Red,White and Ulcerative Lesions of the Oral Cavity - PowerPoint PPT Presentation

red white and ulcerative lesions of the oral cavity n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Red,White and Ulcerative Lesions of the Oral Cavity PowerPoint Presentation
Download Presentation
Red,White and Ulcerative Lesions of the Oral Cavity

play fullscreen
1 / 22
Red,White and Ulcerative Lesions of the Oral Cavity
375 Views
Download Presentation
neva
Download Presentation

Red,White and Ulcerative Lesions of the Oral Cavity

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Red,White and Ulcerative Lesions of the Oral Cavity • Akuta-kroniska • Enstaka-multipla • Lokal • Duration • Smärta • Induration • Kutana/Syst sjd? (Crohn)

 2. Oral leukoplaki • Innefattar ej lichen planus,svamp,geogr tunga,kindbitn(ofarligt) • Incidens 2.6% Fr.a gingiva,buccalt • Vanligaste precancerösa formen • 70-95% blir ej mal • Lång duration=större risk för mal-transformation(börjar BM o växer utåt) • ”Farliga omr”: lat tungranden,munbotten, läppvermillion -93%

 3. Kindbitning

 4. Erytroplaki-”Farliga” • En röd patch där man uteslutit andra diagn • Dvs ej mucosit,svamp,herpes,hemangiom,aftae • Oftast asympt,välavgränsad erytematös maculae/plaque m mjuk yta • Nästan alla(90%) har dysplasi,CIS el invasiv carcinom • Stansa både randzon o centralt

 5. Leukopl och Erytropl

 6. Oral lichen planus OLP • Kron immunol mucocutan disorder • Mdlålders F/M=3:2 • Prevalens; cutana 1%, Oral 0.1-2% • Ej i munbotten

 7. Reticulär Form • Vanligaste • Asymptomatisk • Multifokal,bilateral • Wickhams striae • Klinisk diagn, om osäker ta PAD • Om dysplasi är det inte lichen

 8. Retikulär form

 9. Erosiv OLP • Mindre vanlig • Har besvär • Atrofiska erytematösa omr m central ulceration • Gräns m fina,vita radierande striae • Beh: Skölj m Triamcinolon 4mg/ml i 3 min, spotta ut, ej äta 30 min

 10. Erosiv OLP

 11. Lichen Planus Gingivalt • Doxyferm 100mgx1 i 90 dgr(antiinflam), utvärdera • Diff: Pemfigus, Lm, Amalgam. Är ofta unilat.

 12. Är Lichen Planus premal?? • Kontroversiellt • Frekvens 0.4-5% över 20 års tid • Fr.a om atrofisk el erosiv LP • Större risk lat tungranden och ev rökare • Om Kenacort ej funkar?

 13. Geografisk tunga • Anteriora 2/3 • Icke infektiös, smittar inte • Atrofi m vit border, bra demarkerad,flera ställen • Papillatrofi • Tandkräm kan svida • Kan inte göra ngt åt det. Ev Triamcinolon

 14. Oral candida • Efter ab, kortison, cytostatika, lm som ger muntorrhet • Munvinkelragader=angular cheilitis=svamp • Skrapa m tungspatel o smeta ut på glas • Beh: Nystatinx4 i 2v, T Diflucan 100mgx1 i 2v Om recidiv ta blodstatus+Fe/TIBC+B12+Folat+TSH+Glc

 15. Aftösa Ulcers • 1.Prim immunodysreglering sek t Crohn,celiaki,stress,AIDS • 2.Försämrad mucosabarriär pga trauma,pernic anemi • 3.Ökad ag-exponering, t.ex mat,smakämnen • Är ej infektiösa. Ser ut som herpes. • Fr.a buccalt, mj gommen, tunga

 16. Beh aftae • Dexametason 0.5mg/ml för gurgling el Klobetasolgel (Locoid)

 17. Hur diffa HSV från Aftöst Ulcer?

 18. Aftae HSV • Prodromalspt Ibland Oftast • Duration 10-14dgr 10-14dgr • Lokalisation Ickekeratin Keratini • buccalt,tunga gingiv,läpp • mjuka gom hårda gom

 19. Burning mouth • Pga allergi,menopaus,mekanisk irritation,infektion,esof reflux,vitbrist,DM,xerostomi • Perifera el centrala sensoriska nerver retade • Prev 5%, oftast F, pågå 3-6år • Metallisk smak,sämre kvällar, ofta multifokal(tunga vanl,läppar) • Beh:Clonazepam 0.5-1mg t.n, tricykliska,ev Neurontin, sug på ngt för att distrahera

 20. Kuriosa • ”Alla” förändringar mer än 1 mån, ta biopsi, t.ex 4mm stans. • Om du är osäker ta ytterligare en ny längre fram el om PAD-svaret är för ”snällt”! • Belagd tunga är inte svamp