P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E PowerPoint Presentation
Download Presentation
P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E

play fullscreen
1 / 66
P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E
310 Views
Download Presentation
levi
Download Presentation

P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E

 2. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR PODRUŽNICA VIROVITICA PEDESET GODINA POSTOJANJA I RADA PODRUŽNICE prim. mr. sc. dr. Željko Takač Virovitica, 2003.

 3. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E OSNIVANJE I POČECI RADA PODRUŽNICE HLZ VIROVITICA: VELJAČA – TRAVANJ 1947. (Liječnički vjesnik, 69:388-398,1947., Liječnički vjesnik, 70:219-228,1948., Rad Zbora, njegovih podružnica i sekcija )

 4. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E Liječnički vjesnik, 70:219-228, 1948., Rad Zbora, njegovih podružnica i sekcija, Izvještaj tajnika Zbora dr. Ivana Kosića na redovitoj glavnoj godišnjoj Skupštini ZLH u Zagrebu 21. ožujka 1948., str. 221., cit: «… Od Skupštine u veljači 1947., uspjele su se tijekom 1947. godine organizirati, uz 6 postojećih (Karlovac, Sušak, Osijek, Split, Šibenik i Dubrovnik), još 12 novih podružnica (Bjelovar, Brod, Čakovec, Daruvar, Glina, Ogulin, Pakrac, Sisak, Virovitica, Varaždin, Vukovar i Zadar), ukupno 18 podružnica…»

 5. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E Liječnički vjesnik, 69.388-398., 1947., Rad Zbora, njegovih podružnica i sekcija, Zapisnik sa šire konferencije delegata podružnica i stručnih sekcija ZLH održane 15. XI. 1947. u Zagrebu, izvještaj člana Glavnog odbora HLZ prim.dr. V. Boića o dotadašnjem radu društva, str. 388., cit.: «… U travnju ove godine je odlučeno da se odmah započne sa stručnim i popularnim predavanjima, po mogućnosti u svim mjestima gdje postojepodružnice…Predavanja su održana na vrijeme u Slav. Brodu, Gospiću, Osijeku, Sisku, Splitu, Sušaku-Rijeci i Virovitici…Uz sve poteškoće održano je u jednom mjestu kroz šest mjeseci ove godine 4 predavanja, to je bio slučaj sa Sušak-Rijekom, a po tri predavanja su bila održana u Slav. Brodu, Sisku, Varaždinu i Virovitici…»

 6. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E Liječnički vjesnik, 69:388-398,1947., Rad Zbora, njegovih podružnica i sekcija, Zapisnik sa šire konferencije predstavnika podružnica i stručnih sekcija ZLH 15. XI 1947., Diskusija, str. 391., cit.: «…Dr. Žmegač, Virovitica, govori kao praktični liječnik zdravstvene stanice. Veli, da je njima svako predavanje dobro došlo i da bi predavanja za veće centre trebala biti drugačija, nego za mjesta gdje ima manje specijalista. Trebalo bi birati teme koje interesiraju više liječnika. Popularna predavanja održavaju i oni sami. I on zahtijeva tečajeve za izobrazbu.»

 7. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E Liječnički vjesnik, 70:219-228,1948., Rad Zbora i njegovih podružnica,, Izvještaj tajnika Zbora dr. Ivana Kosića na glavnoj godišnjoj Skupštini u Zagrebu 21. ožujka 1948., Rezime naučnog i organizacionog rada Zbora, njegovih sekcija i podružnica u toku radne godine 1947., Podružnice, str. 223., cit.: «…Virovitica: 3 stručna i 3 popularna predavanja predavača iz Zagreba, 2 popularna predavanja po članovima podružnice, 4 sjednice odbora…»

 8. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E Liječnički vjesnik, 72:190-195,1950., Rad Zbora, njegovih podružnica i sekcija, Izvještaji s redovite glavne godišnje Skupštine ZLH održane 1. IV. 1950., Pregled rada i kratki historijat ZLH predsjednika Zbora prim.dr. A. Forenbahera, str.194., cit.: «…Potpuno inaktivne su podružnice Daruvar, Glina, Karlovac, Ogulin, Šibenik i Virovitica. Iskustvo je pokazalo da u mjestima s malim brojem liječnika ne uspijeva organizirati i aktivirati podružnice…»

 9. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E Dr. Franjo Žmegač • ravnatelj doma narodnog Zdravlja Virovitica (1941-1951.) • delegat podružnice na petoj konferenciji ZLH u Zagrebu 15.11.1947. • vjerojatno prvi predsjednik Podružnice 1947. - 1951.

