estet k ve sanat felsefes n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ

play fullscreen
1 / 15

ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ

842 Views Download Presentation
Download Presentation

ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ ÖĞR. GRV. CEREN EFE

 2. RASYONALİSTLER= AKIL YOLUYLA AÇIK VE SEÇİK OLARAK BİLİNEN • DUYULAR YOLUYLA AÇIK VE SEÇİK OLARAK BİLİNEMEYEN : DUYUSAL BİLGİ • Soru? >>>ÖLÇÜT NEDİR? • AçIklIk ve seçiklik rasyonel bilginin • Bulanık olmak duyusal bilginin (estetik bilginin)

 3. ESTETİK:DUYUSAL BİLGİNİN MANTIĞINI ARAŞTIRAN ALANIN ADI

 4. GÜZELLİK NEDİR??? PLATON

 5. Duygusallığın sağladığı bilgilerin bilimi. • Estetiğin kurucusu AlexanderG.Baumgarten’-dir (1714-1762). ESTETİK

 6. Mantık • Ahlak • Estetiktir Felsefenin içinde üç temel normatif bilim vardır.

 7. J.G. Herder ve G.W.F. Hegel ‘e göre; • I. Kant, Fr. Shiller, K. Rosenkranz, L. Wittgenstein ‘e göre; • B. Croce ‘e göre;

 8. psikolojik estetikçiler (Th. Lipps) • fenomenolojik estetikçiler (L. Witt-genstein) • felsefi estetik = psikolojik estetik (süje) + fenomenolojik estetik (obje) + sanat felsefesi + estetik değerler + mantık (estetik yargı)

 9. Resim, heykel, mimari, müzik, edebi-yat, tiyatro, sinema, fotoğraf gibi birçok dalları olan sanat, çeşitli bilimlerce incelendiği gibi felsefe açısından da incelenmektedir. Bu ince-leme sık sık sanatın toplumsal, psikolojik ve teknik incelemeleriyle çakışmaktadır. Felsefe Açısından Sanat

 10. Sanat eserini diğer rastgele eserlerden ayıran unsurlar nelerdir? • Sanatın kökeninin, kaynağının ne olduğu konusunda çeşitli görüşler vardır ve bunlar : *1) Taklit (mimesis) *2) Yaratma *3) Oyun Sanat nedir?

 11. Aristoteles (MÖ. 384- 322) • Platon(MÖ. 427-347) • Baumgarten Resimde, heykelde, tiyatroda taklidin daha fazla yer aldığını ama mimari, edebi sanatlar gibi alanlarda hayal gücünün taklidi aştığını söylemek daha mümkün olur. TAKLİT: MİMESİS

 12. RUHUN YARATICILIĞININ YANSITILMASI • HAYAL GÜCÜ YARATMA

 13. HAZ DUYARAK ÖZGÜRCE YAPILAN DAVRANIŞIN SANAT OLARAK TANIMLANMASI OYUN