PENGURUSAN ANTARABANGSA - PowerPoint PPT Presentation

stockton
pengurusan antarabangsa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PENGURUSAN ANTARABANGSA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PENGURUSAN ANTARABANGSA

play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
Presentation Description
240 Views
Download Presentation

PENGURUSAN ANTARABANGSA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PENGURUSAN ANTARABANGSA Bab 6 PENGURUSAN SILANG BUDAYA

 2. PENGURUSAN SILANG BUDAYA Objektif: • Strategi untuk pengurusan silang budaya. • Silang budaya: perbezaan dan persamaan. • Perbezaan budaya diantara negara dan kawasan.

 3. Pengenalan • MNC berurusniaga melepasi sempadan negara (transnasional). • Strategi diperlukan bagi menangani persamaan dan perbezaan budaya. • MNC yang masih mengamalkan budaya sendiri di negara asing akan mengalamai “kejutan budaya”. • Konflik: “Globalisasi vs. penerimaan negara”.

 4. Strategi Pengurusan Silang Budaya • Kesedaran persamaan dan perbezaan budaya menjadi penting bagi MNC dalam menentukan strategi untuk berjaya dalam usaha menjadikan diri mereka lebih transnasional. • Globalisasi – Perkilangan dan pengedaran barangan dan perkhidmatan jenis dan kualiti homogen ke seluruh dunia. • Penerimaan negara – Keperluan memahami pelbagai citarasa pengguna dari segmen pasaran yang berlainan dan respon kepada pelbagai piawaian dan syarat oleh kerajaan dan agensi negara asing.

 5. Matrik:Globalisasi vs. Penerimaan Negara • Isu globalisasi dan penerimaan negara boleh dianalisakan dengan berkonsepkan matrik dua-dimensi: • Dimensi A: Globalisasi (integrasi). • Dimensi B: Penerimaan negara (pembezaan). • Penglibatan MNC: Tinggi atau rendah. • Kuadran 1 – 2 – 3 – 4:


 6. Penerimaan Negara (pembezaan) Rendah Tinggi Tinggi Globalisasi (integrasi) Rendah Matrik Dua Dimensi:Globalisasi vs. Penerimaan Negara Strategi Globalisasi Strategi Campuran (Strategi Transnasional) Strategi Campuran (Strategi Antarabangsa) Penerimaan Negara (Strategi Multi-domestik)

 7. Matrik Dua Dimensi:Globalisasi vs. Penerimaan Negara • Kuadran 1: Strategi globalisasi • Kes mudah; strategi globalisasi – pengeluaran skala, persaingan harga. • Senario perniagaan: Pengabungan dan pengambilalihan. • Kuadran 4: Penerimaan negara (strategi pelbagai-domestik) • Kes mudah; strategi pembezaan digunakan bagi memenuhi keperluan kumpulan kecil (niche market). • Tidak mengendahkan pengeluaran skala kerana integrasi di tahap rendah.

 8. Matrik Dua Dimensi:Globalisasi vs. Penerimaan Negara • Kuadran 2: Strategi campuran (strategi antarabangsa) • Persekitaran yang kompleks. • Integrasi dan pembezaan – tahap rendah. • Pengeluaran skala dan pembezaan – bernilai rendah. • Strategi: Tingkatkan standardisasi antarabangsa bagi barangan  mengurangkan adaptasi persekitaran negara asing. • Kuadran 3: Strategi campuran (strategi transnasional) • Persekitaran yang kompleks; paling mencabar. • Integrasi dan pembezaan – tahap tinggi. • Strategi transnasional: MNC perlu pengeluaran skala dan menggunakan pemasaran pembezaan bagi wilayah/negara.

 9. Cabaran:Globalisasi vs. Penerimaan Negara • Kajian menunjukkan banyak MNC adalah komited kepada keperluan globalisasi (globalization imperative). • Definasi “keperluan globalisasi”: • Kepercaya bahawa satu pendekatan dunia dalam menjalankan urusan perniagaan adalah kunci kepada kecekapan dan keberkesanan. • Cabaran globalisasi vs. penerimaan negara – ketara bagi barangan konsumer (kosmetik, dsb).

 10. Cabaran:Globalisasi vs. Penerimaan Negara • Faktor keperluan untuk menyediakan strategi yang unik bagi pelbagai budaya: • Kepelbagaian piawaian industri di dunia. • Permintaan berterusan oleh pelanggan tempatan untuk pelbagai produk. • Kepentingan berada sebagai orang dalam, terutama kepada negara yang menekankan ‘beli barangan buatan kita’. • Kesusahan pengurusan MNC menanagani globalisasi. • Keperluan yang membolehkan subsidiari menggunakan kelebihan mereka sendiri dalam menangani isu globalisasi.

