kapittel 17 politisk utvikling i europa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kapittel 17: Politisk utvikling i Europa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kapittel 17: Politisk utvikling i Europa

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Kapittel 17: Politisk utvikling i Europa - PowerPoint PPT Presentation

keena
186 Views
Download Presentation

Kapittel 17: Politisk utvikling i Europa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BOKMÅL Elevene skal kunne – gjøre greie for utviklingen og endringen av styreformer i Europa fra slutten av middelalderen til siste del av 1700-tallet Kapittel 17:Politisk utvikling i Europa

 2. To sider ved økt statsmakt – Kontroll med kirke og religion Protestantiske statskirker Katolske konkordater mellom pave og fyrste

 3. To sider ved økt statsmakt – Den militære revolusjonen Kanoner og ny festningsteknologi Store hærer med håndskytevåpen Krigsflåter med artilleri Apparat for å rekruttere, finansiere og forsørge de store hærene

 4. Den kapitalistiske republikken Nederland – Styreformen Byråd Provinsforsamlinger Generalstatene Stattholderen

 5. Den kapitalistiske republikken Nederland – Militært og økonomisk press Fra England Fra Frankrike

 6. Det konstitusjonelle monarkiet i England – Kongestyre uten parlament ”Tyranniet” 1629–1640 – Drakamp mellom konge og parlament Borgerkrigen 1640–1649

 7. Det konstitusjonelle monarkiet i England – Uten konge Cromwells republikk 1649–1660 – Nytt forsøk på maktdeling Restaurasjonsperioden 1660–1688 – Parlamentets seier The Glorious Revolution 1688–1689

 8. Det franske enevelde – Den opprinnelige styreformen Kongen og kongens råd Stormannsmøtet Stendermøtet

 9. Det franske enevelde – ”Enevelde” til Ludvig 14. Kongen mer aktiv i rådet Stormannsmøte ikke brukt Stendermøte ikke brukt

 10. Russland – Løsrivning fra mongolsk overherredømme Selvstendighet fra 1480 Russland som verge for de gresk-ortodokse kristne

 11. Russland – Territoriell ekspansjon I øst gjennom Sibir I vest til Østersjøen

 12. Russland – Peter den stores tiltak Europeisering Modernisering