (czyli pobiera energii). To zjawisko nazywane biegiem jałowym licznika jest zjawiskiem niepożądanym i za pobieganiu tzw. chorągiewka hamująca . To wygięty kawałek drutu stalowego umocowany prostopadle do osi tarczy. Kiedy ta obraca się, wolny koniec drutu przesuwa się obok stalowej blaszki (języczka) przymocowanej do rdzenia i namagnesowanej przez strumień rozproszenia obwodu napięciowego. Blaszka przyciąga drut stalowy i hamuje tarczę. Moment hamujący zależy od napięcia tak samo jak moment dodatkowy. Zapewnia to skuteczne działanie chorągiewki hamującej. Przy obciążeniu licznika hamowanie chorągiewki nie zmienia średniej prędkości tarczy, gdyż przy zbliżaniu się chorągiewki do języczka następuje przyspieszenie ruchu obrotowego, a przy oddalaniu opóźnienie. Chorągiewka powinna być tak umocowana, aby przy zatrzymanej tarczy czerwony znak na tarczy był widoczny w okienku licznika.


R d a pr du
ŹRÓDŁA PRĄDU: trwałego Magnes trwały powoduje powstanie w obracającej się tarczy prądów wirowych, które współdziałając ze strumieniem magnetycznym ,działają hamująco. Hamowanie jest proporcjonalne do prędkości obrotowej tarczy. Przy stałym poborze prądu momenty - napędowy i hamujący, równoważą się, co sprawia, że tarcza obraca się ruchem jednostajnym. Obroty tarczy przekazywane są na liczydło za pośrednictwem ślimaka umieszczonego na osio raz kół zębatych . Przekładnia kół jest dobrana w taki sposób, że licznik wskazuje energię bezpośrednio w kWh. Moment tarcia w łożyskach i liczydle działa hamują co na obroty i powinien być jak najmniejszy Napięcie w sieci jest na ogół stabilne, lecz przywrócenie napięcia sieci moment napędowy może przyjąć tak dużą wartość, że uruchomi tarczę licznika, mimo, że przez cewkę prądową nie płynie prąd (czyli pobiera energii). To zjawisko nazywane biegiem jałowym licznika jest zjawiskiem niepożądanym i za pobieganiu tzw. chorągiewka hamująca . To wygięty kawałek drutu stalowego umocowany prostopadle do osi tarczy. Kiedy ta obraca się, wolny koniec drutu przesuwa się obok stalowej blaszki (języczka) przymocowanej do rdzenia i namagnesowanej przez strumień rozproszenia obwodu napięciowego. Blaszka przyciąga drut stalowy i hamuje tarczę. Moment hamujący zależy od napięcia tak samo jak moment dodatkowy. Zapewnia to skuteczne działanie chorągiewki hamującej. Przy obciążeniu licznika hamowanie chorągiewki nie zmienia średniej prędkości tarczy, gdyż przy zbliżaniu się chorągiewki do języczka następuje przyspieszenie ruchu obrotowego, a przy oddalaniu opóźnienie. Chorągiewka powinna być tak umocowana, aby przy zatrzymanej tarczy czerwony znak na tarczy był widoczny w okienku licznika.

By możliwy był ciągły przepływ prądu w obwodzie muszą znajdować się elementy, które będą zwiększać potencjalną energię elektryczną nośników ładunku kosztem innych typów energii (chemicznej, mechanicznej, cieplnej, świetlnej) Takie elementy będziemy nazywać źródłami prądu


