Pengurusan panitia
Download
1 / 28

PENGURUSAN PANITIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 343 Views
 • Uploaded on

PENGURUSAN PANITIA. Bagaimana menguruskan panitia yang berkualiti ?. Perlu : Berdasar Pekeliling Ikhtisas 4/1986 Perancangan yang teratur Pengetahuan Pengalaman dan pengalamian Perkongsian idea dan tenaga. 2. BIDANG PENGURUSAN PANITIA. 1. Perancangan Panitia:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PENGURUSAN PANITIA' - braima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Bagaimana menguruskan panitia yang berkualiti
Bagaimana menguruskan panitia yang berkualiti ?

Perlu :

 • Berdasar Pekeliling Ikhtisas 4/1986

 • Perancangan yang teratur

 • Pengetahuan

 • Pengalaman dan pengalamian

 • Perkongsian idea dan tenaga1 perancangan panitia
1. Perancangan Panitia:

 • Mempunyai “buku perancangantahunan” yang terancang.

 • Buku perancangan mengandungi:

  • Pengurusan dan Pentadbiran Panitia

  • Perancangan akademik panitia

  • Perancangan persatuan /kelab

  • Dokumen sokongan


Buku perancangan panitia bahagian 1 pengurusan pentadbiran
BUKU PERANCANGAN PANITIA Bahagian 1:Pengurusan pentadbiran

 • Visi , misi, matlamat sekolah

 • Carta organisasi sekolah

 • Carta organisasi JK Kurikulum

 • Carta Organisasi Panitia

 • Senarai guru dan biodata

 • Senarai penyedia soalan ujian/pep.

 • Data pelajar tahun semasa

 • Perancangan aktiviti panitia (Carta Gantt)

 • Anggaran pendapatan dan perbelanjaan


Bahagian 2 perancangan akademik
Bahagian 2: Perancangan Akademik

 • Prestasi semasa mata pelajaran tahun lalu semua tingkatan/ darjah dan peperiksaan awam

 • Data/rekod Peperiksaan SPM mata pelajaran hingga tahun terkini

 • Data/rekod penilaian kecergasan/UDTA

 • Perancangan strategik semua tingkatan:

  • Keputusan peperiksaan terakhir

  • Sasaran tahun semasa

  • Strategi / aktivti peningkatan prestasi


Bahagian 3 dokumen sokongan
Bahagian 3: Dokumen sokongan :

 • Penetapatan kuota latihan setiap tingkatan

 • Panduan penentuan gred peperiksaan atau ujian

 • Pemeriksaan buku nota/latihan/ kerja/projek pelajar

 • Laporan dan Pemantauan Kurikulum Berkualiti

 • Sistem Fail Panitia

 • Senarai Disket Panitia

 • Senarai Buku Rujukan / CD / BBM untuk guru


2 mesyuarat panitia
2. MESYUARAT PANITIA

 • Minima 3 kali setahun

 • Tarikh terancang mengikut Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Sekolah

 • Prosedur pengurusan mesyuarat :

  • Penetapan tarikh mengikut takwim sekolah

  • Penetapan tempat mesyuarat

  • Surat panggilan mesyuarat

  • Penetapan agenda mesyuarat


Pengurusan panitia

1. Surat Panggilan Mesyuarat

- nombor rujukan

- tarikh surat

- mesyuarat panitia kali ke berapa

- butiran mesyuarat

* tarikh

* hari

* masa

* tempat


Pengurusan panitia

2. Agenda mesyuarat :

2.1 Ucapan aluan pengerusi /Ketua Panitia

2.2 Ucapan penasihat/Pengetua

2.3 Membentang dan mengesahkan minit

mesyuarat yang lalu

2.4 Perkara berbangkit

2.5 Aktiviti semasa Panitia/Keperluan

semasa

2.6 Hal-hal lain


Pengurusan panitia

3. Minit Mesyuarat Panitia:

 • Menggunakan format penulisan minit yang betul

 • Maklumat yang jelas

 • Ayat yang ringkas dan mudah difahami

 • Setiap aktiviti/perkara mempunyai keputusan tertentu,ketetapan petugas dan tempoh masa

 • Diedarkan dalam tempoh seminggu selepas mesyuarat kepada ahli

 • Difailkan dalam Fail Mesyuarat Panitia

 • Memastikan tindakan diambil mengikut keputusan minit mesyuarat.


3 pengajaran dan pembelajaran
3. Pengajaran dan pembelajaran

3.1 Penetapanan guru :

 • Penetapan guru mengikut tahun/tingkatan

 • Pengkhususan guru mengikut tingkatan atau mengikut tahap murid

  3.2 Permohonan guru :

 • Jika guru opsyen tidak mencukupi


Pengurusan panitia

3.3 Penyediaan Rancangan Pengajaran

Tahunan :

 • Menetapkan penulisan RPT mengikut format Kurikulum Berkualiti ( SPI Bil. 3/1999 )

 • Membuat semakan berkala dan menganalisa status pencapaian RPT ( menggunakan format Pemantauan Kurikulum Berkualiti)

 • Salinan RPT difailkan dalam Fail Dokumen Panitia ( Disatukan untuk semua darjah/ tingkatan )


