Evropa: přírodní podmínky Anotace: Evropa: poloha Vzdělávací oblast: Z 8.ročník 2011-2012 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Evropa: přírodní podmínky Anotace: Evropa: poloha Vzdělávací oblast: Z 8.ročník 2011-2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Evropa: přírodní podmínky Anotace: Evropa: poloha Vzdělávací oblast: Z 8.ročník 2011-2012

play fullscreen
1 / 35
Evropa: přírodní podmínky Anotace: Evropa: poloha Vzdělávací oblast: Z 8.ročník 2011-2012
515 Views
Download Presentation
adin
Download Presentation

Evropa: přírodní podmínky Anotace: Evropa: poloha Vzdělávací oblast: Z 8.ročník 2011-2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Evropa: přírodní podmínky • Anotace: Evropa: poloha • Vzdělávací oblast: Z 8.ročník 2011-2012 • Autor: Mgr. Kosík Lukáš • Jazyk: český • Očekávaný výstup: Žák vyhledá v atlasu a zapíše do sešitu přírodní podmínky Evropy • Druh učebního materiálu: Prezentace • Cílová skupina: žák • Stupeň a typ vzdělávání: druhý stupeň, základní škola • Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: školní rok 2011-2012 • Ročník, pro který je vzdělávací materiál určen: Osmý ročník základní školy VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.37 Mgr. Kosík Lukáš

 2. Evropa

 3. Evropa • Európe – řecky • Ereb – země kde zapadá slunce X • Asu – země východu (Asie)

 4. Rozloha • Rozloha – 10,5 mil/km ² • Rozloha souše – 7 %

 5. Poloha • Nej S – mys Nordkinn J – mys Marroqui Z – mys Roca V – polární Ural

 6. S-Mys Nordkinn

 7. J-mys Marroqui

 8. V-polární ural

 9. Z-mys Roca

 10. Členitost • Poloostrovy • Pyrenejský • Jutský • Skandinávský • Kola • Balkánský • Apeninský

 11. Pyrenejský poloostrov

 12. Jutský poloostrov

 13. Skandinávský poloostrov

 14. Poloostrov Kola

 15. Balkánský poloostrov

 16. Apeninský poloostrov

 17. Ostrovy • Britské ostrovy • Island • Korsika • Sardinie • Sicílie • Baleáry

 18. Ostrovy • Dalmátské ostrovy 8. Kyklady a Sporady • Hebridy, Orkneje, Shetlandy 10. Lofoty a Vesterály

 19. Povrch • Pyreneje • Alpy • Karpaty • Sierra Nevada • Skandinávské pohoří • Apeniny • Pindos • Dinárské hory

 20. PyrenejePico de Aneto 3 404 m. n. m.

 21. AlpyMont Blanc 4810 m. n. m.

 22. KarpatyGerlachovský štít 2654,4 m. n. m.

 23. Sierra NevadaMulhacén 3478 m. n. m.

 24. Skandinávské pohoŘíGaldhopiggen 2 469 m. n. m.

 25. Apeniny

 26. Pindos

 27. Dinárské hory

 28. Nížiny • Francouzská níž. • Severoněmecká níž. • Východoevropská rovina • Pádská nížina • Velká uherská níž. • Rumunská níž.

 29. VodstvoEvropské řeky • Pyrenejský poloostrov – Ebro, Duero, Tajo (Tacho), Guadalquivir (Gvadalchavír) • Francie – Garonna, Loira (Loára), Seina, Rhóna • Britské ostrovy – Temže • Itálie – Pád • Rusko – Volha • Benelux - Masa • Střední Evropa – Dunaj, Labe, Vltava, Odra, Rýn

 30. VodstvoEvropské řeky • Středozemní moře – Pád, Rhóna, Ebro • Atlantický oceán – Guadalquivir, Tajo, Duero, Garonna, Loira, Seina • Severní moře – Temže, Rýn, Labe • Baltské moře – Odra • Černé moře – Dunaj, Dněpr • Kaspické moře - Volha

 31. Dunaj

 32. Dunajská delta

 33. 5 – 0 1 – 4 0 – 3 3 – 4 1 – 3 1 – 4 0 – 5 4 – 1 1 – 6 Rusko Irsko Jižní Korea Jihoafrická republika Česká republika Egypt Velká Británie Španělsko Finsko KŘížovkaDoplň hlavní města

 34. 2 – 1 1 – 3 2 – 0 0 – 3 2 – 0 3 – 1 0 – 5 3 – 0 Dětská skládačka Hlavní město Francie Africká řeka Světadíl Pták pouští a polopouští Obrovská vodní plocha Model Země Evropské pohoří KŘížovka

 35. A Pyrenejský poloostrov Sicílie Alpy Pádská nížina Nejsevernější místo Evropy B Apeninský poloostrov Island Pyreneje Velká uherská nížina Nejjižnější místo Evropy Test Slepá mapa