Download
prirodn e mogu nosti razvitka wellness ponude u hrvatskoj n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRIRODN E MOGUĆNOSTI RAZVITKA WELLNESS PONUDE U HRVATSKOJ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRIRODN E MOGUĆNOSTI RAZVITKA WELLNESS PONUDE U HRVATSKOJ

PRIRODN E MOGUĆNOSTI RAZVITKA WELLNESS PONUDE U HRVATSKOJ

400 Views Download Presentation
Download Presentation

PRIRODN E MOGUĆNOSTI RAZVITKA WELLNESS PONUDE U HRVATSKOJ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PRIRODNE MOGUĆNOSTI RAZVITKA WELLNESS PONUDE U HRVATSKOJ prim. mr. sc. Goran Ivanišević Akademija medicinskih znanosti Hrvatske Hrvatski liječnički zbor Klinički bolnički centar Zagreb Opatija, 23. listopada 2008.

 2. Prirodni ljekoviti činitelji • dijelovi prirode (prirodnine) povoljnog djelovanja Svrha korištenja • očuvanje i poboljšanje zdravlja i kakvoće života • sprječavanje, liječenje, produženo liječenje, oporavak, rehabilitacija bolesti i stanja Vrste • klimatski • morski • toplični

 3. Ljekoviti klimatski činitelji • promjena podneblja • klimatska počela i činitelji • klimatski postupci • čistoća zraka • Sunčevo zračenje • morski činitelji • kraške špilje • rudnici soli

 4. Osjet ugode (Nada Pleško, Ksenija Zaninović) OSJET UGODETWH (kJ/kg)PREPORUČENA ODJEĆA iznimno hladno< -30.0polarna odjeća (višeslojna, nepropusna) vrlo hladno-30.0 - -5.1zimsko odijelo i zimski kaput  hladno-5.0 - 15.0odijelo i kaput svježe15.1 - 30.0odijelo i ogrtač ili vjetrovka ugodno30.1 - 50.0odijelo toplo50.1 - 65.0duge hlače, majica ili košulja vruće65.1 - 80.0 tropska odjeća (kratke hlače i košulja kratkih rukava) vrlo vruće80.1 - 110.0odjeće što manje iznimno vruće> 110.0najugodnije bez odjeće

 5. Ljekoviti morski činitelji • klima • čistoća zraka • morska voda • alge • biljni pokrov • šetnice i staze • Sunčevo zračenje • pijesak • morski peloid (liman) • solanski peloid

 6. Ljekoviti toplični (balneološki) činitelji • termomineralne vode • peloidi • naftalan • klima • čistoća zraka • biljni pokrov • šetnice i staze • Sunčevo zračenje

 7. Balneoreakcija • nakon 3-12 dana uporabe činitelja • umor, depresija, nesanica • gubitak teka, probavne smetnje • hunjavica, povišena tjelesna temperatura, osip • bol u bolesnim i/ili oštećenim dijelovima tijela • pokazatelj jačine činitelja, doziranje

 8. Liječenje prirodnim ljekovitim činiteljima Vrste • klimatoterapija (grč. κλίμα = nagib, θεραπεία = liječenje) • talasoterapija (grč. θάλαττα = more, θεραπεία = liječenje) • balneoterapija (grč. θάλαττα = more, θεραπεία = liječenje) Stručno i pod nadzorom korištenje • prirodni ljekoviti činitelji • postupci fizikalne i rehabilitacijske medicine • neophodni lijekovi • drugi postupci i programi

 9. Ljekoviti klimatski postupci • aeroterapija • helioterapija  • talasoterapija  • speleoterapija

 10. Ljekoviti morski postupci • klimatoterapija • aeroterapija • hidroterapija • algoterapija • aromaterapija • kineziterapija • helioterapija • psamoterapija • peloidoterapija • limanoterapija

 11. Ljekoviti toplični (balneološki) postupci - I Termomineralne vode  kupelj mikroklizma  oblog  vaginalno orošavanje  zavoj potkožna injekcija  tuš unutarmišićna injekcija  hidromasaža galvanizacija  hidrogimnastika iontoforeza  inhalacija ultrazvuk  pijenje

 12. Ljekoviti toplični (balneološki) postupci - II Peloidi  kupelj unutarmišićna injekcija  oblog okulistički pripravak  zavoj galvanizacija  ljekoviti napitak elektroforeza  prskanje dijatermija  mikroklizma galvanska dijatermija  vaginalni uložak kratkovalna dijatermija  potkožna injekcija ultrazvuk

