ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace PowerPoint Presentation
Download Presentation
ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace

play fullscreen
1 / 57
ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
78 Views
Download Presentation
miyo
Download Presentation

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Iva Herrmannová TEMATICKÁ OBLAST: Optika NÁZEV DUMu: PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ, ZOBRAZOVACÍ ROVNICE PRO ZRCADLA POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 11 KÓD DUMu: IH_OPTIKA_11 DATUM TVORBY: 20.10.2013 ANOTACE (ROČNÍK): Prezentace je určena pro oktávu gymnázií (4. ročník). Prezentace zavádí veličinu příčné zvětšení definitoricky a další vztahy pro její výpočet názorně odvozuje. Odvození je prováděno postupnými kroky tak, aby se žáci mohli do odvození zapojit. Na závěr je uvedena zobrazovací rovnice pro zrcadla a zopakována znaménková konvence, kterou je nutno pro správné užívání této rovnice dodržovat. Prezentacilze využít jako podporu výkladu tohoto tématu i jako zápis nejdůležitějších informací do sešitu.

 2. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ 2. ZOBRAZOVACÍ ROVNICE PRO ZRCADLA

 3. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ

 4. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ • FYZIKÁLNÍ VELIČINA, VYJADŘUJÍCÍ VZTAHVELIKOSTI OBRAZU (y‘)KU VELIKOSTI PŘEDMĚTU (y)

 5. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ • FYZIKÁLNÍ VELIČINA, VYJADŘUJÍCÍ VZTAHVELIKOSTI OBRAZU (y‘)KU VELIKOSTI PŘEDMĚTU (y) • ZNAČÍ SE Z, JEBEZ JEDNOTKY

 6. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ • FYZIKÁLNÍ VELIČINA, VYJADŘUJÍCÍ VZTAHVELIKOSTI OBRAZU (y‘)KU VELIKOSTI PŘEDMĚTU (y) • ZNAČÍ SE Z, JEBEZ JEDNOTKY • JINÝ NÁZEV VELIČINY – ZVĚTŠENÍ OPTICKÉHO ZOBRAZENÍ

 7. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ • FYZIKÁLNÍ VELIČINA, VYJADŘUJÍCÍ VZTAHVELIKOSTI OBRAZU (y‘)KU VELIKOSTI PŘEDMĚTU (y) • ZNAČÍ SE Z, JEBEZ JEDNOTKY • JINÝ NÁZEV VELIČINY – ZVĚTŠENÍ OPTICKÉHO ZOBRAZENÍ • 1 VZTAH PRO VÝPOČET PŘÍČNÉHO ZVĚTŠENÍ:

 8. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ • FYZIKÁLNÍ VELIČINA, VYJADŘUJÍCÍ VZTAHVELIKOSTI OBRAZU (y‘)KU VELIKOSTI PŘEDMĚTU (y) • ZNAČÍ SE Z, JEBEZ JEDNOTKY • JINÝ NÁZEV VELIČINY – ZVĚTŠENÍ OPTICKÉHO ZOBRAZENÍ • 1 VZTAH PRO VÝPOČET PŘÍČNÉHO ZVĚTŠENÍ: Z =

 9. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - VÝPOČET

 10. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - VÝPOČET Z = • TENTO DEFINIČNÍ VZTAH NENÍ JEDINÝ MOŽNÝ VZTAH PRO VÝPOČET PŘÍČNÉHO ZVĚTŠENÍ

 11. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - VÝPOČET Z = • TENTO DEFINIČNÍ VZTAH NENÍ JEDINÝ MOŽNÝ VZTAH PRO VÝPOČET PŘÍČNÉHO ZVĚTŠENÍ • DALŠÍ VZTAHY PRO Z LZE ODVODIT UŽITÍM PODOBNOSTI TROJÚHELNÍKŮ Z NÁSLEDUJÍCÍHO OBRÁZKU

 12. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - ODVOZENÍ

 13. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - ODVOZENÍ Dopadající paprsky - modré y F o C y‘ Odražené paprsky - zelené

