komunikace a prezentace s2 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Komunikace a prezentace/ S2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Komunikace a prezentace/ S2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Komunikace a prezentace/ S2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Komunikace a prezentace/ S2. Prezentační dovednosti Pavla Kotyzová. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2009-10. KKOPR/ S1. komu , proč, co, jak

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Komunikace a prezentace/ S2' - rusk


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
komunikace a prezentace s2

Komunikace a prezentace/ S2

Prezentační dovednosti

Pavla Kotyzová

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

2009-10

jak za t s p pravou efektivn ho vystoupen

KKOPR/ S1

 • komu, proč, co, jak
 • příprava – struktura – přednes
 • DOBRÁ PŘÍPRAVA = 90% ÚSPĚCHU

Jak začít s přípravou efektivního vystoupení

PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

kroky v p prav prezentace

KKOPR/ S1

 • cíle
 • analýza posluchačů
 • čas a délka
 • obsah
 • struktura
 • metody a techniky
 • místo
 • pomůcky
 • nácvik
 • otázky

Kroky v přípravě prezentace

PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

obsah a struktura prezentace

KKOPR/ S1

 • OBSAH
 • hlavní a opěrné body
 • co bych mohl říci, co bych rád řekl, co musím říci
 • od obecného ke konkrétnímu
 • od jednoduchého k složitějšímu
 • od známého k neznámému
 • STRUKTURA
 • úvod, hlavní část - jádro, závěr
 • struktura argumentace

Obsah a struktura prezentace

PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

p prava prezentace

KKOPR/ S1

 • na začátku řeknu, o čem budu mluvit, na konci řeknu, o čem jsem mluvil
 • kontakt s posluchači - verbální a neverbální
 • řečnický projev - hlasitost, rychlost, zlozvyky, srozumitelnost
 • práce s pomůckami (zkontrolovat, přiměřené množství, nemluvit k pomůckám, ale k lidem)

Příprava prezentace

PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

tr ma

KKOPR/ S1

 • Monotónní hlas a křečovitý projev je projevem trémy, je třeba se uvolnit.
 • Malá tréma je prospěšná, má ji každý řečník.
 • Jak překonat trému
 • vím, o čem chci hovořit
 • budu dobře připraven předem
 • budu zhluboka dýchat
 • budu se mírně pohybovat
 • budu udržovat kontakt s posluchači
 • naučím se začátek a konec zpaměti
 • budu se nenápadně dotýkat těla pomocí dvou prstů
 • budu ovládat své neverbální chování

Tréma

PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

a p edev m

KKOPR/ S1

…změním svoje myšlení od:

„To se mi nepovede.“

k:

„Mám příležitost se něco naučit.“

A především…

PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

kl ov prvky prezentace

KKOPR/ S1

 • Je třeba:
 • kontaktovat posluchače očima
 • mít přátelský vzhled
 • působit uvolněně a nic nepředstírat
 • sílu hlasu přizpůsobit místnosti
 • nemluvit příliš rychle
 • vkládat přestávky a měnit tempo
 • používat krátké věty
 • správně dýchat
 • vystříhat se doplňkových slov
 • zvolit úroveň vyjadřování podle posluchačů
 • důležité pasáže si připravit doslovně
 • předvést efektní začátek a konec
 • zvládnout námitky a otázky
 • používat VY formu

Klíčové prvky prezentace

PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

p i prezentaci kontrolujte

KKOPR/ S1

 • Dodržování časového plánu
 • Práci s hlasem
 • Pomlky a délku přestávek
 • Gestikulaci, pohyb
 • Rytmus a tón
 • Jazyk

Při prezentaci kontrolujte

PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

b hem prezentace

KKOPR/ S1

Předcházejte ztrátě pozornosti.

Nezabývejte se nepodstatným.

Používejte různé prostředky pro sdělování informací.

Zaměřte se na posluchače – sledujte, zda je věc zajímá, zda mají s ní zkušenosti.

Během prezentace

PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

jak prezentaci zvl dnout

KKOPR/ S1

Myslete pozitivně, to vás přivede k přirozenému úsměvu.

Čtěte neverbálně vysílaná poselství svých posluchačů.

Soustřeďte na své posluchače, potom na sdělení, nakonec na sebe.

Naučte se naslouchat i sám sobě.

Uvědomujte si nejen co říkáte, ale i jak to říkáte.

Mějte pod kontrolou svoje projevy neverbálního chování.

Jak prezentaci zvládnout?

PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

jak vypr v t p b h

KKOPR/ S1

 • Snažte se, aby:
 • lidé v příběhu nebo příkladech měli jména (jako v pohádkách)
 • aby bylo na konci poučení (jako v bajce)
 • aby si posluchači příběh dotvořili sami (jejich představy a fantazie)

Jak vyprávět příběh

PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

p nos pom cek

KKOPR/ S1

 • Pomůcky mohou:
 • přitáhnout a udržovat pozornost
 • pomáhat paměti přednášejícího i posluchačů
 • šetřit čas
 • znázorňovat vztahy a ilustrovat fakta
 • stimulovat a zpevňovat
 • pobavit a zaujmout
 • podporovat aktivní zapojení účastníků
 • pomoci dosahovat cíle
 • Typy pomůcek: vizuální, modely, hand-outy…

Přínos pomůcek

PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

vizu ln pom cky

KKOPR/ S1

Vizuální pomůcky musí být jasné a srozumitelné.

Při sestavování vizuálních pomůcek se řiďte heslem:

krátce, jednoduše, přesně, názorně.

Používejte je s mírou.Dbejte, aby byly kvalitně zpracované.Vyhněte se detailům.Přemýšlejte o obsahu jednotlivých řádků.

Vizuální pomůcky

PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

flip chart

KKOPR/ S1

 • pište velkými a tlustými tiskacími písmeny
 • zkontrolujte čitelnost z nejvzdálenějšího místa
 • pište jen hesla
 • používejte maximálně tři barvy na jedné stránce
 • pište obličejem k účastníkům
 • zaznamenávejte v průběhu klíčová hesla

Flip chart

PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

f lie

KKOPR/ S1

 • na jedné fólii jedna problematika
 • v maximálně šesti řádcích maximálně 36 slov
 • maximálně tři barvy
 • ukazujte na stránku v projektoru, ne na plátno
 • mluvte k publiku, ne k plátnu
 • vypněte projektor po ukázce a před koncem prezentace

Fólie

PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

prezentace v power point

KKOPR/ S1

 • na jednom snímku jedna problematika
 • ideálně v šesti řádcích 36 slov
 • při obsáhlejším textu odkrývat postupně
 • maximálně tři barvy
 • ukazujte na stránku v počítači, ne na plátno
 • mluvte k publiku, ne k plátnu
 • Nevytvářejte divoce skotačící texty, nelze použít všechny efekty v jedné prezentaci (ale i to se, bohužel, stává).

Prezentace v Power point

PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

literatura

KKOPR/ S1

 • Bělohlávková, V.: Jak porozumět řeči těla, ComputerPress 2001
 • Khelerová V.: Komunikační a obchodní dovednosti manažera, GradaPublishing 1999
 • Kohout, J.: Rétorika, Management Press 1995
 • Langer, A.: Úspěch veřejné promluvy, Fortuna 1993
 • Levis, D.: Tajná řeč těla, VictoriaPublishing 1995
 • Mandel, S.: Jak úspěšně vystupovat, Linde 1993
 • Maříková, M.: Rétorika, Professional Publishing 2000
 • Pease, A.: Řeč těla, Portál 2001
 • .

Literatura

PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova