pengurusan harta l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pengurusan Harta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pengurusan Harta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Pengurusan Harta - PowerPoint PPT Presentation


 • 363 Views
 • Uploaded on

Pengurusan Harta. Bahagian Perancangan dan Perkhidmatan Kewangan Jabatan Bendahari. Agenda. Penemuan Audit Definisi Aset/Inventori Pendaftaran Aset Penglabelan dan Pemeriksaan Aset Tatacara Kehilangan dan Hapuskira Tatacara Pelupusan Perlindungan Insurans.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pengurusan Harta' - Samuel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pengurusan harta

Pengurusan Harta

Bahagian Perancangan dan Perkhidmatan Kewangan

Jabatan Bendahari

agenda
Agenda
 • Penemuan Audit
 • Definisi Aset/Inventori
 • Pendaftaran Aset
 • Penglabelan dan Pemeriksaan Aset
 • Tatacara Kehilangan dan Hapuskira
 • Tatacara Pelupusan
 • Perlindungan Insurans
penemuan audit pengurusan peralatan mudah alih 2010
Penemuan Audit Pengurusan Peralatan Mudah Alih 2010
 • USM patut memberikan penekanan terhadap penggunaan semua borang aset yang telah dinyatakan dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan berdasarkan Pekeliling Bil.5 Tahun 2007.
penemuan audit pengurusan peralatan mudah alih 20104
Penemuan Audit Pengurusan Peralatan Mudah Alih 2010
 • Pihak Audit telah mendapati ada aset masih belum digunakan kerana belum mendapat pengesahan daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja (JKKP)- AutoclaveHorizontal yang dihantar oleh pembekal pada 29 oktober 2009.
 • Untuk memantapkan pengurusan aset disyorkan semua PTJ melantik Pegawai Aset yang tugasnya merangkumi semua perkara yang berkaitan dengan aset termasuk penerimaan dan penyelenggaraan.
definisi harta inventori
Definisi Harta /Inventori

Aset – dibahagikan kepada 2 kumpulan

 • Aset Tetap- Aset yang tidak berubah lokasi seperti bangunan, tanah dan infrastruktur
 • Aset Mudah Alih – Aset yang boleh berubah lokasi seperti alatan pejabat, alatan saintifik, kenderaan dan lain-lain yang bernilai RM1,000.00 dan ke atas
definisi harta inventori6
Definisi Harta /Inventori
 • Inventori – peralatan yang bernilai kurang dari RM1,000.00 seunit termasuk perabot, hamparan,hiasan,langsir dan pinggan mangkuk tanpa mengira harga perolehan.
 • Hospital dikecualikan daripada definisi aset ini.
 • Hospital – peralatan pembedahan >RM2000 dan jangka hayat >1tahun dan dikategorikan sebagai instrumen pembedahan
pendaftaran harta
Pendaftaran Harta

Objektif

 • Memudahkan pengesanan dan pemantauan
 • Memudahkan penyelenggaraan dan penggantian
 • Mewujudkan pengkalan data yang lengkap, tepat dan kemaskini
 • Termasuk aset yang dibeli oleh agensi lain tetapi didermakan atau dihadiahkan
pendaftaran aset
Pendaftaran Aset
 • PTJ menghantar salinan PO,DO, Invois dan KEW.PA-2 dan KEW.PA-3.
 • Terima Borang KEW.PA-2 dan KEW.PA-3 daripada Seksyen Bayaran atau PTJ.
 • Nombor Harta dihantar ke PTJ.
 • Label akan dikeluarkan dan dihantar ke PTJ
 • Pasukan Pemeriksaan aset akan lekatkan label secara rawak – peringkat pertama pemeriksaan aset
penglabelan dan pemeriksaan aset
Penglabelan dan Pemeriksaan Aset
 • Beberapa warna mengikut kod kumpulan wang dan tahun diperkenalkan
 • Pemeriksaan Aset
 • Maklumbalas daripada PTJ
 • Mengesan kes kehilangan
 • Kemaskini daftar harta/fizikal harta
penyelenggaraan aset
Penyelenggaraan Aset
 • Memastikan aset sentiasa dalam keadaan produktif dan reliable
 • Memelihara jangkahayat aset
 • Meningkatkan keupayaan fungsi aset
 • Mengurangkan kerosakan dan menjamin keselamatan pengguna.

Objektif

penyelenggaraan aset13
Penyelenggaraan Aset
 • Penyelenggaraan Pencegahan- bertujuan mengurangkan kerosakan peralatan. Memeriksa,membaiki atau menggantikan komponen secara teratur mengikut jadual
 • Penyelenggaraan Pemulihan- tindakan untuk membaiki/menggantikan komponen/peralatan
 • Jadikan satu Budaya!! Peruntukan??
penglabelan dan pemeriksaan aset14
Penglabelan dan Pemeriksaan Aset
 • Aset diimbas mengikut senarai dalam laporan aset
 • Pemeriksaan aset bergantung kepada PTJ untuk menentukan aset dapat dikesan atau tidak
takrif kehilangan
Takrif Kehilangan

