a t o p i e n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A T O P I E PowerPoint Presentation
Download Presentation
A T O P I E

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

A T O P I E - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

A T O P I E. ATOPIE GENETICKÁ PREDISPOZICE K ALTERACI IMUNITNÍ ODPOVĚDI V IMUNOPATOLOGICKOU REAKCI 1.TYPU : „atopos“ – zvláštní, cizí porucha regulační funkce CD4+Th2 buněk (IL-4, 5, 6, 13) zvýšená tvorba IgE změněná prezentace Ag

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

A T O P I E


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

ATOPIE

 • GENETICKÁ PREDISPOZICE K ALTERACI IMUNITNÍ ODPOVĚDI
 • V IMUNOPATOLOGICKOU REAKCI 1.TYPU :
 • „atopos“ – zvláštní, cizí
  • porucha regulační funkce CD4+Th2 buněk

(IL-4, 5, 6, 13)

  • zvýšená tvorba IgE
  • změněná prezentace Ag
  • vyšší množství mastocytů
  • vyšší koncentrace FcR1 na jejich povrchu
  • snížená supresorická aktivita T buněk
genetika atopie
GENETIKA ATOPIE
 • Dědičně podmíněný sklon ke vzniku imunopatologické reakce 1. typu
 • Nemusí se klinicky manifestovat
 • Polygenní, autozomálně recesivní
 • Chromozomy 3, 5, 6, 7, 11, 12, 20
z historie atopie
Z HISTORIE ATOPIE
 • Císař Augustus: sezonní rýma a stísněný dech
 • Augustův prasynovec Claudius: záchvaty rhinoconjunctivitidy
 • Claudiův syn Britannicus: alergie na koňskou srst
 • PRVNÍ POPIS RODINNÉHO VÝSKYTU ATOPIE (JULSKO-CLAUDIOVSKÁ DYNASTIE)
slide5

ATOPIE x ALERGIE

abnormální schopnost dlouhodobé produkce IgE

=

abnormální imunologická reaktivita

klinická

manifestace

atopie

manifestace alergie v rodin
Manifestace alergie v rodině
 • Sourozenec atopik 30%
 • Jeden z rodičů 40%
 • Oba rodiče 50%
 • Oba táž alergie 70%
alergie
ALERGIE
 • „ALLY ERGEIA“ změněná schopnost reagovat
 • 1885 von Pirquet
 • Starověk : 1565 - Botallo –senná rýma, 1600 von Helmont – astma bronchiale
 • 1911 Richet a Portier – anafylaktická reakce
definice alergie
Definice alergie
 • Alergie je neadekvátní reakce organizmu na běžné antigenní podněty, provázená subjektivně nepříjemně vnímanými poruchami funkce některých orgánů.
 • Objektivně nacházíme známky reverzibilního, někdy i irreverzibilního poškození tkáně.
d len alergi
Dělení alergií
 • Podle imunopatologické reakce
 • Podle místa, kde reakce probíhá
 • Podle příčinného alergenu
slide11

ALERGICKÁ REAKCE I.TYPU

alergen

fosfolipáza A2

kyselina arachidonová

IgE

Fc-  receptor

cyklooxygenáza

lipoxygenáza

degranulace

histamin

prostaglandiny

leukotrieny

tromboxany

ŽÍRNÁ BUŇKA

p znaky alergick r my
Příznaky alergické rýmy
 • svědění
 • kýchání
 • serózní sekrece z nosu
 • nosní obstrukce (otok nazální sliznice)
klasifikace r my aria
Klasifikace rýmy (ARIA)

Podle frekvence příznaků

 • intermitentní (občasná)
 • perzistující (trvalá)

Podle intenzity a vlivu rýmy na kvalitu života

 • mírná
 • středně silná / silná

Lockey RF. „ARIA“: Global guidelines and new forms of allergen immunotherapy

J Allergy Clin Immunol. Oct.