 10. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E Dr. Zvonko Gluhak • ravnatelj doma narodnog Zdravlja Virovitica (1951. - 1958.) • tajnik Podružnice 1947. - 1951. • predsjednik Podružnice 1951. - 1953. i 1954. - 1958.

 11. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E Dr. Petar Krvavica • šef Odjela za plućne bolesti i tuberkolozu i ATD (1948.-1952.) • predsjednik Podružnice 1953. - 1954.

 12. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E Dr. Petar Krvavica - Prema Čupen J., Vlatković R., VIROVITICA Razvoj i rad Podružnice, Zbornik Liječnika Hrvatske 1874.-1974., ZLH, Zagreb, 1974.,str. 187.-191., prvi predsjednik Podružnice 1953.-1954.

 13. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E Zaposlenici Opće bolnice Virovitica 1952.-1954. godine (slijeva sjede: A. Kraljić, bolničar, dr. B. Grgur, internist, dr. Polaček, kirug, dr. Ines Todić-Kolarić, internistica, dr. Sulimanović, šef Interne, dr. P. Krvavica, ftizeolog, N.N. zet dr. Krvavice, kirurg, Lj. Pajcur, bolničar)

 14. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E Zaposlenici Doma narodnog zdravlja Virovitica ispred zgrade DNZ (danas Županijski sud) 1957. (sjede prvi s desne strane dr. Radoslav Kolarić, drugi s desne strane dr. Zvonko Gluhak)

 15. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E PREDSJEDNICI PODRUŽNICE HLZ VIROVITICA 1947.-2003. • Dr. Franjo Žmegač 1947.-1951. • Dr. Zvonko Gluhak 1951.-1953. i 1954.-1958. • Dr. Petar Krvavica 1953.-1954. • Dr. Zvonko Radaljac 1959.-1963. • Dr. Eleonora Dominko-Hakenberg 1963.-1965. • Dr. Antun Sudić 1965.-1966. • Prim.dr. Vinko Friščić 1966.-1967. i 1967.-1970. • Dr. Jakob Čupen 1970.-1974. i 1977.-1981. • Dr. Mirjana Hilsenkopf-Brenner 1974.-1977. • Prim.mr.sc.dr. Petar Unterberger 1981.-1983. • Prim.dr. Jovan Sivački 1984.-1985. • Dr. Viktor Brož 1985.-1987. • Dr. Stjepan Radić 1987.-1989. • Prim.mr.sc.dr. Natalija Veles-Živković 1989.-1991. • Dr. Stjepan Feketić 1991.-2001. • Prim.mr.sc.dr. Željko Takač 2001.-

 16. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E PREDSJEDNICI PODRUŽNICE 1947.-2003. • Dr. Franjo Žmegač 1947.-1951. • Dr. Zvonko Gluhak 1951.-1953. i 1954.-1958. • Dr. Petar Krvavica 1953.-1954. • Dr. Zvonko Radaljac 1959.-1963.

 17. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E PREDSJEDNICI PODRUŽNICE 1947.-2003. • Dr. Eleonora Dominko-Hakenberg 1963.-1965. • Dr. Antun Sudić 1965.-1966. • Prim. dr. Vinko Friščić 1966.-1967. i 1967.-1970. • Dr. Jakob Čupen 1970.-1974. i 1977.-1981.

 18. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E PREDSJEDNICI PODRUŽNICE 1947.-2003. • Dr. Mirjana Hilsenkopf-Brenner 1974.-1977. • Prim.mr.sc.dr. Petar Unterberger 1981.-1983. • Prim. dr. Jovan Sivački 1984.-1985. • Dr. Viktor Brož 1985.-1987.

 19. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E PREDSJEDNICI PODRUŽNICE 1947.-2003. • Dr. Stjepan Radić 1987.-1989. • Prim.mr.sc.dr. Natalija Veles-Živković 1989.-1991. • Dr. Stjepan Feketić 1991.-2001. • Prim.mr.sc.dr. Željko Takač 2001.-

 20. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E TAJNICI PODRUŽNICE HLZ VIROVITICA 1947.-2003. Dr. Zvonko Gluhak 1947.-1951. Dr. Radoslav Kolarić 1952.-1957. Dr.med.stom. Božo Ogresta 1957.-1961. Dr. Antun Steinberger 1961.-1965. Dr. Mijo Kuhner 1965.-1967. Prim.dr. Ratko Vlatković 1967.-1970., 1970.-1974. i 1974.-1977. Prim.mr.sc.dr. Petar Unterberger1977.-1981., 1983.-1984. i 1989.-1991. Prim.mr.sc.dr. Željko Takač 1981.-1982. Dr. Milan Simić 1985.-1989. Dr. Maks Šenjug 1991.-2001. Dr. Bosiljka Iskra 2001.-

 21. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E TAJNICI PODRUŽNICE 1947.-2003. • Dr. Zvonko Gluhak 1947.-1951. • Dr. Radoslav Kolarić 1952.-1957. • Dr. med.stom. Božo Ogresta 1957.-1961. • Dr. Antun Steinberger 1961.-1965.

