Download
prim rn kryc pletiva n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Primární krycí pletiva PowerPoint Presentation
Download Presentation
Primární krycí pletiva

Primární krycí pletiva

156 Views Download Presentation
Download Presentation

Primární krycí pletiva

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VY_32_INOVACE_3.1.Bi1.01/Li Primární krycí pletiva Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Adam LisztwanCZ.1.07/1.5.00/34.0501

 2. VY_32_INOVACE_3.1.Bi1.01/Li Pletiva krycí 1) PRIMÁRNÍ KRYCÍ PLETIVA A) Pokožka B) Průduchy C) Vodní skuliny D) Chlupy 2) SEKUNDÁRNÍ KRYCÍ PLETIVA A) Druhotná kůra B) Čočinky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Adam LisztwanCZ.1.07/1.5.00/34.0501

 3. VY_32_INOVACE_3.1.Bi1.01/Li Primární krycí pletiva A) POKOŽKA • Povrch rostlinných orgánů • Tvořena většinou jednou vrstvou buněk • Mezi buňkami chybí mezibuněčné prostory • Buňky neobsahují chloroplasty • Funkce: ochrana, výměna látek, „efekt lupy“ • Dělení: • I) EPIDERMIS • II) RHIZODERMIS Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Adam LisztwanCZ.1.07/1.5.00/34.0501

 4. VY_32_INOVACE_3.1.Bi1.01/Li Primární krycí pletiva A) POKOŽKA I) EPIDERMIS • Pokožka nadzemních orgánů • Na povrchu – kutikula(ochranná vrstva tvořená tukovitými látkami; způsobuje nesmáčivost pokožky a chrání proti nadměrným ztrátám vody) VNĚ ROSTLINY kutikula epidermální buňky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Adam LisztwanCZ.1.07/1.5.00/34.0501

 5. VY_32_INOVACE_3.1.Bi1.01/Li Primární krycí pletiva A) POKOŽKA II) RHIZODERMIS • Pokožka podzemních orgánů (kořene) • Nemá kutikulu • Příjem látek z okolí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Adam LisztwanCZ.1.07/1.5.00/34.0501

 6. VY_32_INOVACE_3.1.Bi1.01/Li Primární krycí pletiva V pracovním listu vypracujte otázky 1) a 2) 1) Zvolte správnou odpověď: A) Na povrchu listu pampelišky je B) Na povrchu jablka je C) Na povrchu kořene mrkve je 2) Odpovězte na otázky: A) Proč rhizodermis nemá kutikulu? B) Proč epidermis nemá chloroplasty? EPIDERMIS EPIDERMIS RHIZODERMIS Protože epidermis funguje jako lupa (centralizuje a zesiluje světelné paprsky do pletiv podpokožkových, které obsahují velké množství chloroplastů) Aby mohla rostlina přijímat vodu a minerální látky z půdy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Adam LisztwanCZ.1.07/1.5.00/34.0501

 7. VY_32_INOVACE_3.1.Bi1.01/Li Primární krycí pletiva B) PRŮDUCHY (stomata) • Zajišťují styk rostliny s vnějším prostředím • Výskyt: v pokožce hlavně na spodní straně listů • Nejsou kryty kutikulou • Funkce: a) transpirace– vypařování vody (ochlazování, pohyb vody v rostlině aj.) b) příjem oxidu uhličitého (fotosyntéza) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Adam LisztwanCZ.1.07/1.5.00/34.0501

 8. VY_32_INOVACE_3.1.Bi1.01/Li Primární krycí pletiva Stavba průduchu Pomocí učebnice popište stavbu průduchu v pracovním listu (otázka 3) svěrací buňky chloroplasty ztlustlá buněčná stěna neztlustlá buněčná stěna skulina průduchu MIKROFOTO SCHÉMA Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Adam LisztwanCZ.1.07/1.5.00/34.0501

 9. VY_32_INOVACE_3.1.Bi1.01/Li Primární krycí pletiva B) PRŮDUCHY (stomata) • Mechanismus otevírání a zavírání průduchu: • Velmi složitý, závisí na mnoha faktorech • Faktory: • množství vody, • koncentrace některých iontů v buňce, • teplota, • světlo aj. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Adam LisztwanCZ.1.07/1.5.00/34.0501

 10. VY_32_INOVACE_3.1.Bi1.01/Li Primární krycí pletiva C) VODNÍ SKULINY (hydatody) • Otvory v pokožce podobné průduchům • Neuzavírají se (mrtvé buňky) • Funkce: GUTACE – vylučování vody v kapalném stavu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Adam LisztwanCZ.1.07/1.5.00/34.0501

 11. VY_32_INOVACE_3.1.Bi1.01/Li průduchy x vodní skuliny ? Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Adam LisztwanCZ.1.07/1.5.00/34.0501

 12. VY_32_INOVACE_3.1.Bi1.01/Li Primární krycí pletiva D) TRICHOMY (chlupy) • Výrůstky pokožky • Dělení: a) jednobuněčné – tvořeny jednou buňkou b) vícebuněčné – tvořeny více buňkami • Typy: • Vyhledejte v učebnici • Zjisti: název typu trichomu, jeho funkci a příklad rostliny, na níž se nachází Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Adam LisztwanCZ.1.07/1.5.00/34.0501

 13. VY_32_INOVACE_3.1.Bi1.01/Li epidermis x rhizodermis ? Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Adam LisztwanCZ.1.07/1.5.00/34.0501

 14. Zdroje • KINCL, L. a kol.: Biologie rostlin pro 1. ročník gymnázií, FORTUNA,Praha 1993 • KINCL, M.: Praktikum anatomie a morfologie vyšších rostlin, KRAJSKÉ NAKLADATELSTVÍ, Ostrava 1960 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Adam LisztwanCZ.1.07/1.5.00/34.0501