108 (4):497-9,2001

rozd len r my aria
Rozdělení rýmy (ARIA)

intermitentní(sezónní)perzistentní (celoroční)

< 4 dny v týdnu nebo < 4 týdny ≥ 4 dny v týdnu nebo ≥ 4 týdny

mírná středně těžká až těžká

- normální spánek (1 nebo více než 1 z příznaků)

- normální denní aktivita - poruchy spánku

- normální pracovní - narušení denních aktivit

-rušení v práci

Lockey RF. „ARIA“: Global guidelines and new forms of allergen immunotherapy

J Allergy Clin Immunol. Oct; 108 (4):497-9,2001

alergick r ma
Alergická rýma
 • 10 - 20 % dětí
 • 30 % adolescentů

a dospělých

 • přechod do závažnějších forem alergie
 • společenský, ekonomický dopad
 • přímé náklady: 1 - 1.5 mld. Euro
 • snížení pracovní výkonnosti: 1.5 - 2 mld. Euro
alergick r ma a astma
Alergická rýma a astma
 • nosní symptomy u 28 % - 78 % astmatiků

Astma nacházíme u 38% pacientů s alergickou rýmou

Lawrence Du Buske: Rhinitis. Allergy: from Science to Clinical Practice

EAACI Summer School Lithuania 2003

alergick rinitida a incidence astmatu
Alergická rinitida a incidence astmatu

léčba alergické rýmy

snížení rizika vzniku astmatu

o 1/3 - 1/2

ve srovnání s neléčenými pacienty

Fuhlbrigge AL, Adams RJ: The effect of treatment of allergic rhinitis on asthma morbidity, including emergency department visits. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2003 Feb;3(1):29-32. Review

slide25

ASTMA BRONCHIALE - (AB)

(definice)

AB je chronické zánětlivé onemocněnídýchacích cest, v němž se účastní velké množství buněk a mediátorů.

Důsledkem zánětu je hyperreaktivita průdušek, vedoucí k epizodám pískotů při dýchání, dušnosti a kašle.

slide26

Příčinou klinických projevů astmatu bývá proměnlivá obstrukce bronchů, která je reverzibilní spontánně, nebo po léčbě.

slide27

PREVALENCE JE CELKOVÝ POČET NEMOCNÝCH VE STUDOVANÉ POPULACI.

Nejvěrohodněji odráží skutečný výskyt nemoci

INCIDENCE JE POČET NOVĚ VZNIKLÝCH ONEMOCNĚNÍ V URČITÉM ČASOVÉM OBDOBÍ

slide28

Prevalence AB v ČR :

děti 5 – 10%

dospělí 2 – 5%

(Nový Zéland x Eskymáci)

Incidence AB v ČR :

0.33%

Nejvyšší u dětí do 5 let a u dospělých mezi 50. a 60.rokem

slide29

ASTMA je nemoc, která nastupuje z plného zdraví, je extrémě variabilní.

SPIROMETRIE před i po záchvatu dušnosti může být normální

ZÁKLADNÍM ATRIBUTEM AB je zánět (edém, spasmus, dyskrinie)

PROVOKACE infekce, alergeny, námaha, iritační látky, psychický stres!

slide30

Status astmaticus – astmatický stav

Těžký záchvat bronchiálního astmatu, který trvá 24 hodin a déle.

Následkem je cyanóza a poruchy vědomí – známky respirační insuficience.

slide32

LÉČBA BRONCHIÁLNÍHO ASTMATU

Léčba kauzální – zabránění vzniku a rozvoje zánětlivých změn

Léčba symptomatická – úlevová, zklidnění akutních potíží

slide33

ASTMA A TĚHOTENSTVÍ

Zabránit hypoxii plodu, je nebezpečnější než léky

ASTMA A OPERACE

Zajistit FEV1 80% (p.o.steroidy)

ASTMA A SPORT

(EIA-excercise induced astma)

Zásadně se však sportu nevyhýbat

Vrcholoví sportovci –SZLMD (seznam zakázaných sk.látek a metod dopingu)

slide34

ASTMA A GASTROEZOFAGEÁLNÍ REFLUX

2/3 pacientů s AB trpí GER

Většinou nepůsobí jako základní spouštěč astmatu

GER je příčinou AB(mikroaspirace, vagový esofagobronchiální reflex)

?