 13. Ljekoviti toplični (balneološki) postupci - III Naftalan  kupeljlokalna okluzija  premazivanje vaginalni uložak  krema Sollux  mastika  ionotoforeza  oblog sonoforeza

 14. Indikacije za primjenu topličnih ljekovitih činitelja Biolesti • srčano-krvožilne • sustava za kretanje • središnjega i perifernoga živčanoga sustava • probavnoga sustava • kronične upalne ginekološke • endokrine i izmjene tvari • mokraćnih puteva • kože • kronična profesionalna trovanja teškim metalima

 15. Kontraindikacije za primjenu topličnih ljekovitih činitelja - I Bolesti • akutne • srčano-krvožilne s oštećenim krvotokom II. i III. stupnja • uznapredovala ateroskleroza • stenokardije s čestim ponovnim napadajima • hipertenzija II. i III. stupnja s oštećenim moždanim krvotokom • infarkt srca i inzult unutar 3-6 mjeseci • hipotonija s teškim cerebralnim krizama • aneurizma srca

 16. Kontraindikacije za primjenu topličnih ljekovitih činitelja - II Bolesti • zloćudne • krvarenja • akutna tuberkuloza pluća • infekcijske • glaukom u pogoršanju • neke kožne (eksudativni egzem, pemfigus) • druga polovica trudnoće • sida

 17. Lječilišni uvjeti primjene • dnevni raspored • zdrava i/ili dijetalna prehrana • isključenje pušenja, alkohola, droga i štetnih navika • jutarnja tjelovježba • boravak na čistom zraku • društveni programi • kulturni programi • rekreacijski i športski programi • duhovni programi • isključenje buke i zagađenja zraka

 18. Terapijski činitelji suvremenog zdravstvenoturističkog i lječilišnog postupka • prirodni ljekoviti činitelji • fizikalna terapija • medikamentno liječenje • dijetalne mjere • isključenje štetnih utjecaja okoliša • psihološko vodstvo • poduka o zdravlju • društveni programi

 19. Početak rada lječilišta u Hrvatskoj I • Biograd 1976. • Bizovac 1974. • Brestovac 1909. • Crikvenica 1895. • Daruvar Rimsko doba, 1765. • Dubrovnik 1952. • Hvar 1868., 1889. • Istarske toplice Rimsko doba, 1858. • Ivanić Grad 1989. • Kraljevica 1924.

 20. Početak rada lječilišta u Hrvatskoj II • Krapinske Toplice Rimsko doba, 1779. • Lipik Rimsko doba, 1839. • Lokrum 1920. • Lovran 1898. • Makarska 1962. • Nin 1960. • Opatija 1889. • Rab 1914.,1954. • Rovinj 1906.

 21. Početak rada lječilišta u Hrvatskoj III • Sisačko jodno lječilište 1932. • Splitske toplice Rimsko doba, 1821. • Stubičke Toplice Rimsko doba, 1776. • Susak 1913. • Šibenik (Solaris) 1981. • Topusko Rimsko doba, 1818. • Varaždinske Toplice Rimsko doba, 1838. • Vela Luka 1955., 1972. • Veli Lošinj 1892.

 22. Suvremena lječilišna mjesta u Hrvatskoj I • Biograd Spec. bolnica za ortopediju KT • Bizovac Poliklinika Bizovačke toplice BTmv • Crikvenica Spec. bolnica Thalassotherapia KT • Daruvar Spec. bolnica Daruvarske t. Btv • Ivanić Grad Spec. bolnica Naftalan Btmvn • Krapinske Toplice Spec. bolnica Btv • Lipik Spec. bolnica Btmv • Makarska Spec. bolnica Biokovka KT

 23. Suvremena lječilišna mjesta u Hrvatskoj II • Nin Spec. ambulanta KTl • Opatija Spec. bolnica Thalassotherapia KT • Rovinj Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju KTps • Sv. Stjepan, Livade Lječilište Istarske toplice Btmvp • Stubičke Toplice Spec. bolnica BTv • Topusko Lječilište Btvp • Varaždinske Toplice Spec. bolnica Btmvp • Vela Luka Spec. bolnica KTl • Veli Lošinj Lječilište KT

