Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
"Folyamodjatok az ÚRhoz, az Ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen!" PowerPoint Presentation
Download Presentation
"Folyamodjatok az ÚRhoz, az Ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen!"

"Folyamodjatok az ÚRhoz, az Ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen!"

76 Views Download Presentation
Download Presentation

"Folyamodjatok az ÚRhoz, az Ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen!"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Áldott estét! "Folyamodjatok az ÚRhoz, az Ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen!"

 2. ISTEN IGÉJE MONDJA: „Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját! Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az URat! Folyamodjatok az ÚRhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen! Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghezvitt, csodáira és döntéseire, ti, akik szolgái vagytok, akiket kiválasztott! Ő, az ÚR, a mi Istenünk, az egész földnek szólnak döntései. Örökké emlékezik szövetségére...” (105. Zsoltár - részletek)

 3. ISTEN IGÉJE MONDJA: „…egy zafírfényű trónus alakja látszott, a trónus alakja fölött pedig emberhez hasonló alak látszott. Ezüstösen csillogónak láttam: derekától fölfelé úgy látszott, mintha tűz fogná körül, derekától lefelé pedig úgy láttam, mintha fényözön venné körül. A körülötte levő fényözön olyannak látszott, mint a szivárvány, amely a felhőkön szokott lenni esős napon. Ilyen volt az ÚR dicsőségének a látványa. Amikor megláttam, arcra borultam…” (Ezékiel könyve 1. fejezet – részletek)

 4. JÉZUS KRISZTUS MONDTA: „Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem: és most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett.” … „Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.” (János evangéliuma 17. fejezet - részletek)

 5. Tied a dicsőségés imádat! Felemeljük kezeinket és dicsérjük szent neved!

 6. Ó hatalmas, kezed nagy csodákat tesz,Veled senki nem ér fel! Veled senkinem ér fel !

 7. Ó hatalmas, ó hatalmas, ó hatalmas, ó hatalmas!

 8. Új hálaének áldja Istent, a teremtés urát! Ő adott néked életet és várja azt, hogy Őt imádd. (2x)

 9. Nők: Minden perc és minden pillanat, Minden szó és minden gondolat, Övé minden hódolat, A tisztelet és imádat. Férfiak: Jöjjetek áldjuk együtt Őt, dicsérjük Őt, a megmentőt! Legyen Övé a hódolat, A tisztelet és imádat.

 10. Új hálaének áldja Istent, a békesség Urát! Megőrzi Ő a szívedet és békéjéből bőven ád. (2x)

 11. Nők: Minden perc és minden pillanat, Minden szó és minden gondolat, Övé minden hódolat, A tisztelet és imádat. Férfiak: Jöjjetek áldjuk együtt Őt, dicsérjük Őt, a megmentőt! Legyen Övé a hódolat, A tisztelet és imádat.

 12. Új hálaének áldja Istent, a mindenség Urát! Őt szolgáljátok mindenkor és dicsősége rátok vár! (2x)

 13. Nők: Minden perc és minden pillanat, Minden szó és minden gondolat, Övé minden hódolat, A tisztelet és imádat. Férfiak: Jöjjetek áldjuk együtt Őt, dicsérjük Őt, a megmentőt! Legyen Övé a hódolat, A tisztelet és imádat.

 14. Fenségednél nincs vonzóbb e Földön. Se dal, se szó, se kép. És nem találnék nálad szebbet, bármerre is indulnék.Benned van a szeretet fénye,csak Te vagy az egyetlen Út!Benned megtalálok minden választ,Nagy Király és győztes Úr!

 15. Most csak nézlek, és csodállakés tiszta szívből áldlak! Minden tisztelet csak Hozzád száll! Imádlak, hű Atyám!

 16. IMÁDKOZZUNK- hálával- odaszánással- bűnbánattal és megadássala MINDENSÉG URÁHOZ, a mi Atyánkhoz!

 17. JÉZUS KRISZTUS MONDTA: Aki engem lát, látja az Atyát.Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.Én vagyok az ajtó. Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-be jár és legelőt talál.Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért.Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog.Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég.

 18. Te barátom lettél, több vagy, mint egy testvér. Szívemben friss még, ahogy megérintettél. Jézus, Jézus, Jézus, hű társam már.

 19. Te reményem lettél, hűséged oly érték. Szívem törne szét, ha egymást elveszítnénk. Jézus, Jézus, Jézus, hű társam már.

 20. Jézus, drága Jézus, teljes lényemet én Benned rejtem el. Jézus, drága Jézus, teljes lényemet én Benned rejtem el. Vágyaim, céljaim, terveim, Mindent átadok, akezedben hagyok. Vágyaim, céljaim, terveim, Mindent átadok, akezedben hagyok. Mert Teáltalad a szívem már szabad (2x) Jézus, drága Jézus, átadom magam, mert oltalmam Te vagy.