R d a pr du1
ŹRÓDŁA PRĄDU trwałego Magnes trwały powoduje powstanie w obracającej się tarczy prądów wirowych, które współdziałając ze strumieniem magnetycznym ,działają hamująco. Hamowanie jest proporcjonalne do prędkości obrotowej tarczy. Przy stałym poborze prądu momenty - napędowy i hamujący, równoważą się, co sprawia, że tarcza obraca się ruchem jednostajnym. Obroty tarczy przekazywane są na liczydło za pośrednictwem ślimaka umieszczonego na osio raz kół zębatych . Przekładnia kół jest dobrana w taki sposób, że licznik wskazuje energię bezpośrednio w kWh. Moment tarcia w łożyskach i liczydle działa hamują co na obroty i powinien być jak najmniejszy Napięcie w sieci jest na ogół stabilne, lecz przywrócenie napięcia sieci moment napędowy może przyjąć tak dużą wartość, że uruchomi tarczę licznika, mimo, że przez cewkę prądową nie płynie prąd (czyli pobiera energii). To zjawisko nazywane biegiem jałowym licznika jest zjawiskiem niepożądanym i za pobieganiu tzw. chorągiewka hamująca . To wygięty kawałek drutu stalowego umocowany prostopadle do osi tarczy. Kiedy ta obraca się, wolny koniec drutu przesuwa się obok stalowej blaszki (języczka) przymocowanej do rdzenia i namagnesowanej przez strumień rozproszenia obwodu napięciowego. Blaszka przyciąga drut stalowy i hamuje tarczę. Moment hamujący zależy od napięcia tak samo jak moment dodatkowy. Zapewnia to skuteczne działanie chorągiewki hamującej. Przy obciążeniu licznika hamowanie chorągiewki nie zmienia średniej prędkości tarczy, gdyż przy zbliżaniu się chorągiewki do języczka następuje przyspieszenie ruchu obrotowego, a przy oddalaniu opóźnienie. Chorągiewka powinna być tak umocowana, aby przy zatrzymanej tarczy czerwony znak na tarczy był widoczny w okienku licznika.


Odnawialne r d a energi
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI: trwałego Magnes trwały powoduje powstanie w obracającej się tarczy prądów wirowych, które współdziałając ze strumieniem magnetycznym ,działają hamująco. Hamowanie jest proporcjonalne do prędkości obrotowej tarczy. Przy stałym poborze prądu momenty - napędowy i hamujący, równoważą się, co sprawia, że tarcza obraca się ruchem jednostajnym. Obroty tarczy przekazywane są na liczydło za pośrednictwem ślimaka umieszczonego na osio raz kół zębatych . Przekładnia kół jest dobrana w taki sposób, że licznik wskazuje energię bezpośrednio w kWh. Moment tarcia w łożyskach i liczydle działa hamują co na obroty i powinien być jak najmniejszy Napięcie w sieci jest na ogół stabilne, lecz przywrócenie napięcia sieci moment napędowy może przyjąć tak dużą wartość, że uruchomi tarczę licznika, mimo, że przez cewkę prądową nie płynie prąd (czyli pobiera energii). To zjawisko nazywane biegiem jałowym licznika jest zjawiskiem niepożądanym i za pobieganiu tzw. chorągiewka hamująca . To wygięty kawałek drutu stalowego umocowany prostopadle do osi tarczy. Kiedy ta obraca się, wolny koniec drutu przesuwa się obok stalowej blaszki (języczka) przymocowanej do rdzenia i namagnesowanej przez strumień rozproszenia obwodu napięciowego. Blaszka przyciąga drut stalowy i hamuje tarczę. Moment hamujący zależy od napięcia tak samo jak moment dodatkowy. Zapewnia to skuteczne działanie chorągiewki hamującej. Przy obciążeniu licznika hamowanie chorągiewki nie zmienia średniej prędkości tarczy, gdyż przy zbliżaniu się chorągiewki do języczka następuje przyspieszenie ruchu obrotowego, a przy oddalaniu opóźnienie. Chorągiewka powinna być tak umocowana, aby przy zatrzymanej tarczy czerwony znak na tarczy był widoczny w okienku licznika.