 24. Toplice uEuropi (reumatološke) Austrija 78 (64.1%) Belgija 3(100) Češka 35 (45.7) Finska 35 (8.5) Francuska 100 (65.0)Hrvatska 10 (70.0%) Luxemburg 1(100) Njemačka 300 (60.0) Portugal 42 (69.0)Rumunjska 77 (72.7) Rusija 450 (88.8)Slovačka 23 (39.1) Švicarska 20 (95.0)Turska 337(44.5%) Izrael 6 (100)

 25. Indikacije za toplično liječenje u Europi • Ankilozantni spondilitis 14 • Osteoartritis 13 • Degenerativne bolesti kralježnice 13 • Izvanzglobni reumatizam 12 • Reumatoidni artritis 11 • Urički artritis 7 • Spondiloartropatije 5 • Psorijatični artritis 4 • Atritis u SEL 1 • Artritis u PSS 1

 26. Balneološka služba i nastava u Hrvatskoj • 1940. - Stalni balneološki savjet Banovine Hrvatske • 1949. - Balneološko - klimatološki institut Uprave prirodnih lječilišta Ministarstva narodnog zdravlja NRH u Zagrebu, Demetrova 18 Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) • 1953. - Odjel za balneoklimatologiju Instituta za medicinska istraživanja JAZU Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu • 1937. - nastava iz balneologije (dekan prof. Božidar Špišić) • 1941.-1945. - Ordinarijat za balneoklimatologiju • 1958. - Zavod za balneoklimatologiju i fizikalnu terapiju • 1963. - Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (1997.obnova) • 2008. - ŠNZ

 27. Balneološko - klimatološki zavod I • Prof.dr.sc. Stanko Miholić (1891.-1960.) - kemičar, balneolog • Dr. Leo Trauner (1893.-1963.) - balneolog, klimatolog • Mr.ph. Renata Novak (1919.-1993.) - balneolog • Prof.dr.sc. Oskar Plevko (1916.-1965.) - fizijatar, reumatolog, balneolog • Pof.dr.sc. Veljko Mandić (1917.-1992.) - ortoped, fizijatar, balneolog • Dipl.ing.geol. Radovan Čepelak (1944.) - balneolog • 1952. - "Godišnjak balneološko-klimatološkog instituta NR Hrvatske" • 1997. - 1998."Balneoklimatologija" • >400 balneoloških analiza termomineralnih voda i peloida Hrvatske i dr. • razvrstavanje termomineralnih voda i peloida • stručni i znanstveni radovi

 28. Balneološko - klimatološki zavod II Sastavnice • Balneološki laboratorij • Fond stručne dokumentacije i arhivske građe • Knjižnica • Muzejska zbirka • Kartoteka • Predavaonica

 29. Određivanje ljekovitih svojstava termomineralnih voda i peloida • kliničko ispitivanje • empirijsko (iskustveno) promatranje • usporedba s vodom istog ili sličnog sastava i poznatog djelovanja

 30. Zavod za balneoklimatologiju i lječilišnu medicinu - I Analitika • balneokemijska ispitivanja termomineralnih voda, peloida i naftalana Izrada ekspertiza • o medicinskoj primjeni termomineralnih voda, peloida i naftalana • za turizam, farmaceutsku, prehrambenu i kozmetičku industriju Prikupljanje i pohrana podataka • balneološko-klimatoloških o lječilišnim mjestima • balneokemijskih o termomineralnim vodama i peloidima

 31. Zavod za balneoklimatologiju i lječilišnu medicinu - II Nastava i trajna izbobrazba iz balneoklimatologije i lječilišne medicine • dodiplomska i poslijediplomska na medicinskom i drugim fakultetima • liječnika, fizioterapeuta i drugih stručnih djelatnika • balneoklimatološke tribine, seminari i radionice za škole, vrtiće i osobe različite životne dobi Promicanje ekoloških navika i ekološke svijesti Izdanja • "Godišnjak za balneoklimatologiju i lječilišnu medicinu" • "Balneoklimatologija"

 32. Zavod za balneoklimatologiju i lječilišnu medicinu - III • "Opći katalog nalazišta i mjesta primjene prirodnih ljekovitih činitelja u Hrvatskoj" • Balneološki muzej - studijska zbirka • Balneoklimatološki informacijski centar Istraživanja primjene prirodnih ljekovitih činitelja u medicini • fizikalna i rehabilitacijska, lječilišna, interna, pedijatrija, gerijatrija, dermatologija, reumatologija, gastroenterologija, ORL, pulmologija i dr.