Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Phép rửa trong lửa Thánh Thần PowerPoint Presentation
Download Presentation
Phép rửa trong lửa Thánh Thần

Phép rửa trong lửa Thánh Thần

166 Views Download Presentation
Download Presentation

Phép rửa trong lửa Thánh Thần

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Slideshow : Giuse Maria Định GMD.064.09 “Tôi làm Phép Rửa cho các anh trong nước… Phép rửa trong lửa Thánh Thần … còn Đấng đến sau tôi, Người sẽ làm Phép Rửa cho các anh trong Thánh Thần và Lửa” Mt 3,11 – Mc 1:8 - Lc 3:16 - Ga 3:6 – CV 1:4-5 Nhạc nền : CANH TÂN TÂM HỒN Tác giả : Lm Nguyễn Văn Tuyên Ca sĩ : Hương Lan Enter hay bấm chuột để xem tiếp

 2. Lửa xác thịt dẫn vào sự chết LỬA BẤT HOÀ LỬA DỤC VỌNG LỬA TÌNH ÁI LỬA HẬN THÙ LỬA KIÊU CĂNG LỬA GHEN GHÉT LỬA DÂM ĐÃNG LỬA GHEN TUÔNG LỬA THAM LAM LỬA NÓNG GIẬN LỬA TRANH CHẤP LỬA SAY SƯA Hậu quả tội lỗi đã dìm con người trong một biển lửa bao la, ngùn ngụt, nhằm thiêu huỷ cả xác thân lẫn linh hồn… trong sự bất an triền miên và hủy diệt muôn kiếp. “Mọi người tội lỗi sẽ phải chết” Amốt 9:1 - “Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta, là cái chết” Rm 6:23

 3. Lửa Thánh Thần ban sự sống và quyền lực • Nhưng cũng có một thứ LỬA kháccó thể đẩy lùi bất an chết chócđem lại bình an, dẫn vào sự sống, • trả lại quyền làm con Thiên Chúa : • LỬA THÁNH THẦN TÌNH YÊU THIÊN CHÚA Chúa Giêsu đã đề cập đến thứ LỬA này khi nói với ông Nicodemus về phép Rửa trong Thánh Thần: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí”Ga 3:5-6 “Như vậy, nếu tội lỗi đã thống trị bằng cách làm cho người ta phải chết, thì ân sủng cũng thống trị bằng cách làm cho người ta nên công chính để được sống đời đời, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta”Rm 5:21

 4. Tôi đang được dìm trong loại lửa nào ? MUỐN BIẾT HÃY NHÌN HÀNH ĐỘNG CỦA TÔI VÀ HOA TRÁI CỦA HÀNH ĐỘNG ẤY : Trong chương 5 Thư gởi tín hữu Galát Thánh Tông Đồ Phaolô đã chỉ rõ rànghoa trái của từng hành độngdo nguồn gốc của lửa xác thịt hay LỬA THẦN KHÍ

 5. Hoa quả của lửa xác thịt “Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy” - Gl 5:19-23 “Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là SỰ HƯ NÁT” - Gl 6:8

 6. Hoa quả của LỬA Thánh Thần “ Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ.” Gl 5:19-23 “Còn ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí là SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI” –Gl 6:8 “Nhưng nếu kẻ gian ác từ bỏ mọi tội lỗi mình đã phạm mà tuân giữ mọi quy tắc của Ta, cùng thi hành điều chính trực công minh, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết” Ed 18:21

 7. Làm sao để được nhận phép Rửa trong Lửa Thánh Thần ? Mọi Kitô hữu khi nhận bí tích Thanh Tẩy (rửa tội) đều đã được “rửa trong Nước và Thần Khí”. Bí tích Thêm Sức lại tiếp tục củng cố Lửa Thánh Thần nơi họ. “Anh em hãy sám hối và mỗi người phải chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô, để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ân sủng là Thánh Thần” Cv 2:38

 8. Lý do lửa xác thịt luôn thiêu đốt tôi MẶC DÙ TÔI ĐÃ NHẬN PHÉP RỬA TRONG LỬA THÁNH THẦN 1* Vì hậu quả tội lỗi vẫn luôn theo đuổi tôi cho đến chết “Mọi người đều bị tội lỗi thống trị” Rm 3:1 2* Vì tính xác thịt và Thần khí luôn song hành trong tôi “Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn” Galát 5:17 3* Vì tôi không tập quen chọn lựa Thánh Thần “Những ai sống theo tính xác thịt, thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt; còn những ai sống theo Thần Khí, thì hướng về những gì thuộc Thần Khí” Rm 8:5

