ODVISNOST OD NEDOVOLJENIH DROG - PowerPoint PPT Presentation

odvisnost od nedovoljenih drog n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ODVISNOST OD NEDOVOLJENIH DROG PowerPoint Presentation
Download Presentation
ODVISNOST OD NEDOVOLJENIH DROG

play fullscreen
1 / 39
ODVISNOST OD NEDOVOLJENIH DROG
445 Views
Download Presentation
nascha
Download Presentation

ODVISNOST OD NEDOVOLJENIH DROG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ODVISNOST OD NEDOVOLJENIH DROG prim.asist. Darinka Klančar dr. med.

 2. ODVISNOST OD NEDOVOLJENIH DROG asist. Darinka Klančar dr. med. Katedra za družinsko medicino

 3. ZAKONODAJA- MEDNARODNA • 1912 HAŠKA KONVENCIJA • 1925 MEDNARODNA KONVENCIJA O OPIJU • 1931 KONVENCIJA O OMEJEVANJU PROIZVODNJE IN UREJANJU PRODAJE MAMIL • 1936 KONVENCIJA O PREPREČEVANJU NEDOVOLJENE TRGOVINE IN TIHOTAPLJENJA Z NEVARNIMI MAMILI • 1946 PROTOKOL nadomestil konvencije iz let 1912,1925, 1931,1936 • 1948 PROTOKOL (v mednarodni nadzor vključena tudi sintetična mamila • 1953 PROTOKOL O OMEJEVANJU IN UREDITVI GOJENJE MAKA TER PROIZVODNJE, TRGOVINE IN UPORABE OPIJA • 1961 ENOTNA KONVENCIJA O MAMILIH • 1971 KONVENCIJA O PSIHOTROPNIH SNOVEH • 1972 PROTOKOL O SPREMEMBI ENOTNE KONVENCIJE O MAMILIH • 1984 DEKLARACIJA O NADZORU NAD TRGOVANJEM IN ZLORABLJANJEM MAMIL IN PSIHOTROPNIH SNOVI • 1988 KONVENCIJA ZOPER NEZAKONIT PROMET MAMIL IN PSIHOTROPNIH SNOVI

 4. ZAKONODAJA- SLOVENIJA • ZAKON O PROIZVODNJI IN PROMETU S PREPOVEDANIMI DROGAMI(Url RS 108/1999) • UREDBA O RAZVRSTITVI DROG (Url RS 49/2000) • ZAKON O PREPREČEVANJU UPORABE PREPOVEDANIH DROG IN OBRAVNAVI UŽIVALCEV PREPOVEDANIH DROG(Url RS 98/1999) • ZAKON O PREDHODNIH SESTAVINAH ZA PREPOVEDANE DROGE(Url RS 98/1999) • KAZENSKIZAKONIK REPUBLIKE SLOVENIJE(Url RS 63/1994)

 5. ZAKON O PROIZVODNJI IN PROMETU S PREPOVEDANIMI DROGAMI Prepovedane droge so rastline ali substance naravnega ali sintetičnega izvora, ki imajo psihotropne učinke ter lahko vplivajo na telesno ali duševno zdravje ali ogrožajo primerno socialno stanje ljudi

 6. Skupina I : rastline in substance, ki so zelo nevarne za zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se ne uporabljajo v zdravstvu proizvodnja promet in posest samo v znanstvenoraziskovalne in učne namene (heroin, meskalin,konoplja,LSD…)

 7. Skupina II: rastline in substance, ki so zelonevarne za zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko uporabljajo v zdravstvu proizvodnja promet in posest za medicinske, veterinarske, učne, in znanstvenoraziskovalne namene(kokain, metadon, morfin, kodein, amfetamini..)

