Download
ius et sport n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ius et Sport PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ius et Sport

Ius et Sport

262 Views Download Presentation
Download Presentation

Ius et Sport

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ius et Sport Koło Naukowe Prawa Sportowego

  2. Czym zajmuje się prawo sportowe? • Regulacje prawne znajdujące zastosowanie w sporcie np.: • Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych • Ustawa o sporcie • Regulacje organizacji sportowych np.: • Statuty związków sportowych

  3. Plan działania koła: • Badanie problemów dotyczących zawodowego uprawiania sportu • Dyskutowanie nt. bieżących zagadnień publicystycznych powiązanych z tematyką sportową i prawną. • Inne obszary zainteresowań: • Kwestie prawne dotyczące kibicowania drużynom i uczestnictwa w wydarzeniach sportowych. • Pozasądowe metody rozwiązywania sporów – przede wszystkim arbitraż sportowy. • Zagadnienie dopingu w sporcie.

  4. prof. Andrzej Wach - Czym jest prawo sportowe?; Charakter prawny licencji sportowych. • dr Andrzej Bielecki - Rola Piłkarskiego Sądu Polubownego w strukturze PZPN. • dr Marcin Warchoł - O prawach i oprawach na stadionach. • mgr Agata Paprocka - Stosunek prawny łączący zawodnika z klubem piłkarskim. • dr Piotr Bogdanowicz - Sprawy sportowe w orzecznictwie Trybunału Sprawiedlliwości UE.

  5. dr Karolina Tetłak - Podatkowe aspekty EURO2012. • mgr Mateusz Dróżdż - Organizacja imprezy masowej. Problemy prawne i praktyczne. • dr Krzysztof Wąsowski - Samorząd terytorialny a zakres funkcjonowania klubów i obiektów sportowych. • Kris Lines - Pedal Or Peddle: What Lessons Does The Lance Armstrong Scandal Have For Anti-doping? • mgr Bartłomiej Pędzich - Polityka sportowa państwa.

  6. Inne aktywności • Ogólnopolskie konferencje naukowe: „Prawo Sportowe - oczami sportowca, prawnika, sponsora” - Gdańsk, 7 maja 2012 ; ,,Sport pomiędzy reglamentacją a liberalizacją" - Gdańsk, 19 kwietnia 2013 ; ,,Prawne aspekty funkcjonowania federacji sportowych" - Kraków, 25 kwietnia 2013 • Gry negocjacyjne - wybory Prezesa PZPN - wspólnie z kołem Mediacji i Negocjacji. • Wspólne wyjście na mecz Polska-Czarnogóra z krakowskim kołem prawa sportowego

  7. Kontakt: • E – mail: ius.et.sport@gmail.com • Fanpage: http://www.facebook.com/Ius.et.Sport/

  8. Spotkanie organizacyjne • CZWARTEK 10.10.2013 s. 1.4 Collegium Iuridicum II (Lipowa) godz. 20:00

  9. Serdecznie zapraszamy!