 9. Kế hoạch của Đức Maria ĐỂ DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN LỬA THÁNH THẦN 1* ĐẨY LÙI VÀ TIÊU DIỆT LỬA XÁC THỊT 1* ĐẨY LÙI VÀ TIÊU DIỆT LỬA XÁC THỊT 1) ĂN CHAY 2) XƯNG TỘI HÀNG THÁNG 2* DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN LỬA THÁNH THẦN 3) ĐỌC LỜI CHÚA 4) CẦU NGUYỆN 5) THÁNH LỄ - THÁNH THỂ ĐÓ CHÍNH LÀ CHƯƠNG TRÌNH “5 HÒN SỎI” CỦA ĐỨC MẸ

 10. ĐỐI VỚI CÁC BẠN NÀO ĐÃ THÂM SÂU TRONG ĐỜI SỐNG THẦN KHÍ, ĐÃ CẢM NGHIỆM QUYỀN NĂNG CHÚA THÁNH THẦN, ĐÃ THỤ HƯỞNG CÁC ƠN HUỆ VÀ ĐẶC SỦNG CỦA NGÀI. HÃY TÌM ĐỌC TÁC PHẨM Keep the flame alive HÃY DUY TRÌ CHO NGỌN LỬA SÁNG MÃI NGUYÊN TÁC CỦA ĐỨC ÔNG VINCENT WALSH

 11. NẾU KIÊN TRÌ, TÍN THÁC BƯỚC ĐI TRONG THÁNH THẦN BẠN SẼ CẢM NGHIỆM QUYỀN NĂNG CỦA NGÀI TRÊN THÂN XÁC, TINH THẦN VÀ LINH HỒN BẠN BẠN SẼ HIỂU, SẼ KHÔNG NAO NÚNG VÀ SẼ SỐNG DỄ DÀNG HƠNĐƯỜNG THẬP GIÁ TRONG LINH ĐẠO TÌNH YÊUCỦA ĐỨC GIÊSU DẠYSẼ THẬT SỰ CẢM NGHIỆM LỜI ĐỨC GIÊSU : “ÁCH TÔI ÊM ÁI VÀ GÁNH TÔI NHẸ NHÀNG” Mt 11:30 BẠN SẼ CÓ THỂ SẼ CHIA SẺ NHƯ THÁNH PHAOLÔ :“Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô ” Phil 3:8

 12. “THẦN KHÍ MỚI LÀM CHO SỐNG, CHỨ XÁC THỊT CHẲNG CÓ ÍCH GÌ. LỜI THÀY NÓI VỚI ANH EM LÀ THẦN KHÍ VÀ SỰ SỐNG” Ga 6:63 “HƯỚNG ĐI CỦA TÍNH XÁC THỊT LÀ SỰ CHẾT, CÒN HƯỚNG ĐI CỦA THẦN KHÍ LÀ SỰ SỐNG VÀ BÌNH AN” Rm 8:6 “ANH EM NGU XUẨN NHƯ THẾ SAO ? ANH EM ĐÃ KHỞI SỰ NHỜ THẦN KHÍ, NAY LẠI KẾT THÚC NHỜ XÁC THỊT SAO ?” Gl 3:3

 13. HÃY MAU CHÓNGCANH TÂN PHÉP RỬA BẰNG LỬA THÁNH THẦN ĐỂ ĐƯỢC GIẢI THOÁT KHỎI MỌI NÔ LỆ VÀ RÀNG BUỘCCỦA XÁC THỊT VÀ THẾ TRẦN ĐỂ THỪA HƯỞNG SẢN NGHIỆP CON THIÊN CHÚACHA TRÊN TRỜI ĐÃ DÀNH SẴN CHO BẠN ĐÓ CHÍNH LÀ TỰ DO ĐÍCH THỰC * HOÀ BÌNH ĐÍCH THỰC * CÔNG LÝ ĐÍCH THỰC MÀ TA CẦN TRANH ĐẤU ƯU TIÊN NHẤT

 14. "Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên”Lc 12:49 “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần “Mt 28:19-20 CÁC BÀI LIÊN QUAN PHÉP RỬA TRONG THÁNH THẦN : GMD.012 – BƯỚC ĐI TRONG THẦN KHÍ (xin bấm vào đây) GMD.016 – LỄ NGŨ TUÀN (xin bấm vào đây)LỜI CHỨNG – PHÉP RỬA BẰNG LỬA CỦA TÔI (xin bấm vào đây) Các slideshow khác có thể tải xuống tại : http://www.scribd.com/people/documents/1063193-giusemariadinh Slideshow : Giuse Maria Định GMD064-09