Download
vypracoval tom ptak t da 8 a datum 26 2 2008 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prezentace o Slunci PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prezentace o Slunci

Prezentace o Slunci

1028 Views Download Presentation
Download Presentation

Prezentace o Slunci

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vypracoval: Tomáš Ptak Třída: 8.ADatum: 26.2.2008 Prezentace o Slunci

  2. Vznik Slunce • Toto je mlhovina, ve které se zřejmě zrodilo Slunce.

  3. Je to obrovská žhavá koule, která je větší než naše Země. Takhle vypadá Slunce

  4. Složení Slunce • Slunce se skládá z jádra, radiační zóny a konvekční zóny.

  5. Západy Slunce

  6. Zatmění Slunce

  7. Otázky • Z čeho se zrodilo Slunce? • Co je to Slunce? • Z čeho se skládá? • Jak vzniká zatmění Slunce?