 14. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - ODVOZENÍ Dopadající paprsky - modré y F o C y‘ Odražené paprsky - zelené DOHODA: JE-LI ŠIPKA ZNÁZORŇUJÍCÍ PŘEDMĚT ORIENTOVÁNA NAHORU, MÁ yKLADNOU HODNOTU, y > 0

 15. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - ODVOZENÍ Dopadající paprsky - modré y F o C y‘ Odražené paprsky - zelené DOHODA: JE-LI ŠIPKA ZNÁZORŇUJÍCÍ PŘEDMĚT ORIENTOVÁNA DOLŮ, MÁ y ZÁPORNOU HODNOTU, y < 0

 16. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - ODVOZENÍ Dopadající paprsky - modré y F o C y‘ Odražené paprsky - zelené DOHODA: JE-LI ŠIPKA ZNÁZORŇUJÍCÍ OBRAZ ORIENTOVÁNA NAHORU, MÁ y‘KLADNOU HODNOTU, y‘ > 0

 17. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - ODVOZENÍ Dopadající paprsky - modré y F o C y‘ Odražené paprsky - zelené DOHODA: JE-LI ŠIPKA ZNÁZORŇUJÍCÍ OBRAZ ORIENTOVÁNA DOLŮ, MÁ y‘ ZÁPORNOU HODNOTU, y‘ < 0

 18. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - ODVOZENÍ Dopadající paprsky - modré y F o C y‘ Odražené paprsky - zelené VYZNAČÍME BAREVNĚ V OBR. PODOBNÉ TROJÚHELNÍKY

 19. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - ODVOZENÍ Dopadající paprsky - modré y F o C y‘ y‘ Odražené paprsky - zelené VYZNAČÍME BAREVNĚ V OBR. PODOBNÉ TROJÚHELNÍKY

 20. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - ODVOZENÍ Dopadající paprsky - modré y F o C y‘ y‘ Odražené paprsky - zelené VYNESEME VZDÁLENOSTI a, a‘, f A UŽIJEME PODOBNOST TROJÚHELNÍKŮ

 21. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - ODVOZENÍ Dopadající paprsky - modré y F o C y‘ y‘ Odražené paprsky - zelené VYNESEME VZDÁLENOSTI a, a‘, f A UŽIJEME PODOBNOST TROJÚHELNÍKŮ

 22. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - ODVOZENÍ Dopadající paprsky - modré y F o C y‘ y‘ f Odražené paprsky - zelené a‘ a VYNESEME VZDÁLENOSTI a, a‘, f A UŽIJEME PODOBNOST TROJÚHELNÍKŮ

 23. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - ODVOZENÍ Dopadající paprsky - modré y F o C y‘ y‘ f Odražené paprsky - zelené a‘ a

 24. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - ODVOZENÍ Dopadající paprsky - modré y F o C y‘ y‘ f Odražené paprsky - zelené a‘ a =

 25. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - ODVOZENÍ Dopadající paprsky - modré y F o C y‘ y‘ f Odražené paprsky - zelené a‘ a =

 26. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - ODVOZENÍ Dopadající paprsky - modré y F o C y‘ y‘ f Odražené paprsky - zelené a‘ a =

 27. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - VÝPOČET Z =

 28. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ – DALŠÍ ODVOZENÍ

 29. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - ODVOZENÍ Dopadající paprsky - modré y y F o C y‘ f Odražené paprsky - zelené a‘ a VYZNAČÍME BAREVNĚ V OBR. JINÉ PODOBNÉ TROJÚHELNÍKY

 30. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - ODVOZENÍ Dopadající paprsky - modré y y F o C y‘ f Odražené paprsky - zelené a‘ a VYZNAČÍME BAREVNĚ V OBR. JINÉ PODOBNÉ TROJÚHELNÍKY

 31. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - ODVOZENÍ Dopadající paprsky - modré y y F o C y‘ f Odražené paprsky - zelené a‘ a