Zjawiska kt rym towarzyszy przep yw pr du
ZJAWISKA KTÓRYM TOWARZYSZY PRZEPŁYW PRĄDU: trwałego Magnes trwały powoduje powstanie w obracającej się tarczy prądów wirowych, które współdziałając ze strumieniem magnetycznym ,działają hamująco. Hamowanie jest proporcjonalne do prędkości obrotowej tarczy. Przy stałym poborze prądu momenty - napędowy i hamujący, równoważą się, co sprawia, że tarcza obraca się ruchem jednostajnym. Obroty tarczy przekazywane są na liczydło za pośrednictwem ślimaka umieszczonego na osio raz kół zębatych . Przekładnia kół jest dobrana w taki sposób, że licznik wskazuje energię bezpośrednio w kWh. Moment tarcia w łożyskach i liczydle działa hamują co na obroty i powinien być jak najmniejszy Napięcie w sieci jest na ogół stabilne, lecz przywrócenie napięcia sieci moment napędowy może przyjąć tak dużą wartość, że uruchomi tarczę licznika, mimo, że przez cewkę prądową nie płynie prąd (czyli pobiera energii). To zjawisko nazywane biegiem jałowym licznika jest zjawiskiem niepożądanym i za pobieganiu tzw. chorągiewka hamująca . To wygięty kawałek drutu stalowego umocowany prostopadle do osi tarczy. Kiedy ta obraca się, wolny koniec drutu przesuwa się obok stalowej blaszki (języczka) przymocowanej do rdzenia i namagnesowanej przez strumień rozproszenia obwodu napięciowego. Blaszka przyciąga drut stalowy i hamuje tarczę. Moment hamujący zależy od napięcia tak samo jak moment dodatkowy. Zapewnia to skuteczne działanie chorągiewki hamującej. Przy obciążeniu licznika hamowanie chorągiewki nie zmienia średniej prędkości tarczy, gdyż przy zbliżaniu się chorągiewki do języczka następuje przyspieszenie ruchu obrotowego, a przy oddalaniu opóźnienie. Chorągiewka powinna być tak umocowana, aby przy zatrzymanej tarczy czerwony znak na tarczy był widoczny w okienku licznika.

WIATR SŁONECZNY

CZYNNOŚCI

KOMÓREK

NERWOWYCH

WYŁADOWANIA

ELEKTRYCZNE


Ar wka
ŻARÓWKA trwałego Magnes trwały powoduje powstanie w obracającej się tarczy prądów wirowych, które współdziałając ze strumieniem magnetycznym ,działają hamująco. Hamowanie jest proporcjonalne do prędkości obrotowej tarczy. Przy stałym poborze prądu momenty - napędowy i hamujący, równoważą się, co sprawia, że tarcza obraca się ruchem jednostajnym. Obroty tarczy przekazywane są na liczydło za pośrednictwem ślimaka umieszczonego na osio raz kół zębatych . Przekładnia kół jest dobrana w taki sposób, że licznik wskazuje energię bezpośrednio w kWh. Moment tarcia w łożyskach i liczydle działa hamują co na obroty i powinien być jak najmniejszy Napięcie w sieci jest na ogół stabilne, lecz przywrócenie napięcia sieci moment napędowy może przyjąć tak dużą wartość, że uruchomi tarczę licznika, mimo, że przez cewkę prądową nie płynie prąd (czyli pobiera energii). To zjawisko nazywane biegiem jałowym licznika jest zjawiskiem niepożądanym i za pobieganiu tzw. chorągiewka hamująca . To wygięty kawałek drutu stalowego umocowany prostopadle do osi tarczy. Kiedy ta obraca się, wolny koniec drutu przesuwa się obok stalowej blaszki (języczka) przymocowanej do rdzenia i namagnesowanej przez strumień rozproszenia obwodu napięciowego. Blaszka przyciąga drut stalowy i hamuje tarczę. Moment hamujący zależy od napięcia tak samo jak moment dodatkowy. Zapewnia to skuteczne działanie chorągiewki hamującej. Przy obciążeniu licznika hamowanie chorągiewki nie zmienia średniej prędkości tarczy, gdyż przy zbliżaniu się chorągiewki do języczka następuje przyspieszenie ruchu obrotowego, a przy oddalaniu opóźnienie. Chorągiewka powinna być tak umocowana, aby przy zatrzymanej tarczy czerwony znak na tarczy był widoczny w okienku licznika.

Czyli elektryczne źródło światła, w którym ciałem świecącym jest włókno wykonane z trudno topliwego materiału (pierwotnie grafit, obecnie wolfram). Drut wolframowy jest umieszczony w bańce szklanej wypełnionej mieszaniną gazów szlachetnych (np. argon z 10-procentową domieszką azotu). Włókno osiąga temperaturę ok. 2500–3000 K na skutek przepływu prądu elektrycznego. Wynalazek powstał w połowie XIX w.Pierwsze możliwe do wykorzystania praktycznego żarówki skonstruowali J.W. Swan (1878) i niezależnie od niego Th.A. Edison (1879)