 8. Skupina III: rastline in substance, ki so srednje nevarne za zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko uporabljajo v zdravstvu proizvodnja promet in posest za medicinske, veterinarske, učne, in znanstvenoraziskovalne namene(diazepam, bromazepam, meprobamat, fluzepam, lorazepam, oksazepam, …)

 9. ZAKON O PREPREČEVANJU UPORABE PREPOVEDANIH DROG IN OBRAVNAVI UŽIVALCEV PREPOVEDANIH DROG • NACIONALNI PROGRAM PREPREČEVANJA IN ZMANJŠEVANJA UPORABE PREPOVEDANIH DROG • UKREPI NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA IN SOCIALNEGA VARSTVA(programi, preventiva, zdravljenje, reševanje socialne problematike) • ORGANI: Komisija Vlade RS za droge Urad za droge pri MZ Nevladne organizacije

 10. KAZENSKIZAKONIK REPUBLIKE SLOVENIJE Kdor neupravičeno proizvaja, prodaja ali ponuja naprodaj ali zaradi prodaje kupuje, hrani, prenaša ali poseduje, ali pri prodaji ali nakupu ali kako drugače neupravičeno daje v promet substance ali preparate, ki so razglašeni za mamila, se kaznuje z zaporom enega do deset letlet

 11. KAZENSKIZAKONIK REPUBLIKE SLOVENIJE Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka več oseb, ki so se združile za izvrševanje takih dejanj, ali če je storilec organiziral mrežo prekupčevalcev ali posrednikov, se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let.

 12. KAZENSKIZAKONIK REPUBLIKE SLOVENIJE Kdor brez pooblastila izdeluje, nabavlja, ima ali daje v uporabo opremo, material ali substance, za katere se ve, da so namenjene za proizvodnjo mamil, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let

 13. OPREDELITEV POJMOV -DROUGE(fr.)posušena zelišča ali kemikalije, iz katerih se izdelujejo zdravila. -MAMILO-sredstvo, ki povzroča ugodje in lajša bolečine • -alkaloidi,ki delujeo na živčni sistem: morfin, heroin,kokain • -rastlinske surovine, sintetična in polsintetična zdravila in kemične snovi, ki spreminjajo človekovo duševno stanje. • -vsaka nenaravna kemična snov, ki se lahko absorbira v organizem. • -V medicini :vsaka snov, ki ima zmožnost preprečiti ali zdraviti bolezen ali povečati fizični ali mentalni blagor. • -WHO: vsaka snov naravnega ali sintetičnega izvora ki je zajeta v seznamu I in II

 14. OPREDELITEV POJMOV TOKSIKOMANIJA-bolezenska sla po uživanju strupenih snovi NARKOMANIJA TOKSIKOMAN- oseba, ki je z dolgoletnim čezmernim uživanjem snovi postala od njih odvisna in so se zaradi tega pri njej razvile zdravstvene okvare in socialne težave NARKOMAN WHO: ODVISNOST, ODVISNIK

 15. KLASIFIKACIJA MAMIL • NARKOTIKI • DEPRESORJI • STIMULANSI • HALUCINOGENI • KANABIS

 16. NARKOTIKI-OPIATI OPIJ DERIVATI OPIJA (POL)SINTETIČNI NADOMESTKI, KI SE UPORABLJAJO ZA LAJŠAJE BOLEČIN opij, morfin, kodein,heroin,metadon MEHANIZEM DELOVANJA: agonisti endomorfinskih receptorjev v CŽS-odpravljanje bolečin, omotičnost, izredno prijetna evforija Žargon:fiks,šut,H,horse, moka,junk, smack, staf, džank, speed-ball

 17. SUBSTANCE, PRIDOBLJENE IZ OPIJA

 18. HEROIN

 19. DEPRESORJI benzodiazepini, barbiturati MEHANIZEM DELOVANJA:agonisti benzodiazepinskih receptorjev v limbičnem sistemu, hipotalamusu, malih možganih , C. striatum miorelaksantno, anksioiltično, hipnosedativno, antikonvulzivno delovanje SNOVI SINTETIČNEGA IZVORA ZA PREMAGOVANJE ANKSIOZNOSTI NAPETOSTI

