expertn syst my n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Expertní systémy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Expertní systémy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Expertní systémy - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Expertní systémy. 1970 -1975 výzkumné prototypy ( Mycin , Prospektor, Hearsey II) 1975 - 1980 - experimentální nasazování 1981 - komerčně dostupné systémy. Historie ES.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Expertní systémy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
historie es

1970 -1975 výzkumné prototypy (Mycin, Prospektor, Hearsey II)

 • 1975 - 1980 -experimentální nasazování
 • 1981 - komerčně dostupné systémy
Historie ES
definice es

Expertní systém je definován jako počítačový program simulující rozhodovací činnost experta při řešení složitých úloh .

 • Cílem ES je dosáhnout kvality rozhodování na úrovni experta v konkrétní oblasti.
 • Expertní systémy jsou navrženy tak, aby mohly zpracovávat nenumerické a neurčité informace a řešit tak úlohy, které nejsou řešitelné tradičními algoritmickými postupy.
 • Má za úkol poskytovat expertní rady, rozhodnutí nebo

doporučit řešení v konkrétní situaci.

Definice ES
podm nky pro pou it

Aby mělo smysl použít ES musí byt splněny Dvě podmínky pro řešení nějakého problému:

 • Musí se jednat o problém složitý rozsahem nebo

neurčitostí vztahů, pro nějž řešení buď

není k dispozici, nebo není schopna poskytnout řešení v požadované době.

 • Efekty plynoucí z použití expertního systému musejí

převyšovat vynaložené náklady. To znamená, že by mělo jít o problém s opakovanou potřebou řešení a

značnými finančními dopady, pro nějž lidští experti jsou drazí nebo omezeně dostupní.

Podmínky pro použití
charakteristika es

Expertní systém má dvě základní komponenty, které jsou na sobě nezávislé. Řídícímechanismus pro odvozování závěrů a bázi znalostí.

ES se vyznačují těmito rysy:

 • oddělení znalostí a mechanismu jejich využívání (tím se expertní systémy odlišují od klasických programů)
 • schopnost rozhodování za neurčitosti,
 • schopnost vysvětlování.
Charakteristika ES
b ze znalost a b ze fakt

Báze znalostí - obsahuje znalosti z určité domény a specifické znalosti o řešení problémů v této doméně.podobná databázi.

 • Báze dat (pracoví paměť) – Obsahuje jak data počáteční tak odvozená. Vytváří se v průběhu řešení konkrétního problému a obsahuje data k řešenému problému.
Báze znalostí a báze faktů
struktura expertn ho syst mu

Expertní systém obsahuje tyto základní složky :

 • báze znalostí
 • Báze dat
 • inferenční mechanismus
 • Komunikační model
 • vysvětlovací modul

-Vzájemné vazby viz. obrázek.

Struktura expertního systému
typy expertn ch syst m

Podle obsahu báze znalostí ES:

 • problémově orientované(obsahuje znalosti z konkrétní oblasti)
 • prázdné tzv. shell(neobsahuje žádné znalosti)

Podle charakteru řešených problémů:

 • diagnostické (určují hypotézu na základě dat které nejlépe vystihují konkrétní případ )
 • plánovací (je znám počáteční stav a cíl úlohyvyhledá posloupnost kroků pro řešení situace)
Typy expertních systémů
konkr tn software es

Zemědělství – (AGROKROM,VUZT)

 • Zdravotnictví-(Gideon,HELP,Pepid)
 • Strojírenství-(VIKLAN,CMMS)
 • Sklářský průmysl-(ESII)
Konkrétní software ES
v hody es

Poskytuje stále stejné výsledky a rozhodování neovlivňuje únava, časový stres a jiné faktory.

 • Schopnost řešit složité problémy
 • Dokáže svůj výrok jednoznačně zdůvodnit.
 • Může sloužit jako školící nástroj pro méně zkušené pracovníky.
Výhody ES
nev hody es

obvykle nelze podchytit všechny aspekty rozhodování lidského experta

 • lidský expert má vlastnosti, které do expertního systému nelze vůbec promítnout – tzv. selský rozum, intuici, schopnost rozpoznat.velmi vzácné výjimky a okamžitě se jim přizpůsobit
 • Na lidském rozhodování se podílí i další znalosti a schopnosti, které s problémem na první pohled přímo nesouvisí – všeobecný přehled,

lidská životní zkušenost a moudrost, zdravý úsudek, vtip atd.