Ar wka budowa
ŻARÓWKA – BUDOWA trwałego Magnes trwały powoduje powstanie w obracającej się tarczy prądów wirowych, które współdziałając ze strumieniem magnetycznym ,działają hamująco. Hamowanie jest proporcjonalne do prędkości obrotowej tarczy. Przy stałym poborze prądu momenty - napędowy i hamujący, równoważą się, co sprawia, że tarcza obraca się ruchem jednostajnym. Obroty tarczy przekazywane są na liczydło za pośrednictwem ślimaka umieszczonego na osio raz kół zębatych . Przekładnia kół jest dobrana w taki sposób, że licznik wskazuje energię bezpośrednio w kWh. Moment tarcia w łożyskach i liczydle działa hamują co na obroty i powinien być jak najmniejszy Napięcie w sieci jest na ogół stabilne, lecz przywrócenie napięcia sieci moment napędowy może przyjąć tak dużą wartość, że uruchomi tarczę licznika, mimo, że przez cewkę prądową nie płynie prąd (czyli pobiera energii). To zjawisko nazywane biegiem jałowym licznika jest zjawiskiem niepożądanym i za pobieganiu tzw. chorągiewka hamująca . To wygięty kawałek drutu stalowego umocowany prostopadle do osi tarczy. Kiedy ta obraca się, wolny koniec drutu przesuwa się obok stalowej blaszki (języczka) przymocowanej do rdzenia i namagnesowanej przez strumień rozproszenia obwodu napięciowego. Blaszka przyciąga drut stalowy i hamuje tarczę. Moment hamujący zależy od napięcia tak samo jak moment dodatkowy. Zapewnia to skuteczne działanie chorągiewki hamującej. Przy obciążeniu licznika hamowanie chorągiewki nie zmienia średniej prędkości tarczy, gdyż przy zbliżaniu się chorągiewki do języczka następuje przyspieszenie ruchu obrotowego, a przy oddalaniu opóźnienie. Chorągiewka powinna być tak umocowana, aby przy zatrzymanej tarczy czerwony znak na tarczy był widoczny w okienku licznika.

a) Bańka – wykonana ze szkła sodowego(tzw. szkła miękkiego), próżniowa lub gazowa

b) Żarnik – drut wolframowy w postaci jedno lub dwu-skrętki

c) Elektroda

d) Główka

e) Krążek

f) Słupek

g) Nóżka

h) Trzonek gwintowany

i) szyjka

j) guzik


Dioda p przewodnikowa
DIODA PÓŁPRZEWODNIKOWA trwałego Magnes trwały powoduje powstanie w obracającej się tarczy prądów wirowych, które współdziałając ze strumieniem magnetycznym ,działają hamująco. Hamowanie jest proporcjonalne do prędkości obrotowej tarczy. Przy stałym poborze prądu momenty - napędowy i hamujący, równoważą się, co sprawia, że tarcza obraca się ruchem jednostajnym. Obroty tarczy przekazywane są na liczydło za pośrednictwem ślimaka umieszczonego na osio raz kół zębatych . Przekładnia kół jest dobrana w taki sposób, że licznik wskazuje energię bezpośrednio w kWh. Moment tarcia w łożyskach i liczydle działa hamują co na obroty i powinien być jak najmniejszy Napięcie w sieci jest na ogół stabilne, lecz przywrócenie napięcia sieci moment napędowy może przyjąć tak dużą wartość, że uruchomi tarczę licznika, mimo, że przez cewkę prądową nie płynie prąd (czyli pobiera energii). To zjawisko nazywane biegiem jałowym licznika jest zjawiskiem niepożądanym i za pobieganiu tzw. chorągiewka hamująca . To wygięty kawałek drutu stalowego umocowany prostopadle do osi tarczy. Kiedy ta obraca się, wolny koniec drutu przesuwa się obok stalowej blaszki (języczka) przymocowanej do rdzenia i namagnesowanej przez strumień rozproszenia obwodu napięciowego. Blaszka przyciąga drut stalowy i hamuje tarczę. Moment hamujący zależy od napięcia tak samo jak moment dodatkowy. Zapewnia to skuteczne działanie chorągiewki hamującej. Przy obciążeniu licznika hamowanie chorągiewki nie zmienia średniej prędkości tarczy, gdyż przy zbliżaniu się chorągiewki do języczka następuje przyspieszenie ruchu obrotowego, a przy oddalaniu opóźnienie. Chorągiewka powinna być tak umocowana, aby przy zatrzymanej tarczy czerwony znak na tarczy był widoczny w okienku licznika.