 32. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - ODVOZENÍ Dopadající paprsky - modré y y F o C y‘ f Odražené paprsky - zelené a‘ a =

 33. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - ODVOZENÍ Dopadající paprsky - modré y y F o C y‘ f Odražené paprsky - zelené a‘ a =

 34. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - ODVOZENÍ Dopadající paprsky - modré y y F o C y‘ f Odražené paprsky - zelené a‘ a =

 35. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - VÝPOČET Z = =

 36. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - VÝPOČET • DALŠÍM UŽITÍM PODOBNOSTI LZE ODVODIT UŽITEČNÝ VZTAH Z =

 37. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - SHRNUTÍ Z = =

 38. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - SHRNUTÍ Z = = Z > 0 …. OBRAZ JEVZPŘÍMENÝ

 39. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - SHRNUTÍ Z = = Z > 0 …. OBRAZ JEVZPŘÍMENÝ Z < 0 … OBRAZ JE PŘEVRÁCENÝ

 40. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - SHRNUTÍ Z = = Z > 0 …. OBRAZ JEVZPŘÍMENÝ Z < 0 … OBRAZ JE PŘEVRÁCENÝ IZI > 1 … ZVĚTŠENÝ OBRAZ

 41. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - SHRNUTÍ Z = = Z > 0 …. OBRAZ JEVZPŘÍMENÝ Z < 0 … OBRAZ JE PŘEVRÁCENÝ IZI > 1 … ZVĚTŠENÝ OBRAZ IZI <1 … ZMENŠENÝ OBRAZ

 42. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ - SHRNUTÍ Z = = Z > 0 …. OBRAZ JEVZPŘÍMENÝ Z < 0 … OBRAZ JE PŘEVRÁCENÝ IZI > 1 … ZVĚTŠENÝ OBRAZ IZI <1 … ZMENŠENÝ OBRAZ IZI = 1 … OBRAZ STEJNĚ VELKÝ JAKO VZOR

 43. 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ 2. ZOBRAZOVACÍ ROVNICE PRO ZRCADLA

 44. Z = = 1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ 2. ZOBRAZOVACÍ ROVNICE PRO ZRCADLA

 45. 2. ZOBRAZOVACÍ ROVNICE PRO ZRCADLA • JE TO ROVNICE, KTERÁ POPISUJE VZTAH MEZI

 46. 2. ZOBRAZOVACÍ ROVNICE PRO ZRCADLA • JE TO ROVNICE, KTERÁ POPISUJE VZTAH MEZI VZDÁLENOSTÍ PŘEDMĚTU ….. a

 47. 2. ZOBRAZOVACÍ ROVNICE PRO ZRCADLA • JE TO ROVNICE, KTERÁ POPISUJE VZTAH MEZI VZDÁLENOSTÍ PŘEDMĚTU ….. a VZDÁLENOSTÍ OBRAZU ….. a‘

 48. 2. ZOBRAZOVACÍ ROVNICE PRO ZRCADLA • JE TO ROVNICE, KTERÁ POPISUJE VZTAH MEZI VZDÁLENOSTÍ PŘEDMĚTU ….. a VZDÁLENOSTÍ OBRAZU ….. a‘ OHNISKOVOU VZDÁLENOSTÍ ….. f

 49. 2. ZOBRAZOVACÍ ROVNICE PRO ZRCADLA • JE TO ROVNICE, KTERÁ POPISUJE VZTAH MEZI VZDÁLENOSTÍ PŘEDMĚTU ….. a VZDÁLENOSTÍ OBRAZU ….. a‘ OHNISKOVOU VZDÁLENOSTÍ ….. f +

 50. 2. ZOBRAZOVACÍ ROVNICE PRO ZRCADLA PRO SPRÁVNÉ UŽÍVÁNÍ ZOBRAZOVACÍ ROVNICE JE NUTNO DODRŽOVAT ZNAMÉNKOVOU KONVENCI PRO ZRCADLA!!! +