AB je příčinou GER

(léky, změny transdiafragmatických tlaků)

slide36

ATOPICKÝ EKZÉM (1933) neurodermatitis (1891 )

Besnierovo prurigo (1903)

Silně svědivé chronické zánětlivé onemocnění kůže

Vzniká obvykle v prvních měsících života

RA, vývoj, pokožka je nadměrně vysušená, snížený práh svědivosti, automomní nervová dysbalance

slide37

Prevalence a incidence atopického ekzému stoupá

 • Forma kojenecká
 • Forma dětská
 • Forma dospělá
slide38

URTIKÁRIE A ANGIOEDÉM

Kožní onemocnění, vyskytující se v kterémkoli věku

Vazodilatace a zvýšená propustnost cév v kůži a podkoží

Základní eflorescencí je pomphus

Výskyt bez predilekce

Proměnlivost, prchavost, svědění

slide39

ANAFYLAXE

 • Anafylaxe je charakterizována souborem náhle vzniklých závažných příznaků, které mohou pacienta ohrozit na životě.
 • Postihují vždy více systémů.
 • Jsou vyvolány účinkem biologicky aktivních mediátorů, uvolněných z tkáňových mastocytů a krevních bazofilů.
slide40

Nejčastěji postižené systémy

Kůže - pruritus, urtikárie, edém

Dýchací systém – laryngo a bronchospazmus

Kardiovaskulární systém – arytmie, hypotenze, šok, ischémie myokardu

GIT –nauzea, křeče, průjmy

Kontrakce dělohy

slide41

HISTORIE

 • 1. popis 1911 –Richet a Portier
  • případy po heterologním zvířecím séru – tetanus, diftérie
  • 50.let období anafylaxe po lécích – r.1949 PNC
  • Potraviny
  • Blanokřídlý hmyz
  • Námahou vyvolaná anafylaxe
  • Idiopatická anafylaxe
slide42

EPIDEMIOLOGIE

Predispozice není zjevná (věk, pohlaví, rasa..)

Potravinová anafylaxe je častější u atopiků

Léková, hmyzí, idiopatická – nikoli

Mortalita je vyšší u pacientů s AB

slide43

LÉČBA ANAFYLAXE

Léčba akutního stavu : adrenalin (epinefrin), ß-mimetika (salbutamol)

antihistaminika,kortikosteroidy

Další terapie a prevence : edukace, průkaz alergika, pohotovostní balíček, Anapen

Imunoterapie alergenem : blanokřídlý hmyz

slide45

ALERGEN - definice

Alergen je substance, schopná navodit alergickou reakci

Velmi široký pojem

Kompletní alergeny – jsou biologicky účinné, vyvolávají tvorbu specifických protilátek IgE

Nekompletní alergeny – biologicky účinné, pozitivní v kožním testu, ale neindukují syntézu specifických IgE

Nerelevantní alergeny – negativní test, pozitivní IgE

slide46

Každá cizorodá bílkovina může být v podstatě alergenem.

Alergenicita není výhradní vlastností.

O tom, zda se makromolekula alergenem stane rozhodují vlastnosti příjemce a zevního prostředí.

Epitop

Alergeny hlavní Alergeny vedlejší

slide47
BŘÍZA

Bílkovinný extrakt břízy obsahuje asi 30 alergenů

Pouze u sedmi z nich byla prokázána tvorba specifických IgE

Pouze na 1 z nich reaguje téměř 100% osob, alergických na břízu

slide50

PANALERGENY

Vývojově staré, „univerzální“ bílkoviny, které se objevily ve fylogenezi velice dávno, mohly přecházet v „zakonzervované“ formě do řady odlišných vývojových větví.

NEOČEKÁVANÉ ZKŘÍŽENÉ REAKCE

(latex a plísně)

slide51

Nejznámější panalergeny :

Profiliny (termolabilita) – pyly x potraviny

Parvalbumin (velmi stabilní) – ryby x obojživelníci

Tropomyozin (termostabilní) – bezobratlí

Roztoči, švábi, korýši, měkýši, červi

Velmi závažné reakce

Alfa-livetin (termolabilní) – syndrom vejce, pták, peří