 20. STIMULANSI PSIHOTROPNE SNOVI, KI IZZOVEJO STANJE EVFORIJE IN ZVIŠAJO TELESNO AKTIVNOST: budnost brez utrujenosti, občutek moči in odločnosti nikotin,kofein, kokain, amfetamini,MDMA(Ecstasy) Žargon:koka, cooke, puder, moka, šampanjec, prašek, šmrkanje,crek,freebasing=kajenje cracka,kristalček, kocka,upper, speed

 21. HALUCINOGENI PSIHOTROPNE SNOVI, KI POVZROČAJO STANJA, PODOBNA PSIHOZAM: MOTNJE ZAZNAVANJA, VEDENJA meskalin, psilocib gobe, lisergid(LSD)

 22. Vzorci LSD v obliki pivnikov

 23. IBOGA

 24. KONOPLJA KONOPLJA JE RASTLINA, IZ KATERE PRIDELUJEJO MARIHUANO(posušeni listi) HAŠIŠ(smolnati izvleček) HAŠIŠEVO OLJE UČINKOVINA: tetrahidrokanabiol(THC)

 25. VRSTE ODVISNOSTI Psihična odvisnost Čustvena potreba po zaužitju droge Začetna faza in halucinogene snovi Prenehanje ne povzroča abstinenčnihtežav Fizična odvisnost Prilagoditev telesa na snov Le pri nekaterih dogah- opijati Prenehanje povzroča abstinenčne težave-huda telesna bolečina

 26. PRVI POSKUS • SNOV PREDPIŠE ZDRAVNIK ZA LAJŠANJE TELESNIH ALI DUŠEVNIH TEŽAV • OSEBA VZAME SNOV SAMA ZARADI PRIJETNEGA DUŠEVNEGA UČINKA

 27. MEHANIZEM NASTANKA ODVISNOSTI • DROGA • vpletanje v nevrohumoralno • transmisijo in vpliv na receptorje v CŽS • nevrokemično poveličevanje doživetega ugodja- • pozitivno pogojevanje • ODVISNIK • genska predispozicija • osebnostne poteze • (pomanjkanje samospoštovanja,socialnih veščin,občutek manjvrednosti) • okolje • (socialnoekonomski status, družina, ponudba časa)

 28. RAZVOJ ODVISNOSTI • POSKUŠEVALNO OBDOBJE ni iskanja pomoči • OBČASNO JEMANJE OBDOBJE SOCIALNE UPORABE DROGE ni iskanja pomoči • ODVISNOST iskanje pomoči !!!

 29. OBRAMBNI MEHANIZMI • Zanikanje • Racionalizacija • Projekcija • Minimizacija težav • Manipulacija

 30. DRUŽINA • IZVOR TEŽAV • POLJE REŠEVANJA TEŽAV • ŽRTEV TEŽAV

 31. ZDRAVNIK- PREPOZNAVANJE • ANAMNEZA: motnje spanja, »živčnost«, bolečine v mišicah,krvavitve iz nosu, palpitacije, napadi panike, motnje vida, glavoboli, parestezije, srbenje kože, pošodbe • STATUS: subfebrilnost, znojenje, ekskoriacije kože, motnje vida , zenica, mrzlica, bledica, sledi vbodov, tromboflebitis,ulkus v nosu, motnje ritma

 32. ZDRAVNIK-UKREPANJE (POTENCIALNI )ODVISNIK Eksperimentator Občasni uporabnik Odvisnik Akutna zastrupitev DRUŽINA prepoznavanje družinske dinamike, obrambnih mehanizmov, vzgoja za podporno klimo LOKLANA SKUPNOST LAS, preventivni programi

 33. PREVENTIVA • VZGOJA ZA SITEM VREDNOT • VZGOJA ZA POZITIVNO SAMOPODOBO • PODPORA DRUŽINI ZA VZPOSTAVITEV NORMALNE DINAMIKE

 34. BOMO ZMOGLI? CARPE DIEM