Jest elementem elektronicznym, wyposażonym w dwie elektrody, który posiada nieliniową charakterystykę prądu wyściowego w funkcji napięcia wejściowego. Symbol elektryczny diody półprzewodnikowej oraz jej charakterystykę wyjściową przedstawia poniższy rysunek.


Dioda
DIODA trwałego Magnes trwały powoduje powstanie w obracającej się tarczy prądów wirowych, które współdziałając ze strumieniem magnetycznym ,działają hamująco. Hamowanie jest proporcjonalne do prędkości obrotowej tarczy. Przy stałym poborze prądu momenty - napędowy i hamujący, równoważą się, co sprawia, że tarcza obraca się ruchem jednostajnym. Obroty tarczy przekazywane są na liczydło za pośrednictwem ślimaka umieszczonego na osio raz kół zębatych . Przekładnia kół jest dobrana w taki sposób, że licznik wskazuje energię bezpośrednio w kWh. Moment tarcia w łożyskach i liczydle działa hamują co na obroty i powinien być jak najmniejszy Napięcie w sieci jest na ogół stabilne, lecz przywrócenie napięcia sieci moment napędowy może przyjąć tak dużą wartość, że uruchomi tarczę licznika, mimo, że przez cewkę prądową nie płynie prąd (czyli pobiera energii). To zjawisko nazywane biegiem jałowym licznika jest zjawiskiem niepożądanym i za pobieganiu tzw. chorągiewka hamująca . To wygięty kawałek drutu stalowego umocowany prostopadle do osi tarczy. Kiedy ta obraca się, wolny koniec drutu przesuwa się obok stalowej blaszki (języczka) przymocowanej do rdzenia i namagnesowanej przez strumień rozproszenia obwodu napięciowego. Blaszka przyciąga drut stalowy i hamuje tarczę. Moment hamujący zależy od napięcia tak samo jak moment dodatkowy. Zapewnia to skuteczne działanie chorągiewki hamującej. Przy obciążeniu licznika hamowanie chorągiewki nie zmienia średniej prędkości tarczy, gdyż przy zbliżaniu się chorągiewki do języczka następuje przyspieszenie ruchu obrotowego, a przy oddalaniu opóźnienie. Chorągiewka powinna być tak umocowana, aby przy zatrzymanej tarczy czerwony znak na tarczy był widoczny w okienku licznika.

Diody można stosować jako przyrząd przepuszczającym swobodnie prąd przy napięciu dodatnim oraz stanowiącym zaporę dla prądy płynącego w przeciwnym kierunku. Inaczej rzecz ujmując, dioda prostuje napięcie zmienne, przepuszczając jedynie dodatnie połówki sinusoidy. Diody półprzewodnikowe są oparte na właściwościach złącza p - n, które powstało poprzez złączenie ze sobą półprzewodników typu p oraz typu n. Wyróżniamy wiele rodzajów diod półprzewodnikowych, między innymi zwykłe diody prostownicze, diody tunelowe, diody Zenera, fotodiody, diody pojemnościowe oraz diody luminescencyjne.

BUDOWA DIODY


Lampa gazowa
LAMPA GAZOWA trwałego Magnes trwały powoduje powstanie w obracającej się tarczy prądów wirowych, które współdziałając ze strumieniem magnetycznym ,działają hamująco. Hamowanie jest proporcjonalne do prędkości obrotowej tarczy. Przy stałym poborze prądu momenty - napędowy i hamujący, równoważą się, co sprawia, że tarcza obraca się ruchem jednostajnym. Obroty tarczy przekazywane są na liczydło za pośrednictwem ślimaka umieszczonego na osio raz kół zębatych . Przekładnia kół jest dobrana w taki sposób, że licznik wskazuje energię bezpośrednio w kWh. Moment tarcia w łożyskach i liczydle działa hamują co na obroty i powinien być jak najmniejszy Napięcie w sieci jest na ogół stabilne, lecz przywrócenie napięcia sieci moment napędowy może przyjąć tak dużą wartość, że uruchomi tarczę licznika, mimo, że przez cewkę prądową nie płynie prąd (czyli pobiera energii). To zjawisko nazywane biegiem jałowym licznika jest zjawiskiem niepożądanym i za pobieganiu tzw. chorągiewka hamująca . To wygięty kawałek drutu stalowego umocowany prostopadle do osi tarczy. Kiedy ta obraca się, wolny koniec drutu przesuwa się obok stalowej blaszki (języczka) przymocowanej do rdzenia i namagnesowanej przez strumień rozproszenia obwodu napięciowego. Blaszka przyciąga drut stalowy i hamuje tarczę. Moment hamujący zależy od napięcia tak samo jak moment dodatkowy. Zapewnia to skuteczne działanie chorągiewki hamującej. Przy obciążeniu licznika hamowanie chorągiewki nie zmienia średniej prędkości tarczy, gdyż przy zbliżaniu się chorągiewki do języczka następuje przyspieszenie ruchu obrotowego, a przy oddalaniu opóźnienie. Chorągiewka powinna być tak umocowana, aby przy zatrzymanej tarczy czerwony znak na tarczy był widoczny w okienku licznika.

