Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P12_2.6 Tematická oblast: Osobnosti dějin 20. století - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P12_2.6 Tematická oblast: Osobnosti dějin 20. století PowerPoint Presentation
Download Presentation
Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P12_2.6 Tematická oblast: Osobnosti dějin 20. století

play fullscreen
1 / 16
Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P12_2.6 Tematická oblast: Osobnosti dějin 20. století
86 Views
Download Presentation
roddy
Download Presentation

Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P12_2.6 Tematická oblast: Osobnosti dějin 20. století

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P12_2.6 Tematická oblast: Osobnosti dějin 20. století Nelson MANDELA Typ: DUM – výkladový Předmět: Seminář z dějepisu Ročník: 5. a 6. r. (6leté), 3. a 4. r.(4leté) Zpracováno v rámci projektu EU peníze školám CZ.1.07/1.5.00/34.0296 Zpracovatel: Mgr. Romana Cieslarová Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace Datum vytvoření: leden 2014

 2. Metodický list Materiál je součástí tematické oblasti Osobnosti dějin 20. století a je určen pro seminář z dějepisu v předmaturitním nebo maturitním ročníku studia. Slouží k seznámení s významnou osobností dějin 20. a 21. století. Inovace spočívá ve využití interaktivního prostředí.

 3. SOUTH AFRICA THE GOOD NEWS / WWW.SAGOODNEWS.CO.ZA. Wikipdia.cz [online]. [cit. 30.12.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nelson_Mandela-2008_%28edit%29.jpg Nelson MANDELA r. 2008

 4. Nelson Mandela (1918–2013) • významný jihoafrický politik • celým jménemNelson Rolihlahla Mandela • bojovník proti apartheidu (= politika rasové segregace) • 1991–1997 – předseda politické strany Africký národní kongres (dále jen ANC) • 1994–1999 – prezident JAR

 5. Mládí • otec náčelníkem kmene Tembu • vyrůstal s negramotnou, ale křesťansky oddanou matkou • základní a střední vzdělání získal na misijních metodistických školách (metodismus = protestantské hnutí), určených pro původní obyvatele britské kolonie Jihoafrická unie

 6. Vzdělání • na černošské VŠ studoval angličtinu, antropologii, politiku a římské právo • za kritiku univerzitní politiky i poměrů v zemi byl z VŠ opakovaně vyloučen • právní zkoušky složil až r. 1953, tj. ve 35 letech • pracoval jako obhájce, s přítelem vedli právní kancelář jako jediní černoši v zemi

 7. Politické počátky • v 1. polovině 40. let se stal členem Jihoafrického domorodého kongresu – hnutí usilující o odstranění rasové diskriminace (předchůdce ANC) • seznámení s komunismem: • vítal myšlenku rovnosti ras • jako věřící křesťan kritizoval odmítání náboženské víry

 8. Politika apartheidu v JAR • volby 1948 – volit směli jen běloši, vítězství Národní strany → nastolena politika apartheidu • oficiální státní politika v letech 1948–1990 • černošské obyvatelstvo nemělo přístup do restaurací, kin, parků, pláží, dopravních prostředků, škol, nemocnic a jiných zařízení a veřejně přístupných míst určených bělochům

 9. Africký národní kongres • název ANC se užívá od r. 1955, kdy došlo ke spojení Afrického domorodého kongresu, Komunistické strany Jižní Afriky a komunistického Jihoafrického odborového svazu • Mandela spoluzakládal a později řídil tzv. Ligu mladých ANC → vedl řadu stávek a bojkotů

 10. Mandelův politický vývoj – 1. polovina 50. let 20. století • v 1. pol. 50. let přijal Mandela dialektický materialismus a další komunistické ideje (vliv K. Marxe, B. Engelse a V. I. Lenina) • v boji proti nespravedlivým zákonům však prosazoval nenásilnou cestu odporu, inspirovanou Gándhím

 11. Mandelův politický vývoj - 2. polovina 50. let 20. století • 1955 – přechod k myšlence násilného boje • r. 1961 se stal velitelem ozbrojené frakce ANC Umkhonto we Sizwe („Kopí národa“) (od 60. let do roku 2008 byla tato organizace označená USA jako teroristická) • inspiroval se hnutím Fidela Castra, ideami Mao Ce-tunga a Che Guevary

 12. Mandelovo uvěznění 1962–90 • od 50. let opakovaně zatýkán, obviňován, vykázán z hlavního města apod. • 1962 – zatčen a odsouzen na pět let za nelegální cestu do zahraničí a za podněcování ke stávce • 1964 – tzv. Rivonijský proces – Mandela odsouzen na doživotí za sabotáže a plánování ozbrojeného převratu

 13. Mandelovo propuštění • mezinárodní tlak + kampaně ANC → prezident JAR Frederik Willem de Klerk rozhodl r. 1990 o Mandelově propuštění • vězněn 27 let • Mandela po propuštění propagoval politiku národního usmíření → spolu s de Klerkem r. 1993 obdrželi Nobelovu cenu míru (podařilo se jim usmířit černošské a bělošské obyvatelstvo v zemi)

 14. Mandela prezidentem • r. 1991 se Mandela stal předsedou ANC • 1994 – ANC vítězí ve volbách • 1994–1999 Mandela prvním černošským prezidentem JAR • 1999 z čela státu odchází, přestože mohl znovu kandidovat

 15. Bojovník za lidská práva • po skončení prezidentského období se Mandela i nadále věnoval boji za lidská práva • získal řadu ocenění • zapojil se do boje proti AIDS • kritizoval prezidenta USA G. Bushe za invazi do Iráku i další činy • zemřel v 95 letech

 16. Použitá literatura: LANG, Václav. Nelson Mandela [online]. [cit. 30.12.2013]. Dostupný na WWW: http://tema.novinky.cz/nelson-mandela WERNER, Lukáš. Zemřel bojovník proti apartheidu a bývalý prezident JAR Nelson Mandela [online]. [cit. 30.12.2013]. Dostupný na WWW: http://zpravy.idnes.cz/zemrel-nelson-mandela-0ui-/zahranicni.aspx?c=A131205_225031_zahranicni_zt Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Africký národní kongres [online]. c2013 [citováno 30. 12. 2013]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Africk%C3%BD_n%C3%A1rodn%C3%AD_kongres&oldid=10961789> . Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Nelson Mandela [online]. c2013 [citováno 30. 12. 2013]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nelson_Mandela&oldid=11036541> .