Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MÔN: TOÁN LỚP 3B1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
MÔN: TOÁN LỚP 3B1

MÔN: TOÁN LỚP 3B1

230 Views Download Presentation
Download Presentation

MÔN: TOÁN LỚP 3B1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN MỘT NGÀN A KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ MÔN: TOÁN LỚP 3B1 GV : Leâ Hoaøng Thieän

 2. Bài 3: Một đội trồng cây đã trồng được 948 cây, sau đó trồng thêm được bằng số cây đã trồng. Hỏi đội đó đã trồng được tất cả bao nhiêu cây? Thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2010 Môn: Toán Kiểm tra bài cũ: Luyện tập chung Bài giải Số cây trồng thêm được: 948 : 3 = 316 ( cây ) Số cây trồng được tất cả là: 948 + 316 = 1264 ( cây ) Đáp số: 1264 cây.

 3. Thứ sáu ngày 13 tháng 1 năm 2012 Môn: Toán Bài: Tháng - Năm

 4. Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 2 0 0 5 Tháng 6 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

 5. Thứ sáu ngày 13 tháng 1 năm 2012Môn: ToánBài: Tháng- Năm

 6. Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2010Môn: ToánBài: Tháng- Năm

 7. Thứ sáu ngày 13 tháng 1 năm 2012Môn: ToánBài: Tháng- Năm

 8. Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 2 0 0 5 Tháng 6 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

 9. Thứ sáu ngày 13 tháng 1 năm 2012Môn: ToánBài: Tháng- Năm Số ngày trong từng tháng là:

 10. Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

 11. Thứ sáu ngày 13 tháng 1 năm 2012 Môn: Toán : Bài: Tháng- Năm Hoạt động nhóm Bài 1: Trả lời các câu hỏi sau: Câu 1: Tháng này là tháng mấy ? Tháng sau là tháng mấy ? Câu 2: Tháng 1 có bao nhiêu ngày ? Câu 3: Tháng 3 có bao nhiêu ngày ? Câu 4: Tháng 6 có bao nhiêu ngày ? Câu 5: Tháng 7 có bao nhiêu ngày ? Câu 6: Tháng 10 có bao nhiêu ngày ? Câu 7: Tháng 11 có bao nhiêu ngày ? Tháng 1 Tháng 2 Có 31 ngày Có 31 ngày Có 30 ngày Có 31 ngày Có 31 ngày Có 30 ngày

 12. Ngày 19 tháng 8 là thứ mấy? Ngày cuối cùng của tháng 8 là thứ mấy? Tháng 8 có mấy ngày chủ nhật? Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày nào? Là chủ nhật Là thứ sáu Có 4 ngày Là ngày 26

 13. 8 Trò chơi:Nhanh trí Phần thưởng là một tràng pháo tay Ngày 8 tháng 3 là thứ mấy? Là thứ hai

 14. 20 Phần thưởng là một tràng vỗ tay Ngày nhà giáo Việt Nam là ngày thứ mấy? Thứ bảy

 15. Thứ sáu ngày 16 tháng 1 năm 2012Môn: ToánBài: Tháng- Năm Một năm có bao nhiêu tháng? Đó là những tháng nào?

 16. Thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2010Môn: ToánBài: Tháng- Năm * Hướng dẫn về nhà: - Về nhà các em tập xem lịch và làm lại bài tập1,2 - Chuẩn bị bài sau :Tháng -Năm (tiếp theo )

 17. KÍNH CHÚC BAN GIÁM KHẢO CÙNG QUÝ THẦY CÔ NĂM MỚI SỨC KHOẺ - HẠNH PHÚC