GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT PowerPoint Presentation
Download Presentation
GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

play fullscreen
1 / 1
GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT
220 Views
Download Presentation
shayla
Download Presentation

GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT BƯỚU NHÂN LÀNH TÍNH VÀ ÁC TÍNH CỦA TUYẾN GIÁP Lê Tuấn Linh1, Nguyễn Văn Hiếu2, Bùi Văn Lệnh1 1 Khoa Chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Đại học Y Hà Nội 2 Khoa Ung BV Đại học Y Hà Nội ĐẶT VẤN ĐỀ Chụpcộnghưởngtừcótừlựccao 1.5Tesla trởlên, cóchuỗixungkhuếchtánđođượccụthểgiátrịđộkhuếchtánbiểukiến (ADC-Apparent Diffusion Coefficient) làmộtphươngphápmớiđượckìvọnglàphươngphápchẩnđoánhìnhảnhkhôngxâmphạm, giúpchẩnđoánxácđịnhungthưtuyếngiáptrướcđiềutrị. Vìvậyđềtàiđượcthựchiệnvớimụctiêu: Xácđịnhmốcranhgiớicủagiátrịkhuếchtánbiểukiếntrongchẩnđoánphânbiệtnhânlànhtínhvàáctínhcủatuyếngiáp. So sánhvaitròcủacộnghưởngtừkhuếchtánvớiphươngphápchọchútkimnhỏtrongchẩnđoánphânbiệtnhânlànhtínhvàáctínhcủatuyếngiáp. Bảng 1. Giá trị ADC của ung thư tuyến giáp trên cộng hưởng từ với các giá trị b khác nhau PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiêncứutiếncứutrên 21 bệnhnhân (29 nhântuyếngiáp: 8 nhânáctính, 21 nhânlànhtính), đượcchụpcộnghưởngtừkhuếchtánvớicácgiátrị b200,300,400,500,600,700,800, vàđogiátrị ADC, 21 nhâncóchọchúttếbào, đượcđốichiếuvớigiảiphẫubệnhsaumổ KẾT QUẢ Cộnghưởngtừkhuếchtáncógiátrịcaotrongchẩnđoánxácđịnhungthưtuyếngiáp, cóthểlấychuỗixunghệsốkhuếchtán b200 làmđạidiện, khiđógiátrị ADC trungbìnhcủanhómnhânáctínhvàlànhtínhlầnlượtlà: 1.45±0,30x10-3mm2/s và 2.26±0,33x10-3mm2/s, sựkhácbiệtcó ý nghĩathốngkêvới p<0,001, giátrị cut-off của ADC là 1,98x10-3mm2/s, giátrịđộnhạy, độđặchiệu, giátrịdựbáodươngtính, giátrịdựbáoâmtính, độchínhxáclầnlượtlà 100%; 81%; 66,7%; 100%; 86,2%. So sánhvớikếtquảcủacộnghưởngtừtại b200 thìcộnghưởngtừcógiátrịchẩnđoáncaohơnchọchútkimnhỏ. Theo kếtquảbảng 2, ADC cógiátrịnhấttrongchẩnđoánxácđịnhungthưtuyếngiáptạicácvịtrí b200, b800 nhưng do b800 cónhiềunhiễunênkhôngđođượcnhữngnhânnhỏ (sốbệnhnhânđođượclà 20/29), nênlựachọngiátrị ADC tại b200 đểđạidiện so sánhvớiphươngphápchọchútkimnhỏtrong 21/29 bệnhnhân. Bảng 2. Diện tích dưới đường cong ROC, điểm cut-off của từng giá trị b và các giá trị trong chẩn đoán xác định ung thư tuyến giáp tương ứng Bảng 3. Giá trị của chọc hút kim nhỏ trong chẩn đoán xác định ung thư tuyến giáp Biểu đồ 1. Đường cong ROC của giá trị b200 KẾT LUẬN Cộnghưởngtừkhuếchtáncógiátrịcaohơnchọchúttếbàotrướcmổđểchẩnđoánxácđịnhungthưtuyếngiáp, vìvậyvớinhữngbệnhviệnkhôngcóđiềukiệnlàmsinhthiếttứcthìtrongmổthìcộnghưởngtừkhuếchtánlàphươngpháphữuhiệucầnđượcchỉđịnh. Hình 1. Hình ảnh đo ADC trên b200 nhân giáp Liên hệ Tài liệu tham khảo <your name> <your organization> Email: Website: Phone: Boutin P, Bozorg Grayeli A (2003). Results of fine needle aspiration biopsy, frozen section diagnosis and definite histological results in thyroid pathology. Report of 163 cases. Rev Laryngol Otol Rhinol; 124(1):59-63. Scott N. Pinchot (2009). Accuracy of fine-needle aspiration biopsy for predicting neoplasm or carcinoma in thyroid nodules 4 cm or larger. Arch Surg;144(7):649-655.