 22. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E TAJNICI PODRUŽNICE 1947.-2003. • Dr. Mijo Kuhner 1965.-1967. • Prim.dr. Ratko Vlatković 1967.-1970., 1970.-1974. • i 1974.-1977. • Prim.mr.sc.dr. Petar Unterberger 1977.-1981., 1983.-1984. • i 1989.-1991. • Prim.mr.sc.dr. Željko Takač 1981.-1982.

 23. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E TAJNICI PODRUŽNICE 1947.-2003. • Dr. Milan Simić 1985.-1989. • Dr. Maks Šenjug 1991.-2001. • Dr. Bosiljka Iskra 2001.-

 24. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E ČLANOVI GLAVNOG ODBORA HLZ U ZAGREBU • Dr. Radoslav Kolarić 1952.-1958. • Prim.dr. Ratko Vlatković 1967.-1970. • Dr. Jakob Čupen 1970.-1974. • Dr. Mirjana Hilsenkopf-Brenner 1974.-1977.

 25. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E ČLANOVI GLAVNOG ODBORA HLZ U ZAGREBU • Prim.mr.sc.dr. Petar Unterberger 1981.-1984. i 1991.-2001. • Prim. dr. Jovan Sivački 1984.-1991. • Prim.mr.sc.dr. Željko Takač 2001.-

 26. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E ZAČASNI ČLANOVI HLZ • Prim.dr. Terezija Salaj-Rakić (1994.) • Prim.mr.sc.dr. Petar Unterberger (2002.) • Prim.dr. Ratko Vlatković (2003.) • Dr. Jakob Čupen (2003.) • Prim.dr. Josip Zlatko Hajdin (2003.)

 27. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E SUDJELOVANJE LIJEČNIKA IZ VIROVITICEU OSNIVANJU ZBORA 1874. Dva liječnika iz Virovitice (od ukupno77 prijavljenih) sudjelovala su na prvoj Odborskoj sjednici Sbora 8. kolovoza 1874. u Zagrebu u abecednom popisu prijavljenih nalazimo: R.br. 16. Grunwald Herman Dr. Virovitica R.br. 42. Matich Josip Dr. Virovitica

 28. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E VIROVITIČKI LIJEČNICI U OSNIVANJU ZBORA 1874.

 29. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E • VIROVITIČKI LIJEČNICI • U OSNIVANJU ZBORA 1874.

 30. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E VIROVITIČKI LIJEČNICIU OSNIVANJU ZBORA 1874. Gotovo istovremeno osnivanje Sbora (u Zagrebu) i Družtva (Osijeku): 26. veljače 1874. «Sbor liečnikah kraljevina Hrvatske i Slavonije»u Zagrebu 7. ožujka 1874. «Družtvo slavonskih liječnika» (DSL) u Osijeku

 31. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E VIROVITIČKI LIJEČNICIU OSNIVANJU ZBORA 1874. Tadašnji podžupanijski liječnici dr. Matich u Virovitici i dr. Grunwald u Slatini priklonili su se «Sboru» u Zagrebu, a ne konkurentskom «Družtvu» u Osijeku. ZNAČENJE: Navedeni podaci imaju višestruko značenje, a svakako su dokaz -  zagrebačke opredijeljenosti i -   staleške i strukovne angažiranosti tih dvaju liječnika u onovrijeme.

 32. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E STRUČNI I ZNANSTVENI RADČLANOVA PODRUŽNICE EPIDEMIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NEZARAZNIH BOLESTI (Virovitica, Gradina, sela na Papuku) 1963.-1969., 1972 –1979. i 1980.-1982.  djelatnici MC Virovitica, MF Zagreb, KB Osijek Glavni koordinator istraživanja prim.dr. J. Sivački

 33. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E EPIDEMIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NEZARAZNIH BOLESTI Stručni tim za istraživanje u podpapučkim selima u travnju 1968., slijeva u desno: prof.dr.sc. A. Roguljić (Virovitica), dr. D. Kozmar (Osijek), prim.dr. J. Sivački (Virovitica), dr. Vugrinčić (Osijek), dr. Z. Šimunović (Voćin), prof.dr.sc. I. Ruždić (Zagreb), dr. D. Jurinčić (Zagreb), dr. Z. Košutić (Zagreb) i prof.dr.sc. S. Čerlek (Zagreb).