 11. SILANG BUDAYA: PERBEZAAN DAN PERSAMAAN • Budaya boleh jadi sama atau terdapat sedikit perbezaan di antara negara. • Cabaran bagi MNC ialah untuk mengenali dan mengurus secara berkesan perbezaan dan persamaan budaya. • Pendekatan yang diambil oleh MNC ialah: • Fahaman kedaerahan (parochialism) • Fahaman permudah (simplification)

 12. Fahaman Kedaerahan • Keadaan di mana cara melihat dunia melalui kacamata dan perspektif seseorang. • Fahaman sempit atau terbatas dalam usaha MNC untuk menangani silang budaya. • Pengurus dari negara maju berpendapat sistem pengurusan mereka adalah yang terbaik. • Malah mampu untuk menangani segala cabaran di dalam menjalankan perniagaan di negara-negara asing di mana MNC beroperasi.

 13. Fahaman Permudah • Proses yang ditunjukkan mengenai persamaan layanan terhadap kumpulan budaya yang berlainan. • Pandangan “mudah” bagi MNC dalam menangani isu silang budaya. • Individu (pengurus MNC) perlu memahami budaya di mana ia berurusan; ini akan menjadikan anda seorang pengurus yang lebih berkesan.

 14. Persamaan: Silang Budaya • Pengantarabangsaan bermula di era 1970an, banyak syarikat mengakui bahawa tidak mudah untuk menjalankan perniagaan di negara lain. • Pengkaji telah mendapati terdapat persamaan budaya bagi sesetengah negara di dunia. • Contoh: Kajian ke atas pengurus di Rusia and US; mendapati mereka menjalankan perniagaan -- pengurusan tradisi, berkomunikasi, sumber manusia, dan rangkaian.

 15. Perbezaan: Silang Budaya • Perbezaan juga telah ditemui oleh pengkaji. • Perbezaan amalan budaya antara satu negara dengan negara yang lain. • Contoh: Perbezaan dari segi gaji, kompensasi, ekuiti bayaran, dan cuti bersalin. • Gaji: Mexico, Kanada, Jepun • Cuti: Austria, Brazil, UK • Jawatan: Sweden

 16. Perbezaan: Silang Budaya • Sistem Penilaian HAIRL: • Kriteria penilaian sesebuah negara adalah berbeza. • Helicopter – keupayaan melihat dari atas. • Analysis – menilai secara logikal dan sepenuhnya. • Imagination – menjadi kreatif dan berfikiran luas. • Reality – menggunakan maklumat secara realistik. • Leadership – berupaya menpengaruhi dan menginspirasi pekerja.

 17. Perbezaan Budaya:Negara dan Kawasan • China • Rusia • India • Peranchis • Arab

 18. China • Pentingkan nilai dan prinsip. • Urusan mengambil masa yang lama; ketikanya gagal. • Perbincangan – perlu ada timbalbalas. • Penggunaan “orang tengah” baru urusniaga. • Sebarang tindakan adalah “perlahan”. • Peranan dan kesan budaya China masih belum difahami oleh MNC barat. • Keupayaan teknikal penting. • Jangan menunjukkan emosi: marah, tidak sabar.

 19. Rusia • Mengalami masalah ekonomi. • MNC mengambil kesempatan dari perubahan ekonomi. • Hubungan personal penting. • Gunakan konsultan tempatan. • Urusniaga – perlu kesabaran; tekankan keuntungan bersama. • Simpan maklumat kewangan. • Kontrak bertulis – “tidak bermakna” pada fikiran mereka.

 20. India • Kerajaan memainkan peranan penting dalam menentukan pelaburan dan berurusan dengan siapa. • Masa penting. • Elak soalan peribadi. • Jawatan seseorang penting. • Makan – gunakan tangan kanan. • Ucap selamat – “namaste”. • Tawar-menawar kebiasaan.

 21. Peranchis • MNC dari US berpendapat – sukar untuk berurusan dengan Peranchis, jika dibandingkan dengan negara-negara Eropah yang lain. • Mementingkan kelas sosial. • Bersalaman – segera, ringkas. • Masa penting. • Tidak suka digesa dalam urusniaga.

 22. Arab • MNC dari US menyatakan kesukaran untuk berurusan dengan syarikat Arab. • Jangan menunjuk – lebih dari mereka. • Mementingkan kerja kumpulan, bukan individu. • “Kenalan” penting dalam urusniaga. • Kesabaran dalam setiap urusniaga. • Urusniaga bersemuka; tanpa telefon atau persuratan.

 23. Rehat seketika...

 24. Yang memerlukan perhatian… • Pelajar – Sabah dan Sarawak: berkaitan sessi sidang video yang lepas. • Hal-hal lain.

 25. Selamat Hari Deepavali Terima Kasih