Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Güneş Vakfı İlim-Kültür ve Sanat Merkezi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Güneş Vakfı İlim-Kültür ve Sanat Merkezi

Güneş Vakfı İlim-Kültür ve Sanat Merkezi

364 Views Download Presentation
Download Presentation

Güneş Vakfı İlim-Kültür ve Sanat Merkezi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Güneş Vakfıİlim-Kültür ve Sanat Merkezi

 2. GELENEKSEL ERZURUM EVLERİ Yrd.Doç. Dr. Zerrin KÖŞKLÜ

 3. Deyrolle

 4. Yeğenağa Mahallesi

 5. Mehdi Efendi Mahallesi

 6. Zırnıklı Vehbi Bey’in Evi

 7. Abdülhamit Bey Konağı

 8. Hanağası Evi

 9. Hacı Kazım Evi

 10. Sultan Melik Mahallesi

 11. Sultan Melik Mahallesi

 12. Yaşar İkizler Evi

 13. Kitapçılar Evi

 14. Avni Bey’in Evi

 15. Müceldili Konağı

 16. Rıza Avcı Evi

 17. İbrahim Yerdelen Evi

 18. Konukçular Evi

 19. Kullebi Evi

 20. Muhsin Efe Evi

 21. Somunoğlu Evi

 22. Reşit Keki Evi

 23. Hacı Kazım Evi

 24. Muhsin Efe Evi

 25. Fikri Evin Evi

 26. Hacı Halil Bey Evi

 27. Abdülhamit Bey Konağı

 28. Hacı Kazım Evi

 29. Fikri Evin Evi

 30. Muhsin Efe Evi