Nevýhody ES
popis 3 produkt es

Agrokrom(zemědělství)

 • Gideon(zdravotnictví)
 • CMMS(strojní průmysl)
Popis 3 produktů ES
krit ria pro zhodnocen produkt

Dostupnost daného SW: 20%

 • Nároky na uživatele+ podpora: 15% ze strany výrobce
 • Rozšířenost: 25%
 • Báze znalostí: 40%
Kritéria pro zhodnocení produktů
agrokrom

Ing. Antonín Souček, Ing. Antonín Pospíšil, Ing. Tomáš Dlouhý

 • Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
 • Agrokrom je počítačový program s bohatou databází znalostí, doplněný velkým množstvím textových a obrazových informací a slouží jako expertní a informační systém pro rostlinnou výrobu.
Agrokrom
agrokrom hlavn fce

Databáze

 • Agrotechnika
 • Ekonomika
 • Tiskové sestavy
 • Textové informace
 • Podpora správného rozhodování
 • Nápověda
 • Servis
 • Práce s mapami
Agrokrom – hlavní fce
uk zka podpory rozhodov n formou konzultace

Výběr pozemku

 • Následuje zadánídalších parametrů
 • Na konci procesunabídne systém doporučené řešení
Ukázka podpory rozhodování formou konzultace
agrokrom nab z

Seznam popisů a vyobrazení chorob, plevelů, škůdců

 • Prostředky na ochranu rostlin, regulátory růstu
 • Ekonomika v zemědělském podniku
 • Metodiky pěstování plodin
 • Popisy odrůd
 • Články o půdě
 • Hnojení
 • Zákony a normy
 • Obilnářské listy
 • Obrazové informace
Agrokrom nabízí
mal zhodnocen

Dostupnost: software je dodáván od výrobce na CD, nová verze SW přibližně po 3 letech

 • Nároky+Podpora: běžná znalost v oboru dostačuje k ovládání SW, vysoká podpora
 • Rozšířenost: ČZU Praha, některé střední školy
 • Báze znalostí: velmi vysoká(omezena na ČR)
Malé zhodnocení
gideon

Expertní sytém Gideon byl založen v roce 1992 a je výhradně zaměřen na zdravotnictví.

 • Skládá se ze tří hlavních modulů:
 • Infekční choroby (Zahrnuje více než 340infekčních chorob)
 • Mikrobiologie (zahrnuje více než 1500 mikroorganismů)
 • Toxikologie (nad 3000 toxických látek)
Gideon
slide23

Gideon díky průběžné aktualizaci svých dat (každý týden) si zachovává

velkou přesnost svých diagnóz (až 94%).

 • Systém je dostupný online takže se jeho znalosti a dosažené poznatky využívají po celém světě.
 • Šetří čas a zvyšuje přesnost diagnóz
roz en gideonu nemocnice

21 světových nemocnic například:

 • Queen Elizabeth Hospital
 • Ottawa Hospital
 • FreemanHospital
 • Children’sHospital, Oakland
Rozšíření Gideonu - Nemocnice
roz en gideonu univerzity

32 světových institucí pro vzdělávání v oblasti lékařství například:

 • Harvard School of Public Health
 • Tel Aviv University
 • University of Cambridge
 • Thomas Jefferson University Hospital
 • Gideon využívá další velkémnožství organizací
Rozšíření Gideonu - Univerzity
mal zhodnocen1

Dostupnost: online po celém světě (přístup přes webové rozhraní)

 • Nároky+Podpora:Průměrné nároky podpora relativně vysoká
 • Rozšířenost: Velmi vysoká, viz předchozí snímky
 • Báze znalostí:pravděpodobně nejvyšší možná a to v globálním měřítku
Malé zhodnocení
slide28

CMMS - Condition Monitoring & Maintenance Systems

 • Společnost nabízí řešení monitorování strojů.
 • CMMS má více než 17 let zkušeností s vývojem, výrobou a servisem nástrojů pro monitorování, analýzu a diagnostiku mechanických vlastností strojů.
 • Sídlo společnosti v Praze
CMMS
slide29

Software od CMMS má především za úkol snižovat náklady na opravy strojů a zařízení ve strojírenském průmyslu

 • Expertní systém od CMMS napomáhá práci diagnostika
 • Expertní systém je dostupný ve verzi pro PC nebo na mobilním zařízení(sběrač dat a analyzátor v jednom), které umožňuje okamžitou diagnostiku
CMMS
slide30

Ukázka realizace ES

Mobilní zařízení pro diagnostiku strojů a odhalení závad

Cena: 108 000 Kč (včetně velkého příslušenství)

Vizuální prostředí expertního systému běžícího na PC (nutné je disponovat sběračem dat )

Cena: 30 000 Kč

kde cmms pou vaj

ČESKA RAFINERSKA

 • NPP Temelín a další elektrárny Chvaletice, Mělník
 • Škoda Auto
 • TPCA Kolín, Trnava
 • Chemopetrol Litvínov
 • A další
Kde CMMS používají ?
mal zhodnocen2

Dostupnost: pomocí mobilního zařízení nebo na PC (v prodeji i síťová licence)

 • Nároky+Podpora:optimalizováno pro průměrného mechanika, 1 den školení pro 2 pracovníky v ceně licence
 • Rozšířenost:většina na území ČR a SR
 • Báze znalostí: vysoká v daném odvětví
Malé zhodnocení