 34. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E ZNAČAJNIJI STRUČNI SKUPOVI U ORGANIZACIJI PODRUŽNICE • Stručni sastanak internista Slavonije 23. X. 1965. • Seminar o zdravstvenoj zaštiti djece za liječnike opće medicine 28. i 29. IV. 1966. • Stručni skup liječnika sjeverne Hrvatske 17. i 18. XI 1967. • Predsjedništvo ZLH u Virovitici – povodom 750 godina Virovitice 4.X 1984.

 35. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E ZNAČAJNIJI STRUČNI SKUPOVIU ORGANIZACIJI PODRUŽNICE Oftalmološki dani, 1988. XV. Stručni sastanak kirurga Slavonije i baranje 12. X. 1990. Deseta obljetnica Odjela za hemodijalizu, 2. II. 1996. Organizacija i stručni rad Opće bolnice Virovitica u 2002., 1. VI. 2002.

 36. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E Naslovnica Programa stručnog skupa 17. i 18. XI. 1967. Grb Podružnice – lik lava na štitu

 37. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E Naslovnica Programa stručnog skupa 12. X. 1990.

 38. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E Naslovnica Programa stručnog skupa 1.VI.2002.

 39. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E Autori referata na stručnom skupu 1967. 1. dr. Zdenko Willer 2. dr. Jakob Čupen 3. prim.dr. Jovan Sivački

 40. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E Autori referata na stručnom skupu 1967. 4. prim.dr. Vinko Friščić 5. dr. Zvonko Radaljac 6.prim.dr. Ratko Vlatković

 41. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E Autori refarata na stručnom skupu 1967. 7. prim.dr. Josip Zlatko Hajdin 8.prim.dr. Mijo Pupek 9.dr.stom. Zoran Jovanović

 42. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E Autorice referata na stručnom skupu 1967. 10.  prim.dr. Terezija Salaj-Rakić 11.dr. Katica Tičak-Hajdin

 43. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E Autorice referatana stručnom skupu 1967. 11. dr. Neda Balaić-Sivački 12. prim.dr. Magda Oblat-Roguljić

 44. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E PUBLIKACIJA (KNJIGE)U IZDANJU PODRUŽNICE 1970. Sivački J., Salaj-Rakić T., Roguljić A., Friščić V. (ur.), Zbornik radova stručnog sastanka liječnika sjeverne Hrvatske održanog povodom proslave 220-godišnjice javnog zdravstva u Virovitici, ZLH, Podružnica Virovitica, Virovitica, 1970.

 45. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E PUBLIKACIJE(KNJIGA)U IZDANJU PODRUŽNICE 2003. Takač Ž. (ur.): Prilozi za povijest Hrvatskog liječničkog zbora Podružnica Virovitica, HLZ Podružnica Virovitica, Virovitica, 2003.

 46. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E NASLOV PRIMARIJUS Prim.dr. Ivo Mlinarić, 1948. Prim.dr. Vinko Friščić, 1967. Prim.dr. Terezija Salaj-Rakić, 1975. Prim.dr. Jovan Sivački, 1977.

 47. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E NASLOV PRIMARIJUS Prim.dr. Ratko Vlatković, 1977. Prim.dr. Josip Zlatko Hajdin, 1980. Prim.dr. Mijo Pupek, 1980. Prim.dr. Ljerka Unterberger, 1982.

 48. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E NASLOV PRIMARIJUS Prim.mr.sc.dr. Petar Unterberger, 1982. Prim.dr. Berislav Mostovac, 1982. Prim.mr.sc.dr. Petar Glumičić, 1983. Prim.mr.sc.dr. Natalija Veles-Živković, 1990.

 49. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E NASLOV PRIMARIJUS Prim.dr. Ivica Veles, 1990. Prim.dr. Vlasta Nenadić Vorliček, 1990. Prim.dr.sc. Borivoj Gvojić, 1997. Prim.mr.sc.dr. Željko Takač, 1999.

 50. P E D E S E T G OD I N A R A D A P O D R U Ž N I C E MAGISTERIJ MEDICINSKIH ZNANOSTI Mr.sc. Ivica Jergović, mr.ph., 1963. Prim.mr.sc.dr. Petar Unterberger, 1979. Prim.dr.sc. Borivoj Gvojić, 1982. Prim.mr.sc.dr. Natalija Veles-Živković, 1982.