Lampa gazowa jest jednym ze źródeł oświetlenia sztucznego. Emituje światło w związku tym, że spala się w niej gaz. W płomieniu znajdują się żarzące się cząsteczki węgla- tak powstaje świecenie. Historia lamp gazowych sięga XIX wieku. Były one stosowane w Europie i Ameryce Południowej. Służyły głównie jako sposób oświetlania miejsc publicznych. Powód dla którego nie przyjęły się one jako źródła oświetlenia w domach prywatnych, jest bardzo prosty: wymagają one doprowadzania do nich gazu. Do oświetlenia mieszkania, jako pierwszy, lampę gazową zastosował Szkot William Murdoch. Miało to miejsce pod koniec osiemnastego wieku, a mianowicie w roku 1792. lampa miała formę metalowej rurki, u wylotu której odbywało się spalanie gazu. Jeśli chodzi o wykorzystanie lamp gazowych do oświetlania ulic, po raz pierwszy odbyło się to w Londynie. Jeśli chodzi o wykorzystanie ich w Polsce, po raz pierwszy użyto ich Krakowie, w roku 1830. Użycie to miało jednak charakter wyłącznie pokazowy. Pierwsze użycie na stałe miało miejsce we Wrocławiu, w restauracji „Złota Gęś”.


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! trwałego Magnes trwały powoduje powstanie w obracającej się tarczy prądów wirowych, które współdziałając ze strumieniem magnetycznym ,działają hamująco. Hamowanie jest proporcjonalne do prędkości obrotowej tarczy. Przy stałym poborze prądu momenty - napędowy i hamujący, równoważą się, co sprawia, że tarcza obraca się ruchem jednostajnym. Obroty tarczy przekazywane są na liczydło za pośrednictwem ślimaka umieszczonego na osio raz kół zębatych . Przekładnia kół jest dobrana w taki sposób, że licznik wskazuje energię bezpośrednio w kWh. Moment tarcia w łożyskach i liczydle działa hamują co na obroty i powinien być jak najmniejszy Napięcie w sieci jest na ogół stabilne, lecz przywrócenie napięcia sieci moment napędowy może przyjąć tak dużą wartość, że uruchomi tarczę licznika, mimo, że przez cewkę prądową nie płynie prąd (czyli pobiera energii). To zjawisko nazywane biegiem jałowym licznika jest zjawiskiem niepożądanym i za pobieganiu tzw. chorągiewka hamująca . To wygięty kawałek drutu stalowego umocowany prostopadle do osi tarczy. Kiedy ta obraca się, wolny koniec drutu przesuwa się obok stalowej blaszki (języczka) przymocowanej do rdzenia i namagnesowanej przez strumień rozproszenia obwodu napięciowego. Blaszka przyciąga drut stalowy i hamuje tarczę. Moment hamujący zależy od napięcia tak samo jak moment dodatkowy. Zapewnia to skuteczne działanie chorągiewki hamującej. Przy obciążeniu licznika hamowanie chorągiewki nie zmienia średniej prędkości tarczy, gdyż przy zbliżaniu się chorągiewki do języczka następuje przyspieszenie ruchu obrotowego, a przy oddalaniu opóźnienie. Chorągiewka powinna być tak umocowana, aby przy zatrzymanej tarczy czerwony znak na tarczy był widoczny w okienku licznika.ZSP1 


ad