Název Rodokmen Šablona CZ.1.07/1.4.00/21.2698 Poř.číslo Autor šablony Mgr. Zuzana Vyhnálková DiS - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Název Rodokmen Šablona CZ.1.07/1.4.00/21.2698 Poř.číslo Autor šablony Mgr. Zuzana Vyhnálková DiS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Název Rodokmen Šablona CZ.1.07/1.4.00/21.2698 Poř.číslo Autor šablony Mgr. Zuzana Vyhnálková DiS

play fullscreen
1 / 18
Název Rodokmen Šablona CZ.1.07/1.4.00/21.2698 Poř.číslo Autor šablony Mgr. Zuzana Vyhnálková DiS
1031 Views
Download Presentation
nailah
Download Presentation

Název Rodokmen Šablona CZ.1.07/1.4.00/21.2698 Poř.číslo Autor šablony Mgr. Zuzana Vyhnálková DiS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Název Rodokmen • Šablona CZ.1.07/1.4.00/21.2698 • Poř.číslo • Autor šablony Mgr. Zuzana Vyhnálková DiS • Datum

 2. http://konstelace.nebesa.cz/obrazky/obr%C3%A1zky-oedipus-sfinga/genealogie/strom-rodokmenu.jpghttp://konstelace.nebesa.cz/obrazky/obr%C3%A1zky-oedipus-sfinga/genealogie/strom-rodokmenu.jpg RODOKMEN

 3. Procvičení příbuzností a vztahů v rodině pomocí pracovního listu Seznámení s genealogií Žáci dokáží sestavit svůj jednoduchý rodokmen pro tři generace a orientují se v něm Žáci dokáží popsat pokrevní vztahy v rodině Metodika

 4. Pomoci ní můžeme sestavit rodokmen. Můžeme sledovat výskyt určitého znaku v rodinách. Využití nejvíce v medicíně – choroby. Používá speciální značky. Metoda genealogická

 5. Co je to genealogie? Můžu s její pomocí sestavit rodokmen. Používá speciální značky. Využívá se v medicíně. Co si pamatuješ?

 6. čtverecznačí muže kruh značí ženu kosočtverecoznačuje neurčené pohlaví Nositel sledovaného znaku má vyplněný symbol černou barvou Symboly

 7. znaky pro pohlaví

 8. Co si pamatuješ? • Jak označíš v rodokmenu muže? • Jak označíš v rodokmenu ženu? • Jak označíš v rodokmenu neurčené pohlaví? • Jak označíš v rodokmenu nositele znaku?

 9. Ke znaku každého jedince můžeme napsat jeho aktuální věk. Pokud jedinec už nežije, přeškrtneme jeho symbol. http://genetika.wz.cz/genealogie.htm

 10. Jedinec, od kterého se rodokmen sestavuje se nazývá probanda označuje se šipkou.

 11. Dvojčata mohou být jednovaječná (monozygotní) nebo dvojvaječná (dizygotní). U některých dvojčat není možné určit zygotnost. dvojčata

 12. Sňatekznázorníme rovnou čarou (sňatková čára). Dvojitá čára označuje sňatek mezi příbuznými jedinci. Rozvod označíme přeškrtnutím sňatkové čáry. sňatkové čáry

 13. Kdo je to proband? Ten, od koho se sestavuje rodokmen. • Jak označíme úmrtí jedince? Přeškrtnutím symbolu. • Jak označíme sňatek? Pomocí sňatkové čáry. • Rozvod označíme…. Přeškrtnutím sňatkové čáry. Co si pamatuješ?

 14. Jednoduchý rodokmen http://genetika.wz.cz/genealogie.htm

 15. Rodokmen o třech generacích rodokmen

 16. Vytvoř svůj rodokmen pro tři generace, použij získané vědomosti. Pracovní list

 17. Pracovní list – příklad vypracování

 18. http://www.genomac.cz/cz/mitogeno.php http://www.tvorbarodokmenu.com/ http://www.genealog.cz/ http://genetika.wz.cz/genealogie.htm U obrázků jsou zdroje uvedeny. Autorem textů a obrázků, není –li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Vyhnálková. Zdroje