Download
statistisk forening 11 oktober 2007 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Statistisk Forening 11.oktober 2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Statistisk Forening 11.oktober 2007

Statistisk Forening 11.oktober 2007

102 Views Download Presentation
Download Presentation

Statistisk Forening 11.oktober 2007

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Statistisk Forening 11.oktober 2007 Folketællinger: Traditionelle Registerbaserede og dem midt i mellem Anita Lange

 2. Folketællinger, FN’s definition • Oplysninger om den enkelte person • for hele befolkningen • på samme tidspunkt • med regelmæssige mellemrum • Benchmark • Små områder

 3. Folke-og boligtællingen 1970 Dukker og bamser skal ikke tælles

 4. Folke- og boligtællingen 1970 • 1970 Den sidste traditionelle folke – og boligtælling i Danmark • 2,5 mill. skemaer, uddelt til ejendomsejerne, som fordelte skemaer til lejerne, som udfyldte dem og returnerede dem • Skemaerne blev sendt til kommunen • Kommunen checkede mod folkeregistereret inden skemaerne blev sendt til Danmarks Statistik

 5. Folke-og boligtællingen 1970

 6. Folke-og boligtællingen 1970

 7. Folketællingen 1970 • Skema og vejledning oversat til engelsk, tyrkisk og serbokroatisk

 8. Folke-og boligtællingen 1970 • CPR-nummeret blev brugt til kontrol - den spæde start til en registertælling • Et mere omfattende brug af CPR- oplysninger var oprindelig planlagt – men penge og “datasikkerhed” satte en stopper for det.

 9. Folke-og boligtællingen 1970 • Danmarks Statistiks budget: 7,5 mill. • Skemaer m.v. 375.000 • Publikationer 412.500 • Kodning 4.812.500 • Hulning 1.243.750 • EDB-udgifter 656.250

 10. Folke-og boligtællingen 1970 • Personale til kodning og revision: 361 “halvdagsår” Lønudgift: 1.000 -1.400 kr. /måned for halvdagsansatte 2.000-3.000 kr./måned for heltidsansatte 7,5 mill. I 1970 = 47,2 mill. I 2006

 11. Kommunernes udgifter på niveau med Danmarks Statistiks

 12. 1976 register folketælling • Demografiske oplysninger fra CPR • Stillingsoplysninger fra CPR • Beskæftigelsesoplysninger på firmaniveau • Ingen boligoplysninger

 13. 1981 Folke- og boligtællingen • Verdens første helt registerbaserede folke-og boligtælling • CPR • BBR • Uddannelsesregisteret • Skatteregistre • Sociale registre

 14. Register model CPR-nummer Person Adresse Person Bolig Arbejdssted

 15. Folke-og boligtællinger, de seneste og de som kommer • Lovgivning på vej fra Eurostat, gælder første gang 2011 Output-orienteret - metodefrihed

 16. Metoder brugt i folke-og boligtællinger • Traditionelle tællinger • grundoplysning for alle • udvidgede oplysninger for udsnit • Register kombineret med survey • Register • Andre former

 17. Registerbaserede tællinger • “2001” • Danmark • Finland • Norge • 2011 • Østrig • Schweiz • Slovenien • Sverige

 18. Kombination af register og survey • “2001” 2011 • Schweiz - En stor del af EU- • Østrig landene • Sverige • Slovenien • Belgien • Letland • Nederlandene Lichtenstein

 19. Traditionelle tællinger • 2001 2011 • Frankrig - Irland • Irland - Ungarn • Ungarn - Grækenland • Spanien • Portugal • Grækenland

 20. Andre former for folketællinger 2011: Frankrig, som gennemfører en slags “rullende” survey, som over 5 år skal dække hele landet

 21. Hvad er bedst? • Mange ønsker en registerbaseret tælling, men registre med den rigtige kvalitet mangler. • Lovgivningen forbyder i nogle lande registre med personidentifikation, og i andre lande er det ikke tilladt at koble forskellige administrative registre

 22. Registertællingens styrke og svaghed • Hurtig! • Billig – forudsat at registrene findes og fungerer • Dyrt at etablere! • Begrænset indhold • Givne definitioner • Forskellige opgørelsestidspunkter

 23. Registertællingens svaghed, indholdsmæssigt • Danske problemer • Sprog • Religion • Etnicitet • Relationer mellem husstandsmedlemmer • Transport til arbejde og uddannelse • Antal børn en kvinde har født i alt • Handicaps

 24. Den traditionelle folketælling • Muligheder for at vælge spørgsmål • Mulighed for at vælge definitioner • Tidsmæssig sammenhæng • Dyr! • Langsom !

 25. Folketællinger fremover • Vil de opfylde FN’s definition? • Oplysninger om den enkelte person • for hele befolkningen • på samme tidspunkt • med regelmæssige mellemrum