Pengurusan panitia

3.4 Menyedia dan menyimpan data murid:

 • Jumlah pelajar mengikut kelas

 • Jumlah pelajar mengikut tingkatan/aliran

  3.5 Menyimpan data peperiksaan/penilaian:

 • Keputusan peperiksaan awam

 • Keputusan peperiksaan sekolah

 • Keputusan ujian bulanan

 • Analisis prestasi peperiksaan/ujian

  3.6 Menetapkan buku rujukan guru/murid:

 • Senarai buku teks & rujukan

 • Senarai buku kerja ( yang dibenarkan )


Pengurusan panitia

3.7 Menetapkan :

 • Jumlah latihan sebulan/seminggu

 • Kekerapan pemeriksaan buku nota/latihan oleh guru dan Ketua Panitia

 • Menentukan “standard” pemeriksaan buku nota / latihan pelajar oleh guru – sistem yang selaras antara guru dan tingkatan

  3.8 Kelas Peperiksaan :

 • Penetapan tempoh menghabiskan sukatan

 • Strategi khas untuk pelajar cemerlang dan lemah


Pengurusan panitia

3.9 Membuat kajian tindakan :

 • Mengenalpasti kelemahan murid

 • Mengenalpasti masalah murid dalam mata pelajaran

 • Menganalisis masalah

 • Membuat tindakan


Pengurusan panitia

 • SKPM 2 – Sekolah

 • DIMENSI 111 : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN

 • ELEMEN 9 : PENGEJARAN & PEMBELAJARAN

 • RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

 • SET INDUKSI

 • PENYAMPAIAN/PEKEMBANGAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

 • PELAJARAN

 • TEKNIK PENYOALAN GURU

 • PENGLIBATAN MURID

 • PENEGUHAN


Pengurusan panitia

8. LATIHAN & TUGASAN

9. PEMERIKSAAN LATIHAN & TUGASAN MURID

10. PENUTUPAN

11. HASIL KERJA MURID

12. PENGURUSAN KELAS

13. PERWATAN GURU


4 program sokongan panitia
4. PROGRAM SOKONGAN PANITIA

Merancang dan melaksanakan :

 • Kelas bimbingan

 • Klinik mata pelajaran

 • Minggu mata pelajaran

 • Program motivasi dan kemahiran belajar

 • Hadiah motivasi

 • Program restu guru ( kelas peperiksaan)

 • Sudut mata pelajaran / bilik khas


5 pembangunan staf menganjurkan kursus dalaman
5. PEMBANGUNAN STAF: Menganjurkan kursus dalaman

5. PEMBANGUNAN STAF:Menganjurkankursusdalaman

5.1 PenyediaanKertasKerja

- tajukaktiviti

- objektif

- kumpulansasaran

- jumlahpelajar (L/P)

- kritiriapemilihanpelajar

- tarikhaktiviti

- kandungan/pengisianaktiviti

- mesyuarat & latihan AJK

5.1 PenyediaanKertasKerja

- tajukaktiviti

- objektif

- kumpulansasaran

- jumlahpelajar (L/P)

- kritiriapemilihanpelajar

- tarikhaktiviti

- kandungan/pengisianaktiviti

- mesyuarat & latihan AJK


Pengurusan panitia

6.2 Keilmuan Guru :

Meningkatkanpengetahuan guru:

 • Teoripedagogi

 • Kaedah P&P terkini

 • PengurusanPanitia

 • Kemahiran ICT

 • Kemahiranmengguna BBM terkini

 • Isu-isusemasapendidikandankerjayamatapelajaran

 • Pembinaanprofilpelajar

 • Pengurusanbilikdarjah

 • Kaedah P&P berkesan

 • Kemahiranbelajar

 • Membuatkajiantindakan


6 bedah siasat post mortem
6.Bedah-Siasat (Post Mortem)

1. Penilaian Kendiri – refleksi diri:

 • Menyemak kelemahan dan kekuatan P&P guru

 • Mencadangkan program pembaikan

  2. Post-Mortem Jadual Spesifkasi Ujian:

  - Aras Soalan : Pengetahuan

  : Kefahaman

  : aplikasi

  : analisis

  : sintisis

  : penilaian


Pengurusan panitia

3. Analisis Item

4. Analisis Keputusan Ujian/Peperiksaan

5. Analisis Pencapaian Ujian/

Peperiksaan

6. Pemulihan dan Pengayaan


7 koordinasi persatuan
7. KOORDINASI PERSATUAN

 • Perancangan aktiviti persatuan – carta gantt

 • Aktiviti persatuan yang menyokong akademik seperti kuiz, puisi, forum, buku skrap, minggu mata pelajaran,projek sudut mata pelajaran/bilik khas.


8 koordinasi panitia daerah
8. KOORDINASI PANITIA DAERAH

 • Penggunaan rancangan pengajaran tahunan yang selaras

 • Kursus dalaman bersama berkaitan dengan pemantapan P&P

 • Aktiviti kurikulum peringkat daerah/ negeri

 • Perkongsian idea/bahan/pengetahuan

 • Perkongsian kepakaran10 kewangan dan stok panitia
10. Kewangan dan Stok Panitia

 • Memastikan peruntukan dan baki tahun semasa

 • Merancang perbelanjaan

 • Menentukan baki stok semasa

 • Mengemaskini stok/rekod

 • Perolehan stok baru

 • Pelupusan stok


Pengurusan panitia

SEKIAN

TERIMA KASIH