Kehilangan bermaksud aset yang tiada lagi dalam simpanandisebabkan oleh kecurian,bencana alam,kesusutan,penipuan atau kecuaian pegawai, kekurangan, bayaran terlebih, pembayaran tanpa kuasa, hutang yang tidak boleh dapat balik, hasil yang tidak boleh didapatkan dan perbelanjaan remeh.

jawatankuasa kehilangan
JAWATANKUASA KEHILANGAN
 • J/K Kecil kepada Jawatankuasa Tetap Kewangan
 • Menimbang dan membuat keputusan berkaitan kehilangan aset universiti.
 • Menimbang rayuan untuk diperakukan kepada Naib Canselor
tindakan apabila berlaku kehilangan
Tindakan Apabila berlaku Kehilangan
 • Melaporkan Kepada Ketua Jabatan (serta merta)
 • Melaporkan Kepada Jabatan Keselamatan (2 hari bekerja)
 • Melaporkan Kepada Pihak Polis (24 jam dari waktu kehilangan diketahui)
 • Menyediakan Laporan Awal (KEW.PA-28) - 2 hari bekerja
 • Menyediakan Laporan Akhir (KEW.PA-30) -2 bulan dari tarikh laporan awal dikemukakan
 • Kehilangan Kecil
tatacara pelupusan
Tatacara Pelupusan
 • Definisi – satu proses untuk mengeluarkan aset dari milikan, kawalan, simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan.
objektif
Objektif
 • Memastikan PTJ tidak menyimpan aset yang tidak boleh digunakan atau tidak diperlukan
 • Mendapat hasil pulangan yang terbaik

3. Menjimat ruang stor/pejabat

4. Membolehkan aset milik PTJ dipindahkan ke Kementerian/ Jabatan/PTJ yang lain atas sebab-sebab tertentu.

justifikasi pelupusan
Justifikasi Pelupusan
 • Tidak Ekonomi Dibaiki
 • Usang/obsolete
 • Rosak dan tidak boleh digunakan
 • Luput tempoh penggunaan
 • Keupayaan aset tidak lagi diperingkat optimum
 • Tiada alat ganti
 • Pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan
 • Disyorkan selepas pemeriksaan aset
bidangkuasa pelupusan
Bidangkuasa Pelupusan
 • JPAB - Menimbang, memperaku serta meluluskan aset berbentuk mesin, mekanikal, elektrik dan elektronik, peralatan sainstifik atau makmal serta perabot.
 • JPPK – Menimbang dan memperakukan bagi semua peralatan komputer dan aset yang berhubungkait dengan komputer.
had kuasa melulus
Had Kuasa Melulus
 • JPAB /JPPK menimbang dan membuat kelulusan terhadap syor pelupusan bagi aset dan barang/peralatan komputer yang bersamaan atau tidak melebihi RM 100,000 setiap satu nilai perolehan asalnya atau jumlah keseluruhan untuk semua kategori aset di setiap PTJ bersamaan atau tidak melebihi RM 500,000.
 • JPAB/JPPK menimbang dan memperakukan untuk kelulusan Bendahari bagi aset dan barang/peralatan komputer yang melebihi RM 100,000 setiap satu nilai perolehan asalnya atau jumlah keseluruhan untuk semua kategori aset di setiap PTJ melebihi RM500,000.
kaedah perlupusan
Kaedah Perlupusan
 • Jualan secara lelong
 • Jualan secara tender/ sebutharga
 • Jualan sisa
 • Tukar barang (Barter Trade)
 • Tukar beli (Trade In)
 • Tukar Ganti (Cannibalize)
 • Pindahan
 • Hadiah
 • Musnah – Ditanam, Dibakar, Dibuang, Ditenggelam
jenis insurans
Jenis Insurans
 • Kebakaran- perlindungan terhadap bangunan dan alat kelengkapan Universiti
 • Personal Accident – Memberi perlindungan terhadap pelawat pelawat rasmi Universiti
 • Group Personal Accident – Melindungi pelajar USM yang mengambil bahagian dalam aktiviti rasmi Universiti
jenis insurans29
Jenis Insurans
 • Kecurian – Memberi perlindungan kepada USM terhadap alatan dari kecurian. Termasuk yang dipinjam dari luar.
 • Public Liability- memberi perlindungan kepada pelawat dan pelajar daripada tuntutan awam
 • Kenderaan
slide30
All Risks – memberi perlindungan kecurian/kerosakan kepada alatan yang dibawa luar dari kampus
 • Medical Malpractice- Memberi perlindungan kepada staf perubatan, pergigian dan pelajar perubatan dan pergigian akibat tuntutan pihak ketiga.
 • Professional Indemnity-Memberi perlindungan terhadap kerja perundingan oleh pensyarah USM
slide31
Marine Hull – Perlindungan untuk bot/kapal dan peralatan marine USM
 • Penerbangan Udara- Perlidungan semasa penerbangan luar negara
 • Jaminan Setia-Menanggung gantirugi kepada USM akibat pecah amanah oleh Staf Bendahari khususnya
slide32
Wang Tunai
 • Ex-gratia – Bayaran pampasan kepada semua staf termasuk kontrak dan sementara yang ditimpa kemalangan atau kecederaan semasa menjalankan tugas rasmi.
selesai

Selesai

Terima Kasih