Převody jednotek délky - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Převody jednotek délky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Převody jednotek délky

play fullscreen
1 / 9
Převody jednotek délky
775 Views
Download Presentation
asta
Download Presentation

Převody jednotek délky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488 Fyzika Převody jednotek délky Autor: Mgr. Lenka Rohanová

  2. Jednotky délky • 1 km = 1 000 m • 1 m = 10 dm • 1 m = 100 cm • 1 m = 1 000 mm • 1 m = 0,001 km • 1 dm = 0,1 m • 1 cm = 0,01 m • 1 mm = 0,001 m dm km m cm mm

  3. Převeď na uvedenou jednotku • 1 m = _____________________mm • 1 m = _____________________cm • 1 m = _____________________dm • 1 m = _____________________km • 1 mm = ___________________m • 1 cm = ____________________m • 1 dm = ____________________m • 1 km = ____________________m • 2 500 m = _________________km • 0,003 m = _________________cm

  4. Zkontroluj si řešení • 1 m = ______1000______mm • 1 m = _________100____cm • 1 m = __________10____dm • 1 m = _______0,001_____km • 1 mm = ______0,001____m • 1 cm = _______0,01_____m • 1 dm = ________0,1_____m • 1 km = _______1000_____m • 2 500 m = _____2,5______km • 0,003 m = ______0,3_____cm

  5. Převeď na uvedenou jednotku • 0,045 m = _________________dm • 450 dm = _________________cm • 450 dm = _________________mm • 1,5 cm = __________________mm • 1,5 cm = __________________dm • 0,36 km = _________________m • 0,65 km = _________________cm • 25 478 cm = _______________m • 24 000 cm = _______________dm • 45,7 m = __________________mm

  6. Zkontroluj si řešení • 0,045 m = ______0,45______dm • 450 dm = ______4 500_____cm • 450 dm = ____45 000______mm • 1,5 cm = _____15_________mm • 1,5 cm = ______0,15______dm • 0,36 km = _____360_______m • 0,65 km = _____65 000____cm • 25 478 cm = ____254,78___m • 24 000 cm = ____2 400____dm • 45,7 m = _____45 700_____mm

  7. Převeď na uvedenou jednotku • 10 500 m = ____________________km • 100 km = ______________________m • 555 cm = ______________________m • 777 cm = ______________________dm • 42 dm = _______________________m • 58,3 dm = _____________________cm • 15,45 cm = ____________________mm • 0,027 m = _____________________cm • 0,027 m = _____________________dm • 0,027 m = _____________________mm

  8. Zkontroluj si řešení • 10 500 m = ________10,5____km • 100 km = ________100 000___m • 555 cm = _______5,55_______m • 777 cm = ________77,7______dm • 42 dm = _________4,2_______m • 58,3 dm = _______583_______cm • 15,45 cm = ______1 545______mm • 0,027 m = ________2,7_______cm • 0,027 m = ________0,27______dm • 0,027 m = ________27_______mm

  9. Použité zdroje • KOLÁŘOVÁ, R., BOHUNĚK, J. Fyzika pro 6. ročník základní školy. 2nd ed. ISBN 978-80-7196-246-5 Všechny objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí SW Microsoft Office nebo jsou vlastní originální tvorbou autora.